Vejen til Ballerup Servicebussen til Måløv

4
De årstider
juli 2015 · nr. 88
Servicebussen
Side 14
til Måløv
Vejen til Ballerup
Side 18
De 4 Årstider udgives af
Pensionistsamrådet &
Ballerup Kommune.
Redaktionen:
Birte Passer, (Ansvarshavende)
Egebjerghaven 75. Ballerup
Tlf.: 4497 1360
E-mail: [email protected]
Seniorrådet
Kai Jønsson
Hasselvej 60, Skovlunde
Tlf.: 4491 6805
E-mail: [email protected]
Onsdagsklubben
Jytte Sklander Pedersen
Parklodden 53, Måløv
Tlf.: 4491 2332
E-mail: [email protected]
Ellen Lohmann Poulsen
Hørhaven 27, Ballerup
Tlf.: 4497 2484
E-mail: [email protected]
Gudrun Petersen
Nyvej 55, 1.tv., Ballerup
Tlf.: 4497 3145
E-mail: [email protected]
Ældre Sagen
Jonna Elsgaard
Roasvej 34, Ballerup
Tlf.: 4497 8834
E-mail: [email protected]
Tina Lose Jensen
Social og Sundhed
Ballerup Rådhus
Tlf.: 4477 3496
E-mail: [email protected]
Billedet på forsiden forestiller:
Måløv, Korsvejgaard, 1959
Billedet stammer fra
Ballerup Museums billedarkiv.
Layout og tryk:
Kailow Graphic A/S
Fjeldhammervej 5-9
2610 Rødovre
Deadline: De 4 Årstider
Udkommer næste gang i oktober 2015
Stof til bladet skal være redaktionen
i hænde senest den 5. august 2015.
Gerne pr. E-mail: [email protected]
INDHOLD:
Lederen 3
Nyt fra Seniorrådet/Radio Ballerup
4
Seniorrådets årsrapport 6
67 Klubben
7
Lundehaven/Frivillig fredag
8
KOMMUNENYT:
Nyt fra Borgerservice 9
Frit Valg 11
Rygestoptilbud “Kom & Kvit”
12
Caféarrangementer om demens
13
Servicebussen 14
Læserbrev15
Snyd ikke dig selv
16
Hjemmeplejen17
Vejen til Ballerup
18
Førtidspensionisternes hjørne
21
Er du 60+
22
Senioridrætten23
Digt: Danmark, nu blunder den lyse nat De 4 Årstider udsendes til borgere, i Ballerup Kommune,
som modtager en social pension.
Oplag: 10.000
24
Kære alle
Mens markerne bliver lysegrønne og flot gule, og vi
alle forhåbentlig får lidt sol i kinderne, kan der også
være tid til at tænke lidt over, hvor vi som kommune
skal spille ind, i det gode ældreliv i de kommende år.
Flere og flere lever heldigvis et liv uden sygdom, og
et længere liv. Det er dejligt, når man har et godt
helbred og kan holde sig frisk og aktiv – og kan leve
det liv, man vil. Det vil vi alle sammen gerne, og vi
skal som kommune være med til at understøtte, at det
kan ske.
Der har i den seneste tid været meget fokus på
ensomhed. Det er en af de ting, som måske ikke er så
synlige, men kan ramme os alle og ramme hårdt. Især
når man er nået op i alderen og venner og familie
falder fra.
Vi har i det seneste års tid i kommunen lavet indsatser, der netop retter sig mod, at flere kan holde sig
friske længere og også imod ensomhed. Alle har ret til
fællesskaber!
Vi har søgt og fået penge til to tiltag, som jeg vil
fremhæve:
•Aktivitetsteam for ældre, hvor vi via en opsøgende
indsats, kan få flere med i mange af de gode tilbud,
der er i kommunen, og vi kan lave aktiviteter, der
passer til netop dem.
•Klippekortsordning, som netop er startet op og
hvor vi – til nogle af de allersvageste borgere – kan
tilbyde hjælp til f.eks. en tur i biografen eller ekstra
rengøring eller lign., hvis det er det, der er behov for.
Men det at bekæmpe ensomhed og at holde sig rask
og frisk er jo ikke en kommunal opgave. Vi ”ejer” hver
især vores liv og vores helbred og må tage ansvar.
Vi har i kommunen igangsat fokus på ”hjælp til
selvhjælp” og det går igen mange steder. Det betyder
også, at vi vil insistere på at have et fokus på de, der
virkelig har behov for en ekstra hånd og støtte, mens
alle vi der kan selv, også skal selv.
Vi skal som kommune kunne blive mere kreative og
inddrage netværk og frivillige, hvor det kan lade sig
gøre, men skal også blive endnu bedre til at spørge
”hvad er vigtigt for dig” – så vi rammer de rigtige
behov.
Vi håber, at I vil hjælpe med denne tilgang, og at I vil
fortsætte med at komme med gode ideer og indspark
til netop, hvordan vi kan forbedre vores indsatser.
Rigtig god sommer til alle!
Lolan Ottesen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget
Det er tilbud, som vi er glade for at kunne være med til
at sætte i gang og det understøtter Social- og Sundhedsudvalgets arbejde og beslutninger, og vi har fået
god hjælp af Seniorrådet til at målrette indsatserne.
3
Ledere n
– her i sommerlandet!
Nyt fra Seniorrådet
Kære Læser
Er De medlem af en af de mange klubber eller
foreninger for alle 60+ årige, der findes i Ballerup
Kommunes tre bydele?
Så vil Seniorrådet opfordre til, at De spørger ind til,
om netop den forening husker, at sende en repræsentant (på foreningens vegne) til næste møde i Pensionistsamrådet. Møderne afholdes 6 gange årligt på
rådhuset. Det næste møde afholdes torsdag
den 6. august, kl. 10.15 – 12.00.
På møderne vil der altid være repræsentanter fra
Seniorrådet. Vi er altid meget interesseret i, hvad der
rører sig, der hvor ældre mødes; hvordan klarer vi os,
husker vi at inddrage andre, så vi måske kan forhindre
for megen ensomhed. Husk Pensionistsamrådet.
Birte Passer
Formand
Møderne ledes af Tina Lose Jensen fra Center for
Social og Sundhed. Vi hører om det sidste nye fra
kommunen indenfor ældreområdet. Derefter har
klubber/foreninger og aktivitetscentre mulighed for
at berette om nye tiltag, og hvordan det i øvrigt går.
Der stilles gode ideer og oplysninger til fri afbenyttelse.
Det er et udmærket ”rum” for erfaringsudveksling.
Hvordan kontakter jeg Seniorrådet?
Du kan kontakte Seniorrådets medlemmer direkte eller skrive til Seniorrådet på følgende adresse:
Seniorrådet i Ballerup, Center for Social og Sundhed, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup.
