TYSK4

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Maj/juni 2015
Institution
Campus Vejle
Uddannelse
HHX
Fag og niveau
Tysk B
Lærer(e)
Jadwiga T. Thygesen, Hanne Meldgaard og Kim Odgård
Hold
2g4 (hh15tys4142)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1
Thema 1: Identität und Jugendkultur – indgår i prøveforløbet
Titel 2
Thema 2: Schönheit/ Anderssein – indgår ikke i prøveforløbet
Titel 3
Thema 3: Arbeitswelt – indgår i prøveforløbet
Titel 4
Thema 4: Wirtschaft + Unternehmen – indgår i prøveforløbet
Titel 5
Thema 5: Deutschland-Neubeginn-Wiederaufbau – indgår i prøveforløbet
Titel 6
Thema 6: Wirtschaft – indgår ikke i prøveforløbet
Titel 7
Titel 8
Titel 9
Titel 10
Titel 11
Titel 12
Titel 13
Titel 14
Titel 15
Side 1 af 12
Side 2 af 12
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 1
Thema 1: Identität und Jugendkultur – indgår i prøveforløbet
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof:
Kernestof:
Hueber Lektüren für Jugendliche. Hueber Verlag, 2009: Charlotte Habersack: Timo
darf nicht sterben.
Der Nordschleswiger, 10.10.08: Mobbing: Drei Fragen, drei Antworten.
Tipps gegen Mobbing.
L.Holm,J.Gibson:“Wir sind wir“, Gyldendal,2010
Schulsystem – Übersicht über das deutsche Schulsystem
Nach der Schule, was dann?
www.derwesten.de: Betriebe im Ruhrgebiet bilden viel zu wenig junge Leute aus
www.derwesten.de: Studientage in Essen- Chancen für Schulabgänger steigen
http://www.yaez.de/Erwachsenwerden/745-Die-Schuldenfalle-Meistens-liegt-sam-Handy.html: Die Schuldenfalle: Meistens liegt´s am Handy
Supplerende stof:
Kompendiet: Präsentation.
Was sagt man, wenn man sich vorstellen will.
Alex (Juma 1/2003)
Eine (berühmte) Person beschreiben
www.dw..de/videothema: Ein Tag im Leben eines Studenten.
Tyske sange:
Deutschland
Amerika
Ich ging einmal spazieren
”Extra auf Deutsch” – Video zum Deutschlernen + Aufgaben (Freundschaft)
Omfang
30 lektioner
Side 3 af 12
Særlige
fokuspunkter
Eleven skal kunne forstå almindeligt tysk talesprog om centrale emner, der påvirker
de unges hverdag (bl.a.mobning og venskab). Læse og forstå lettere, nyere og autentiske tysksprogede tekster.
Redegøre for og samtale om de forhold, der påvirker de unges hverdag: skole, fritidsinteresser, familie, venner.
Udvikling af elevens læringskompetence: gode studievaner, ordbogsopslag, glosetræning.
Progression:
Eleverne skal kunne referere tekster og samtale om dagligdags emner og kulturelle
forhold på et acceptabelt sprogligt niveau under anvendelse af et gradvis mere nuanceret ordforråd.
Mundtlige øvelser: Fremstilling af lydfiler
Individuelt arbejde med tyske Pixi-bøger – opgaver til glose- og gram.træning
Væsentligste
Arbejdsformer
Individuelt/par arbejde, efterfølgende samlet opsummering
Skriftlige opgaver.
Glosetræning, eleverne indøver relevante ord og vendinger
Grammatikopgaver – repetitionsøvelser
Samt træning af nye faggloser (K. Jonas, Øvehæfte 3 Forlaget Sprogbøger)
Opgaver til Extra auf Deutsch: grammatik, indsætningsøvelser, glosetræning.
Retur til forside
Side 4 af 12
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 2
Thema 2: Schönheit/ Anderssein – indgår ikke i prøveforløbet
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof:
Kernestof:
www.dw-world.de: Schönheit mit Risiko
www.tivi.de: Laufstegverbot für Magermodels
Jenseits der Stille – Film – klassen har set filmen og lavet oversættelsesøvelser
Dein Spiegel 03/2014: Mein groβer Bruder ist behindert.
