Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for
tvangsauktion over fast ejendom
Glarmestervej 9, 6800 Varde
Tvangsauktion: Torsdag 18-06-2015 kl. 09:00
Retten i Esbjerg , Retssal 13, 1. sal, Dokken 1, 6700 Esbjerg
Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius · v/advokat Carsten Holmgaard
Torvet 21 · 6700 Esbjerg · Tlf.: 70226660
www.kirklarsen.dk · [email protected]
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
www.tvangsauktioner.dk
1/66
Indholdsfortegnelse
Salgsopstilling
3
Fotos
8
Skitse af kontorbygning
12
Tillæg til salgsopstilling gældsovertagelse
13
Tingbogsattest
14
Ejendomsvurdering
19
Ejendomsdatarapport fra boligejer.dk
21
Kort over vejforsyning
37
Forureningsattest
38
BBR-Meddelelse
41
Ejendomsskat
45
Restancer ejendomsskat
46
Auktionsopgørelse fra Nykredit Realkredit
47
Auktionsopgørelse fra Danske Andelskassers Bank
50
Auktionsopgørelse fra Topdanmark
51
Lejekontrakt
52
Tegninger og beliggenhedsplan
59
Købervejledning
62
Vejledning og bekendtgørelse
64
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
2/66
2/66
Journalnummer:
Rettens AS nummer:
Matrikel nr.:
Beliggende:
Tilhørende:
Boende:
Auktionstidspunkt:
Auktionssted:
9400-1938/bb
AS 12-54/2015
33ap, Varde Markjorder
Glarmestervej 9, 6800 Varde
EJENDOMSSELSKABET AF 25.10.2005, Varde A/S under konkurs
v/kurator, advokat Søren Dueholm
Vestergade 1, 6800 Varde
Torsdag 18-06-2015 kl. 09:00
Retten i Esbjerg
Retssal 13, 1. sal
Dokken 1
6700 Esbjerg
Tlf.: 79 13 66 77
Dato for besigtigelse:
Besigtigelse:
Kommentar:
Hæftelse nr.:
Rekvirent:
v/advokat:
Ejendomsoplysninger
Ejendomskategori:
Ejendomskategori – kommentar:
Ejendomsværdi pr. 01-10-2014:
Grundværdi:
Boligareal ifølge BBR:
Grund:
Vurdering i h.t. Retsplejelovens §562:
Erhvervsareal:
Forsikringsforhold:
Police nr.:
Ejendomsskatter og afgifter for 2015
andrager:
Ejendomsskatter kommentar:
Forslag til særlige vilkår ifølge
auktionsvilkårenes pkt. 11:
Lejemål:
Byrder og servitutter:
Byggeår:
Antal værelser:
E-mail: [email protected]
Torsdag 11-06-2015 kl. 10:00
Glarmestervej, 9, 6800 Varde
Tilmelding ej nødvendig.
1
Nykredit Realkredit A/S
Carsten Holmgaard
Erhverv
Kontor/administration samt fabriks-og lagerbygning
9.500.000 kr.
937.000 kr.
0 m2
7496 m2 Heraf vej 0 m2
Ingen
2620 m2
Topdanmark
5090 040 016
13.971,61 kr.
Jfr. Ejendomsskattebilletten
Ja, se tillæg til salgsopstillingen vedrørende lån i Nykredit Realkredit A/S
Ja Se vedhæftede lejekontrakt
Ja Se vedhæftede tingbogsattest
1991
11
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
3/66
3/66
Beskrivelse af ejendommen
Erhvervsejendom
Ejendommen kan ses på http://tvangsauktionssiden.dk/case/496
Tinglyst areal 7496 m², heraf vej 0 m².
Ejendommen, der er en erhvervsejendom beliggende i et industrikvarter i Varde syd, er opført i 1991 og består af 2 bygninger.
Kontor- og administrationsbygning med et samlet erhvervsareal på 380 m² (bebygget areal 252 m²) |udvendig beklædt med Ivar
planker og med tag af pap. Der er adgang til bygningen via vestvendt dør/vindfang til et større kontorlandskab. Mod nord er der i
stueetagen 2 separate kontorer, køkkenfaciliteter og 2 toiletter. På 1. sal er der et mødelokale. Den sydlige fjerdedel er skilt fra.
Her er der i stueetagen et kontor samt køkken og et toilet. På 1. sal er der et mødelokale.
I stueetagen er der klinkegulve og på 1. sal er der gulvtæpper. Troldtekt plader på lofterne og termoruder overalt.
Produktions- og lagerbygning med et bebygget/samlet erhvervsareal på 2240 m² udvendig beklædt med stålplader og med tag af
skifereternit. Produktionshallen er i øvrigt opført som stålbue-hal indvendig beklædt med troldtekt plader. Der er cementgulv
overalt. Hellen er opført som dobbelthal med en gennemgående sektionsdeling på langs. Den er desuden opdelt i flere sektioner
på tværs uden porte eller døre i opdelingen. Der er ca. midt i hallen indrettet personalerum/kantine med køkkenfaciliteter og
personalefaciliteter i øvrigt (bad og toiletter). I hallens vestlige ende er der en læsserampe med udkørsel til Brolæggervej. Hallen,
der pt. anvendes til ompakning af fødevarer, er udlejet og den årlige leje er ifølge lejekontrakt kr. 504.000,00 ekskl. moms.
Ejendommen opvarmes med fjernvarme, er tilsluttet alment, privat vandforsyningsanlæg og har afløb til spildevandsforsyningens
renseanlæg.
Fremvisning af ejendommen afholdes torsdag, den 11. juni 2015 kl. 10.00. Tilmelding er ikke nødvendig.|
Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes
rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
www.tvangsauktioner.dk
4/66
4/66
Prioritetsopgørelse
Pant- og udlægshavere
Hæftelse nr. 1
Nykredit Realkredit A/S (rekv.) v/advokat
Carsten Holmgaard, Torvet 21, 6700
Esbjerg. E-mail: [email protected]
Opr. kr. 4.090.000,00. Kontantlån med
særlige indfrielsesvilkår. Rentetilpasning.
Indeholder bestemmelse om en eller
flere afdragsfri perioder. Restgæld pr. 1.
juli 2015 kr. 2.550.342,69. 1/4-årlig ydelse
kr. 78.670,90.
I alt ved budsum
Hæftelse nr. 2
Nykredit Realkredit A/S, v/advokat
Carsten Holmgaard, Torvet 21, 6700
Esbjerg. E-mail: [email protected]
Opr. kr. 2.560.000,00. Kontantlån med
særlige indfrielsesvilkår- Rentetilpasning.
Inkonvertibelt. Indeholder bestemmelse
om en eller flere afdragsfri perioder.
Restgæld pr. 1. juli 2015 kr. 2.348.328,91.
1/4-årlig ydelse kr. 54.035,79.
I alt ved budsum
Hæftelse nr. 3
Skadesløsbrev til Danske Andelskassers
Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj,
8830 Tjele. Att.: Poul Verner Hansen. EMail: [email protected]
Opr. kr. 1.400.000,00.
I alt ved budsum
Hæftelse nr. 4 - sidste hæftelse
Ejerpantebrev med meddelelser til
Danske Andelskassers Bank A/S,
Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.
Att.: Poul Verner Hansen. E-Mail:
[email protected]
Opr. kr. 600.000,00. Var.rt.
A. Total i alt
1. Fordring - pr.
auktionsdagen
2. Restgæld der
kan overtages,
incl. renter
3. Restancer
(incl. evt.
ejerskiftegebyr)
4. Hæftelser, der
kræves indfriet
262.748,91
0,00
2.813.091,60
2.550.342,69
262.748,91
0,00
5.393.051,65
4.898.671,60
494.380,05
0,00
1.400.000,00
6.793.051,65
4.898.671,60
494.380,05
1.400.000,00
7.454.201,65
4.898.671,60
494.380,05
2.061.150,00
2.813.091,60
2.579.960,05
1.400.000,00
661.150,00
2.550.342,69
2.348.328,91
0,00
0,00
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
www.tvangsauktioner.dk
231.631,14
0,00
0,00
0,00
661.150,00
5/66
5/66
B. Størstebeløbet, der skal
betales/overtages udover
auktionsbudet, jfr. Vilkårenes pkt.
6B:
kr.
296.854,64
Heraf kontant at betale inden 4 uger:
kr.
139.354,64
Gæld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbeløbet):
kr.
157.500,00
Det under B anførte størstebeløb fremkommer således
a) Rekvirentens udlægs- og
auktionsomkostninger (salærer,
gebyrer m.v.)
kr.
123.413,00
b) Rettighedshavernes mødesalærer
m.v.
kr.
3.750,00
1. Ejendomsskatter
kr.
7.782,58
2. SKAT vedr.
ejendomsskatterestancer
kr.
0,00
3. Kloakbidrag m.v.
kr.
0,00
4. Vandafgifter
kr.
0,00
5. Krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivning
kr.
157.500,00
6. Vejbidrag m.v.
kr.
0,00
7. Andre offentlige bidrag
kr.
0,00
8. Brandforsikringsbidrag
kr.
4.409,06
9. Andet, jfr. specifikation
kr.
0,00
c. Restancer vedrørende
Kontakt e-mail: [email protected]
Kontakt e-mail: [email protected]
C. Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af auktionen
Ved et auktionsbud på kr. 9.500.000 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering jfr. Retsplejeloven §562)
Udgør sikkerhedsstillelsen, jf. vilkårenes pkt. 7 kr. 1.817.971,78
Denne salgsopstilling er udarbejdet den 13-05-2015 Carsten Holmgaard
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
www.tvangsauktioner.dk
6/66
6/66
I: Opgørelse af udlægs- og auktionsomkostninger
Beløb inkl. moms
Rekvirentsalær:
kr.
102.812,50
Incassosalær(er):
kr.
3.925,00
Udgifter til låsesmed, fogedkørsel
m.v. anslået:
kr.
1.000,00
Mødesalær(er):
kr.