De 4 Årstider samarbejder med Radio Ballerup
Umiddelbart inden udgivelsen af ”De 4 Årstider” præsenteres det nye nummer i en direkte udsendelse i
Radio Ballerup. Udsendelsen er altid søndag kl. 12.00 – 13.00. Udsendelsen genudsendes søndagen efter.
Den næste radioudsendelse, hvor julinummeret af De 4 Årstider præsenteres, er planlagt til søndag den
28. juni, kl. 12.00 – 13.00 og genudsendes søndag den 5. juli, kl. 12.00 – 13.00.
4
Det begynder med en drøm..
Mange tak for sidst
Jeg vil gerne personligt sige tak til alle
de fremmødte ved vores møder for seniorer i Ballerup Kommune. Det var en
stor fornøjelse at kunne tale om et
trygt og troværdigt boligsalg.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer kan I altid kontakte mig:
Tlf.nr. 44 61 25 25
E-mail: [email protected]
Lizette C. Byrdal
Nem og dejlig opskrift på
jordbærtærte
Smørret smuldres i melet, sukkeret tilsættes og de-
Fordel kagecremen i bunden af den kolde tærte-
jen samles med let hånd. Lad dejen hvile 30 min
bund. Tag et par jordbær fra. Mos disse i en gryde
på et køligt sted. Rul dejen ud , så den passer til en
og tilsæt vandet. Tilsæt sukker og lad opkoge. Op-
tærteform. Beklæd formen med dejen og klem den
blød husblas i vand og tilsæt denne til det varme
godt fast hele vejen rundt i kanten. Tærtebunden
"jordbær vand". Lad væsken afkøle. Læg i mellemti-
sættes i ovnen ved 200 grader C. alm. ovn på mid-
den jordbær i tærten, og hæld til sidst jordbær
terste rille og bages i 25 min. Lad bunden afkøle.
vandet, som med tiden bliver til gele, ved.
Gratis salgsvurdering
Hvis du går med salgstanker tilbyder vi ganske gratis
og helt uforpligtende salgsvurdering af din bolig.
Ring til Lizette og hør nærmere
Tlf. 4461 2525
Nybolig
Lizette C. Byrdal - Skovlunde, Ballerup og Smørum-Måløv
Seniorrådets
årsrapport 2014
Det nye Seniorråd, der tiltrådte 1. januar 2014,
har følgende medlemmer: Birte Passer (formand),
Leo Andersen (næstformand), Tonny Rönnborg,
Gert Gyldvig, Gudrun Petersen, Susanne Hjelmqvist og
Birte Kramhøft. Suppleanter er: Lizzie Friis, Kurt Fritze
og Vagn Henriksen.
Flere af os var nyvalgte, og en del af den første tid gik
derfor med at lære hinanden at kende. Debatten var
livlig – og er det fortsat – men på trods af forskelligheder blev vi dog hurtigt klar til at tage fat på de
mange opgaver.
På Danske Ældreråds landsmøde blev vi bekræftet i, at
der også i de øvrige seniorråd/ældreråd i kommunerne
landet over, var bekymringer, der vedrører ældreområdet. Så godt som ingen kommuner havde ganske
vist besparelser på deres budgetter, men generelt
giver ord som effektivisering, rationalisering, centralisering og omstrukturering anledning til bekymring. Vi har erfaret, at der er forskel på økonomi og
servicering af seniorrådene/ældrerådene kommunerne
imellem.
Det første, vi blev præsenteret for i det nye råd, var
de godt 9 millioner kr., der ekstraordinært var blevet
bevilliget af regeringen for 2014. Det var naturligvis
positivt på trods af, at beløbet gives som en pulje,
der på baggrund af ansøgninger fordeles til udvalgte
områder i overensstemmelse med en politisk prioritering. Beløbene skal søges igen for 2015 efter dokumentation for de anvendte beløb. Herefter indgår hele
puljen i bloktilskuddet, som kan gøre det vanskeligt at
spore efterfølgende. Efter tidligere tiders spareøvelser var det ikke svært at finde områder, som kunne
trænge til et løft. Seniorrådet blev før udformningen
af ansøgningerne inviteret til et møde med Socialog Sundhedsudvalget, hvor vi diskuterede, hvad der
burde prioriteres. Nogle af de ønsker, vi ved den lejlig6
hed bragte på bane, er nu med i kommunens budget,
og vi må derfor konkludere, at Seniorrådet faktisk har
haft medindflydelse på kommunens budget på ældreområdet.
Køkkenerne i plejecentrene er blevet centraliseret i
køkkenet på Rosenhaven i det, der nu hedder Køkken Ballerup. Seniorrådet har påpeget, at det hidtil
ikke har fungeret optimalt, og der er nu blevet lovet
bod og bedring. Det er et ”must”, at maden er sund
og næringsrig, men god smag og duft og appetitlig
servering er mindst lige så vigtigt. Problematikken har
været undersøgt af et konsulentfirma, og vi er blevet
stillet i udsigt, at resultatet af undersøgelsen vil være
færdigt ultimo januar 2015. Der vil blive ansat flere
medarbejdere i plejecentercafeerne. Disse nye medarbejdere skal igangsætte flere aktiviteter for beboerne. Vi har også fremført ønsker om, at cafeerne
på plejecentrene bliver omdrejningspunkt for aktiviteter for ældre ensomme og for ældre medborgere af
anden etnisk oprindelse.
Seniorrådet har derudover fremført kritik af rengøringen i hjemmeplejen og på plejecentrene. Disse forhold
er ved at blive undersøgt af et rådgivningsfirma.
Seniorrådet har fulgt kommunens håndtering af
statens krav om digitalisering tæt og konstateret, at
god rådgivning og servicering fra kommunens side ser
ud til at have virket. Rådet vil dog fortsat holde sig
orienteret med håb om en fortsat positiv udvikling.
Velfærdsteknologi er en udfordring, der vil blive mere
aktuel i fremtiden. Seniorrådet vil også her holde sig
orienteret på området. Nogle tekniske hjælpemidler
f.eks. robotter kan være acceptable og gøre arbejdet
lettere for de ansatte, men etik og respekt for mennesket skal være højt prioriteret. Fokus skal være på at
frigøre flere ”varme hænder”. Dette samt den fysiske
tilgængelighed i hele kommunen er områder, hvor
Seniorrådet med fordel kan samarbejde med Handicaprådet. Derfor har de to råd været samlet, og det
blev aftalt, at mødes mindst en gang om året.
Nyt fra 67 Klubben i
Skovlunde
Seniorrådet har som følge af embedslægens tilsynsrapporter fra flere af kommunens plejecentre fremført ønsker om en opgradering på det plejefaglige
område, især med hensyn til efteruddannelse og opnormering af personalet. Desuden ønsker rådet mere
fokus på overholdelse af gældende instrukser, specielt
ved medicinhåndtering og journalføring.
