Bliv hurtigt en stærk leder af ledergruppen

8
Karriere
Boganmeldelse
SØNDAG DEN 14. JUNI 2015
Bliv hurtigt en stærk leder af ledergruppen
Kaos og konflikter ved etablering af en ledergruppe er ingen hindring for at blive en stærk gruppe, viser ny
dansk-norsk forskning, som sammenfatter de seneste 40 års viden om tværgående samarbejde i organisationer.
ULLA BECHSGAARD | Ledersucces.dk
”Effektive ledergrupper”
Henning Bang, Thomas Nesset Middelfart, Thorkil MollySøholm og Claus Elmholdt
Dansk Psykologisk Forlag
244 sider
Udkommer 21. maj
399 kr.
333333
Lederjobbet er blevet mere komplekst. At være
leder for ledere er i særdeleshed komplekst og
betegnes nu som en særlig disciplin i ledelsesforskningen. I øjeblikket kan man tale om, at det
er en tendens i ledelseslitteraturen at rette
opmærksomheden mod ledelse af ledergrupper. I
hvert fald er tre nye bøger inden for kort tid
udkommet om netop det emne.
Den nyeste er ”Effektive ledergrupper”, som
præsenterer et samarbejde mellem førende
forskere og praktikere fra Norge og Danmark.
Forskerne har – inspireret af Leadership
Pipeline-teorien – undersøgt effektive ledergrupper på forskellige lederniveauer.
Overraskende er det, at forskerne dokumenterer, at ledergrupper, som bliver skabt på baggrund af konflikter, fusioner eller anden kaos,
ikke har nogen væsentlig indflydelse på, om
gruppen bliver stærk. Når forskerne præsenterer
et af de parametre, som gør en ledergruppe
henholdsvis til en af de mest effektive og en af de
mindst effektive, nævnes konfliktfyldte tilblivelseshistorier.
Seks af syv blandt de mest effektive grupper er
blevet til på baggrund af en turbulent periode
med konflikter. Blandt de mindst effektive grupper er fem af fem tilblivelseshistorier konfliktfyldte. Konklusionerne er draget på baggrund af
kvalitative interview. Her er de fem centrale
temaer for de mest effektive ledergrupper:
sig nedad i organisationen.
2. Egen afdelings interesser sættes over organisationens interesser.
3. Magtspil og lav eksekveringskraft som følge af
magtspillet.
Bedst udbytte af bogen vil ledere med indsigt i
ledelse få. Forfatterne skriver ligetil og kommer
også med mange eksempler, som især ledere, der
er ledere for andre ledere, kan blive inspireret af.
Bogen er informationstæt på den gode måde og
er ikke egnet til godnatlæsning. Jeg anbefaler den
til ledergrupper, som vil arbejde systematisk med
udvikling af gruppen og organisationen.
17 virksomheder, kommuner, og regioner har
deltaget i forskningsprojektet, bl.a. Symphogen,
Terma, Nordea, Herning Kommune, Odense
Kommune og VIA University College.
Bogen sammenfatter de seneste 40 års
forskningsviden i en praktisk model for, hvordan
man skaber effektive ledergrupper. Forfatternes
ambition er at udfolde en forskningsbaseret og
praksisrettet model til at professionalisere
ledelsesdisciplinen med at sætte, drive og
udvikle effektive ledergruppe. Modellen er
funderet i en forståelse af ledergruppens opgave
og rolle i organisationen. Forskerne inviterer
ledere til en fælles udvikling af effect-modellen
og opfordrer ledere til at kontakte en af de fire
forfattere, hvis de vil være med i arbejdet.
1. Konfliktfyldte tilblivelseshistorier.
2. At tage ansvar for helheden og det tværgående.
3. Et stærkt lærings- og udviklingsfokus.
4. Klarhed over opgaver, mål og strategier.
5. Tydelig og dialogisk gruppeledelse.
En overraskelse er det til gengæld ikke, hvad
forskerne er kommet frem til af karakteristika for
de mindst effektive ledergrupper. Ud over
konfliktfyldte tilblivelseshistorier er de mindst
effektive ledergrupper karakteriseret ved:
1. Konflikter på toplederniveau, som forplanter
Forskningsfeltet ”effektive ledergrupper” er
ungt, men jeg mener, at forfatterne rammer et
stort behov blandt især offentlige ledere. De er i
dag tit chefer for rigtig mange ledere, og kravet
til at producere ledelse på tværs i organisationen
er vokset. Tilbuddet om at gå med ind i udviklingsarbejdet vil helt sikkert blive grebet af
mange ledere, som passende kan begynde med
denne glimrende bog – en genvej til hurtigt at
blive en stærk leder for ledergruppen.