500,00
Mangfoldiggørelse af opstillinger,
anslået:
kr.
937,50
Foged- og auktionsgebyr(er):
kr.
1.450,00
Annoncer anslået:
kr.
10.000,00
Ejendomsdatarapport:
kr.
325,00
Befordring:
kr.
263,00
Salær besigtigelse:
kr.
1.250,00
Salær rekvisition af attester:
kr.
325,00
Salær medd. lejer:
kr.
625,00
Total inkl. moms:
kr.
123.413,00
II: Sikkerhedsstillelsen ved budsum kr. 9.500.000,00
Størstebeløbet
kr.
296.854,64
Restancer
kr.
494.380,05
1/4 af hæftelser
kr.
515.287,50
Sikkerhedsstillelse jf. salgsopstilling:
kr.
1.817.971,78
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
www.tvangsauktioner.dk
7/66
7/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
8/66
8/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
9/66
9/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
10/66
10/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
www.tvangsauktioner.dk
11/66
11/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
12/66
12/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
13/66
13/66
TINGBOGSATTEST
Udskrevet:
EJENDOM:
Adresse:
Samlet areal:
Heraf vej:
Appr.dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:
Retskreds:
13.05.2015 09:09:30
Glarmestervej 9
6800 Varde
7496 m2
0 m2
20.04.2006
Varde Markjorder
0033ap
7496 m2
0 m2
0050
ADKOMSTER
DOKUMENT:
Dokument type:
Dato/løbenummer:
Skøde
21.07.1999-523917-50
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Ja
ADKOMSTHAVERE:
Navn:
CVR:
Ejerandel:
EJENDOMSSELSKABET AF 25.10.2005, VARDE A/S
14397647
1/1
KØBESUM:
Kontant købssum:
Købesum i alt:
5.800.000 DKK
5.800.000 DKK
TILLÆGSTEKST:
Konkurs
Der er den 17.04.2015 tinglyst notering af konkurs.
HÆFTELSER
13-05-2015 14:26:46
13.05.2015
26/05/2015
09:09:30
www.tvangsauktioner.dk
14/66
Side 1 af 5 14/66
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rente:
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Konverteret til digital
pantebrev:
Beskrivelse:
KREDITORER:
Navn:
CVR:
03.05.2005-17071-50
3
Realkreditpantebrev
4.090.000 DKK
ktl
Ja
Ja
Pantebrev med rentetilpasning
Nykredit Realkredit A/S
12719280
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Indeholder bestemmelse om en eller
flere afdragsfri perioder.
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rente:
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Konverteret til digital
pantebrev:
Beskrivelse:
KREDITORER:
Navn:
CVR:
24.03.2009-6475-50
4
Realkreditpantebrev
2.560.000 DKK
ktl
Ja
Ja
Pantebrev med rentetilpasning
Nykredit Realkredit A/S
12719280
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Inkonvertibelt
Indeholder bestemmelse om en eller
flere afdragsfri perioder.
13-05-2015 14:26:46
13.05.2015
26/05/2015
09:09:30
www.tvangsauktioner.dk
15/66
Side 2 af 5 15/66
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rente:
SENEST PÅTEGNET:
Dato:
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Konverteret til digital
pantebrev:
Beskrivelse:
21.07.1999-523918-50
5
Skadeløsbrev
1.400.000 DKK
05.05.2014 09:34:30
Ja
Ja
Skadesløsbrev
KREDITORER:
Navn:
CVR:
Danske Andelskassers Bank
31843219
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rente:
05.08.2002-20944-50
6
Ejerpantebrev
600.000 DKK
var
SENEST PÅTEGNET:
Dato:
05.05.2014 09:35:42
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Konverteret til digital
pantebrev:
Beskrivelse:
Ja
Ja
Ejerpantebrev med medd
KREDITORER:
Navn:
Ejendomsselskabet af 25.10.2005, Var-
Navn:
de A/S
13-05-2015 14:26:46
13.05.2015
26/05/2015
09:09:30
www.tvangsauktioner.dk
16/66
Side 3 af 5 16/66
MEDDELELSESHAVERE:
Navn:
CVR:
Danske Andelskassers Bank
31843219
FULDMAGTSBESTEMMELSER:
Fuldmagtshaver:
Danske Andelskassers Bank
CVR:
31843219
Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive
påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-,
moderations- og relaksationspåtegninger.
UNDERPANT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Underpantsbeløb:
Underpanthavere:
01.09.2009-0003592654
1
600.000 DKK
Danske Andelskassers Bank
31843219
SERVITUTTER
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
03.11.1978-30670-50
1
Anden Servitut
OGSÅ LYST PÅ:
Antal:
56
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Filnavn:
Ja
50_K_364
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Dok om oversigt mv, byggelinier mv
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
05.02.1979-3287-50
2
Anden Servitut
13-05-2015 14:26:46
13.05.2015
26/05/2015
09:09:30
www.tvangsauktioner.dk
17/66
Side 4 af 5 17/66
OGSÅ LYST PÅ:
Antal:
48
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Filnavn:
Ja
50_K_364
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Dok om fællesanlæg, arealfordeling,
byggemodningsarbejder mv
ØVRIGE OPLYSNINGER
EJENDOMSVURDERING:
Ejendomsværdi:
Grundværdi:
Vurderingsdato:
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BBR-nr.):
9.500.000 DKK
937.000 DKK
01.10.2014
0573
082567
INDSKANNET AKT:
Filnavn:
50_B_35
13-05-2015 14:26:46
13.05.2015
26/05/2015
09:09:30
www.tvangsauktioner.dk
18/66
Side 5 af 5 18/66
Afsender: SKAT
Ejendomsvurdering
Ejendomsvurdering
Brændgårdvej 10
7400 Herning
Henvisningsnummer
Ejendommens registernummer
573 082567
Matr. nr.
VARDE MARKJORDER
Modtager/ejer
33
AP
Vurderet areal
7.496
m²
Ejendommens beliggenhed
Glarmestervej 9
SKATs tlf.nr.:
573
Udskrevet
72 22 28 26
24/04-2015
Oplysninger til brug for forsendelsen
Bunke
32
Vmt 2
Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2012 vurderet sådan:
Benyttelse
03 - Forretningsejendom
Ejendomsværdi
9.500.000 kr
Derfor får du denne ejendomsvurdering
Ejendomsvurderingen er SKATs skøn over bl.a. din ejendomsværdi og grundværdi. Den kan bl.a. have betydning for, hvor
meget du skal betale i ejendomsværdiskat og ejendomsskat.
Du kan læse mere om ejendomsvurderingen på skat.dk Virksomhed - Erhvervsejendomme - Ejendomsvurdering.
Du får denne vurdering, hvis du har ejet ejendommen i løbet
af 2012 - også selvom du ikke længere ejer ejendommen.
Er du enig eller uenig?
Hvis du er enig i vurderingen, skal du ikke gøre noget.
KMD OGJM7262 2.udg. 03.2013
Er du uenig i vurderingen, kan du klage. I klagen skal du skrive,
hvorfor, du mener, vurderingen er forkert. Du skal sende klagen
senest 3 måneder fra modtagelsen af denne skrivelse til adressen
øverst i dette brev eller elektronisk via skat.dk/kontakt - E-mail
til SKAT.
Hvis vi er enige i klagen, vil du få en ny vurdering. Hvis vi ikke
er enige, sender vi klagen videre til vurderingsankenævnet.
Sådan har vi vurderet ejendommen
Vi har vurderet ejendommen til, hvad den kontante handelsværdi var den 1. oktober 2012. Handelsværdien har vi fastsat ud fra:
· Hvad ejendomme i området er blevet solgt til.
· Hvad der er registreret i kommunens Bygnings- og
Boligregister (BBR).
· Oplysninger om, hvilken benyttelse vi har skønnet.
· Oplysninger om, hvorvidt en nyopført ejerbolig er
færdigbygget.
Grundværdi
Fradrag for forbedringer
Vi har vurderet grunden, som om den var ubebygget, og grundværdien har vi fastsat på baggrund af oplysninger om, hvor stor
grunden er, og hvad den må bruges til.
Hvis der er fejl i oplysningerne
Det er dig som ejendommens ejer, der er ansvarlig for, at oplysningerne i BBR er korrekte. Hvis der er fejl i oplysningerne,
skal du kontakte kommunen. Vurderingen kan være påvirket af
særlige forhold, der kun gælder for din ejendom. Hvis vi ikke
allerede har taget hensyn til forholdene, skal du kontakte os.
Er ejendommen ændret siden sidste vurdering?
Hvis der er sket ændringer på ejendommen, har vi lavet de nødvendige omberegninger, som bruges, når vi beregner ejendomsværdiskat og ejendomsskat (grundskyld).
Mere information
Du kan se alle vurderinger på www.vurdering.skat.dk fra den
l. marts 2013 kl. 7.00.
Har du spørgsmål til ejendomsvurderingen, kan du ringe på telefon 72 22 12 40. Telefonen er åben til og med den 1. juli 2013.
Herefter kan du ringe på telefon 72 22 18 18.
Reglerne om, hvordan man fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og benyttelse, står i vurderingslovens § 6, jf. § 9, stk. 1,
§ 13, stk. 1, samt § 33, stk. 1. For landbrugs- og skovejendomme
står det i § 14 og 15.
Reglerne om, hvordan ejendommen skal vurderes, hvis der er
sket ændringer på den, står i vurderingslovens § 33, stk. 12-18.