Det blev vedtaget at nyansætte 4 natsygeplejersker til
pleje og omsorg, det har dog siden vist sig at være ret
vanskeligt at finde ansøgere. Seniorrådet efterlyser i
den forbindelse en plan B.
67 Klubben har ændret sine tider til
bankospillet om onsdagen.
Seniorrådet har ved flere lejligheder peget på behovet
for en mere fleksibel hjemmehjælp. Dette ser nu ud
til at være imødekommet med en pulje fra regeringen
til indførsel af en klippekortsordning, inspireret af
Københavns Kommune. Klippekortsystemet vil blive
udmøntet således, at borgere med mange hjemmehjælpstimer kan få tildelt en halv time mere om
ugen, der kan spares op til en ekstra ydelse, som f.eks.
indkøbstur eller en tur i svømmehal.
Som en naturlig del af ”KRAM” ønsker Seniorrådet
lettere adgang til varmtvandsbassiner og kommunale
træningsfaciliteter. Rehabilitering og vedligeholdelsesmotion er en god investering i sundhed og
forebyggelse.
Tiden hvor der spilles banko er ændret fra
kl. 19.00 – 21.30, den nye tid er:
Start på spillet kl. 17.00, dørene åbnes kl. 16.00 og
spillet er slut kl. 19.15. Klubben har hermed kunnet
opfylde et ønske fra medlemmerne om, at kunne
spille tidligere på dagen.
Klubben har desuden stadig klubaften om torsdagen
fra kl. 19.00 – 21.30, her kan man spille billard eller
kort – for tiden whist.
Klubben arrangerer også 4 festlige lørdagseftermiddage med et festligt måltid mad samt kaffe og kage
dertil levende musik og mulighed for en svingom.
Klubben har desuden en skovtur den første søndag i
september måned.
67 Klubben har lokaler fælles med Aktivitetscentret
på Plejecenter Rosenhaven,
Bybjergvej 11, 2740 Skovlunde.
Oplysninger om klubben kan fås på telefon
44 53 43 35 eller mail [email protected]
På 67 Klubbens vegne
Det ses af de nyeste undersøgelser, at der bliver
stadig flere ufrivilligt ensomme borgere. Det vil
Seniorrådet holde øje med, samt søge og afdække
årsager og finde mulige værktøjer til afhjælpning
og forebyggelse.
Ole Jarnborg
Seniorrådet
7
LUNDEHAVEN MANGLER DIG!
På Lundehaven er vores mål, at beboerne oplever en
meningsfuld hverdag med høj livskvalitet, såvel fysisk,
som psykisk og socialt – og vores frivillige er med til,
at vi når dette mål!
komme en gang i mellem og hygge om beboerne i
vores værksted ”Aktivitten” eller give en hjælpende
hånd ved fester og arrangementer, så har vi brug
for dig.
Vores frivillige kaldes ”Lundehavens Venner” og de er
en vital del af dagligdagen på Lundehaven. De er med
til forskellige aktiviteter og arrangementer, der alle er
med til at skabe og sprede livsglæde for beboerne.
Vil du være med?
Du bestemmer helt selv, hvor meget tid, du vil bruge
som frivillig. Mulighederne er mange, og der findes
ikke en indsats, som er for lille!
På Lundehaven sker der mange forskellige ting!
Der kan blandt andet nævnes; strikkeklub, sang om
fredagen med hyggepianist samt stolegymnastik og
sang om tirsdagen med vennerne. Det er blot nogle af
de faste aktiviteter, som vores frivillige er med til at
drive/selv driver.
MEN..
Vi har altid behov for flere hænder og flere ideer.
Hvad enten du har lyst til at tage beboerne med på
gåture, være med til at arrangere udflugter, bare
Hvis du har lyst til at blive en del af Lundehavens
Venner og det frivillige fællesskab kan du kontakte os
på telefonnummer 4477 1980 eller komme forbi på
nedenstående adresse og spørge efter Malene.
Vi glæder os til at se dig!
Plejecenter Lundehaven
Skovlunde Torv 8-12
2740 Skovlunde
Tlf. 4477 1980
www.ballerup.dk/lundehaven
www.facebook.com/lundehaven
Frivillig fredag
Ligesom de tidligere år markeres frivillig
fredag igen i år af foreninger og organisationer i Ballerup Kommune den sidste fredag i
september, nemlig den 25. september 2015.
Også Ældre Sagen er med til at sætte fokus
på det frivillige arbejde, og det vil blive annonceret i de lokale medier. Sæt allerede nu
X i kalenderen ved datoen.
Venlig hilsen
Ældre Sagen i Ballerup,
Måløv og Skovlunde
8
KommuneNyt
Nyt fra Borgerservice
Nye opgaver overgår til Udbetaling Danmark
Den 1. maj 2015 overtog Udbetaling Danmark
5 opgaver fra kommunerne:
Begravelseshjælp og Efterlevelseshjælp,
tlf. 7012 8083
Fleksydelse, tlf. 7012 8082
International sikring (det blå sygesikringskort),
tlf. nr. 7012 8081
Delpension, tlf. 7012 8061
Der er ikke mulighed for personlig ekspedition i
Udbetaling Danmark. Hvis du har spørgsmål, så gå
på borger.dk og se om du kan hente information her,
inden du kontakter Udbetaling Danmark. På
www.borger.dk finder du også kontaktoplysninger
til de enkelte områder.
Udbetaling af folkepension, førtidspension og
boligstøtte
Som nævnt i tidligere numre af De 4 Årstider, overtog
Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013 udbetalingen af
blandt andet folke- og førtidspension, varmetillæg og
ansøgning om helbredstillæg.
Selvbetjening - fritagelse
Hvis du skal søge eller har ændringer, skal du gøre
dette via selvbetjeningsløsningen, du finder på
www.borger.dk. Hvis du ikke har mulighed for at
benytte selvbetjeningsløsningen, kan du søge om
fritagelse. Dette gør du ved at henvende dig til Borgerservice personligt eller telefonisk. Borgerservice
giver efterfølgende besked til Udbetaling Danmark om
fritagelsen. Du skal være opmærksom på, at du ikke
er automatisk fritaget for selvbetjening til Udbetaling
Danmark, selvom du er fritaget for digital post.
Borgerservice
Borgerservice - tlf. 4477 2000 tager sig af:
Ansøgning om tilskud til f.eks. tandbehandling,
briller, fodpleje m.v.
Refusion af regninger
Administrationssager
Skal du ud og rejse?
Husk det blå EU-sygesikringskort
Fra 1. august 2014 kan du ikke længere bruge det
gule sundhedskort som rejseforsikring. I stedet skal du
benytte det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til
et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein.
Husk, at du skal forsikre dig ved rejser udenfor EU.
Du skal være opmærksom på, at hjemtransporten ikke
bliver dækket af det blå EU-sygesikringskort eller det
gule sundhedskort.
