Bliv frivillig - Ungdommens Røde Kors

Bliv frivillig
gør en forskel
for dig selv og
for andre
SOLSKINSUNGE
Solskinsunge er baseret
på en forestilling om, at
mange unge fra socialt
belastede boligområder
mangler meningsfuld kontakt
med voksne rollemodeller.
Som frivillig følger du en årgang
af unge fra 9. klasse og mindst to
år frem.
De frivillige afholder fælles aktiviteter såsom
uddannelsescaféer, virksomhedsbesøg og sociale aktiviteter sammen med de unge.
Tornhøjskolen
Kontakt: [email protected]
Løvvangskolen
Kontakt: [email protected]
LÆRINGSCAFE
Ungdommens Røde Kors Aalborg har tre læringscaféer
som tilbyder lektiehjælp til børn og unge. Det kan være
alt fra en 4. klasses matematikopgave eller en 1.g’ers engelske stil til en nydansker, der er ved at tilegne sig det
danske sprog. Udfordringerne er store og spændende.
Skelagergården
Kontakt: [email protected]
Nørre Uttrup
Kontakt: [email protected]
Vangen
Kontakt: [email protected]
BØRNEMIX
Børnemix har til formål at skabe et
frirum for de lokale børn. Som frivillig
laver du meget forskelligt, da vores
aktiviteter varierer fra gang til gang.
Vi laver en blanding af inden- og udendørsaktiviteter
som f.eks. filmaften, spilleaften, hjemmevideo, m.m.
Aalborg Øst
Kontakt: [email protected]
LYKKESTEDET
Lykkestedet tilbyder aktiviteter, der henvender sig til
senhjerneskadede med det formål at give gode
oplevelser og et socialt netværk.
Som frivillig hjælper du med at arrangere aktiviteter,
der spænder fra bowling og cafébesøg til koncerter og
meget andet.
Aalborg
Kontakt: [email protected]
DANSEKLUB
Danseklubben giver danseundervisning for piger fra
0.-3. klasse, som blandt andet kan opvises for
pigernes forældre.
Som frivillig skal du give pigerne udfordring, sved
på panden og gode oplevelser med hinanden. Der
er ikke høje krav til, at de frivillige skal have gået til
dans før eller lignende.
Tornhøjskolen
Kontakt: [email protected]
MADKLUBBEN
Madklubben er henvendt til børn i lokalområdet og har til formål at give dem de nødvendige
redskaber til at kunne føre en sund livsstil.
Vi lærer børnene at lave sund mad og giver
dem udfordrende, livsbekræftende og sjove
oplevelser, så deres viden og bevidsthed om
sunde vaner bliver styrket, og deres selvværd, selvtillid
og livsglæde øges.
Sønderbroskolen
Kontakt: [email protected]
UNGDOMSKLUB I VEJGAARD
Vi har i samarbejde med bestyrelsen på Tove Ditlevsens
Vej i Vejgaard lavet en ungdomsklub for drenge og piger
imellem 11 og 16 år.
Som frivillig bruger du tiden på bl.a.
bordfodbold, pool, computerspil,
filmaften, kreative udfoldelser og
andet hyggeligt socialt samvær
med de unge.
Vejgaard
Kontakt: [email protected]
PIGECAFE
Pigecaféen ligger i Løvvangen, hvor alle piger i alderen
8-15 år er velkomne en gang om ugen.
Som frivillig arrangerer du forskellige aktiviteter for
pigerne, f.eks. kreative aktiviteter og ture ud af huset og så er der ellers masser af hyggesnak.
Løvvangen
Kontakt: [email protected]
K
r
e
g
i
un P
CAFE LUXUS
Café Luxus er beliggende på Aalborg Universitetshospital (AAUH) og har til hovedformål at skabe bedre vilkår
for de unge patienter.
Caféen skal fungere som et fristed for de unge, hvor de
kan komme væk fra afdelingerne og få tankerne hen på
andet end sygdom.
Aalborg Syd
Kontakt: [email protected]
ADVENTUREKLUBBEN
I Adventureklubben kan børn fra 2.-3.
klasse røre sig og have det sjovt med
andre børn og engagerede frivillige,
da det er grundlaget for, at læring
senere kan flettes ind i aktiviteterne.
Målet er, at de faglige og fysiske succesoplevelser i klubben skal gøre det lettere
og sjovere for børnene at gå i skole.
Tornhøj
Kontakt: [email protected]
Integrerede Unge Danskere
I.U.D. arbejder på at styrke piger med en udenlandsk
baggrund i at integrere sig i det danske samfund, samt
til at have en forståelse af deres egen og den danske
kultur, uden at det skal være en udfordring i hverdagen.
Gruppen tilbyder en række spændende aktiviteter,
såsom filmaften, hyttetur, svømmetimer osv.
Aalborg Øst
Kontakt: [email protected]
Y-Faktor
Y-Faktor er et tilbud til unge på HHX i Turøgade, som
kan have brug for en ekstra støtte i hverdagen.
Vores frivillige mødes ugentligt med de unge, hvor der
snakkes om løst og fast – alt efter hvad den unge har
brug for.
Målet med aktiviteten er at de unge gennemfører
ungdomsuddannelsen og forløbet ved Y-Faktor som
løber 2-3 år.
Aalborg
Kontakt: [email protected]
Naturliv for Småbørnsfamilier
Naturliv for småbørnsfamilier holder til i Aalborg Øst,
hvor vi sammen med spejderne står for en masse
aktiviteter for de fremmødte familier.
Det kan f.eks. være snobrødsbagning over bål eller
muligheder for at lave billeder med ting man finder i
naturen.
Som frivillig skal du være behjælpelig med aktiviteterne
og sørge for alt forløber planmæssigt.
Aalborg Øst
Kontakt: [email protected]
HR-udvalget
HR-gruppen arbejder med at forbedre vilkårene for
frivillige i URK-Aalborg.
Det betyder blandt andet, at gruppen er med til at sikre,
at frivillige får en god modtagelse i foreningen, bliver
tilbudt kurser og anden kompetenceudvikling løbende,
samt at der er et godt socialt miljø og sjove aktiviteter
for de frivillige.
Aalborg Centrum
Kontakt: [email protected]
LUR - Det Lokale Udviklingsråd
Det Lokale Udviklingsråd har til opgave at udvikle
eksisterende og nye aktiviteter i lokalområdet for
at nå flere udsatte eller sårbare børn og unge med
behov for vores aktiviteter.
Dette gøres også ved at gøre opmærksom på vores
arbejde og aktiviteter gennem events, ved at forbedre
oplevelsen af at være frivillig hos os m.m.
Aalborg Centrum
Kontakt: [email protected]
PR-udvalget
PR-udvalgets formål er at varetage den interne og
eksterne kommunikation. Som frivillig i PR-udvalget er
du med til at udarbejde informationsmateriale.
Det kan være grafiske opgaver, såsom layout til flyers,
plakater m.m. eller det skrevne ord, som fx pressemeddelelser, nyhedsbreve og opslag på URK
Aalborgs officielle facebook-side.
Aalborg Centrum
Kontakt: [email protected]
Bliv frivillig
Ungdommens Røde Kors er en selvstændig
organisation under Røde Kors, der arbejder
for at forbedre forholdene for udsatte børn
og unge.
Besøg os på www.urk.dk og find os på Facebook
under Ungdommens Røde Kors Aalborg.
AALBORG