Bliv uddannet som Data Protection Officer - Bech

Bliv uddannet som
Data Protection Officer
Med vores nye uddannelse klæder vi dig på til rollen som Data Protection Officer (DPO) eller databeskyttelsesansvarlig, og forbereder dig på,
hvordan du bedst muligt håndterer funktionen i praksis.
Alt tyder på, at EU inden for de næste
måneder vedtager en forordning, der
skærper kravene til behandlingen af
persondata betydeligt. Både private
virksomheder og offentlige myndigheder vil blive pålagt strenge dokumentationskrav – og bødeniveauet vil
stige markant.
For en lang række organisationer
betyder forordningen formentlig
også, at de skal udpege eller ansætte
en DPO. Uanset hvad vil ansvaret for
at sikre databeskyttelse skulle placeres entydigt hos en leder i organisationen, som det også kendes fra fx
hvidvasklovgivningen.
DPO’ens opgave bliver at sikre, at regler og procedurer i forhold til behandling af personoplysninger overholdes
i det daglige. DPO’en skal ansættes på
særlige vilkår og skal være kvalificeret
til at bestride opgaven.
Mange virksomheder og myndigheder vil have behov for at uddanne
medarbejdere, der kan implementere
forordningen i organisationen.
Ny DPO-uddannelse
Bech-Bruun og Deloitte tilbyder i samarbejde landets mest ambitiøse DPOuddannelse.
Vi udstyrer dig med alle de kompetencer, du får brug for som DPO, og forbereder dig på, hvordan du bedst muligt
håndterer den nye funktion i praksis.
På uddannelsen vil vi blandt andet
gennemgå:
• Introduktion til persondataretten og
de basale principper
• DPO’ens rolle, ansvar og opgaver
samt governance, rammer og organisering
• Grundprincipper og best practice for
informationssikkerhed og risikoledelse samt relevante standarder som
ISO27001 og ISO27002
• Implementering, kommunikation og
daglig drift af databeskyttelsesarbejdet.
Underviserne er nogle af Danmarks
mest anerkendte eksperter inden for
persondata og compliance og omfatter
ud over specialister fra Bech-Bruun og
Deloitte også undervisere fra blandt
andet Københavns Universitet.
Uddannelsen strækker sig over fem
dage med en opfølgningsdag nogle
måneder efter grundforløbet.
Du får adgang til alt materiale i et
særligt online forum, hvor vi også
løbende vil opdatere dig med ny viden
og relevant udvikling.
Praktisk information
Uddannelsen henvender sig til dig, som
enten skal varetage rollen som DPO eller databeskyttelsesansvarlig, eller som
skal være med til at organisere den
kommende DPO-funktion. Du har fx en
baggrund inden for HR, compliance,
jura, it-ledelse eller it-sikkerhed.
Uddannelsen bliver holdt i København
hos Bech-Bruun på Langelinie Allé 35,
2100 København Ø.
Hvis du ønsker at få vores uddannelsesprogram, når forordningen er vedtaget, kan du skrive dig op ved at sende
en e-mail til [email protected]
Hvis du har spørgsmål inden da, er du
meget velkommen til at kontakte os.
Thomas Munk Rasmussen
Partner · Bech-Bruun
T +45 72 27 33 55
E [email protected]
Janus Friis Bindslev
Partner · Deloitte
T +45 20 76 66 67
E [email protected]