Hvis uheldet er ude på rejsen skal de originale
regninger for behandling m.m. sendes direkte til
Patientombuddet. Du kan ringe til Patientombuddet,
International Sygesikring på tlf. nr. 7226 9490.
Det gule sundhedskort skal du stadig bruge, når du
tager til lægen i Danmark.
Se de konkrete regler og dækninger i det land, du
planlægger at rejse til på www.huskdetblaa.dk.
Pas
Det er blevet sommer og dermed også højsæson for
fornyelse af pas. Du skal være opmærksom på, at der
er 14 dages ekspeditionstid, når du bestiller et nyt pas.
Du kan læse mere om reglerne om pas på
www.borger.dk
Fornyelse af kørekort
Den 1. marts 2015 er der kommet nye regler for
kørekort. Reglerne har betydning for dig, der har et
kørekort, der udløber, når du fylder 70 år.
Inden du fylder 70 år skal du henvende dig i Borgerservice, evt. med billede, for fornyelse af kørekortet.
Du skal først forbi egen læge for at få en lægeattest,
når du bliver 75 år.
Hvis dit kørekort også gælder til bus og/eller lastbil og/
eller erhverv, skal du forsat forbi din læge for at få en
lægeattest, når du fylder 70 år.
Du kan læse mere på www.borger.dk
t
Udbetaling Danmark
9
t
KommuneNyt
NemID
NemID skal fornyes
Hvis du har et NemID, skal det fornys hvert tredje år.
Du modtager besked, når dit NemID er ved at udløbe.
Du kan se på NemID.nu under selvbetjening, hvornår
dit certifikat er udstedt, hvornår det udløber mm.
Oplysning om dit certifikat finder du i venstre side.
Du skal være opmærksom på, at det er nøglekortet
på pap, du skal bruge for at kunne se ovenstående.
Du kan læse mere om fornyelse af NemID på
www.nemid.nu.
Nøglekort
Der er flere muligheder, når du skal vælge nøglekort.
Hvis du ser dårligt, kan du vælge mellem to løsninger:
•nøglekortet med stor skrift (fylder en A4 side), så er
det lettere at læse nøglerne.
•Voice Response løsningen, hvor du bliver ringet op
på din telefon og får læst nøglen.
Du kan læse mere om løsningerne på www.nemid.nu.
Telefon- og åbningstid på rådhuset er:
Mandag og tirsdag kl. 10 – 15
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10 – 17
Fredag kl. 10 – 13
Du kan ringe på 4477 2000 i telefontiden.
Du kan skrive til os via din digitale postkasse på
www.borger.dk. eller på e-mail – [email protected]
Benyt www.ballerup.dk og se, om du kan få svar på
dine spørgsmål, inden du kontakter os.
Med venlig hilsen
Borgerservice
Digte
Smil
Et smil givet fra hjertet
gennem øjne og mund
er den bedste måde
at få ægte smil tilbage
Prioritet
Hvis du taber dine penge
mister du ikke livet,
men mister du livet,
har du ikke mer’ brug for pengene.
glæd dig derfor over livet
og tænk mindre på pengene
Agnete Hansen
10
Dannebrog
vinduespolering
®
Frit valg af personlig og praktisk hjælp
Ballerup Kommune har godkendt følgende leverandører:
Hjemmepleje:
Firma
Godkendelsen omfatter
• Praktisk hjælp, rengøring
• Personlig hjælp
Ballerup Kommunes Hjemmepleje
Rådhuset, 2750 Ballerup · tlf. 4477 3340
ww.ballerup.dk
Jasmin Hjemmepleje Service
Marbækvej 4, 2. sal · 2750 Ballerup · tlf. 2388 3636
www.jasminhjemmepleje.dk
• Praktisk hjælp, rengøring
• Personlig hjælp
Omsorgsplejen
Strandvejen 203 · 2900 Hellerup · tlf. 3210 0020
www.omsorgsplejen.dk
• Praktisk hjælp, rengøring
• Personlig hjælp
P. Obel Hjemmepleje Service
Skovvej 76 · 2750 Ballerup · tlf. 2773 6767
www.pobel.dk
• Praktisk hjælp, rengøring
• Personlig hjælp
Indkøb:
Firma
Godkendelsen omfatter
• Praktisk hjælp, indkøb via indkøbsordning
Intervare
Banemarksvej 58 · 2605 Brøndby · tlf. 7027 7233
www.intervare.dk
Tøjvask:
Firma
Godkendelsen omfatter
• Praktisk hjælp, tøjvask i industrielt vaskeri
Berendsen Vaskeservice
Klausdalsbrovej 25 · 2860 Søborg · tlf. 3585 3283
www.berendsen.dk/vaskeservice-til-kommunerne
Madservice:
Firma
Godkendelsen omfatter
• Levering af varm mad
• Levering af kølemad
Din Private Kok
Staldgade 22 · 1699 København V · tlf. 3331 1111
www.dinprivatekok.dk
Rask Rengøring og Service ApS
Privat rengøring
Vinduespolering
Have hjælp
Dit lokale rengøringsfirma
www.raskren.dk * 53 76 62 64
11
TEMAER DER SNAKKES
OM PÅ MØDERNE
Tag styringen
Hvordan virker nikotin? &
Hvad betyder rygning for dig?
Motivér dig selv
Hvordan holder man
rygetrangen fra livet? &
Hvad får dig til at holde fast? Grib chancen
Hvad er vigtigt for dig &
Hvordan vil du være?
Opbakning
Hvad er god støtte &
Hvad kan du gøre,
når de andre ryger?
RYGESTOPTILBUD ”Kom & Kvit”
- du kan komme og gå som du vil! Det er gratis!
HVORDAN FOREGÅR DET?
•Efter tilmelding bliver du kontaktet og I aftaler tid
for en personlig samtale med en rygestop-rådgiver.
•I snakker om dine rygevaner, din motivation for at
stoppe, og sammen lægger I en plan for dit rygestop.
•Nogle vil gerne aftale en dato for rygestop med det
samme, – andre foretrækker at vente og deltage i
nogle rygestopmøder først.
På toppen
Hvad sker der med kroppen &
Hvad vil du bruge energien til?
•Alt efter aftale med rygestop-rådgiveren, vil du modtage støttende sms’er, e-mails og telefonopringninger.
Her & nu
Hvad ryger med røgen? &
Hvad får du i stedet?
•Når du har tid, lyst og behov, kan du deltage i de
ugentlige rygestopmøder i SundhedsHuset, som kører
hver mandag ca. 1 ½ time
Bevar styrken
Hold fast når det gælder &
Kom godt igennem
Nye muligheder
Hvad vinder du? &
Nu og fremover
Tilmeld dig nu – start med en samtale med en
rygestoprådgiver!
