Bliv klogere på TTIP - Folkebevægelsen mod EU

Seminar om EU’s handelsunion med USA 9. maj i Valby:
– det er dig, der skal betale regningen!
En omfattende handelsunion, kaldet TTIP, mellem
EU og USA er på trapperne. TTIP er et angreb på
demokratiet og landes mulighed for at beskytte
forbrugere, miljø og lønmodtagere.
En central del af handelsunoinen er den såkaldte
investorbeskyttelse, der giver et selskab ret til at
sagsøge et land, hvis selskabet mener, at ny lovgivning kommer til at give dem et tab af indtægter.
Rina Ronja Kari
Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory
Nanna Clifforth, Miljøbevægelsen NOAH
Mads Barbesgaard, AfrikaKontakt
Janne Hansen, 3F Kastrup
■ Folkebevægelsen mod EU vil en anden vej. Vi ønsker en
udmeldelse af EU og arbejder i stedet for et demokratisk og
ligeværdigt internationalt samarbejde. I det daglige arbejder vi
aktivt i EU-parlamentet for velfærd, miljø og globalt udsyn og
imod, at EU får mere magt på bekostning af demokratiet.
Venlig hilsen,
Rina Ronja Kari
Medl. af EU-parlamentet
for Folkebevægelsen
mod EU
■ Er du EU-modstander, eller vil du lære os at kende, så tegn
et prøvemedlemskab gældende i hele 2015 for kun 50 kroner.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Kenneth Haar
Tlf. 35 36 37 40 - www.folkebevaegelsen.dk
Du er derfor inviteret til seminar om TTIP
lørdag den 9. maj kl. 13.30–16.00
hos 3F, Mølle Alle 26 i Valby, København.
Rina Ronja Kari, Folkebevægelsens MEP,
byder velkommen, og der vil være oplæg af:
■ I disse år får EU mere magt. Dermed mister befolkningen
indflydelse. F.eks. kan en EU-lov ikke ændres, selv om der er
flertal i Folketinget for det. EU blander sig i dag i alle dele af
vores samfund, f.eks. velfærden, miljøet og arbejdsmarkedet.
Følg os på
Nanna Clifforth
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K
Jeg vil med!
Mads Barbesgaard
■ Jeg vil benytte mig af tilbuddet om kun 50 kr. for
medlemskab af Folkebevægelsen mod EU året ud.
For de følgende år vil det koste 250 kr., dog kun 100 kr.
for pensionister, studerende og arbejdsløse
■ Jeg vil gerne have mere information
om Folkebevægelsen mod EU (gratis)
Navn
Adresse
Postnr.
Arrangør: Folkebevægelsen mod EU
Janne Hansen
Folkebevægelsen mod EU
By
Tlf.nr.
E-mail
0893 Sjælland USF B
Ved indmeldelse:
Dato
Folkebevægelsen mod EU
+ + + 10435 + + +
Underskrift
Denne løbeseddel er støttet af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa
Bliv klogere på TTIP
Er du imod EU?
Så støt Folkebevægelsen!