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
937.000 kr
320.800 kr
www.tvangsauktioner.dk
Side
1 af
19/66
2
19/66
SPECIFIKATIONER
Grundværdi
______________________________________________________________________________________
Beløb
Kvadratmeterpris
7496 m²
à
125 kr
937.000 kr
Fradrag i grundværdien for forbedringer
______________________________________________________________________________________
Beløb
Forbedringer foretaget i 2002
320.800 kr
Anslået årlig leje
______________________________________________________________________________________
Beløb
BYGN.NR. I BBR
OPFØRELSESÅR
ETAGEAREAL
ANSLÅET LEJE/M²
001
1991
380 m²
Bygningen er indrettet til:
Kontor, kantine
380 m²
614 kr
God bygningsmæssig kvalitet
God vedligeholdelsesstand
Bygningen er anvendelig til alternative formål
002
1991
2240 m²
Bygningen er indrettet til:
Fabrik, værksted
2240 m²
308 kr
God bygningsmæssig kvalitet
God vedligeholdelsesstand
Bygningen er anvendelig til alternative formål
Samlet anslået årsleje
ÅRLIG LEJE
233.320 kr
689.920 kr
_________________
923.240 kr
Ejendomsværdi
______________________________________________________________________________________
Beløb
KMD OGJM7002 1. udg. 05.2000
ANSLÅET ÅRSLEJE X FAKTOR
Lejeværdi
923.240 kr
10,3
Faktoren er valgt under hensyntagen til bygningernes
alder samt ejendommens almindelig gode bygningsmæssige
standard og vedligeholdelsesstand
I alt
Ejendomsværdi afrundet
9.509.372 kr
_________________
9.500.000 kr
Side
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
9.509.372 kr
www.tvangsauktioner.dk
2 af
20/66
2
20/66
Rapport købt 24/4 2015
Rapport færdig 29/4 2015
For ejendommen
Glarmestervej 9, 6800 Varde
Ejendommens adresse:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glarmestervej 9, 6800 Varde
Matr.nr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33ap Varde Markjorder
Grundareal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7496 m²
Ejendomsnummer:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082567
Kommune:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VARDE KOMMUNE
Ejerforhold:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab)
Antal bygninger:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Antal enheder:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Detaljeret information om ejendommen
Matr.nr. 33ap Varde Markjorder
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Rapport-ID: 122d35d9-b6de-423b-bfc3-eff3da97d3c8
www.tvangsauktioner.dk
21/66
21/66
Indhold
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten.
Resumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Glarmestervej 9
6800 Varde
Rapport købt 24/4 2015
Rapport færdig 29/4 2015
Uddybning af enkelte svar
Økonomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ejendomsskat (grundskyld). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ejendoms- og grundværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Forfalden gæld til kommunen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Planer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zonestatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Lokalplaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Varmeforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kommunale anlægsprojekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktuelle afløbsforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktuel vandforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spildevandsplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundvand - Drikkevandsinteresser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
11
11
11
Jordforurening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lettere jordforurening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Om ejendomsdatarapporten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Generelt om ejendomsdatarapporten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ordforklaring - ejendomsoplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Følgende bilag kan hentes:
• BBR­meddelelsen
• Ejendomsskattebillet
• Vurderingsmeddelelse
• Vejforsyning
• Jordforureningsattest
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Side 2 af 16
www.tvangsauktioner.dk
22/66
22/66
Resumé
Bygninger
Glarmestervej 9
6800 Varde
Rapport købt 24/4 2015
Rapport færdig 29/4 2015
BBR-meddelelsen
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Energimærkning
Hvad er ejendommens energimærke?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejendommen har ikke noget energimærke
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Tilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Elinstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Byggesag
Er der igangværende byggesag for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Byggeskadeforsikring
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Olietanke
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.972 kr.
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Ejendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.500.000 kr.
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed
overtages af køberen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se bemærkninger under punktet "Forfalden gæld til kommunen".
Oplysninger er indhentet d. 29. april 2015
Huslejenævnssager
Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?. . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Arbejderbolig
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Jordrente
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Statstilskud efter stormfald
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Planer
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Side 3 af 16
www.tvangsauktioner.dk
23/66
23/66
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . byzone
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Glarmestervej 9
6800 Varde
Rapport købt 24/4 2015
Rapport færdig 29/4 2015
Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se bilag.
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Kommunale anlægsprojekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej, men se bemærkninger
Hovedstadsområdets transportkorridorer
Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets
transportkorridorer?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Vand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?. . Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?. Alment vandforsyningsanlæg (tidligere
offentligt)
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet
kogeanbefaling?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Spildevandsplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej, men se bemærkninger
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Jordforurening
Jordforureningsattest
Findes der jordforureningsattest for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Lettere jordforurening
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Oplysninger er indhentet d. 29. april 2015
Natur, skov og landbrug
Fredskov
Er ejendommen pålagt fredskovspligt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Beskyttet natur
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Side 4 af 16
www.tvangsauktioner.dk
24/66
24/66
De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for
yderligere information.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen?. . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Glarmestervej 9
6800 Varde
Rapport købt 24/4 2015
Rapport færdig 29/4 2015
Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Naturperler
Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Bygge- og beskyttelseslinjer
Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Klitfredningslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Strandbeskyttelseslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Beskyttede sten- og jorddiger
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 24. april 2015
Miljøsag
Miljøsag
Er der igangværende miljøsag på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 29. april 2015
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Side 5 af 16
www.tvangsauktioner.dk
25/66
25/66
Økonomi
Glarmestervej 9
6800 Varde
Rapport købt 24/4 2015
Rapport færdig 29/4 2015
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.972 kr.
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den
laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af
kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr.
stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 24. april 2015
Skatteår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VARDE KOMMUNE
Grundskyld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.971,61 kr.
Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Grundskyld af værdi af stuehus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Dækningsafgift, erhvervsejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Dækningsafgift af forskelsværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Dækningsafgift af grundværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Skat ialt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.971,61 kr.
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Økonomi
Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.500.000 kr.
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter
(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendomme 1. oktober
hvert andet år.
Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 24. april 2015
Vurderingsår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
Dato for seneste vurdering eller ændring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01-10-2014
Ejendomsværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.500.000 kr.
Grundværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937.000 kr.
Fradrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320.800 kr.
Stuehus grundværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Stuehusværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktoplysninger - forklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Det lokale skattecenter
Du kan se adressen for det lokale skattecenter på
vurderingsmeddelelsen.
http://www.skat.dk/
Økonomi
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Side 6 af 16
www.tvangsauktioner.dk
26/66
26/66
Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages af køberen?. . . Se bemærkninger under punktet "Forfalden
gæld til kommunen".
Glarmestervej 9
6800 Varde
Rapport købt 24/4 2015
Rapport færdig 29/4 2015
Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter/garantier/restancer,
der hæfter på ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber.
Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen er indhentet d. 29. april 2015
Dato for tvangsauktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-06-18
Bemærkninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restance 7.711,88 kr.
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
byzone
Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige
regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og
sommerhusområder fremgår af planlovens § 34.
Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d. 24. april 2015
Zonestatus: Byzone
Matr.nr. 33AP Varde Markjorder
Andel af matrikel dækket af zonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Planer
Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Lokalplaner og eventuelle Lokalplaner for
delområder.
Lokalplaner
Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt,
afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres.
Oplysninger vedr. Lokalplaner er indhentet d. 24. april 2015
Lokalplan: Sønderled, Ribevej, Østre omfartsvej og Roustvej
Plannummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BPV 14 Varde
Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VARDE KOMMUNE
Kommune (før 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varde
Plantype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byplanvedtægter
Planstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedtaget
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Side 7 af 16
www.tvangsauktioner.dk
27/66
27/66
Beskrivelse af planstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedtaget tilstand
Dato for planens oprettelse i PlansystemDK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08-09-2008
Dato for seneste ændring af planen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-03-2009
Glarmestervej 9
6800 Varde
Rapport købt 24/4 2015
Rapport færdig 29/4 2015
Dato for offentliggørelse af planforslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01-01-1900
Dato for vedtagelse af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07-12-1976
Generel anvendelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erhvervsområde
Beskrivelse af generel anvendelse. . . . . . . . . . . . . . Rene erhvervsområder med begrænset mulighed for lokal
detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg. Erhvervsandel på mindst 80.
Specifik anvendelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erhvervsområde
Planzone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byzone
Maksimal bebyggelsesprocent for området. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
Højeste andel af grundarealet, der må bebygges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
Bygningernes maksimale rumfang ift. grundarealet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Maksimalt antal etager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Maksimal bygningshøjde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 m.
Mindst tilladte miljøklasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Maksimalt tilladte miljøklasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Maksimal bebyggelsesprocent for en ejendom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
Minimum grundstørrelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 m²
Link til plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link
Matr.nr. 33AP Varde Markjorder
Andel af matrikel dækket af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Lokalplaner for delområde
En lokalplan for delområde er en underopdeling af en lokalplan. Der kan fx være overordnede
rammer i lokalplanen, mens lokalplanen for delområdet udlægger mere detaljerede rammer.
Se iøvrigt "Lokalplaner".
Oplysninger vedr. Lokalplaner for delområde er indhentet d. 24. april 2015
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Planer
Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?. . . . . . . . . . . .
Ja
Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud
samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen.
Forsyningsområde
Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv
varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt:
forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området.
Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk
individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe.
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Side 8 af 16
www.tvangsauktioner.dk
28/66
28/66
Oplysninger vedr. Forsyningsområde er indhentet d. 24. april 2015
Matr.nr. 33ap Varde Markjorder
Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Glarmestervej 9
6800 Varde
Rapport købt 24/4 2015
Rapport færdig 29/4 2015
Område
Navn på forsyningsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varde by - fjernvarme
Forsyningsform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjernvarme
Forsyningsselskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VARDE VARMEFORSYNING A/S
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Område med forsyningsforbud
Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen
bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller
ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud
foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv
varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt.
dispensationer fremgår ikke af denne registrering.
Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud er indhentet d. 24. april 2015
Matr.nr. 33ap Varde Markjorder
Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Område
Navn på område med forsyningsforbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varde by - fjernvarme - forbud mod elvarme
Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Område med tilslutningspligt
Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i
varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området.
Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt er indhentet d. 24. april 2015
Matr.nr. 33ap Varde Markjorder
Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Planer
Kommunale anlægsprojekter
Har kommunalbestyrelsen givet bevilling til anlægsarbejder, der påvirker ejendommen
fysisk eller medfører en udgift?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Her oplyser kommunen om der for ejendommen er anlægsarbejder, hvortil
kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling, eller hvorom der er afsagt kendelse, som vil
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Side 9 af 16
www.tvangsauktioner.dk
29/66
29/66
medføre, at ejendommen berøres fysisk, fx ved ekspropriation, eller medfører en udgift for
ejeren.
Oplysninger vedr. Kommunale anlægsprojekter er indhentet d. 29. april 2015
Glarmestervej 9
6800 Varde
Rapport købt 24/4 2015
Rapport færdig 29/4 2015
Matr.nr. 33ap Varde Markjorder
Har kommunalbestyrelsen givet bevilling til anlægsarbejder, der påvirker matriklen fysisk eller medfører
en udgift?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Bemærkning fra kommunen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingen oplysninger om konkrete projekter.
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Vand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?. . . Afløb til spildevandsforsyningens
renseanlæg
For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes.
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret
område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter
om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede
arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt
bortledes i ét og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et
kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde
spildevandet behandles.
Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 24. april 2015
Matr.nr. 33ap Varde Markjorder
Afløbsforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Vand
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alment
vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat
alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment
vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning.
Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 24. april 2015
Matr.nr. 33ap Varde Markjorder
Vandforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Vand
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Side 10 af 16
www.tvangsauktioner.dk
30/66
30/66
Spildevandsplan
Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?. . . . . . . . . . . . . .
Nej
Her oplyser kommunen, om der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) er vedtagelser,
der vil ændre ejendommens afløbsforhold.
Glarmestervej 9
6800 Varde
Rapport købt 24/4 2015
Rapport færdig 29/4 2015
Oplysninger vedr. Spildevandsplan er indhentet d. 29. april 2015
Er der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) vedtagelser, der vil ændre ejendommens
afløbsforhold?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Bemærkning fra kommunen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oplysninger registreret i BBR: Afløbsforhold: Afløb til
spildevandsforsyningens renseanlæg. Ingen ændring af ejendommens afløbsforhold i gældende
Spildevandsplan 2010-2015.
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Vand
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ja
Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig
af drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af
arealerne på ejendommen.
Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 24. april 2015
Matr.nr. 33ap Varde Markjorder
Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link
Områder på matriklen:
Type af område. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Områder med drikkevandsinteresser
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Vand
Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ja
Områder, hvor grundvandet er særlig sårbart overfor nedsivning af nitrat. Registreringen har
betydning for arealanvendelsen og kan betyde rådighedsindskrænkelse f.eks. af
landbrugsproduktion.
Oplysninger vedr. Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder er indhentet d. 24. april
2015
Matr.nr. 33ap Varde Markjorder
Er matriklen beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Jordforurening
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Side 11 af 16
www.tvangsauktioner.dk
31/66
31/66
Lettere jordforurening
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?. . . . . . . . . . .
Glarmestervej 9
6800 Varde
Rapport købt 24/4 2015
Rapport færdig 29/4 2015
Ja
Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Områdeklassificering og Anden viden. Se iøvrigt
jordforureningsattesten.
Anden viden
Kommunen oplyser her, om kommunen har anden viden vedr. lettere jordforurening for den
konkrete ejendom. Det er viden om at jorden på ejendommen er lettere forurenet, selvom
ejendommen ikke er omfattet af områdeklassificering. Se iøvrigt områdeklassificering. Hvis
ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større
jordflytning.
Oplysninger vedr. Anden viden er indhentet d. 29. april 2015
Matr.nr. 33ap Varde Markjorder
Er der anden viden om lettere jordforurening vedr. matriklen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Områdeklassificering
Her svarer kommunen, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være
lettere forurenet. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være
anmeldepligt ved større jordflytning.
Oplysninger vedr. Områdeklassificering er indhentet d. 24. april 2015
Matr.nr. 33ap Varde Markjorder
Er matriklen beliggende i et større område klassificeret som lettere forurenet?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link
Områder på matriklen:
Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Områdeklassificering
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Kommunen
Side 12 af 16
www.tvangsauktioner.dk
32/66
32/66
Om ejendomsdatarapporten
Glarmestervej 9
6800 Varde
Rapport købt 24/4 2015
Rapport færdig 29/4 2015
Generelt om ejendomsdatarapporten
En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter
systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende
ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på
et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i
ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et
appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i
ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten.
Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil
(pdf) til elektronisk visning eller udskrift.
Du får besked pr e-mail/SMS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar
fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du
modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at
ejendomsdatarapporten er en ”Ikke komplet rapport”. Når alle svar er modtaget, vil
ejendomsdatarapporten få status som ”Komplet” og du kan hente en ny komplet rapport.
Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke
fremgår af ejendomsdatarapporten.
Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste
over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen
findes i Appendiks.
• BBR-meddelelse
• Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
• Vurderingsmeddelelse
• Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
• Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
• Energimærke
• Kort over vejforsyning
• Jordforureningsattest
• Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Ordforklaring - ejendomsoplysninger
BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og
Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på
ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen.
Energimærkning
Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et
gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent.
Tilstandsrapport
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig.
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader.
Byggesag
En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).
Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets
omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres
ikke i BBR.
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Side 13 af 16
www.tvangsauktioner.dk
33/66
33/66
Byggeskadeforsikring
Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i
forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde
også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af
byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-års og 5-års eftersyn.
Glarmestervej 9
6800 Varde
Rapport købt 24/4 2015
Rapport færdig 29/4 2015
Olietanke
Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne
stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i
BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra
ejendommen.
Ejendomsskat (grundskyld)
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de
to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i
den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
Ejendomsskattebillet
En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.),
som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre
afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der
opkræves via ejendomsskattebilletten.
Ejendoms- og grundværdi
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for
forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal
ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendomme 1. oktober hvert andet år.
Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen er et skøn, hvor SKAT fastsætter
ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for
ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendomme 1.
oktober hvert andet år i ulige år.
Forfalden gæld til kommunen
Forfalden gæld til kommunen er gæld (herunder lån), restance eller garanti, hvor det er kommunen, der er
kreditor, eller hvor garantien er afgivet af kommunen. Der oplyses typisk om følgende former for gæld,
restance eller lån: vand, vej, kloak, rensningsanlæg, el og varme.
Huslejenævnssager
I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private
lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som
modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte
sager om fx om huslejens størrelse.
Arbejderbolig
Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet
forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om
gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.
Jordrente
Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen.
Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum.
Statstilskud efter stormfald
Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet
som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald.
Zonestatus
Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være
forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse
ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og
anvendelse af arealer.
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Side 14 af 16
www.tvangsauktioner.dk
34/66
34/66
Lokalplaner
En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område.
Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan
– efter nabohøring – dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i
planen.
Glarmestervej 9
6800 Varde
Rapport købt 24/4 2015
Rapport færdig 29/4 2015
Varmeforsyning
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om
eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el).
Vejforsyning
Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som
vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje.
Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse.
Kommunale anlægsprojekter
Her oplyser kommunen, om der for ejendommen er anlægsarbejder, hvortil kommunalbestyrelsen har givet
anlægsbevilling, eller hvor der er afsagt kendelse, som vil medføre, at ejendommen berøres fysisk, fx ved
ekspropriation, eller medfører en udgift for ejeren.
Hovedstadsområdets transportkorridorer
Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner
m.m. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de
respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng.
Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra
Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.
Aktuelle afløbsforhold
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. Hvis svaret er ”Se detaljeret
besvarelse”, skal svaret ses i den ejendomsdatarapport, som kan ses online.
Aktuel vandforsyning
Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment
vandforsyningsanlæg. Hvis svaret er ”Se detaljeret besvarelse”, skal svaret ses i den ejendomsdatarapport,
som kan ses online.
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på
offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles
offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter.
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af
drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på
ejendommen.
Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder
Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet mod nitratforurening. Hvis ejendommen er beliggende
indenfor et nitratfølsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på
ejendommen.
Jordforureningsattest
Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne
dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening.
Kortlagt jordforurening
Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2
(V2) i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten.
Lettere jordforurening
Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering.
Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret
viden om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under ”Anden viden”. Hvis ejendommen er
omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning.
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Side 15 af 16
www.tvangsauktioner.dk
35/66
35/66
Fredskov
Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at
anvende det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen
sikrer den langsigtede skovdyrkning.
Glarmestervej 9
6800 Varde
Rapport købt 24/4 2015
Rapport færdig 29/4 2015
Majoratsskov
Ifølge skovloven skal majoratsskov bevares under samme ejer. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at
ophæve majoratsskovnoteringen på hele eller dele af skoven.
Beskyttet natur
Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis
ejendommen er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for
anvendelse af arealerne på ejendommen.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale
beskyttelsesområder, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Landbrugspligt
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m²). Når en ejendom
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder
særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende.
Naturperler
Naturperler er særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, der er beliggende indenfor
særligt følsomme landbrugsområder (SFL). Hvis der er naturperler på ejendommen, kan der være
begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Skovbyggelinjer
Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og
for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod
at bygge.
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod
ændringer, dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l.
Kirkebyggelinjer
Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres
bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.
Klitfredningslinje
Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og
Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan
føre til øget risiko for sandflugt.
Strandbeskyttelseslinje
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100
m eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres
bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet,
tilplantning eller hegning.
Beskyttede sten- og jorddiger
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven.
Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et
område.
Miljøsag
Her angiver kommunen om der er relevante, igangværende miljøsager på ejendommen. Miljøsager er
sager, der behandles i kommunen efter reglerne i lov om forurenet jord og lov om vandforsyning.
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Side 16 af 16
www.tvangsauktioner.dk
36/66
36/66
Kort over vejforsyning
Vejforsyning omkring matr.nr. 33ap, Varde Markjorder
Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 24. april 2015.
Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus:
Offentlig
Privat fælles
Privat/almen
Matrikelnummer
Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller
private/almene. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse.
