Undervisningsdifferentiering og målstyret undervisning – vejen til

 Undervisningsdifferentiering og målstyret undervisning – vejen til højere læring og bedre trivsel I alle klasser er der stor forskel på, hvad eleverne kan, og man kan som lærer blive helt forpustet ved tanken om at skulle udfordre dem alle og lære dem så meget som muligt. Undervisningsdifferentiering er m ere aktuelt end nogensinde og stadig en svær størrelse at få hold på. Vi kommer ikke uden om en tydelig målsætning for eleverne, når vi taler differentiering. Hverken målsætning eller undervisningsdifferentiering handler om, at forberede forskellig undervisning til klassens 25 elever, men om at skabe en kultur og en undervisning, hvor alle elever får mest muligt ud af undervisningen. Der er mange aspekter af differentieringsbegrebet. Fx kan man fokusere på •
•
•
•
•
Indhold / Mål Metoder Organisering Materialer Tid Vi k ommer ind på alle de ovennævnte punkter, og desuden vil vi arbejde konkret med at sætte læringsmål i fagene som en måde at differentiere undervisningen på. Målet med dette kursus er, at du, når du går hjem fra kurset, har fået: -­‐ Viden om, hvad undervisningsdifferentiering er -­‐ og hvordan det udmøntes i praksis -­‐ Konkrete ideer til en differentieret undervisning -­‐ Introduktion til at sætte læringsmål i fagene generelt -­‐ Vejledning og inspiration til dit eget fag – og mulighed for selv at have arbejdet med læringsmål Kursusformen veksler mellem oplæg, diskussioner, øvelser og refleksioner over den hverdag, man som efterskolelærer befinder sig i. Om underviseren: Mette Stange, uddannet folkeskolelærer 2001, Masterstuderende (Master i Læreprocesser), har undervist i tysk i 7.-­‐9. klasse i 12 år. Selvstændig konsulent og underviser. PD i projektledelse og organisationsudvikling, pædagogisk konsulent på Center for Undervisningsmidler 2008-­‐2011. Forfatter til bogen ”Cooperative Learning og klasseledelse”, udgivet på Dafolo 2012. Medforfatter til materialet ” Innovation Step by Step – Berlin”, Young Enterprise. Undervisningsdifferentiering og målstyret undervisning – vejen til højere læring og bedre trivsel Info DAG 1
Hvem: Kurset henvender sig til lærere, som underviser på efterskoler, private friskoler, realskoler, folkeskoler og 10. kl. centre. Hvornår: Kursus 1: Onsdag den 4/11 -­‐ torsdag den 5/11 Kursus 2: Torsdag den 26/11 -­‐ fredag den 27/11 Kursussted: Balle Musik-­‐ og Idrætsefterskole, Ballevej 57, 7182 Bredsten Kursus pris: 2950 kr pr deltager for 2 dages kursus Du får 16 lektioners spændende undervisning og fortæring, (2 x morgenmad, 2 x frokost, 1 x aftensmad, ostebord med vin/øl/vand) 09.15 – 09.45 10.00 – 12.30 13.00 -­‐ 14.00 14.00 – 18.30 DAG 2
19.00 – 20.00 20. 00 – 21.00 21.00 -­‐ 07.00 8.00 – 9.00 9.00 – 12.30 12.30 – 13.00 13.00 Der kan tilkøbes overnatning på: Hotel Bredehus (1 km) for 600 kr/ enkeltvær. eller 750 kr/dobbeltvær. (http://www.hotelbredehus.dk) eller Danhostel Skibet (4 km) (http://www.vejle-­‐danhostel.dk) for 400kr/enkeltvær., 500kr/dobbeltvær eller 600 kr/3-­‐4 mandsvær. Oplys venligst om du/I ønsker overnatning og angiv det ønskede overnatningssted, når du/I tilmelder jer. Tilmelding til Kursusleder: Lars Thomsen på mail: [email protected]­‐mail.dk Deltagerantal: Max. 30 deltagere Ankomst og morgenkaffe på Balle Musik-­‐ og Idrætsefterskole Vi starter med at se på, hvad der ligger i begrebet ’undervisningsdifferentiering’. Hvad vil det sige, at det er et princip, der ligger til grund for undervisningen, og hvorfor er det ikke en metode? Vi tager hul på konkrete eksempler på differentiering i praksis. Frokost på B alle Musik-­‐ og Idrætsefterskole I løbet af eftermiddagen kigger vi nærmere på, hvordan undervisningen kan differentieres via ’metoder, organisering, materialer og tid’. I bliver præsenteret for mange forskellige måder at arbejde på, og I får konkrete ideer til, hvorledes I inden for de fire områder, kan differentiere jeres egen undervisning. Aftensmad Fra overordnede mål til læringsmål. Hvordan flytter vi os fra undervisning til læring? Hvordan kan undervisningen tilrettelægges m ed læringsmål som udgangspunkt? Oplæg og arbejde med jeres fag. Socialt samvær med ostebord øl, vand og vin Tilbud om morgenløb for de friske eller en tur i Balle Fitnesscenter Morgenmad Vi fortsætter, hvor vi slap på dag 1. Vi skal arbejde med læringsmål i både i korte og lange forløb og I får mulighed for at arbejde læringsmål ind i et af jeres egne kommende undervisningsforløb. Evaluering og afslutning Frokost og farvel