De øvrige to bøger om udvikling af ledergrupper er ”Ledelsesteamet gentænkt” anmeldt i
Karriere den 31. maj og ”De fem dysfunktioner i
et team” anmeldt den 24. maj.
OUR PEOPLE – OUR PROMISE
FAGLIGT STÆRK LEDER
TIL BYGNINGSAFDELINGEN
- forretningsudvikling, byggeri og mennesker
Vi har lagt en ambitiøs vækststrategi for Danbor for de
kommende år. Vi investerer et
trecifret millionbeløb i vores
ejendomsportefølje, og vi søger
en leder med byggeteknisk og
forretningsmæssig erfaring.
Har du en solid byggeteknisk baggrund,
f.eks. bygningsingeniør eller cand.tech. i
byggeledelse? Har du en fagligt funderet
forretningsforståelse? Fungerer du i et
højt arbejdstempo? Kan du lede vores
velfungerende afdeling med 12 medarbejdere? Så er du den chef, vi søger
til at styrke og understøtte udviklingen
af vores bygningsafdeling. Stillingen
refererer som linjefunktion til vores
adm. direktør.
OM FORFATTERNE
Vi tilbyder
Vi tilbyder et job i en spændende
international virksomhed, der anser
medarbejderen for vores mest værdifulde aktiv. Virksomheden styres af
stærke forretningsværdier, som betyder,
at vi alle bestræber os på at være
hjælpsomme, tage ansvar og agere
åbent og engageret med kommercielt
fokus – globalt og lokalt.
Henning Bang (f. 1957) er civiløkonom og
psykolog med doktorgrad i organisationspsykologi.
Han er førsteamanuensis ved Psykologisk Institut,
Universitetet i Oslo, hvor han forsker i effektivitet i
lederteam og grupper.
Thomas Nesset Midelfart (f. 1981) er psykolog
fra Universitetet i Oslo med speciale i organisationspsykologi. Han har i flere år arbejdet med team- og
lederudvikling og har udviklet og ledet lederudviklingsprogrammer for flere store internationale
organisationer.
Se det fulde stillingsopslag og søg
stillingen på vores hjemmeside
www.danbor.com inden 21. juni 2015.
Tiltrædelse hurtigst muligt og efter aftale.
Thorkil Molly-Søholm (f. 1971) er cand.psych.,
cand.mag., studielektor i ledelse, organisatorisk
læring og coaching ved AAU samt stifter og partner i
LEAD – enter next level A/S. Han er forsker, specialist i strategisk rettet ledelsesudvikling og organisationsforandringer samt forfatter til nogle af de mest
solgte og anvendte ledelsesbøger i Danmark, bl.a.
”Leadership Pipeline” i den offentlige sektor.
Du er velkommen til at kontakte adm.
direktør Jørn Bue Madsen på 3050 3098,
eller HR Manager Lars Schmidt på 4061
3623, hvis du vil vide mere om stillingen.
Part of NorSea group
Danbor blev etableret i 1974 som forsyningsbase til olie- og gasaktiviteterne i den
danske del af Nordsøen. Siden har Danbor opbygget en stærk position i offshore-,
energi- og transportbranchen som førende service- og logistikvirksomhed. Med
hovedsæde i Esbjerg beskæftiger vi 370 mennesker onshore og offshore.
Vi anser vores medarbejdere for vores vigtigste aktiv. Deraf payoff’et:
OUR PEOPLE – OUR PROMISE.
DANBOR A/S · KANALEN 1 · DK-6700 ESBJERG · PHONE +45 7911 1900 · WWW.DANBOR.COM
BØGER
Erhvervsbøger til
anmeldelse sendes til:
Ulla Bechsgaard
Engblommevej 63
2400 NV
Claus Elmholdt (f. 1973) er cand.psych., ph.d.,
lektor i ledelses- og organisationspsykologi ved AAU
samt stifter og partner i LEAD – enter next level A/S.
Han forsker, underviser samt konsulterer private og
offentlige ledere inden for emner som ledelse, ledergrupper, læring og organisationsudvikling. Han er
forfatter til en række forskningsartikler og bøger,
bl.a. ”Følelser i ledelse”.