Opgavekort - Sæt Skolen i Bevægelse

Opgavekort
Hvad kan du sætte bag et udsagnsord, når det bøjes i datid?
 -te/ -ede?
 -ere/ -est?
 -et/ -en?
 Ingenting?
Hvad ender udsagnsordene på i lang tillægsform?
 -ende?
 -ene?
 -ne?
Hvor mange bøjningsformer har et navneord?
 3?
 4?
 5?
Hvad kalder vi n-ord?
 intetkøn?
 Fælleskøn
 meget køn?
Hvad hedder ordet ”rar” i 3. grad?
 rarere?
 rarest?
 rart?
Hvilken endelse kommer der bag på et tillægsord, hvis det står foran
”bøger”?
 -n?
 -e?
 -t?
Hvad hedder den latinske betegnelse for ”tillægsord”?
Hvad hedder den latinske betegnelse for ”udsagnsord”?
Hvad hedder den latinske betegnelse for ”navneord”?
Hvad bestemmer man ordklasser efter?
o
o
o
Alfabetisk?
Betydning, bøjning og funktion?
Om det er et langt, kort eller sammensat ord?
Hvor mange ordklasser findes der på dansk?
o
o
o
10?
11?
12?
Hvilken ordklasse tilhører ordet aldrig?
o
o
o
Substantiver?
Adverbier?
Pronomener?
Hvad kan man bruge ordklasser til, når man selv skal skrive?
o
o
o
Man kan gøre sproget mere interessant?
Man kan finde fejlene i ens egen tekst?
Man kan sætte alle ens ord ind i forskellige skemaer?
Hvorfor kan ordet ”cykler” og ”computer” umuligt tilhøre samme
ordklasse?
o
o
o
Fordi de ikke har samme betydning
Fordi de ikke har samme funktion i en sætning
De tilhører faktisk samme ordklasse
Hvilken ordklasse tilhører ordet ”aldrig”?