Ravnshøj, A.B.,Winther, K.: Sechzehn,L&R Uddannelse, 2003
- Bad Boy der Handball- Szene
- Schwul, schrill – und ganz normal
- Heidi heiβt heute Andreas
Brennpunkt- Deutsch Mariekje Hannig: Das Sommergewitter
Supplerende materiale:
www.heute.de Verpfuschte Schönheits-OPs
Extra auf Deutsch – Video zum Deutschlernen
Omfang
20 lektioner
Særlige
fokuspunkter
Eleverne skal kunne referere og samtale om tysksprogede tekster om de unges
drømme og ønsker om det gode liv samt perspektivere teksterne til Danmark, deres
egen verden og erfaringer.
Side 5 af 12
Væsentligste Arbejdet med grammatik i kontekstuel sammenhæng. Progression fra den simple sætarbejdsformer ning, kongruens, kasus til sætningstyper, ordklasser.
Mundtlige øvelser – mdt. Resumeer, eksamensforberedene øvelser
Skriftlige øvelser – dialoger (Extra auf Deutsch), oversættelseøvelser
Retur til forside
Side 6 af 12
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 3
Thema 3: Arbeitswelt – indgår i prøveforløbet
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof:
Kernestof:
V.Braagaard, Weitblick, Gyldendal,1997): Paul Maar: Der Mann, der nie zu spät kam
V.Braagaard: Alle Woche wieder, P.Haase, 1997: Detlef Marwig: Die Blauschicht
www.graf-gutfreund.at: Berufe, Berufe, Berufe.
www.tivi.de: Diskussion um den Sozialstaat.
www.tivi.de: Hartz IV
www.tivi.de: Mehr Jobs für Jugendliche
www.tivi.de: Ein-Euro-Job
S. Polke: Die Themenkiste, Gyldendal, 2007: Caroline Schmidt: Besser als nichts.
Brennpunkt Deutsch 4/2012: (med videoer på YouTube)
Gerd Weinreich & Hjalmar Jess: Anne ist Fotomodell
www.tivi.de: Traumjob Topmodel?
Gerd Weinreich & Hjalmar Jess: Herr Prüfer entfernt Graffiti
Gerd Weinreich &Hjalmar Jess: Im Fitnessstudio: Frau Binting ist Cheftrainerin.
Supplerende stof:
www.tivi.de – nyhedsklip
www.tivi.de: Wirtschaft
www.tivi.de. Der Wirtschaft geht es schlechter
www.tivi.de: Weltfinanzgipfel: Es geht ums Geld
www.tivi.de: Die G8
Temadag i tysk: Kreatives Deutsch
Omfang
30 lektioner
Side 7 af 12
Særlige
fokuspunkter
Eleven skal kunne referere og samtale om lettere tysksprogede noveller og merkantile
tekster og forstå autentiske sagprosatekster om samfundsmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold.
Udvikling af elevens formidlingsevne.
Redegøre for og diskutere ukendte/kendte emner på tysk med et varieret ordforråd,
herunder argumentere for deres synspunkter
Progression:
Fra forstå til at forholde sig perspektiverende til indholdet af tekster især med henblik
på egen fremlæggelse.
Væsentligste
Arbejdsformer
Øvelser på klassen i tekstforståelse, ordforråd, samtale og præsentation.
Skriftlige opgaver til tekster. Mundtlige fremlæggelser (PP)
Skriftlig handelskorrespondence og tilhørende grammatik.
Temadag: Kreatives Deutsch:
Fremstilling af et lille reklamespot, som downloades på YouTube
Direct mail til en kunde, som reklamespottet er rettet imod.
Forretningsbreve: forespørgsel og tilbud.
Retur til forside
Side 8 af 12
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 4
Thema 4: Wirtschaft + Unternehmen – indgår i prøveforløbet
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof:
Kernestof:
Anne Bundaard m.fl.: Los geht’s – auch mit Marketing! Unternehmen, Forlaget Økonom, 2010:
Mit Aldi ins Hotel
www.dw.de: Die Erfolgsgeschichte von Aldi
www.dw.de: Unternehmer. Karl Albrecht: Der Aldi- Mitbegründer ist tot.