Mødetider: Hver mandag kl. 16.00 – 17.30
(efter din personlige samtale)
Sted: SundhedsHuset, Gl. Rådhusvej 13, 2. sal
(indgang A el. B via glasbygningen)
Tilmelding: Pr. mail:
www.ballerup.dk/sundhedshuset klik: Aktiviteter
Pr. brev: Sundhed & Forebyggelse, SundhedsHuset,
Gl. Rådhusvej 13, 2. Sal,
2750 Ballerup
Angiv venligst: Cpr.nr. navn, adresse og telefonnummer
12
Caféarrangementer om demens
Tilmelding ikke nødvendig
Demenskoordinatorerne fortsætter i samarbejde med Ældresagen og
Alzheimerforeningen med at afholde caféarrangementer, hvor alle, der har
berøring til demenssygdom, og søger information omkring dette, er velkomne.
Program:
Cafeen holder lukket i juli og august 2015
Den 3/9 - 2015
Den ændrende adfærd ved demens.
Den 1/10 - 2015 Musik, Sansestimulation og livshistorie.
Den 5/11 – 2015 De 10 advarselstegn ved demens.
Den 3/12 – 2015 Juridiske og etiske spørgsmål omkring demens.
Kl. 15-17
Tid:
Sted:
Sundhedshuset, Gl. Rådhusvej 13, 2. sal
Foredragsholdere:
Personer med viden og pårørende med
erfaring indenfor dagens emne
Arrangementerne vil starte med et kort interview omkring et emne, der er
relateret til demens, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål til
demenskoordinator og repræsentanterne fra Ældresagen og Alzheimerforeningen
Der kan købes kaffe og the.
Demenskoordinatorerne i Ballerup
Tlf.nr.: 44773166, 44773201, 44773303
13
Så kom servicebussen til Måløv
Tirsdag den 19. maj 2015 drog servicebuslinje 835,
der nu kører mellem Ballerup og Måløv, ud på sin
jomfrutur. Den er i første omgang blevet etableret
som et forsøg, der løber til udgangen af 2016.
I lighed med servicebuslinje 834, der kører mellem
Ballerup og Skovlunde, forbinder servicebuslinje
835 blandt andet rådhuset, indkøbscentre, pleje- og
aktivitetscentrene Lindehaven, Toftehaven og Sønderhaven, sundhedsklinkker og stationer med områder,
hvor der typisk bor mange ældre mennesker.
Servicebuslinje 835 køres med en lille 8,8 m bus, der
har 27 siddepladser og plads til 3-4 rollatorer, en
kørestol eller en barnevogn. Chaufføren kan i et vist
omfang give en hjælpende hånd, dog er udgangspunktet, at man selv skal kunne komme ind og ud af
bussen. Chaufføren venter også med at køre, til alle
er på plads.
Servicebussen er gratis og åben for alle. Den kører
mandag til fredag i dagtimerne med faste minuttal og
mødes med servicebuslinje 834 på Ballerup st., så der
er mulighed for at skifte mellem de to servicebuslinjer.
14
Der er lavet en folder, der beskriver servicebussens
køreplan og ruteføring. Folderen kan fås i bussen, på
biblioteker, plejecentre og i borgerservice på Rådhuset. Ligeledes er der udsendt plakater og foldere
til blandt andet læger, grundejer- og boligforeninger
samt andre interessenter langs servicebussens rute.
I de to servicebusser er det ligeledes muligt at tage
plejecentrenes menufolder.
På det overordnede vejnet har servicebussen faste
stoppesteder, mens der på de mindre veje er etableret
vinkestrækninger. Her standser du bussen ved tydeligt
at vinke til chaufføren, når du skal på, ligesom du
blot fortæller chaufføren, hvor du ønsker at stå af. På
kortet er vinkestrækningerne vist med prikker.
Servicebussen og dens benyttelse vil blive fulgt
løbende, og i foråret 2016 vil politikerne tage stilling
til, om servicebussen skal gøres permanent.
Tina Wexøe Ertbjerg
trafikplanlægger
Bry
deg
ård
sve
Bav
j
nev
old
en
Bak
keto
ften
Bak
et
ing
sv
Må
lø
vP
ar
kv
ej
Krat
vej
Måløv
Kirke
Mål
øvg
ård
sve
j
Knastebakken
ke
Klakkebe
rg
Må
løv
By
ej
pv
tru
Sø
nd
er
gå
rd
sA
llé
ns
Jo
Måløv
Parkvej
Måløv St.
e
ad
dg
ve
Plejecenter
Sønderhaven
Ho
Måløv
ve
j
Ba
lle
ej
rkv
a
mP
øru
Sm
ru
pB
yv
ej
Lin
db
je
rg
v
sp
ev
ge
en
Ba
bu
en
lle
Ves
tbu
en
By
Plejecenter
Toftehaven
Præ
stev
æng
et
Plejecenter
Lindehaven
mm
st
Ve
da
n
M.Poll 4.15
Servicebus med stoppested
Ballerup St.
Linde Allé
Vej
an
rup
By
ve
j
Ballerup
Rådhus
Sundhedshus
Gl. Rå
dhus
vej
Hold-A
n
Bi
Skovvej
ej
rpvej
Servicebus med vinkestrækning
Balto
Kort for servicebuslinje 835
Læserbrev
Undertegnede tillader sig hermed at skrive.
Den 15. december 2014 fik jeg på Herlev Hospital nyt
knæ. Det var nødvendigt for mig. Mit ophold varede
i 3 dage og så var det hjem. Alt var tilrettelagt fra
hospitalet inden hjemkomsten. Hjemmesygeplejen var
bestilt, fysioterapeut ligeså.
Det skal bemærkes, at sygeplejersken kom hver dag
for at skifte plasterforbinding på knæet, da det sivede
med væske fra såret.
Kort efter jul startede jeg med fysioterapi med forbinding på knæet. Nu er det jo begrænset, hvad man
kan være med til og bøje og strække med forbinding
på knæet. Gudskelov siver det ikke mere, og mit
ophold hos fysioterapeuterne er forlænget. Det er
bare så fint. I næste uge starter jeg varmtvandsbassin.
Med dette vil jeg sige tusind tak til samtlige, der
har behandlet mig. Lægen og personalet på Herlev, sygeplejen i Ballerup Kommune samt fysioterapeuterne Berit og Hanne på Rosenhaven.
Venlig hilsen
Gyda Brainin
Lundebjerggårdsvej 200, 1.tv.
2740 Skovlunde
15
SNYD ikke dig selv for
kørselsgodtgørelse hvis du skal på hospitalet
Mange er ikke klar over, at de har ret til kørselsgodtgørelse, når de skal behandles på et hospital.
Og hospitalerne reklamerer ikke ligefrem med det.
Tværtimod forsøger de at undlade at oplyse om det,
måske i håb om, at ikke så mange gør brug af det.
Det koster jo penge.