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
37/66
37/66
Den 24-04-2015, kl. 14: 05
Jordf orureningsat t est
Denne j ordf orureningsat t est er baseret på de inf ormat ioner, der er regist reret i den f ællesof f ent lige
landsdækkende dat abase på j ordf orureningsområdet , DKj ord.
At t est en er baseret på en søgning om en specif ik mat rikel. I at t est en bruges også begrebet "lokalit et ", der kan
dække over f lere mat rikler eller event uelt en mindre del af en mat rikel. Der er f lere oplysninger omkring
lokalit et en, som ikke nødvendigvis også gælder f or mat riklen. Se derf or på kort mat erialet , hvor meget af
mat riklen der berøres af lokalit et en.
At t est ens kort er baseret på dat a f ra Danmarks Arealinf ormat ion og Geodat ast yrelsen. Ansvaret f or de
regist rerede dat a ligger hos regionen og kommunen, hvor den akt uelle mat rikel er beliggende. Bemærk, at
denne at t est omhandler alene oplysninger om j ordf orurening.
Der er søgt på følgende mat rikel:
Ej erlavsnavn
Varde Markj order
Mat rikelnummer
33ap
Region
Region Syddanmark
Kommune
Varde Kommune
Kort
Placeringen af den søgt e mat rikel kan ses nedenf or (her kan de også se om der er j ordf orureninger i nærheden
af det søgt e).
Forureningsst at us
Matrikel status: Mat riklen er ikke kort lagt .
Region Syddanmark har f or nuværende ingen oplysninger om j ordf orurening på den pågældende mat rikel.
Mat riklen er omf at t et af områdeklassif icering. Mat riklen er ikke f rit aget f or analysepligt ved j ordf lyt ning.
Jordf lyt ninger f ra områdeklassif icerede og kort lagt e arealer skal anmeldes t il Kommunen.
Danmarks Milj øport al, Rent emest ervej 8, 2400 København NV,
www. milj oeport al. dk
134f 074e-05f d-4e4e-914f -45d58eec21d8
Side 1 af 3
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
38/66
38/66
Den 24-04-2015, kl. 14: 05
Kontaktoplysninger
Region Syddanmark
Adresse
Danhaven 12, 7100 Vej le
Mail
j ordf [email protected] dk
Web
www. regionsyddanmark. dk/ j ordf orurening
Bemærkning
Man bør t illige danne en at t est f ra Region Syddanmark hj emmeside ” Søg en
f orurenet grund” da der her f indes oplysninger om lokalit et er, der er under
sagsbehandling i f orbindelse med kort lægning. Disse lokalit et er kan f ørst f indes på
Danmarks Milj øport al når der er t ruf f et af gørelse om kort lægning. Regionen er
f ærdig med den syst emat iske kort lægning af akt ivit et er, der kan have f orurenet
j ord eller grundvand.
Varde Kommune
Adresse
Tof t en 2 | 6818 Årre
Mail
[email protected] dk
Web
ht t p: / / www. vardekommune. dk/ Borger/ Nat ur-og-milj oe/ Milj oe-j ord-ogvand/ Jord/ Omraadeklassif icering--let t ere-f orurenet -j ord. aspx
Bemærkning
Hvis din grund ikke er omf at t et af områdeklassif icering i denne at t est , kan det
skyldes at din kommune endnu ikke har gj ort dat a t ilgængelige på Danmarks
Milj øport al eller at dat a ikke er opdat eret .
Bilag
Jordforurening, V1
Et areal bet egnes som kort lagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er t ilvej ebragt en f akt isk viden om
akt ivit et er på arealet eller akt ivit et er på andre arealer, der kan have været kilde t il j ordf orurening på
arealet .
Jordforurening, V2
Et areal bet egnes som kort lagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er t ilvej ebragt et dokument at ionsgrundlag,
der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges t il grund, at der på arealet er en j ordf orurening af en
sådan art og koncent rat ion,
Nuancering
Nuancering af kort lægning på V2, på baggrund af den risiko, den kort lagt e f orurening udgør eller kan udgøre
f or den akt uelle anvendelse t il boligf ormål
Udgået Efter Kortlægning
Forureninger, som har været kort lagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kort lægningen
Udgået Før Kortlægning
Lokalit et er, hvor der er f oret aget en oprensning så de ikke bliver kort lagt som f orurenet (V2). Desuden
f indes der lokalit et er i denne kat egori, hvor det har været vurderet om de skulle kort lægges som mulig
f orurenet (V1) men hvor lokalit et en f rikendes på baggrund af de hist oriske oplysninger.
Danmarks Milj øport al, Rent emest ervej 8, 2400 København NV,
www. milj oeport al. dk
134f 074e-05f d-4e4e-914f -45d58eec21d8
Side 2 af 3
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
39/66
39/66
Den 24-04-2015, kl. 14: 05
Områdeklassificering
Område, hvor j orden ant ages at være let t ere f orurenet , udpeget j f . j ordf orureningslovens § 50a. Byzone
klassif iceres som udgangspunkt et som område, hvor j orden ant ages at være let t ere f orurenet . Oplysning om
områdeklassif icering st ammer f ra en t egning af mat riklen på kort . Der kan i enkelt e t ilf ælde være en
unøj agt ighed i denne mat rikelt egning, som dermed kan overlappe en anden mat rikel og påvirke
inf ormat ioner herpå. Hvis at t est en indeholder oplysning om områdeklassif icering, inkl. analysef rie områder,
som f orekommer ukorrekt , så f å gerne overblik over mat riklen på ht t p: / / kort . arealinf o. dk. Ellers kan den
akt uelle kommune kont akt es.
Danmarks Milj øport al, Rent emest ervej 8, 2400 København NV,
www. milj oeport al. dk
134f 074e-05f d-4e4e-914f -45d58eec21d8
Side 3 af 3
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
40/66
40/66
VARDE KOMMUNE
BBR-Meddelelse
(Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)
Afsender
VARDE KOMMUNE
Bytoften 2, 6800 Varde
Kommune nr.:
Ejendoms nr.:
Udskrift dato:
573
82567
24-04-2015
Ejendommens beliggenhed:
Glarmestervej 9 (vejkode: 2550), 6800 Varde
Modtager:
BBR-Meddelelse rekvireret via OIS
Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen [email protected] eller telefonnr. 79946800.
Oplysninger om grunde
Adresse: Glarmestervej 9 (vejkode: 2550), 6800 Varde
Ejerforhold: Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab)
Vand & afløb
Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Matrikelnr.
33ap
Ejerlav
VARDE MARKJORDER
Oplysninger om bygninger
Bygningsnr.: 1
Adresse: Glarmestervej 9 (vejkode: 2550), 6800 Varde
Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (anvendelseskode: 220)
Matrikelnr.: 33ap
Ejerlav: VARDE MARKJORDER
Opførelsesår: 1991
Materialer
Ydervæg: Metalplader
Tagdækning: Tagpap (med taghældning)
Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Areal i grundplan
Bebygget areal
m2
252
Areal i hele bygningen
Samlet bygningsareal
m2
380
Arealanvendelse
Samlet boligareal
m2
0
heraf affaldsrum i terræn
0
heraf udvendig efterisolering
0
heraf indbygget garage
0
Kælder
0
Samlet erhvervsareal
0
Adgangsareal
0
0
Andet areal
0
heraf indbygget carport
0
heraf indbygget udhus
0
heraf indbygget udestue
0
Overdækkede arealer
0
heraf kælder m/loft < 1,25
Tagetage
heraf udnyttet
Lukkede overdækninger
heraf lovlig beboelse i kælder
0
380
0
Antal etager u. kælder & tagetage
2
0
Åbne overdækninger
0
Afvigende etager: Bygningen har afvigende etager
Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Energioplysninger
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Bemærkninger for bygning
KONTOR OG ADMINISTRATIONSBYGNING
Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed
Adresse: Glarmestervej 9 (vejkode: 2550), 6800 Varde
Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign.) (anvendelseskode: 220)
Samlet areal:
380 m2
Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
Areal til erhverv:
380 m2
Bolig areal:
0 m2
Andet areal:
0 m2
BBR
Ejendommens beliggenhed:
Glarmestervej 9 (vejkode: 2550), 6800 Varde
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Kommune nr.:
573
www.tvangsauktioner.dk
Ejendoms nr.:
Udskrift dato:
82567
24-04-2015
Side:
41/661/2
41/66
Fællesareal:
0 m2
Åben overdækning:
0 m2
Lukket overdækning/udestue:
0 m2
Tinglyst areal fra ESR:
0 m2
Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Energiforsyning: 400 V el fra værk
Antal værelser: 5
Antal værelser til erhverv: 5
Antal toiletter: 3
Badforhold: Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse
Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
Bygningsnr.: 2
Adresse: Glarmestervej 9 (vejkode: 2550), 6800 Varde
Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (anvendelseskode: 220)
Matrikelnr.: 33ap
Ejerlav: VARDE MARKJORDER
Opførelsesår: 1991
Materialer
Ydervæg: Metalplader
Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Areal i grundplan
Bebygget areal
m2
2240
Areal i hele bygningen
Samlet bygningsareal
m2
2240
Arealanvendelse
Samlet boligareal
heraf affaldsrum i terræn
0
heraf udvendig efterisolering
0
heraf indbygget garage
0
Kælder
0
Samlet erhvervsareal
heraf indbygget carport
0
0
Adgangsareal
heraf indbygget udhus
0
heraf indbygget udestue
0
Overdækkede arealer
heraf kælder m/loft < 1,25
Tagetage
0
heraf udnyttet
0
Lukkede overdækninger
m2
0
heraf lovlig beboelse i kælder
0
2240
0
Andet areal
0
0
Antal etager u. kælder & tagetage
1
0
Åbne overdækninger
0
Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Energioplysninger
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Bemærkninger for bygning
FABRIK- OG LAGERBYGNING
Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed
Adresse: Glarmestervej 9 (vejkode: 2550), 6800 Varde
Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign.) (anvendelseskode: 220)
Samlet areal:
2240 m2
Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
Areal til erhverv:
2240 m2
Bolig areal:
0 m2
Andet areal:
0 m2
Fællesareal:
0 m2
Åben overdækning:
0 m2
Lukket overdækning/udestue:
0 m2
Tinglyst areal fra ESR:
0 m2
Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Energiforsyning: 400 V el fra værk
Antal værelser: 6
Antal værelser til erhverv: 6
Antal toiletter: 3
Antal badeværelser: 3
Køkkenforhold: Ingen fast kogeinstallation
BBR
Ejendommens beliggenhed:
Glarmestervej 9 (vejkode: 2550), 6800 Varde
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Kommune nr.:
573
www.tvangsauktioner.dk
Ejendoms nr.:
Udskrift dato:
82567
24-04-2015
Side:
42/662/2
42/66
Din pligt som ejer
Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Det er nemlig dit ansvar som ejer, at
oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet
oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger.
