OCR Document

Dato: 7. august 2015
J. nr.:70-04-02-3-15
Kontaktperson: Ditte Nyman Beck
Direkte tlf. nr.: 7660 8685
Regionale ruter som ændres pga. DSB køreplanskifte den 13. december 2015.
(dem som kører ind i Vejen Kommune)
Rute 111: Vejle – Egtved – Vejen.
Strukturen på ruten er uændret. Køreplanen vil i Vejle korrespondere med IC-tog og i
Vejen med tog (IC/Re) i begge retninger. Frekvensen er som i dag, der vil være
tilpasning af afgangstider til togene.
Rute 138: Haderslev – Vojens – Jels – Vejen.
Strukturen på ruten er uændret. På grund af lave passagertal om formiddagen på
hverdage er frekvensen her reduceret en smule, til gengæld er der forsøgsvis etableret
kørsel i weekenden med tre omgange såvel på lørdage som på søn- og helligdage.
Køreplanen er tilpasset IC-tog i Vojens til/fra syd for passagerer på strækningen Vejen
– Vojens, og skaber samtidig forholdsvis lange overgange til/fra IC-tog i nordlig retning,
for passagerer til/fra Haderslev, der har behov for lang korrespondancetid. Køreplanen
er derudover tilpasset Re-tog i Vejen til/fra Esbjerg.
Rute 177: Vejen – Rødding – Ribe.
Rutens struktur vil være uændret. Der vil dog blive fjernet en enkelt afgang om
formiddagen. Årsagen hertil er, at der svagt passagertal på det tidspunkt af dagen.
Rute 177 vil altid korresponderer med tog i Vejen og i en lang række tilfælde også i
Ribe.
Rute 179: Vejen – Vorbasse – Billund.
Passagertallet på en række af rute 179 ture er ikke tilfredsstillende. Det gør, at der vil
blive reduceret i antallet af afgange. Ruten omlægges, dels så den primære funktion
bliver befordring af uddannelsessøgende og dels, at ruten mellem Vorbasse og Billund
lægges via Hejnsvig i håb om at kunne forbedre passagertallet. Afgangene forsøges
tilpasset, så der også tages hensyn til medarbejdere ansat på Lego i Billund.
Rute 188: Kolding – Vejen – Brørup – Holsted St.
Ruten fungerer primært som uddannelsesrute, men søges i muligt omfang tilpasset
korrespondancer med tog i Kolding (Re-tog til/fra nord), i Lunderskov (IC-tog til/fra
Sønderjylland) samt i Brørup (Re-tog til/fra Esbjerg). De uddannelsessøgende som skal
videre med skolerute 591 og 592 fra Brørup, vil stadig kunne komme med disse, der er
stadig korrespondance. Dog skal I nok være opmærksomme på, om I har
korrespondance i Holsted med Jeres lukkede skoleruter, så skal disse evt. tilrettes.
Banegårdspladsen 5, DK-6600 Vejen, tlf. 76 60 86 00 [email protected], www.sydtrafik.dk CVR 29 94 28 97