Hvis du vil have transportgodtgørelse, skal du kontakte hospitalet (kontoret eller receptionen). Her får
du udleveret et skema, der skal udfyldes, og du skal
kunne dokumentere udgifterne. Skemaet afleveres
som udgangspunkt på det hospital, hvor du bliver
behandlet.
Men reglerne er ellers klare nok. Pensionister har ret
til kørselsgodtgørelse til og fra det hospital, de skal
behandles på, hvis udgiften overstiger 25 kr. Den
billigste transportmåde skal vælges, altså bus og tog,
men hvis man er dårligt bevægende eller mødetidspunkterne ligger udenfor normale afgangstider, kan
man få godtgjort udgift til taxa eller kørsel i egen/
andens bil. Man kan også få udgiften til en evt. ledsager godtgjort, hvis det p.g.a. alder eller helbred er
nødvendigt at have en ledsager.
Som ovenfor nævnt er hospitalerne ikke meget for at
oplyse om ordningen, og undertegnede har forsøgt
at rekvirere et skema til kørselsgodtgørelse både hos
hospitalet og regionen, men forgæves. Ikke engang et
svar har man haft lyst til, og går man ind på hjemmesiderne, kan man nok finde oplysninger om ordningen, men ingen skemaer. Det er bare for dårligt
hr. Sundhedsminister!
Hvis man selv vælger et andet hospital end det, man
er indkaldt til, kan man kun få godtgjort transport
for afstanden til det hospital, man skulle have været
behandlet på.
PS. Et medlem har fortalt mig, at efter han tog kampen op med hospitalerne har han modtaget 1200 kr. i
kørselsgodtgørelse.
te
Førs altid
r
e
g
besø
S
Små ting kan gøre en stor forskel
— så hvorfor ikke få det hele med?
t
u
og d eds gra .
mån øvning
afpr
Du kan gøre noget ved hørelsen nu
og opleve glæden ved at høre igen.
TI å en
GRfA
gs
år o
is
Otic
o
k
lini
ek
n
ceret h
rtifi
ør
ce
Æ
ld re
Henning Broman
Sage
n
Oticon samarbejder
med Ældre Sagen
for tryghed hele
vejen.
16
Hos os får du altid god rådgivning og service
samt løbende opfølgning i din 4-årige garantiperiode. Ring og book en tid til en uforpligtende
snak på telefon 25 690 600 eller via vores
hjemmeside www.bahc.dk
Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup
Hovedgaden 25 • 4050 Skibby
Bækkeskovvej 4 • 2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 25 690 600
Vi har det bedst,
når vi kender hinanden
Det er rarest for de ældre, der får pleje i hjemmet, at have besøg af et fast lille hold
af hjælpere fra kommunen. Og det går begge veje, for medarbejderne vil allerhelst
komme hos de borgere, de kender.
Af Mette Hvistendahl Munch,
kommunikationsmedarbejder
Hos hjemmeplejen bliver der lagt rigtig meget energi
i at give borgerne en god oplevelse, når medarbejdere kommer på hjemmebesøg. At det er de samme
velkendte ansigter, der kommer ud til borgerne uge
efter uge er noget af det, der fylder mest, fortæller
konstitueret leder af hjemmeplejen Tine Gitte Nielsen.
”Når man åbner døren til sit hjem og skal have hjælp
til daglige gøremål, så er det helt naturligt, at det er
allermest trygt og rart, hvis det er en hjælper, man
kender”, siger hun.
Derfor gør hun og kollegerne alt for, at det skal lykkes, og hun understreger også, at medarbejderne selv
ønsker at komme hos deres faste borgere.
”Det giver simpelthen en større arbejdsglæde, for som
hjælper knytter man sig jo til de ældre, og man får
snakket, når der er tid. Man ved, hvordan rutinerne
er og kan lave forløb og aftaler fra gang til gang”
fortæller Tine Gitte Nielsen.
Meget pleje, flere hjælpere
Med weekendvagter, sygdom og ferie kan det dog
ikke gå op med kun én eller to medarbejdere til hver
borger, og jo mere pleje en enkelt borger har brug for,
jo flere forskellige hjælpere vil der komme i hjemmet.
”Nogle har måske brug for pleje flere gange i løbet af
et døgn og også i weekenderne, og lige meget hvordan vi laver vagtplanerne, så vil det umuligt kunne gå
op med kun ganske få hjælpere”, forklarer Tine Gitte
Nielsen, som med ti år i hjemmeplejen har arbejdet
med rigtig mange forskellige løsninger.
Hensyn til de svage
Det er også af hensyn til de svageste borgere, at de,
der stort set klarer sig selv, bliver mødt af forskellige
medarbejdere. Et eksempel kan være en borger, der
kun har brug for hjælp til rengøringen hver 14. dag
men har tilknyttet tre forskellige hjælpere.
”Selvom det er rarest, at den samme gør rent hver
gang, synes vi, at det er endnu vigtigere for borgere, der skal vaskes eller mades, at de kender deres
hjælper. Derfor har vi lavet vagtplanerne, så der bliver
taget hensyn til de svageste, fortæller Tine Gitte
Nielsen og håber, at borgerne ved, der bliver arbejdet
for at give dem den bedste hjælp:
”Det er både de ældre og alle medarbejdernes ønske
at få mulighed for at knytte et bånd til hinanden”.
Hvis du vil læse mere om hjemmeplejen, kan du klikke
ind på www.ballerup.dk/hjemmeplejen
Hvis du har spørgsmål om hjemmeplejen,
kan du ringe til 4477 3340
17
Vejen til Ballerup
Af museumsleder Mette Jensen
I maj måned slog Ballerup Museum dørene op for en
ny permanent udstilling med udgangspunkt i museets
særsamling omkring storfyrstinde Olga, der boede i
Ballerup i 18 år. Særsamlingen består af Olgas malerier, personlige breve, genstande og fotografier med
relation til den russiske zarfamilie og andre russiske
immigranter, der kom til Danmark i forbindelse med
den russiske revolution. I den nye udstilling bliver
samlingen formidlet som en del af en bredere fortælling om at komme til Ballerup fra et andet land eller
en anden landsdel. Udstillingen har derfor fået titlen
”Vejen til Ballerup”.
Med afsæt i historien om den russiske prinsesse
Olga Alexandrovna, der flygtede fra revolutionen i
Rusland i 1917, stiller udstillingen skarpt på en række
almenmenneskelige spørgsmål og temaer f.eks. hvad
er min kultur? Hvad er et hjem? Udstillingen fortæller historien om Olga, om det russiske eksilmiljø i
mellem-krigstidens København og om mennesker,
der gennem tiden er flyttet til Ballerup ”udefra”. I
udstillingen vises en række unikke genstande med
tilknytning til den russiske zarfamilie f.eks. familiens
dåbskjole og kejserinde Dagmars rejsekufferter.
