invitation og program

TankOp! Special
»Du inviteres til
gratis seminar
- målrettet bygherrer,
bygningsansvarlige
og andre, som
beskæftiger sig med
byggerier
Invitation \ TankOp! Special
Intro-tema: LEAN,
arbejdsmiljø og byggeri
Undgå spild og skab højere effektivitet i byggefasen. Ved en
kombination af grundprincipperne i LEAN og principperne omkring godt arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker, er det muligt at
opnå en gevinst for både medarbejdere og virksomheden.
Foredrag \ LEAN, arbejdsmiljø og
byggeri
Nanna Bjørner giver indblik i de sammenfald og oplagte
synergier, der findes ved at kombinere de to tankesæt - i
fremtidens byggeri.
Program og modul oversigt
12:30
Dørene åbner
Nyd en kop kaffe, netværk eller tal med en konsulent
13:00
Velkomst og plenumoplæg om
LEAN, arbejdsmiljø og byggeri
Nanna giver indblik i de sammenfald og oplagte synergier, der findes ved at kombinere de
to tankesæt - i fremtidens byggeri v/ Nanna Bjørner, direktør (Virum, Kolding, Aarhus)
13:15
Pause
’Tank op’ med en juice og find dit modul!
13:30
Modul 1
1A - Konflikthåndtering i byggeriet
Byggeriet er en branche kendetegnet ved en høj forekomst af konflikter. Hvis de faglige eller økonomiske konflikter ikke forebygges
eller håndteres, flyttes fokus fra det fælles byggeprojekt til selve
konflikten resulterende i omkostningstunge fejl eller forsinkelser.
Bliv inspireret af ALECTIAs erfaringer fra branchen i forhold til at
forebygge og håndtere konflikter i de forskellige faser af byggeprocessen - og bliv klogere på, hvordan god konflikthåndtering både
sikrer god trivsel og økonomi.
Stine Moesmand (Virum), Marie Isolde Müller (Kolding) &
Sara Lundhus (Århus)
14:15
Aktiv networking
Kaffe og lækkerier
14:45
Modul 2
2A - Adfærd, kultur og ulykkesforebyggelse
Er sikkerhedskultur vigtig? I dag er det generelt accepteret, at en
stor andel af arbejdsulykker er følger af usikker adfærd. En sikker
byggeplads er ikke kun brugen af sikkerhedshjelm og sko. Det
er i højeste grad kulturen på byggepladsen, der afgør om der er
mange eller få ulykker. På denne workshop får deltagerne indsigt
i baggrund og metoder til at opnå en bedre sikkerhedskultur. Vi
sætter fokus på ledelsen og de ansattes rolle i at skabe den sikre
byggeplads og dermed nedbringe antallet af arbejdsulykker.
Vibeke Rasmussen (Virum), Søren Thorhauge (Kolding) &
Lasse Boo Hartmann (Århus)
15:30
Tak for idag
1B - Ledertræning styrker arbejdsmiljøet
på byggepladsen
Ledelsen har stor betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder også på
byggepladsen, hvor byggeleder eller formand har stor indflydelse på
arbejdsmiljøet og sikkerheden på byggepladsen. På denne workshop kan du høre om erfaringerne fra en modulopbygget lederuddannelse målrettet entreprenørbranchen, hvor deltagerene under
overskriften ”Ledelse med fokus på arbejdsmiljøet” bla. har arbejdet
med kommunikation, sikkerhedskultur, adfærd og motivation.
Vibeke Rasmussen (Virum), Stig Holm (Kolding) &
Brian Foldager Larsen (Århus)
2B - Sikkerhed med arbejdstilladelser
som styringsværktøj
På projekter med særlige risikoområder, eller hvor der ønskes et
særligt højt sikkerhedsniveau, kan et arbejdstilladelsessystem være
en del af løsningen. Sikkerhed og arbejdsmiljø hænger nøje sammen med planlægning og risikovurdering. Et arbejdstilladelsessystem sætter risikovurdering og planlægning i system og opstiller en
barriere for ”hovsa” og ”det går nok” løsninger. Hør om erfaringer
med udvikling, implementering og anvendelse fra et par store virksomheder og byggeprojekter.
Bert Ingvar Jessen (Virum, Kolding og Århus)
Tid og sted
TankOp! holdes kl. 12.30 – 15.30 på ALECTIA’s adresser:
• Onsdag d. 10. juni 2015, Jupitervej 1, 6000 Kolding
• Mandag d. 15. juni 2015, Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
• Tirsdag d. 16. juni 2015, Teknikerbyen 34, 2830 Virum
Tilmelding
Mød os i pausen!
Udover de 4 spændende oplæg får alle deltagere mulighed
for at møde følgende i pausen:
• Tilmelding til Malene Arbjerg på [email protected]
• Oplys navn, stilling, virksomhed samt bynavn og hvilke 2 moduler,
du ønsker at deltage i
Døgnovervågning af indeklimaet
Divisionen for Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø
• Tilmelding er efter ”først-til-mølle” princippet
• Arrangementet er gratis, men bemærk venligst at din tilmelding er bindende
• Da vi udbyder et begrænset antal pladser, faktureres udeblivelse med kr.
500 pr. deltager
Tabletløsninger til
sikkerhedsrunderinger
Divisionen for Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø
Yderligere information
Forretningschef Christian Møller-Holst, tlf. 2234 6235, [email protected]
Fakta om Ledelse,
Sundhed og Arbejdsmiljø
Divisionen ’Ledelse, Sundhed og Arbejdsmiljø’ er én af 4 divisioner i
ALECTIA, som er Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver. ’Ledelse, Sundhed og Arbejdsmiljø’ tæller mere end 90 specialister fordelt over
hele landet ALECTIAs tre øvrige divisioner rådgiver om Byggeri, Miljø og Vand
samt Proces
Skybrudsforebyggelse
Divisionen for Miljø & Vand
Construction
Management/Byggestyring
Divisionen for Byggeri