kirkebrev juni 2015 - Malt og Folding Kirker

Nr. 16
3. årg. Juni-Juli 2015
Grundlovs-møde
på Ladelund Efterskole fredag den 5. juni kl. 13.30.
Malt-Folding Pastorat og Ladelund Efterskole
inviterer alle til Grundlovsmøde fredag 5. juni kl.
13.30. Grundlovstaler er sognepræst i Staby-Ma
dum pastorat Niels Henrik Arendt.
Niels Henrik Arendt er Folkekirkens teologiske
rådgiver vedr. Reformationsjubilæet og tidligere
biskop i Haderslev Stift. Grundlovstalen vil handle om Grundloven – dens historie, om frihed
og fællesskab, om agtelsen for mennesket, om hvorfor kirken er med i §4, og om
kvindernes valgret.
I tilfælde af dårligt vejr rykker vi indendørs. Det bliver en hyggelig eftermiddag med sang,
tale, underholdning og kaffe. Se nærmere program på http://www.ladelundefterskole.dk.
Efter grundlovstale er der koncert ved Kris Herman
Kris Herman har to studiealbums og mere end 800
koncerter bag sig, og et par stykker af dem er blevet
spillet her hos os på Ladelund Efterskole. Begge
gange til stor fornøjelse for både os og Kris, og vi har
derfor inviteret ham til at spille ved årets
Grundlovsdags arrangement. Kris har i den grad
knyttet sig selv og sin musik til de danske efterskoler
og har i forbindelse med udgivelsen af sit næste
album, der kommer i løbet af 2015, valgt at besøge mere end 30 efterskoler landet over. Lyt
til og se Kris Herman ved koncert her.
Sommerkoncert og sommermøde
Søndag den 7. juni kl. 14 i Malt kirke
Kirkernes børne- og voksenkor bliver det
gennemgående træk ved gudstjenesten i Malt
Kirke. Korene synger en lang række af de ting vi har
arbejdet med i årets løb.
Efter gudstjenesten/koncerten går vi i
præstegården. I godt vejr i haven til kage og kaffe. I
dårligt vejr trækker vi ind i konfirmandstuen. Efter kaffen synger vi alsang fra
Højskolesangbogen under ledelse af Anna Jensen og Hans Gundesen. Alle er velkomne.
Konfirmander 2016
I disse dage er det tid for tilmelding til
konfirmandundervisning 2015-16.
Børn i 7. og 8. kl. på Brørupskolen har modtaget et
brev med information. I Malt sogn medtager alle
børn årgang 2002 et brev med information om
konfirmandindskrivning. Skulle et barn, som ikke
har modtaget brev, ønske konfirmation i Folding
eller Malt, skal vedkomne rette henvendelse til
sognepræsten.
Husk sommerudflugten
Den 18. juni er der udflugt til Vedersø og
Thorsminde. Der er pt. tilmeldinger nok til at
gennemføre turen, men der samtidig rigelig plads
til flere.
Afgang kl. 8 og hjemkomst sidst på dagen. Kaffe og
middag. Pris for hele dagen kr. 200,-.
Tilmelding senest d. 8. juni til sognepræst Anna
Jensen på e-mail: [email protected] eller på tlf:
75383391. Oplys venligst navn, bopæl og opsamlingssted.
Se mere TRYK HER.
Hvad mener I?
I midten af april måned modtog alle husstande i Folding sogn
en folder ”Kirke for dig”. Formålet var at informere
Foldingborgerne om, at de bor i Folding sogn og de derfor er
velkomne i deres lokale sognekirke. Side 3 var udnyttet til et
spørgeskema, så medlemmerne kunne give deres mening til
kende om kirkens aktiviteter. Der blev spurgt til hvornår der
skal afholdes gudstjenester. Hvis det er søndag vil de fleste
foretrække kl. 17.00 frem for kl. 14 eller 19, men hvis der er
på hverdage vil de fleste foretrække torsdag kl. 19.00. Der var
mange forskellige svar på hvilke gudstjenester eller
arrangementer, der havde gjort indtryk på dem, bl.a.
Babysalmesang, barnedåb, glad musik, god prædiken,
adventsworkshop, skærtorsdag, koncert med Die Herren osv.
Der er mange der har tilkendegivet at de gerne vil have friluftsgudstjeneste. Folding kirke
har ikke selv arrangeret friluftsgudstjeneste før, men i samarbejde med de andre sogne i
provstiet har vi i flere år deltaget i 2. pinsedags arrangementet. Spørgeskemaerne danner
baggrund for en diskussion i menighedsrådet, om hvordan vi laver den bedst mulige kirke
for medlemmerne.
Jonas fik hvalen med hjem
Fredag og lørdag den 8. og 9. maj vrimlede det med 3. klasses
børn i Folding og Brørup kirker. De to sogne havde slået sig
sammen om at lave nogle gode dage med masser af kirke
sjov.
Vi sluttede med en gudstjeneste om lørdagen kl. 14. Den
handlede om Jonas i hvalfiskens bug. Til illustration havde
børnene lavet en kæmpe hval af papmaché. Og hvad var
mere naturligt at Jonas (fra holdet) selv fik hvalen med hjem.
Vi har i flere år
prøvet at få
børnekonfirmand undervisning i gang i vore sogne uden det store held.
Denne form synes at appellere og det regner
vi derfor med, at vi forsøger igen til efteråret
med de nye 3. klasser på Brørupskolen.
Gudstjenester
Malt Kirke
9.00
14.00 Musik Gudstjeneste
Derefter sommermøde i
præstegården.
10.30
19.00
9.00
10.30
Søndag d. 31/5
Søndag d. 7/6
Søndag d. 14/6
Søndag d. 21/6
Søndag d. 28/6
Søndag d. 5/7
Søndag d. 12/7
Søndag d. 19/7
Søndag d. 26/7
Søndag d. 2/8
Søndag d. 9/8
Folding Kirke
10.30
9.00
10.30
10.30
10.30
10.30
Ingen
9.00 Katrine Gaub
9.00 Katrine Gaub
Øvrige datoer
28. maj
28. maj
4. juni
4. juni
5. juni
7. juni
18. juni
18.30
19.30
18.30
19.30
13.30
14.00
08.00
Børnekor i Folding Præstegård
Voksenkor i Folding Præstegård
Børnekor OBS i Malt Kirke
Voksenkor OBS i Malt Kirke
Grundlovsmøde, Ladelund Efterskole
Sommerkoncert og sommermøde. Malt Kirke
Udflugt til Vedersø og Thorsminde
Døbte
Døbte i Malt
Malt kirke 24/5 - Alfred Vestergaard Klinkby
Kontakt til Kirken
hjemmeside: www.maltkirke.dk eller www.foldingkirke.dk
(man kommer til samme hjemmeside)
Sognepræsten: Anna S. Jensen, tlf. 75 38 33 91
[email protected]
Organist og redaktør: Hans Kaarde Gundesen, tlf. 29 39 22 14
[email protected]
Næste kirkebrev medio august