Lone Holm m.fl. „Wir sind wir“, Gyldendal: Mercedes-Benz und das Wirtschaftswunder
Grete Trudsø Johansen, Telling: Karriere im eigenen Betrieb
Das Dock der Träume
http://www.magazin-deutschland.de/de/wirtschaft/unternehmen-und-branchen/artikelansicht/article/das-dock-der-traeume.html
Ein Quadrat geht um die Welt
: http://www.magazin-deutschland.de/de/artikel/artikelansicht/article/ein-quadratgeht-um-die-welt.html
Supplerende stof:
Firmenpräsentationen (PP) – Siemens, Audi, Bayer, BMW, Ritter Sport, Haribo, Adidas
Omfang
30 lektioner
Særlige
fokuspunkter
Eleverne skal kunne referere og samtale om tysksprogede sagtekster om arbejdsmæssige og erhvervsmæssige forhold, forstå problematikker i forbindelse med arbejdslivet,
få kendskab til erhvervsmæssige forhold i Tyskland.
Eleven skal anvende viden om kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold. Udvikling af elevens formidlingsevne.
Udvikling af elevens selvstændige læring.
Eleverne skal kunne anvende den grundlæggende erhvervsrelaterede terminologi og
fraseologi i forbindelse med virksomhedens interne og eksterne kommunikation.
Mundtligt og skriftligt.
Side 9 af 12
Væsentligste Øvelser på klassen i tekstforståelse, ordforråd, samtale og præsentation.
arbejdsformer Skriftlige opgaver til tekster
Skriftlige handelsopgaver og tilhørende grammatik.
Retur til forside
Side 10 af 12
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 5
Deutschland-Neubeginn-Wiederaufbau – indgår i prøveforløbet
Indhold
Kernestof:
R.W.Fassbinder: Die Ehe der Maria Braun
Bog + film
www.planet - wissen.de:
Porträt: Trümmerfrauen. Fett für Schwerarbeiter. Hamsterfahrten und Zigaretten.
www.planet- wissen.de Ende als Anfang: Hunger
www.planet- wissen.de Schwarzmarkt in Berlin
www.planet-wissen.de Stunde Null.
Luise Rinser: Die rote Katze
(Arne Sørensen “Die Schwelle“, Forlaget Sprogbøger, 1981)
www.tyskforlaget.dk: Das deutsche Wirtschaftswunder
Supplerende stof:
Sönke Wortmann: Das Wunder von Bern, Tyskforlaget, 2004 film
www.tyskforlaget.dk/ WundervonBern/
Omfang
40 lektioner
Særlige
fokuspunkter
Læsning af nyere autentiske fiktions- og sagprosatekster. Eleverne lærer at skelne mellem fakta og fiktion.
Forståelse af samfunds- og erhvervsforhold i Tyskland efter 2.Verdenskrig
(fra Stunde Null til ” wir sind wieder wer”).
Udvikling af elevens læringskompetence ved ekstensiv læsning og ved gruppearbejde.
Progression:
Større fokus på sammenhængen mellem det skriftlige og det mundtlige arbejde.
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning – intensiv læsning
Gruppearbejde – ekstensiv læsning
Præsentationer
Individuel intensiv og ekstensiv læsning.
Skriftlige opgaver til filmen (beskrivelse af den politiske og økonomiske situation,
konflikter, slutningen, titlen, forløbet).
Retur til forside
Side 11 af 12
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 6
Grammatik + handelskorrespondance – indgår ikke i prøveforløbet
Indhold
Kernestof:
„Tysk Øvehæfte 3“, Gurli Hougaard og Kurt Jonas, Forlaget Sprogbøger
Diverse grammatiske øvelser fra forskellige kilder
”Sehr geehrte Damen und Herren”, Henrik Thomasen og Dorthe Unnerup-Madsen,
forlaget Ventus
Omfang
40 lektioner
Særlige
fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, gruppparbejde
Skriftlige opgaver til teksterne (grammatiske og tekstforståelsesmæssige opgaver).
Retur til forside
Side 12 af 12