Vejledning i valg af asfaltslidlag samlet

Vejledning i valg af asfaltslidlag
PA t
Teoretisk vægtinterval pr. 10
mm færdig belægning
Æ10 pr spor
ÅDT
Type
AB t
22 – 25
6t
PA å
22 – 26
8t
11 t
16 t
6t
21 – 24
8t
11 t
16 t
>800
>20.000
500-800
10.000-20.000
90 – 110
200-500
4.000-10.000
70 – 90 90 – 110
50-200
2.000-4.000
20-50
800-2.000
0-20
0-800
55 – 75 80 – 100
45 – 65
55 – 75
35 – 50
45 – 65
55 – 75
Gangsti og cykelsti
35 – 50
45 – 65
55 – 75
P-plads, personbiler
35 – 50
45 – 65
55 – 75
P-plads, lastbiler
Ved punktformige statiske belastninger
kan det blive nødvendigt at anvende
specialbelægninger.
Den nederste halvdel af det angivne
interval for lagtykkelse forudsætter
profilrigtigt og/eller afrettet underlag,
samt at udlægningsforholdene i øvrigt
er gunstig
40 – 55
40 – 55
AB å
6å
SMA
TB k
21 – 24
8å
11 å
50 – 70
16 å
6å
70 – 90
kg/m²
8å
11 å
16 å
65 – 90
80-110
50 – 70
65 – 90
80-110
50 – 70
65 – 90
80-110
8
11
16
6
70 – 90
90-110
50 – 70
70 – 90
90-110
40 – 50
45 – 55
50 – 70
70 – 90
90-110
40 – 50
45 – 55
70 – 90
35 – 45
40 – 50
45 – 55
40 – 50
70 – 90 90 – 110
40 – 60
50 – 70
40 – 50
50 – 70
65 – 90
50 – 70
50 – 70
70 – 90 90 – 110 30 – 40
40 – 60
50 – 70
40 – 50
50 – 70
65 – 90
50 – 70
35 – 45
50 – 70
70 – 90 90 – 110 30 – 40
40 – 60
50 – 70
40 – 50
50 – 70
65 – 90
50 – 70
35 – 45
30 – 40
40 – 60
40 – 50
50 – 70
70 – 90
50 – 70
70 – 90 90 – 110
For AB og SMA vil der være risiko for
dårlig komprimering og dermed ringe
holdbarhed ved anvendelse af
minimumsmængderne
Æ10: Ækvivalente 10-tons aksler
ÅDT: Årsdøgntrafik
NCC Roads A/S, Fuglesangsallé 16, 6600 Vejen, tlf. 79 96 23 23, www.ncc.dk/roads
50 – 70
70 – 90
90-110
De foreslåede mængder forudsætter i
alle tilfælde, at underlaget har tilfredsstillende bæreevne
Ved langsom, kanaliseret eller særlig
tung trafik anbefales at vælge asfalttype
svarende til en højere Æ10 eller ÅDT klasse
april 2015
11
45 – 55
50 – 70
50 – 70
8
kg/m²
Vejledning i valg af bitumenhårdhed til asfaltslidlag
Æ10 pr spor
ÅDT
Type
PA t
AB t
PA å
>800
>20.000
500-800
10.000-20.000
Mod. eller 40/60
200-500
4.000-10.000
40/60-70/100
50-200
2.000-4.000
250/330
20-50
800-2.000
250/330
0-20
0-800
250/330-330/430
Gangsti og cykelsti
250/330-330/430
P-plads, personbiler
250/330
P-plads, lastbiler
AB å
SMA
TB k
Mod.
Mod.
Mod.
Mod. eller 40/60
Mod. eller 40/60
Mod. eller 40/60
250/330
70/100-160/220
40/60
70/100-160/220
70/100-160/220
250/330
70/100-160/220
40/60
70/100-250/330
160/220
250/330
160/220
40/60-70/100
160/220-250/330
160/220
250/330
160/220
40/60-70/100
160/220-250-330
250/330
70/100-160/220
70/100-160/220
Mod.- 40/60-70/100
Mod. eller 40/60
Bitumenhårdheden vælges - trafikpåvirkning
under hensyn til følgende - Udlægningsforhold, herunder
hovedparametre
vejrforhold, maskinudlægning
eller håndudlægning
- underlagets beskaffenhed
- Lagtykkelse, ved større lagtykkelse
vælges hårdere bitumen end ved
mindre lagtykkelse
Vejledning i valg af asfaltbære- og bindelag
Teoretisk vægtinterval pr. 10 mm færdig
belægning
Maksimal kornstørrelse, mm
Æ10 pr spor
GAB II
GAB I
GAB 0
ABB
22 – 25
22 – 25
23 – 26
22 – 26
31,5
22,4
11,2
16
11,2
16
Type 11
Type 16
Type 11
Type 16
100 – 160
130 – 200
ÅDT
Bitumen
>500
>10.000
Modificeret
>500
>10.000
40/60
200-500
4.000-10.000
Modificeret
200-500
4.000-10.000
40/60
180 – 400
135 – 250
50-200
2.000-4.000
40/60
180 – 400
135 – 250
100 – 140
115 – 160
50-200
2.000-4.000
70/100
115 – 225
90 – 130
110 – 150
<2.000
70/100
115 – 225
90 – 130
110 – 150
135 – 250
100 – 140
115 – 225
90 – 130
<50
P-plads, personbiler
40/60
P-plads, personbiler
70/100
P-plads, lastbiler
Modificeret
P-plads, lastbiler
40/60
kg/m²
180 – 400
130 – 200
180 – 400
180 – 400
Ved langsom kanaliseret eller særlig
Tung trafik anbefales at vælge asfaltType og bitumenhårdhed svarende
Til en højere Æ10 eller ÅDT klasse
100 – 160
135 – 250
130 – 200
kg/m²
100 – 160
130 – 200
100 – 160
130 – 200
Ved Æ10 ≥ 50 og P-plads lastbiler
anbefales GAB I kun anvendt som
nederste bærelag.
Æ10: Ækvivalente 10-tons aksler
ÅDT: Årsdøgntrafik
NCC Roads A/S, Fuglesangsallé 16, 6600 Vejen, tlf. 79 96 23 23, www.ncc.dk/roads
april 2015