PDF

SPAR
OP
915,-
TIL
ÅRLI
GT!*
SPAR STRØM
OG BLIV GRØNNERE
ÅRLIGT STRØMFORBRUG
ALPHA2
UPS
produceret
efter 2005
UPS
produceret
før 2005
* Beregningen på 915 kroner årligt er baseret på en kWh-pris på 2 kr. og en drift
på 8.760 timer om året. Sammenligningsgrundlaget er en ALPHA2 indstillet på
AUTOADAPT og en UPS-pumpe indstillet på trin 3 i et tostrenget radiatoranlæg.
FACTS TIL HUSEJERE
ALPHA2
FORDELE
SPAR STRØM OG PENGE
Som husejer tænker du nok ikke over, at din cirkulationspumpe bruger strøm – og måske oven i købet kan
være en energisluger! Men vidste du, at du let kan
have et årligt overforbrug på driften af husets cirkulationspumpe på op til 915 kroner*? Med ALPHA2’s
ekstremt lave energiforbrug på ned til 3 W kan samme
årlige udgift til el ofte holdes under 140 kroner.
Takket være pumpens høje virkningsgrad og moderne
teknologi kan du spare helt op til 10 % på din samlede
elregning eller 87 %, hvis du udskifter en ældre, traditionel
cirkulationspumpe med den nye ALPHA2.
HURTIG TILBAGEBETALINGSTID
Tilbagebetalingstiden for ALPHA2 er i gennemsnit ca. 3 år.
Fold ud og læs mere...
* Baseret på en bolig på 150m², en kWh-pris på 2 kr.
og en drift på 8.760 timer årligt.
FLERE ALPHA2 FORDELE
BESPARELSESPOTENTIALE
I gennemsnit kan du spare ca.
400 kWh om året, hvis du skifter
fra en typisk ældre D-mærket
cirkulationspumpe til en energieffektiv ALPHA2. Gang beløbet med prisen på en enkelt
kWh – så har du en god indikation af besparelsespotentialet.
INSTALLATION PÅ
BEGRÆNSET PLADS
Især i ældre huse kan adgangsforholdene til husets installationer være vanskelige og
små. ALPHA2’s lille, kompakte
pumpehus sikrer, at løsningen
også kan installeres på meget
begrænset plads.
MÆRK DEN ØGEDE KOMFORT
Du kan mærke den avancerede
AUTOADAPT-teknologi i ALPHA2
med det samme. Det er rart at
have en stabil temperatur i sit
hjem. Har du det, betyder det,
at pumpen yder præcis det,
den skal. Og det betyder ekstra
besparelser for dig – omkring
10 % ekstra i forhold til andre
hastighedsregulerede pumper.
AUTOADAPT-funktionen reducerer derudover støjen fra varmeanlæggene, så du kan nyde
stilheden.
DRIFTSSIKKER
ALPHA2 er blevet opdateret
med flere nye funktioner, som
gør, at pumpen er ekstrem
driftssikker. Det betyder, at du
ikke skal bruge tid på at sikre,
at den kører, som den skal. Det
giver tryghed i hverdagen.
MINIMALT BEHOV FOR
SERVICE
Den indbyggede tørløbssikring i ALPHA2 opdager, hvis
der opstår ekstraordinære
situationer, hvor pumpehuset
kan løbe tør for vand på grund
af lækage eller problemer
i anlægget. For at beskytte
pumpen vil den gå på standby
og vente, til vandet kommer
tilbage. Pumpen beskytter
med andre ord sig selv, hvilket
betyder lang levetid. Og det
betyder også, at din pumpe
er en helt sikker investering,
hvor du vil opleve et minimalt
behov for service.
SOMMERFUNKTION
I perioder, hvor du ikke har brug
for at pumpen kører – fx i din
sommerferie – kan det være
en god ide at slukke for pumpen. For at undgå, at pumpen ikke sidder fast, når den
skal startes op igen efter endt
hvileperiode, har vi udviklet Sommerfunktionen, som
beskytter pumpen og anlægskomponenterne mod aflejringer. Sommerfunktionen fungerer ved, at du trykker på
Natsænkningsknappen i 5
sekunder, hvorefter pumpen
går i dvale og slukker. En gang
i døgnet vågner pumpen op og
kører i 2 minutter. Det sikrer, at
pumpen ikke sidder fast, så du
undgår at skulle hidkalde en
installatør efter endt ferie.
* Det tyske teknologiinstitut VDE har
bekræftet, at den nye ALPHA2 er den
mest energieffektive mindre cirkulationspumpe på markedet. Testen er bestilt
og betalt af Grundfos Holding A/S.
lle rettigheder forbeholdes på verdensplan.
TYDELIGT DISPLAY
– TYDELIGT OVERBLIK
ALPHA2 er udstyret med et
tydeligt display på fronten af
pumpen. Her kan du hele tiden
følge med i, hvor meget energi,
din pumpe forbruger.
Robust opstart
Selv efter lange perioder
med stilstand genoptager
pumpen sine aktiviteter
helt uden problemer. Hvis
rotoren er blokeret, vibrerer
pumpen ved opstart, hvorved den fjerner eventuelle
smudsaflejringer.
Modstandsdygtig over for korrosion
og kondensering
Lang levetid
Med sin kataforesebehandlede overflade
og forbedrede kondenseringsegenskaber kan ALPHA2 pumpe medier med en
temperatur på ned til +2 °C uanset omgivelsestemperatur og luftfugtighed.
En keramisk aksel sikrer modstandsdygtighed over for magnetiske partikler
i pumpemediet og dannelse af aflejringer i vigtige dele af pumpen.
Markedsførende
Energieffektivitet
Enkel installation
ALPHA-stikket muliggør
enkel og hurtig installation
samt let montering af
isoleringsskallerne, så
varmetabet minimeres.
Grundfos DK A/S • 87 50 50 50 • CVR-nr.: 19 34 27 35 • grundfos.dk
GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro
Telefon 87 50 50 50
CVR: 19342735
www.grundfos.dk
Takket være sin avancerede
motor og hydraulik er ALPHA2
den mest energieffektive
pumpe på markedet i sin
klasse.
Sommerfunktion
En række avancerede funktioner
gør det muligt for ALPHA2 at køre
optimalt med meget lave omkostninger om sommeren for at
beskytte pumpen og anlægskomponenterne mod aflejringer.
Nem idriftsætning
Den intelligente
regulerings­form
AUTOADAPT og den indbyggede flowmålerfunktion letter idriftsætning,
indregulering og
fejlfinding.
Navnet Grundfos, Grundfos-logoet og sloganet be think innovate er alle registrerede varemærker tilhørende Grundfos Holding A/S eller Grundfos A/S
ALPHA2
I DETALJER