Bøde kan fx komme på tale, hvis man som ejer, undlader at informere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i
kælder eller tagetage. Det er derfor særligt vigtigt, at du som ejer sikrer dig, at antallet og størrelsen af bygninger og boliger på din ejendom er i
overensstemmelse med de registrerede forhold.
Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved
registersamkøring med eksterne kilder, fx folkeregistret eller luftfotos.
Indberetningspligten gælder også i forbindelse med byggesager.
Du bør være særligt opmærksom på:
Opførelsesår
Om- og tilbygningsår
Bebygget areal
Antal etager
Samlet boligareal
Samlet erhvervsareal
Areal af udnyttet tagetage
Areal af udestue
Tagdækningsmateriale
Energiforsyning
Du skal derimod ikke indberette til BBR, hvis du f.eks. totalrenoverer dit køkken eller udlejer et værelse. Når du køber et hus skal du være
opmærksom på, at oplysningerne ofte stammer fra den tidligere ejer. Det er derfor vigtigt, at du som køber kontrollerer oplysningerne grundigt i
forbindelse med ejerskifte. Fejl eller mangler i registreringen skal meddeles kommunen inden 4 uger.
BBR registrerer din ejendom på mange niveauer.
De 3 vigtigste er:
Din grund er normalt det samme som din matrikel. I særlige tilfælde, typisk ved landbrugsejendomme kan grunden bestå af flere matrikler,
der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i Matriklen.
Dine bygninger kan være alt fra et redskabsskur til et butikscenter. I de tilfælde, hvor en bygning ikke har samme ejer som grunden oplyses
dette.
En enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamilieshus, en lejlighed eller for en erhvervsenhed. Det samlede antal og arealet
af hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse SKAL oplyses til kommunen. Er der fejl i arealangivelsen, er du som ejer ansvarlig for fejlen.
Kommunen har også mulighed for at registrere tekniske anlæg, varmepumper, gylletanke m.v. i eller på din grund eller inde i din bygning.
Retningslinjerne for registrering af sådanne oplysninger kan variere lidt fra kommune til kommune.
Har du spørgsmål, eller rettelser til din BBR-meddelelse skal du altid kontakte din kommune. I mange tilfælde kan det være en god idé at
orientere sig i reglerne på forhånd på www.bbr.dk.
Arealerne på BBR-meddelelsen
Arealet er en vigtig del i beregningen af ejendomsværdiskatten.
De registrerede arealer er alle bruttoarealer, som måles til ydersiden af ydervæggene – læs mere på www.bbr.dk.
Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens
udbredelse set oppefra.
Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager, eksklusiv areal af eventuel kælder og tagetage.
Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes og det areal, der kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Arealet måles som i
bygningsreglementet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen.
Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv.
Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen.
Arealerne opdeles i den del, som anvendes til boligformål og i den del, der anvendes til erhvervs- eller institutionsformål m.v.
Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inkl. areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse, dvs. opfylder byggelovgivningens krav til
beboelsesrum.
Om sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser gælder således fx for et parcelhus uden kælder, der alene anvendes til beboelse, at
boligarealet svarer til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage.
Er der i en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder.
Specielt om areal af ejerlejlighed skal du være opmærksom på, at BBR’s boligareal som opgjort ovenfor ofte vil afvige fra det tinglyste areal.
Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal vil svare til summen af areal til beboelse og areal
til erhverv.
Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.6
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
43/66
43/66
Oversigt over BBR-oplysninger
Anvendelse
Materialer
Afløbsforhold
Andet
Helårsbeboelse
Stuehus til landbrugsejendom.
Fritliggende enfamiliehus.
Række-, kæde- eller dobbelthus.
Etageboligbebyggelse.
Kollegium.
Døgninstitution.
Anden bygning til helårsbeboelse.
Ydervæggenes materialer
Mursten (tegl, kalksten,
cementsten).
Letbeton (lette bloksten,
gasbeton).
Fibercement, asbest (eternit el.
lign).
Fibercement, asbestfri.
Bindingsværk (med udvendigt
synligt træværk).
Træbeklædning.
Betonelementer (Etagehøje
betonelementer).
Metalplader.
PVC.
Glas.
Ingen.
Andet materiale.
Afløbskoder gammelt kodesæt
Kodesættet benyttes for eksisterende
forhold, ved enhver ændring skal nyt
kodesæt benyttes:
Boligtype
Egentlig beboelseslejlighed.
Blandet erhverv og bolig med
eget køkken.
Enkeltværelse.
Fællesbolig eller
fælleshusholdning.
Sommer-/fritidsbolig.
Andet.
Produktions- og lagerbygninger i
forbindelse med Landbrug, industri,
offentlige værker og lign.
Landbrug, skovbrug, gartneri,
råstofudvinding m.v.
Industri, fabrik, håndværk m.v.
El-, gas-, vand- eller varmeværker,
forbrændingsanstalter m.v.
Anden bygning til landbrug, industri
m.v.
Handel, kontor, transport og service
Transport- og garageanlæg, stationer,
lufthavne m.v.
Kontor, handel, lager, herunder
offentlig administration.
Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og
anden service virksomhed.
Anden bygning til transport, handel
m.v.
Tagdækningsmateriale
Built-up (fladt tag, typisk tagpap).
Tagpap (med taghældning).
Fibercement, herunder asbest
(bølge eller skifereternit).
Cementsten.
Tegl.
Metalplader.
Stråtag.
Fibercement (asbestfri).
PVC.
Glas
Grønt levende tag (Grønne tage)
Andet materiale
Institutioner og kultur
Biograf, teater, erhvervsmæssig
udstilling, bibliotek, museum, kirke og
lign.
Skole, undervisning og forskning.
Hospital, sygehjem, fødeklinik,
offentlige klinikker m.v.
Daginstitutioner m.v.
Anden institution.
Asbestholdigt materiale
Asbestholdigt ydervægsmateriale.
Asbestholdigt
tagdækningsmateriale.
Asbestholdigt ydervægs- og
tagdækningsmateriale.
Fritidsformål
Sommerhus.
Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset
fra sommerhus.
Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v.
Kolonihavehus.
Anden bygning til fritidsformål.
Kilder til bygningens materialer.
Oplyst af ejer.
Oplyst af teknisk forvaltning.
Oplyst af andre.
Bygningen er maskinelt oprettet.
Oplyst og kontrolleret af teknisk
forvaltning.
Mindre bygninger til garageformål,
opbevaring m.v.
Garage til et eller to køretøjer.
Carport.
Udhus.
Opvarmningsforhold
Køkken, toilet og afløb
Toiletforhold
Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed.
Vandskyllende toilet udenfor enheden.
Anden type toilet udenfor enheden
eller intet toilet i forbindelsen med
enheden.
Badeforhold
Antal badeværelser i enheden.
Adgang til badeværelser.
Hverken badeværelser eller adgang til
badeværelser.
Køkkenforhold
Eget køkken (med afløb og
kogeinstallation).
Adgang til fælles køkken.
Fast kogeinstallation i værelse eller på
gang.
Ingen fast kogeinstallation.
Varmeinstallation
Fjernvarme/blokvarme.
Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr.
Ovne (Kakkelovne, kamin,
brændeovn o. lign.)
Varmepumpe.
Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel, olie eller gas).
Elovne, elpaneler.
Gasradiatorer.
Ingen varmeinstallationer.
Blandet (kræver specifikation på
enhedsniveau).
Afløb til offentligt spildevandsanlæg.
Afløb til fælles privat
spildevandsanlæg.
Afløb til samletank.
Afløb til samletank for toiletvand og
mekanisk rensning af øvrigt
spildevand.
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (med tilladelse).
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (uden tilladelse).
Mekanisk rensning med privat
udledning dir. til vandløb.
Mekanisk og biologisk rensning.
Udledning direkte uden rensning til
vandløb, søer eller havet.
Andet.
Afløbskoder nyt kodesæt
Der er indført mange nye afløbskoder i
BBR. De nye koder skal benyttes ved
alle fysiske ændringer i afløbsforholdene
på en ejendom. Kommunen har dog
også ret til på eget initiativ at konvertere
koden, uden der er sket fysiske
ændringer i forholdene.
Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt,
således at det vigtigste kriterium er om
ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller
om ejendommen ligger i det åbne land.
Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet,
inddeles efter om spildevandet (typisk fra
køkken, bad og toilet) ledes ned i samme
kloak som regnvandet (overfladevandet
fra tage og befæstede arealer), eller om
de behandles hver for sig.
Ejendomme, der ligger i det åbne land,
inddeles efter den måde spildevandet
behandles. Der er i BBR mulighed for at
registrere, hvilke renseklasser det lokale
renseanlæg overholder. Renseklassen
kan være O, OP, SO eller SOP, idet O er
en forkortelse for organisk stof, P for
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder
så, at rensningen både omfatter organisk
stof og Phosphat, osv.
Det er ikke altid, at alle bygninger på en
ejendom har ens afløbsforhold. I så fald
kan forholdene registreres individuelt på
den enkelte bygning.
En fuldstændig oversigt over afløbskoder
i BBR og en vejledning hertil kan findes
på www.bbr.dk.
Opvarmningsmiddel
Elektricitet.
Gasværksgas.
