Tendenser i tiden - Den offentlige Servicepris

HVOR SERVICEMODNE
ER OFFENTLIGE
ORGANISATIONER?
Mikkel Pødenphant
Partner i PA Consulting Group A/S
Den Offentlige Servicepris, 22. oktober 2015
© PA Knowledge Limited 2015
1
Kundeservice er kommet for at blive…
…og skal spille samme med andre politiske dagsordener
Kundetilfredshed og
service er i stigende
grad på dagsorden i den
offentlige sektor
”Vi kan give borgerne
større fleksibilitet og selvbestemmelse i hverdagen,
når vi bruger
velfærdsteknologi og
digitalisering.”
Regeringsgrundlaget 2015
”Den offentlige
sektors digitale
services skal
skabe værdi for
borgere og
virksomheder”
Pejlemærke for den kommende
digitaliseringsstrategi
Effektivisering
Det
sammenhængende
borgerforløb
© PA Knowledge Limited 2015
2
Digitalisering
ART SCIENCE
FORSTÅ
KUNDEOPLEVELSEN
Nærværende forståelse
Personlig affinitet
Følelsesmæssig engagement
Følelse af loyalitet og respekt
Tillid til at fortolke
Høste kraften af den
menneskelige psykologi
ETABLER
SERVICEKULTUR
Klarhed og viden
Regler og principper
Omhyggelig kompromisløshed
Standarder og målinger
Overholdelse
Høste kraften af stærke ritualer
og praktikker
DEFINER KUNDEOPLEVELSEN
DEFINER SERVICES
OG STANDARDER
INVOLVER TEAMET
I HISTORIEFORTÆLLINGENN
GØR DEM
TILGÆNGELIGE FOR
ALLE BRUGERE
HJÆLP LEDERE MED
AT DELE HISTORIEN
UDFORDR
MODSTANDERNE
MÅL OG STØT
BYG EN ROBUST
INFRASTRUKTUR
HÅNDTER
FORANDRINGEN
GENERER INDSIGT OG
FORBEDR LØBENDE
KOMMUNIKER PÅ
ALLE MÅDER
PA Consulting Group: Customer Experience Event 2015
© PA Knowledge Limited 2015
FORSTÅ
KUNDENS BEHOV
3
Undersøgelsen viser, at deltagerne arbejder meget professionelt
…og vores vurdering er, at de er langt mere modne end gennemsnittet i det offentlige
Den umodne
serviceorganisation
Klar til kundeservice
Organisationen har lille
eller begrænset fokus
på kundeservice og
har generelt fokus på
andre indsatsområder.
Organisationen har
fokus på at levere god
kundeservice, men
området er ikke prioritet
over andre områder.
Organisationen arbejder
ikke systematisk med at
udvikle sin
kundeservice.
1
2
Godt i gang
At levere god
kundeservice er et
fokusområde for
organisationen og et
blandt flere
prioriterede områder.
Der er flere
udviklingsprojekter i
gang ift. forbedring af
kundeservicen med
nogen grad af
systematik.
3
= Deltagende myndigheders placering på modenhedstrappen
© PA Knowledge Limited 2015
Den professionelle
serviceorganisation
Organisationens
primære fokus er
at levere god
kundeservice.
Kundeservicen
udvikles løbende,
der er en stabil
driftssituation og
generel
tilfredshed blandt
kunderne, omend
der stadig er rum
for forbedringer.
4
På forkant med
udviklingen
Organisationen
er designet til at
levere god
kundeservice. Al
drift og udvikling
har kundens
oplevelse i
centrum, og man
har udførlig data
omkring sine
kunder.
5
Kilde: Intern modenhedsmåling, Den Offentlige Servicepris 2015
4
Hvad kan vi lære af de bedste serviceorganisationer?
… de bedste har en række karakteristiske fællestræk
Topledelsen går forrest
Systematisk og kontinuerlig udvikling af
medarbejdernes kompetencer
Konstant fokus på optimering og
effektivisering
Nøje kendskab til kundernes
forudsætninger og behov
Kilde: Intern modenhedsmåling, Den Offentlige Servicepris 2015
© PA Knowledge Limited 2015
5
Men der er også fælles barrierer
… alle kæmper med en række af de samme udfordringer
Topledelsen går forrest
Kompleks lovgivning
Systematisk og kontinuerlig udvikling af
medarbejdernes kompetencer
It-systemer vanskeliggør udnyttelse af
kundedata
Konstant fokus på optimering og
effektivisering
Silo’-tænkning modarbejder samtænkning af processer og datagenbrug
Nøje kendskab til kundernes
forudsætninger og behov
Det tager lang tid at opbygge en
servicekultur
Kilde: Intern modenhedsmåling, Den Offentlige Servicepris 2015 samt PA’s Costumer Experience Survey 2015
© PA Knowledge Limited 2015
6
Evnen til at levere god kundeservice
…afhænger af om den interne serviceorganisation er sat op til det
Kundeservice
Bruger
Anvender flere kanaler
Interagerer med
offentlige myndigheder
og virksomheder via
mere end én
kommunikations-vej og
forventer en konsistent
oplevelse.
Kanaler
Større stemme
• Sociale netværk
• Review-sider.
Mindre tolerant
• Mere tilbøjelig til at
skifte
• Mere tilbøjelig til at
klage.
Segmentering/kundebehov
Ydelser og services
Valg af kanaler
Telefon
Henvendelser
Bedre informeret
• Søgemaskiner
• Sammenligningssider
• Sociale netværk.
Kunde- og kanalstrategi
Hjemmeside
Web chat
Driftsmodel
Sociale medier
Ressourcer
Organisering
Medarbejdere
Processer
Kompetencer
Struktur
Information
Ledelse og kultur
IT, systemer og infrastruktur
Governance og kontrol
Mobil-app
Mindre loyal
Tilbøjelig til at skifte,
hvis de oplever dårlig
service.
Video-chat
Digital post
Grad af besværlighed
Er også en vigtig driver
for valg af henvendelser
Udbudte services
E-mail
Selvbetjening
SMS/MMS
Brev
Borgerservice
Personligt møde
Sourcing og leverandører
Kilde: PA’s rammeværk for god kundeservice tilpasset Den Offentlige Servicepris 2015
© PA Knowledge Limited 2015
7
Det starter og slutter med kunden
…hvis du kender dine kunder, er du godt på vej
“Retrospective evaluation of affective episodes are strongly influenced by the
affect experienced in singular moments notably the moment at which affect is
most extreme and the final moment”
Kahnemann (2000): “Evaluation by momoents: Past and Future”
Vi dømmer næsten
udelukkende vores
oplevelser på
højdepunktet og på
hvordan de slutter
Vi ser næsten
fuldstændig bort fra
den gennemsnitlige
service når vi vurderer
vores oplevelse
© PA Knowledge Limited 2015
8
Kontakt
Hvis du vil vide mere…
Mikkel Pödenphant
Stinne Henriksen
Portland Towers
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn
Mobile: +45 40 90 55 84
E-mail: [email protected]
Portland Towers
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn
Mobile: +45 41 83 12 83
E-mail: [email protected]
© PA Knowledge Limited 2015
9