Olga var datter af kejserinde Dagmar (dansk født
prinsesse) og zar Alexander den 3. Hun boede med
sin familie i Ballerup
fra 1930–48, hvor
de drev landbruget
Knudsminde. Olga
malede gennem hele
livet. På trods af at hun
gennemlevede voldsomme begivenheder,
var hendes yndlingsmotiv smukke blomster
og idylliske landskaber
med huse, marker og
Storfyrstinden Olga med svigerdøtrene
Ruth og Agnes, der kom fra henholdsvis Måløv og Ballerup.
skove. Olga malede både akvarel og oliemaleri. Lærrederne var alt fra traditionelle malerlærreder til porcelæn, små æsker og træplader. I Ballerup fik Olga for
alvor ro og tid til at male. I udstillingen vises en række
af Olgas malerier, der indgår som en del af et stuemiljø, som det har set ud i Olgas hjem på Knudsminde.
Låg på æske malet af Olga med russiske bønder på marked.
Æsken kan ses på udstillingen.
Udstillingen formidler en række nichehistorier om
Olga og de russiske immigranter. F.eks. fortælles det
politiske dilemma mellem nazisme, kommunisme
og modstandskamp, som flere af de russiske flygtninge befandt sig i under besættelsen. Olgas gudsøn,
Christian Frederik Schallburg, valgte at melde sig ind
i DNASP, for at bekæmpe kommunismen i Rusland,
mens Olgas sønner Tihon og Guri var aktive i den
danske modstandsbevægelse.
Udstillingen breder historien om Olga og de russiske immigranter ud i forhold til almene og aktuelle
temaer – for eksempel indgår begreber som identitet,
integration, kultur, samfundsændringer, at rejse mod
det ukendte og personlige valg som en del af fortællingen i udstillingen. Udstillingen er delt op i temaer,
der bliver formidlet visuelt med forskellige fortællestile
og teknikker. F.eks. er revolutionen i Rusland formidlet
i et oplevelsesrum med dramatiske lys- og lydeffek-
Som et spor gennem udstillingen
er indarbejdet personlige fortællinger fra og om mennesker, der
er flyttet til Ballerup Kommune
gennem tiden. Man kan f.eks.
møde Musse, der kom til Danmark
som flygtning fra Somalia i 1970.
Musse havde besluttet sig til at rejse til netop Danmark ved at slå op
i et leksikon i den boghandler, hvor
han arbejdede. Han fik plads på
den Internationale Højskole i HelLivkosakken Jaschik ekspederer i købmandsbutikken i Valby.
singør, og flygtede ud af Somalia
forklædt som en fattig nomade. I Danmark blev Musse ekspederede kunderne på russisk iført kosakuniform.
I udstillingen møder man også immigranten Evgeni
gift, og flyttede til Ballerup med sin familie. Han blev
Pavlovski, der i Rusland havde fået en dansk stedfar,
engageret i lokalsamfundet og var blandt andet forder arbejdede for Store Nordiske Telegrafselskab, og
mand for Integrationsrådet i 10 år. I udstillingen kan
man også stifte bekendtskab med nogle af de svenske som følge heraf kom til Danmark i 1928. I Danmark
immigrantarbejdere, der arbejdede i Ballerup-området startede Evgeni ”Pavlovskis Balalajkaorkester”, der
stadig eksisterer. Balalajkaorkesteret og den russiske
i slutningen af 1800-tallet og de jyske ”gæstearbejungdomsforening havde oprindeligt til huse i en lille
dere”, der kom til Ballerup for at arbejde med udbygbjælkehytte på Knudsmindes jorde i Ballerup. I udstilningen af byen i 1950’erne. I forarbejdet med udstillingen ses Evgenis folkedragt og balalajka.
lingen har museet således indsamlet både historiske
og nutidige beretninger fra og om mennesker, der af
Med udstillingen har museet ønsket at sætte fokus på
forskellige veje er flyttet til Ballerup.
begreber, der er relevante og vedkommende for nutidens mennesker. Sporene i udstillingen ligger således
En del af udstillingen sætter fokus på nogle af de anop til refleksion og debat hos publikum.
dre ikke-kongelige immigranter, der kom til Danmark
som følge af revolutionen i Rusland f.eks. kejserinde
Samtidig sætter udstillingen fokus på den lokale
Dagmars livkosak Jaschik, der fulgte kejserinden til
Danmark. Efter Dagmars død i 1928 skabte Jaschik sig identitet – hvad vil det sige at være Ballerupborger?
Planen er, at museet fortsat vil indsamle og formidle
et nyt liv som købmand i Valby. Den tidligere livkosak
19
t
ter. I et rum, der er fyldt op med
kufferter, kan man opleve nogle af
de ting, mennesker har taget med
sig på rejsen. Samtidig kan man
som museumsgæst få lejlighed til
at reflektere over, hvad man selv
ville tage med på rejsen mod det
ukendte.
t
borgernes personlige fortællinger i udstillingen, og at
der således hele tiden vil komme ændringer og nyt til
udstillingen.
For de mindste museumsgæster er der lavet en børneafdeling, hvor man blandt andet kan prøve dragter
f.eks. en kosakuniform og en kejserindekjole.
Udstillingen er formidlet på både dansk og engelsk.
Yderligere er et hæfte med Olgas historie tilgængeligt
på russisk. Der er derfor rig mulighed for at medbringe venner og familie fra både ind- og udland i
den nye udstilling.
Åbningstider og entré
Tirsdag – fredag, kl. 10.00 – 15.00 og søndag
kl. 11.00 – 15.00 (sommersæson 9. maj – 5. september).
Januar og februar søndage, kl. 11.00 – 15.00
(hverdage åbent efter særlig aftale for gruppebesøg).
Gratis adgang.
Kontaktinformation:
Ballerup Museum
Pederstrupvej 51 - 53, 2750 Ballerup
Tlf.: 4497 1113
www.ballerupmuseum.dk
20
FORTIP
F oreningen for Førtidspensionister i Ballerup Kommune
Så kom foråret endelig. Det var dejligt, for med solen
og varmen springer det hele ud og der kommer flere
farver på livet igen.
I april måned har vi været i Ballerup Bio, som sammen
med Alzheimerforeningen havde lavet et velgørenhedsarrangement. Her holdt den tidligere formand
Anne Arndal oplæg til en fantastisk film om musik
som terapiform for folk med demens og alzheimers.
En meget rørende film, som viste, at musik kan ”vække” mennesker, der ellers ikke kunne nås. Musikken
fik dem til at huske, synge med og blive glade. Ikke
mindst det sidste var afgørende for deres livskvalitet
og filmen gjorde et stort indtryk på os. Entréindtægterne gik ubeskåret til Alzheimerforeningen, som lige
som os går til kamp mod ensomheden i Folkebevægelsen mod Ensomhed.
