Omlægning af vejen

Marts 2015
Omlægning af vejen
I forbindelse med transport af betonelementer til
byggepladsen er det som en sikkerhedsforanstaltning
nødvendigt at omlægge trafikken på Havneholmen i
perioden marts (uge 13) til og med november (uge 49).
Grundet trafikomlægningen,
bliver vejen foran byggepladsen
(Havneholmen 17-19) delvist ensporet og styret ved lysregulering.
Parkeringskældrene for boligblokkene på Havneholmen nr.
20-86 kan tilgås som normalt, dog bliver de lysreguleret ved
ud- og indkørsel.
Omlægningen vil fremgå tydeligt af lysregulering,
afmærkninger og skiltning.
Du kan læse mere på projektets blog: skanska-blog.dk/plaza
og sende spørgsmål til os på [email protected]
Med venlig hilsen
Skanska A/S
Havneholmen 25
1561 København V