Flydende brændsel (olie,
petroleum, flaskegas).
Fast brændsel (kul, brænde mm.)
Halm.
Naturgas.
Andet.
Supplerende varme
Ikke oplyst.
Varmepumpeanlæg.
Ovne til fast brændsel
(brændeovn o.lign.)
Ovne til flydende brændsel.
Solpaneler.
Pejs.
Gasradiator.
Elovne, elpaneler.
Biogasanlæg.
Andet.
Bygningen har ingen supplerende
varme.
Offentlig støtte
Almen familiebolig.
Støttet privat udlejningsbolig.
Støttet privat andelsbolig.
Almen ungdomsbolig.
Støttet privat ungdomsbolig.
Almen ældrebolig.
Almen plejebolig.
Midlertidig
oprettelse/fuldførelse
Ikke midlertidig oprettet.
Midlertidig oprettet.
Midlertidig fuldført.
Fredning
Fredet iht. til
bygningsfredningsloven.
Som ovenfor men med
tinglyst.
bevaringsbestemmelser jf.
lovens § 15.
Tinglyst bevaringsdeklaration
men, bygningen ikke fredet.
På middelalderlige
bygningsdele er der tinglyste
fredningsbestemmelser.
Indeholder middelalderlige
bygningsdele.
Bygningen og dens umiddelbare omgivelser er fredet iht.
til bygningsfredningsloven.
Som ovenfor, men med
tinglyst bevaringsdeklaration.
Bevaringsværdig.
Medtaget i registrant,
bevaringsplan mm.
Ejerforhold
Privatperson(er) eller
interessentskab.
Almennyttigt boligselskab.
Aktie-, anparts- eller andet
selskab.
Forening, legat eller
selvejende institution.
Privat andelsboligforening.
Kommunen
(beliggenhedskommune).
Kommunen (anden
kommune).
Region.
Staten.
Andet, moderejendom for
ejerlejligheder.
Vandforsyning
Alment vandforsyningsanlæg
(tidligere offentligt).
Privat, alment
vandforsyningsanlæg.
Enkeltindvindingsanlæg
(egen boring).
Brønd.
Ikke alment
vandforsyningsanlæg
(forsyner < 10 ejendomme).
Ingen vandforsyning.
Kilde til bygningsarealer
Oplyst af ejer.
Oplyst af teknisk forvaltning.
Oplyst af andre.
Bygningen er maskinelt
oprettet.
Oplyst og kontrolleret af
teknisk forvaltning.
Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.6
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
44/66
44/66
VARDE KOMMUNE
Borgerservice/Ejendomsskat
Frisvadvej 35
Åbningstid:
Mandag: 10.00 - 18.00
Tirsdag - Onsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 16.45
Fredag: 10.00 - 12.30
6800 Varde
Modtager
B
Sydbank: 7700 2221182
E-post:[email protected] varde.dk
Telefonnummer: 7994 6800
Udskrevet den:
Moms-nr.:
24/04-2015
29189811
Kommunenr.:
Debitornummer:
xxx xx xxxxxx xx xx
Ejendommens beliggenhed:
Vurderet areal:
Glarmestervej 9
Ejendomsnr.:
573
082567
Vurderingsår:
7496
2013 (01/10-2013)
Matrikelbetegnelse:
VARDE MARKJORDER
33ap
Ejendomsværdi
Grundværdi
9.500.000
937.000
Fradrag i grundværdi for forbedringer
Grundskatteloftværdi
Stuehusgrundværdi
442.700
Fritagelse for grundskyld til kommunen
320.800
Del af grundværdi der beskattes i anden kommune
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom - 2015
Side 01 af 01
Specifikation
Beløb
KOMMUNE
Grundskyld
promille af grundlag
31,560 :
442700 01/01-31/12
ROTTEBEKÆMPELSE
Heraf moms
13971,61
169,34
Ved beregningen var ejendom tilmeldt betalingsservice. Indb.kort vedlægges ikke
KMD OGCG5731 2. udg. 10. 2012
MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet.
I ALT
14140,95
0,00
Rate
Forfaldsdato
Sidste rettidige indb.dag
Ratebeløb
Fakturadato
Moms beløb
01
02
01/02-2015
01/08-2015
05/02-2015
05/08-2015
7070,48
7070,47
01/02-2015
01/08-2015
0,00
0,00
Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige
indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg.
Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr,
som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet.
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
Renter beregnes fra forfaldsdato. Skyldige beløb vil blive videregivet til
det centrale fordringsregister.
Ved evt. salg af ejendommen vil der blive fremsendt nyt
opkrævningsmateriale til ny ejer.
Bemærk: evt. rykker bliver sendt til E-boks.
45/66
www.tvangsauktioner.dk
45/66
Varde Kommune
Frisvadvej 35
6800 Varde
CVR-nr.: 29189811
Mail: [email protected]
Tlf.: 79946800
Mandag – Fredag 10.00 – 12.30
Side 1/1
Bytoften 2 6800 Varde
Opkrævningsafdelingen
Frisvadvej 35,
6800 Varde
Udsendelsesdato:
Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius
Torvet 21
6700 Esbjerg
29.04.2015
CPR/CVR-NR:
14 39 76 47
Dokumentnr.:
005730024973
Vedrørende ejendommen Glarmestervej 9, 6800 Varde.
Under henvisning til jeres skrivelse af den 24. april 2015, fremsendes hermed opgørelse over skyldige
ejendomsskatter inkl. Renter og gebyr pr. auktionsdagen den 18. juni 2015.
Ejendomsskat / 0008256705
Glarmestervej 9
Nr: 33ap VARDE MARKJORDER
Total for Ejendomsskat
Beløb
7.782,58
7.782,58
I alt
7.782,58
Oplysninger vedr. krav som er oversendt til SKAT kan fås ved henvendelse til SKAT på mail
[email protected] eller tlf. 72386254.
Morarenter beregnes med 0,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.
Gebyr beregnes med kr. 250,00 pr udskrevet rykkerskrivelse.
24994915
Med venlig hilsen
Theresa Buhl
Varde Kommune
Opkrævningsafdelingen
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
46/66
46/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
47/66
47/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
48/66
48/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
49/66
49/66
Birgit Beier
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Poul Verner Hansen <[email protected]>
7. maj 2015 16:14
Birgit Beier
Sagsnr: 15054 - Tvangsauktion over ejendommen beliggende Glarmestervej 9, 6800
Varde tilhørende Ejendomsselskabet af 25.10.2005, Varde ApS u/konkurs, cvr.nr.
14397647
Opfølgningsflag:
Flagstatus:
Opfølgning
Fuldført
Kategorier:
9400-1938
Til Birgit Beier.
Vedr. tvangsauktion over ejendommen matr. nr. 33 ap Varde markjorder, beliggende Glarmestervej 9, 6800 Varde,
tilhørende Ejd. selskabet af 25.10.2005 Varde A/S u/konkurs, med tvangsauktionsdato 18.6.2015:
Vi skal herved meddele, at vores tilgodehavende sikret ved pant i ovennævnte ejendom via skadesløsbrev kr.
1.400.000,00 og ejerpantebrev kr. 600.000,- med tillæg af renter kr. 61.150,00 (10% fra 11.6.2014 – 18.06.2015),
overstiger vores totale panteret kr. 2.061.150,00 i ejendommen.
Vi anmelder således vores totale panteret kr. 2.061.150,00 som kræves indfriet.
Anmeldelsen bedes venligst bekræftet modtaget af jer.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Poul Verner Hansen
Kreditkonsulent
Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele
Telefon: +45 87 99 31 65
Fax: +45 86 45 17 17
CVR-nr.: 31 84 32 19
www.andelskassen.dk
Denne e-mail med bilag kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for adressaten, og som iht. gældende lov ikke må udleveres, vises
eller kopieres til nogen anden. Har du ved en fejltagelse modtaget e-mailen, beder vi dig meddele os dette samt slette e-mailen omgående.
This e-mail message including any attachments may contain privileged or confidential information intended only for the use of the individual or
entity to which addressed. Any unauthorized disclosure, distribution or replication of this e-mail message is prohibited. If you have received this email message in error, please notify me and delete the mail immediately.
1
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
50/66
50/66
Birgit Beier
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Birgit Beier
13. maj 2015 10:28
Birgit Beier
Vedr.: Tvangsauktion over Glarmestervej 9, 6800 Varde - Deres ref. 9400-1938/BB vort sagsnr. 9224
Fra: Hanne Nygaard Hansen [mailto:[email protected]]
Sendt: 28. april 2015 13:19
Til: Birgit Beier
Emne: Vedr.: SV: Vedr.: Tvangsauktion over Glarmestervej 9, 6800 Varde - Deres ref. 9400-1938/BB - vort sagsnr.
9224
Til Birgit Beier
Vedr.:
Erhvervsforsikring/Ejendomsforsikring 5090 040 016
Dækningsadr.: Glarmestervej 9, 6800 Varde.
Fortrinsberettigede krav pr. tvangsauktionsdatoen den 18. juni 2015 alene for
brandforsikringsdelen er kr. 4.409,06.
Skyldig præmie for tiden 01.01.2015 - 18.06.2015.
Venlig hilsen
Hanne Nygaard Hansen
Kreditafdelingen
Tlf.: 44 74 39 27
[email protected]
Topdanmark Forsikring A/S
CVR-nr. 78416114
Borupvang 4
2750 Ballerup
Du har modtaget en email fra Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius.
Denne e-mail og evt. vedhæftede filer kan indeholde personlige og fortrolige oplysninger. Modtager du e-mailen ved en fejl, bedes du returnere den til
afsender uden at distribuere, kopiere eller arkivere e-mailen. E-mailen og evt. vedhæftede filer bedes slettet.
This is an e-mail from the law firm of Kirk Larsen & Ascanius.
This e-mail and any attachment may contain confidential information and/or privileged information. This e-mail is intended for the addressee(s) stated above
only. If you receive this e-mail by mistake, please return it to Kirk Larsen & Ascanius without producing, distributing or retaining copies hereof. Please delete
this email and any attachment from your system.
