Læs mere her

Gas-, vand- og
sanitetsmester
Tag din GVS autorisation på deltid
efterUddannelse
GVS mester
- En fleksibel uddannelse for dig, der er i beskæftigelse.
s amm en gø r vi di g be dre
Uddannelsens
indhold
Med en GVS mester uddannelse er du kvalificeret til selvstændigt at projektere,
installere og varetage driften af systemer inden for gas og VVS. Du kan integrere den nødvendige viden i forbindelse med projektering, dimensionering,
installation og drift af systemer inden for Gas og VVS. Du kan anvende tidssvarende teknologier og metoder inden for området. GVS mester er en fleksibel
uddannelse rettet mod dig, der er i beskæftigelse. Uddannelsen giver dig
desuden adgang til at søge om autorisation som GVS mester.
På GVS mester uddannelsen lærer du om:
•
•
•
•
•
Vand- og afløbsteknik
Projektering
Dimensionering, Installation og drift af systemer inden for gas og VVS.
Anvendelsen af tidssvarende teknologier og metoder
Virksomhedsledelse
Som færdiguddannet GVS mester kan du eksempelvis arbejde som:
•
•
•
•
•
Rådgiver i rådgivende ingeniørvirksomhed
Selvstændig GVS mester
Overmontør
Gas-, vand- og sanitetsmester
Teknisk rådgiver
Sikkerhedsstyrelsen har godkendt, at personer med en GVS mester uddannelse
kan opnå de kvalifikationer og kompetencer, som sikkerhedsstyrelsen stiller
krav til i forbindelse med autorisationsområdet indenfor gas, vand og afløb
(GVS-autorisation). Efter at du har gennemført GVS mester uddannelsen med
tilfredsstillende resultat, kan du starte ansøgningsproceduren for autorisation.
Bliv GVS mester
på 1-år eller 2-år
- via fjern- eller tilstedeværelsesundervisning
1-årig
2-årig
Forudsætninger:
Forudsætninger:
For at blive optaget på 1-årig GVS mester på
deltid, skal du have en teknisk bachelorgrad,
eksempelvis som maskinmester, ingeniør
eller bygningskonstruktør.
For at deltage på en 2-årig GVS mester på
deltid, skal du have en relevant erhvervsuddannelse indenfor VVS-området samt
have 5 års erhvervserfaring efter endt
lærlingeperiode.
Derudover skal du have en erhvervsfaglig
uddannelse indenfor smede- eller VVSområdet, eller har gennemført et specielt tilrettet værkstedskursus.
Begge forløb foregår på deltid, og
der er 2 undervisningsdage pr. uge.
Fjernundervisning primært via E-learning.
Tilstedeværelsesundervisning enten hos UCN act2learn TEKNOLOGI
i Aalborg eller hos ErhvervsAkademi Sjælland i Slagelse.
Jeg
er blevet
nysgerrig!
unervisningsform
Fjern- eller tilstedeværelsesundervisning.
Spørgsmål og tilmelding
Dennis Lindkvist Nørbjerg
Uddannelseskonsulent
Tlf. 72 69 17 15
Mail: [email protected]
Jørgen Klies
Projektleder
Tlf. 26 70 03 57
Mail: [email protected]
hjemmeside:
www.ucn.dk/mesteruddannelse
–
www.easj.dk
UCN act2learn teknologi · Sofiendalsvej 60 · 9200 Aalborg SV
Erhvervsakademi Sjælland · Bredahlsgade 1 · 4200 Slagelse