Vi har været på tur til Politimuseet og det var spændende. Noget af turen rundt på museet var guidet og
vi så både rekvisitter og fotos fra det danske politis
historie. Bagefter gik vi på Assistens Kirkegård, hvor vi
drak vores medbragte kaffe og kiggede på gravsteder.
Og så har vi, formand Gert Sørmer-Sørensen og
kasserer Helle Minerth, haft møde med borgmester
Jesper Würtzen om vores store ønske om egne lokaler
til Ballerup kommunes førtidspensionister. Carl-Erik
Nielsen, landsformand i Landsforeningen for Førtidspensionister, deltog også i mødet og her fremlagde
han vores tanker om et ”Selvværdshus” – et mødeog værested for førtidspensionister, mini- og fleksjobbere og borgere i sagsbehandling til samme. Vi vil
have et hus/lokaler, som vi selv kan indrette og som
vil give flere af kommunens førtidspensionister lyst
til at komme i, end dem der kommer på Tapeten. BKF,
Ballerup Kommunes Førtidsmalere, var også med til
mødet med formand Annette Loop og næstformand
Lene Astrup. BKF er dem, vi deler lokaler med på Tapeten på mandage og torsdage, dvs. BKF har lokalerne
om formiddagene og FORTIP har dem om eftermiddagene.
Det bliver spændende at se, hvad vores tiltag munder
ud i, og vi håber på en afklaring, når vi mødes igen
om ikke så længe.
Som nævnt i De 4 Årstider, april nummeret, har vi
arrangementer/ture ud af huset. Vores hyttetur den
1. juli er kun for medlemmer, men de andre arrangementer er åbne for gæster. Gæsterne betaler selv de
omkostninger, der er forbundet med arrangementet/
turen, men kan i øvrigt ellers melde sig til turen hos
den tovholder, der står for den pågældende dag.
Se vores hjemmeside www.fortip.dk eller
kontakt os på telefon:
Formand Sørmer: 2083 3493
Kasserer Helle: 4465 9286/8118 0832
Helle Minerth
Kasserer i FORTIP
Foreningen for Førtidspensionister
I Ballerup Kommune
21
ER DU 60+
Og har du mod/lyst til at forbedre/vedligeholde dine
motoriske evner og smidighed gennem alsidig motion
resten af livet?
Så har du nu muligheden for et par hyggelige og
svedige timer sammen med andre ligestillede.
Der stilles ikke krav om, at du skal kunne dette – og
til nogen bestemt tid, du skal blot have lyst og mod
til at være i gang.
Vi træner 2 gange om ugen man- og torsdage på
Ballerup Atletik stadion Kl. 8.30-10.30
Man kan starte lige når man har lyst
Mød op, tag træningstøj med eller kom omklædt.
Sidst men ikke mindst er der tid til en kop kaffe/the
og en hyggesnak efter træningen.
De første 4 gange er gratis... Herefter koster det hvert
halve år 475,- kr. (185 dage)
For dette får du/I træning det kan være at gå – jogge
eller løbe, arbejde i maskiner og/eller vægttræning,
kaste eller springe, vi cykler ind i mellem, ja det er kun
opfindsomheden der sætter grænser, der er frit valg
på alle hylder.
Vi er fire trænere, med hver vores speciale inden for
de her nævnte kategorier.
Har du fået lyst til at høre mere, kan du enten ringe
til undertegnede eller gå på vores hjemmeside og
finde oplysninger på www.ballerup-ak.dk eller til
Ulrich Engmark på Telefon 5127 1126 eller
E-mail: [email protected]
“SÅ START NU...
DET ER ALDRIG FOR SENT„
En tur om svanesøen.
22
En tur i maskinerne på den gamle flyveplads.
Senioridrætten
i Ballerup Kommune
Den nye sæson 2015/16 starter september 2015
Senioridrætten har aktiviteter i Aktiv Center Solvej, Den nye Måløvhal, Egebjerghallen,
Grantoftehallen, Rosenlundhallen, Skovlundehallen, Skovlunde Kulturhus,
SundhedsHuset og Tapeten.
Hos Senioridrætten kan man dyrke følgende aktiviteter:
Seniorgymnastik, Stolemotion, Stavgang, Motions Linedance, Yoga, Zumba,
Vandgymnastik og Volleyball.
Yderligere information:
Egebjerg Senioridræt: Anders Dalgaard, tlf. 5155 4714, [email protected]
Måløv Senior Idræt: Lone Vigand, tlf. 4373 4085, [email protected]
Grantoften Senioridræt: Kurt Søgaard, tlf. 2449 6511, [email protected]
Skovlunde IF - Senioridræt: Alex Nielsen, tlf. 4494 4625, [email protected]
Tapeten Senioridræt: Lisa Arvedsen, tlf. 2579 4365, [email protected]
www.senioridraet-balk.dk
Nyhed inden for delproteser
Det nye materiale Duraflex er revolutionerende inden for delproteser og broer med en eller flere tænder.
• Velvære: Utrolig let og fleksibel
• Naturtro udseende: Gennemsigtige/tandfarvede bøjler
• Styrke: Duraflex er et meget stærkt materiale
• Materiale: Ingen giftige eller allergifremkaldende stoffer
Få dine metalbøjler udskiftet til nye gennemsigtige flexbøjler for 700 kr. pr. stk.
Du kan læse meget mere på vores hjemmeside www.tinatandteknik.dk
Landsforeningen af
Kliniske Tandteknikere
10 års
jubilæum
Klinisk Tandtekniker
Tina Islandi Ottesen
Sct. Jacobsvej 1, 1 2750 Ballerup · 44 97 02 15 · [email protected]
23
Danmark,
nu blunder den lyse nat
Danmark, nu blunder den lyse nat
bag ved din seng, når du sover.
Gøgen kukker i skov og krat.
Vesterhavet og Kattegat
synger, imens det dugger,
sagte som sang ved vugger.
Hyldene dufter i stuen ind
ude fra Danmarks haver.
Kornet modnes i sommervind
Hanegal over lyse sind
stiger bag gavl og grene,
hvæsset som kniv mod stene.
Danmark, du vågner med søer blå
mætte som moderøjne.
Alt, hvad i dine arme lå,
lader du solen skinne på
ser, hvor det yppigt glider,
frem af forgangne tider.
Køer og heste og får på græs
hen over brede agre,
åbne lader for fulde læs,
sejl, som stryger om klint og næs,
byger, som går og kommer, det er den danske sommer
Lærker, som hopped af æg i vår
svinder i himlens stråler.
Tonerne ned med lyset går,
samme sang som i tusind år.
Lykken fra glemte gruber
klinger af unge struber.
Pigernes latter og lyse hår
leg, som får aldrig ende,
øjnene blå som vand i vår
mildt om et evigt Danmark spår
sol over grønne sletter
lykke og lyse nætter.
Thøger Larsen, 1914