Tænk over om det virkelig er nødvendigt at printe denne Email
Before printing this email, think if it is really needed
1
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
51/66
51/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
52/66
52/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
53/66
53/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
54/66
54/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
55/66
55/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
56/66
56/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
57/66
57/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
58/66
58/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
59/66
59/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
60/66
60/66
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
61/66
61/66
KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM
Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudskrift.
1. Salgsopstilling.
Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokument. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.
Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via
elektroniske medier.
Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.
Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.
Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra internettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.
Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud.
Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er
bindende i 6 uger.
4. Sikkerhed
Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.
Sikkerheden udgør:

2. Købesummen
Den samlede købesum består af budsummen med
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det
beløb, der skal betales ud over budsummen, og
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen.
Beløbet er anslået i salgsopstillingen.
Derudover skal en køber betale en auktionsafgift
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil
kommer udgifter til tinglysning.
3. Budgivningen
Alle kan byde på en tvangsauktion.
Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.
Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt.


¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og
størstebeløbet
I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning.
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.
Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
på, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.
På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade,
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde
(”den lille sikkerhed”). Beløbet udgør normalt op
til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
dækkede restancer (salgsopstillingen
kolonne 3)
www.tvangsauktioner.dk
62/66
62/66
kontanter
Skal der holdes ny auktion, får køberen først
rådighed over ejendommen, når den ny auktion
har været afholdt.
bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)
En køber skal forrente den dækkede gæld fra
tidspunktet for første auktion.
Sikkerhed kan stilles ved:




check udstedt af en bank til retten
advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)
7. Auktionsskøde
Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check,
dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for
nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk
valuta o.lign.
Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge ”dobbelt” likviditet.
Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionsskøde, når køberen fremsender originale
samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede
rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de
rettighedshavere, der har beløb til gode ud over
auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet.
Auktionsafgiften skal også være betalt.
5. Ny auktion
Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten
udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.
Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.
Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papirform.
Den, der anmoder om ny auktion, skal stille
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 kr.
Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se
mere på følgende link:
http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyve
jledninger/Documents/Tingbogen/Auktionssk%C
3%B8de.pdf
Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.
Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.
Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysningsafgiftsvejledningen.
6. Råderet over ejendommen
En køber får først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for auktionsvilkårenes opfyldelse.
version pr. 1.1.2015
13-05-2015 14:26:46
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
63/66
63/66
Vejledning i brug af salgsopstilling
Prioritetsopgørelsen
1. Kolonne
Fordring opgjort pr.
auktionsdato.
Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso,
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det
fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4.
2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af uforfaldne renter.
Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er
panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derfor medtages i denne kolonne.
3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.
Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist.
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.
4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.
Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Bemærk:
På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger.
Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende
vilkår.
Afgifter m.v. til det offentlige,
jfr. vilkårenes pkt. 6C:
Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad
der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og
servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning.
Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.
Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr.
1.660 Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.
1.400.
Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover
auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
64/66
Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår
Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982,
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni
2003.
1. Auktionen omfatter
a. Auktionen omfatter ejendommen med
eventuelle bygninger og – hv is fogedretten
ikke tilkendegiver andet – driftsinventar og
driftsmateriel, derunder maskiner og tek
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen
dommen, og ved landbrugsejendomme
tillige ejendommens besætning, gødning, af grøder m.v.
Ejendommen m.v. sælges som den er ved
auktionen med de rettigheder og forplig
telser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer.
b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt
på auktionstidspunktet.
Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt
leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3,
stk. 2
2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger
med, beskrives i en særlig salgsopstilling.
Salgsopstillingen indeholder oplysn ing om
ejendommens hæftelser og byrder og op lyser endvidere om andre forhold vedrørende
ejendommen og auktionen, som må antages
at være af væsentlig betydning for køber.
Salgsopstillingen udleveres på fogedret tens kontor.
3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i
hvilket omfang de bydende ud over auk
tionsbudet skal overtage eller opfylde servi tutter, brugsrettigheder, aftægts -, liv renteeller lignende forpligtelser.
4. Auktionsbudet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men fo gedretten kan forlange, at en bydende straks
sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud.
Minimum for overbudene fastsættes af
fogedretten.
Ejendommen sælges til den højstbydende,
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med
mindre det besluttes, at en ny aukt
ion skal
afholdes.
Enhver, der har afgivet bud på første auk tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud sættelse med henblik på tilvejebringelse af
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik
kerheden er sti llet. Skal der afholdes ny auk tion i henhold til retsplejelovens § 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest
i 6 uger efter første auktion. På denne nye
auktion er kun det bud bindende, der får
hammerslag.
5. Ejendommens overtagelse
Køberen overtager straks ejendommen.
Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene,
overtages ejendommen dog først, når sikkerheden er stillet.
Køberen sørger selv for – om nødvendigt
ad retslig vej – at blive indsat i besiddelsen af
det solgte.
Fra det tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning
og risiko i enhver henseende.
26/05/2015
6. Køberens forpligtelser
A.
Opfyldelse af auktionsbudet
Auktionsbudet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse
oplyses under auktionen.
Auktionsbudet opfyldes således:
a. Køberen overtager de hæftelser, der ikke
kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.
b. Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt.
Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales
inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med
et større beløb end lånets kontante påly
dende.
Andele i reserve - og administ rationsfonde
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning
til de pågældende lån.
Pantegælden forrentes fra datoen for den
første auktion med den rente, der tilkommer
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in
dekspanteret, beregnes renten på grundlag
af restgælden som reguleret ved sidste or dinære indeksregulering.
Overstiger auktionsbudet, hvad der
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder
det overskydende beløb den hidtidige ejer af
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig
rente, der sv arer til den fastsatte reference sats med et tillæg på 7 pct. Som reference
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.
den 1. januar og den 1. juli det pågældende
år.
B.
Beløb, der skal betales ud over auktions budet
Under auktionen oplyses arten og stør
relsen af de omkostninger, som køberen skal
betale ud over auktionsbudet. Det samme
gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og
andre pligter, som køberen skal betale eller
overtage udover auktionsbudet.
På auktionen oplyses et størstebeløb for
hvad, der skal betales, og hvilke krav og
pligter der kan overtages .
Af krav, der typisk skal udredes eller
overtages ud over auktionsbudet, kan
særligt nævnes:
a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omk ostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.
b. Salær og rejseomkostninger til repræsen tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel
i auktionsbudet. Ved delvis dækning ned sættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået,
betales dog altid fuldt rekvirentsalær.
c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.
www.tvangsauktioner.dk
e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.
f. Spildevands- og kloakbidrag.
g. Restancer for forbrug af vand, leveret af
offentlige almene vandforsyningsanlæg.
h. Brugspanthavers underskud efter afholdel se af nødvendige udgifter ved bestyrelse,
drift og vedligeholdelse m.v. af ejendom
men. Overskud afskrives i brugspanthave rens fordring og derefter i den i øvrigt
bedst berettigedes fordring.
i. Nødvendige udgifter til ejendommens
bestyrelse, drift og vedligeholdelse
m.v.,
som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke har været taget til
brugeligt pant.
j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen,
brandsikringslovgivningen og bygnings
lovgivningen er gældende mod enhver
uden tinglysning.
Beløb, der sk al betales ud over auktions
budet, udredes inden 4 uger efter auktionens
slutning til rette vedkommende.
C.
Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af
auktionen
a. Fogedrettens udgifter.
b. Auktionsafgift.
De under a og b nævnte udgifter m.v. be tales ved auktionens slutning.
c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds
bidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told væsenet.
7. Køberens sikkerhedsstillelse
Efter hammerslaget skal kø beren straks
over for fogedretten stille sikkerhed for op
fyldelse af auktionsvilkårene.
Sikkerheden kan stilles ved deponering af
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som god
kendes af fogedretten.
Sikkerhedens størrelse skal svare til:
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 1/4 af de hæftelser, der kan kræves udbe talt, jfr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over
auktionsbudet, jfr. pkt. 6B.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre
end et års renteudgift af de overtagne priori teter eller mindre end værdien af det tilbehør,
der medfølger ejendommen, med tillæg af
1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede
landbrugsejendommen dog med tillæg af
1
års forpagtningsafgift.
Enhver, der opnår dækning ved auktionen,
kan for sit vedkommende både før og efter
denne give afkald på sikkerhedsstillelse.
Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle,
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker hedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerhe den kan dog ikke være mindre end 1 års
renteudgift af de overtagne prioriteter.
Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der
bort fra budet, og hammerslaget an
nulleres, hvorefter auktionen straks genop
tages. Fogedrett en kan dog i stedet udsætte
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
65/66
8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfylder auktions
vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at
det solgte sættes til en ny og eneste auktion
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko,
således at køberen skal tilsv are, hvad der
måtte bydes mindre på en auktion, uden at
have krav på, hvad der måtte bydes mere.
I stedet for at kræve misligholdelsesauk tion kan enhver, der ikke har givet afkald på
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres
og fordeles blandt de berettigede i den
rækkefølge, de har krav på at blive fyldest gjort. Bringer dette ikke køberens mislig
holdelse til ophør, kan der herefter kræves
afholdt misligholdelsesauktion.
Begæres sikkerheden først r ealiseret efter
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan
sikkerheden alene benyttes til dækning af det
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre
på misligholdelsesauktionen.
9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene
er opfyldt, kan han kræve, at fogeden ud steder auktionsskøde til ham. Køberen skal
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter
auktionen.
Køberen betaler selv de omkostninger, der
måtte være forbundet med udstedelse af
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de
rettigheder, der ikke opnåede dækning på
auktionen.
10. Auktionsvilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til
ugunst for køberen, medmindre auktionen
angår en forretnings -, industri -, landbrugs eller udlejningsejendom.
11. Særlige vilkår
_______________________
(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af
salgsopstillingen.)
26/05/2015
www.tvangsauktioner.dk
66/66