2015 - Egen Kirke

VOR EGEN AVIS 2015
Se mere på www.egen-kirke.dk
EGEN SOGNS KIRKESIDER
CARL NIELSEN – 150 ÅRS JUBILÆUM
D. 9.juni 1865 blev Carl August
Nielsen født i Nr.Lyndelse Sogn
på Fyn. Carl var nummer syv i
i en børneflok på tolv. Faderen
var foruden at være malersvend
også musikere i sin fritid. Carl
Nielsen lærte tidligt at spille
violin og han viste sig at være
et musikalsk talent, som endte
med at blive verdensberømt
komponist.
Her i 2015 har Carl Nielsen
været fejret over hele verden
med koncerter og foredrag, også
har i Egen Sogn har vi sunget
hans sange og salmer og hørt
om hans liv og færden.
Onsdag d. 20.maj tager vi
på udflugt med bus over til
Fyn, hvor vi bl.a. skal se Carl
Nielsens barndomshjem. Turen
starter kl. 9.00 fra Svenstrup
Kirke og kl. 9.20 er der afgang
fra Egen Kirke. Vi skal sejle fra
Fynshav kl. 10.00 med den nye
færge ”navn” .
I Svanninge Bakker, hvor en del
af filmen ”1864” blev optaget,
skal vi spise frokost på restaurant ”Skovlyst”. Derefter kører
vi til Nr.Lyndelse, hvor vi skal se
vores verdens berømte komponists barndomsland. Kl. 17.00
sejler vi hjem med færgen
fra Bøjden og så er vi i Egen
omkring kl. 18.00 og Svenstrup
kl. 18.15.
Vi håber rigtig mange kunne
tænke sig at komme med på
turen, husk at melde jer til
senest d. 6.maj enten til MaiBritt på [email protected] eller til
Kitty på [email protected]
NB! Det er gratis at deltage.
JUBILÆUMS KONCERT I ANLEDNING AF
CARL NIELSENS FØDSELSDAG
Tirsdag d. 9.juni kl. 19.00
afholder vi koncert i Egen Kirke
med eneste Carl Nielsen-musik
på programmet. Sønderborg
Musikskole, Nordals-koret, Egen
Kirkekor, organist Sebastian
Clasen og kirkesanger Peter
Sandholdt medvirker med forskellige indslag. Endelig vil der
også være fællessang.
EGEN SOGNS KIRKESIDER
12
VOR EGEN AVIS 2015
Se mere på www.egen-kirke.dk
EGEN SOGNS KIRKESIDER
GU DE RUP P LEJECENTER
•O
nsdag den 6. maj kl. 14.30
v. Mai-Britt J. Knudsen, Svenstrup
•O
nsdag den 3. juni kl. 14.30
v. Kitty Hovgaard, Egen
NAV NENYT
Døbte:
• Villads Iskov, Elstrup
• Alex Thybo, Guderup
• Trine Juul Jakobsen, Stevning
• Lone Antoinette Sørensen, Stolbro
Døde:
• Dorothea Thomsen, Guderup
• Kaja Marie Lass, Guderup
• Børge Laugesen, Guderup
• Jens Lindhardt Vindeløv,
Guderup tidl. Nordborg
• Birgit Witte, Guderup tidl. Adsbøl
• Anne Marie Hansen,
Augustenborg tidl. Dyndved
• Marie Christine Matthiesen, Guderup
• Inger Margrethe Hougaard,
Guderup tidl. Havnbjerg
• Bent Damgaard Rossen, Stolbro
• Theodor Lauritsen Frisk,
Guderup tidl. Nordborg
KI R KEBI L
Ring til GF. Taxi på tlf. 74 45 95 45
Kirkebilen må benyttes til alle gudstjenester i Egen
Kirke og til alle arrangementer i Egen Sognegård.
13
EGEN SOGNS KIRKESIDER
VOR EGEN AVIS 2015
Se mere på www.egen-kirke.dk
EGEN SOGNS KIRKESIDER
GU DS TJENESTER I EG EN
Søndag den 26. april (3.s.e.Påske) kl. 10.30
v.sognepræsten, Guldkonfirmation
Fredag den 1. maj (Bededag)
ingen gudstjeneste
Søndag den 3. maj (4.s.e.Påske)
kl. 10.30, v. sognepræsten
Søndag den 10. maj (5.s.e.Påske)
kl. 9.00, v. Annette Sloth
Torsdag den 14. maj (Kristi Himmelfartsdag)
kl. 10.30, v. sognepræsten
Søndag den 17. maj (6.s.e. Påske)
ingen gudstjeneste
Søndag den 24. maj (Pinsedag)
kl. 10.30, v.sognepræsten
Mandag den 25. maj (2.Pinsedag)
kl. 14.00, Fællesgudstjeneste for de nordalsiske
menigheder i Oksbøl
S PECI ELLE GUD S T J EN ES TE R
Søndag den 26. april kl. 10.30
holder vi Guldkonfirmation her i sognet. D.
25.april 1965 konfirmerede pastor Johannes
Lærkes 40 unge mennesker i Egen Kirke. Nu
50 år efter har man sat hinanden stævne på
denne sidste søndag i april. Jeg har fået oplyst,
at der er to, som er døde siden dengang. Og
af de resterende kommer 31 og deltager først
i gudstjeneste og siden vil man bruge eftermiddagen på at hygge sig med hinanden og
udveksle minder.
Mandag den 25. maj eller 2. Pinsedag
holder vi fællesgudstjeneste sammen med
de fire andre sogne her på Nordals. Vi håber
vejret tillader, at det bliver en friluftsgudstjeneste i lighed med den vi holdt i 2014 nede
på Nygaard i Nørreskoven. I år er arrangementet henlagt til Oksbøl, hvor det bliver i
Præstegårdshaven vi skal mødes. I tilfælde af
regn bliver det i Oksbøl Kirke. Vi begynder kl.
14.00 og efter gudstjenesten er der kaffebord.
Alle er velkommen.
Søndag den 31. maj (Trinitatis Søndag)
kl. 10.30, v. sognepræsten
Søndag den 7. juni (1.s.e.Trin.)
kl. 10.30, v.sognepræsten
M EN I GHED S R Å D S M Ø D E R
Søndag den 14. juni (2.s.e.Trin.)
kl. 10.30, v. sognepræsten
Søndag den 21. juni (3.s.e.Trin)
kl. 9.00, v. Annette Sloth
Onsdag den 22. april kl. 19.00
Onsdag den 20. maj kl. 19.00
Onsdag den 10. juni kl. 19.00
Møderne afholdes i Egen Sognegård.
Dagsorden til møderne er lagt frem i
Kirkens Våbenhus søndagen forinden.
EGEN SOGNS KIRKESIDER
14
VOR EGEN AVIS 2015
Se mere på www.egen-kirke.dk
REJSE I MARTIN LUTHERS
FODSPOR
Vi nærmer os hastigt det
store 500 års jubilæum for
Reformationen 1517-2017. I
den anledning arrangerer jeg en
rejse ned til byerne Wittenberg,
Erfurt, Eisleben og Eisenach,
hvor Martin Luther levede og
virkede (1483-1546).
Rejsen er planlagt til uge 39
dvs. mandag d. 21.sept. til
fredag d. 25.sept.
Vi skal være 30 personer, for
at vi kan gennemføre rejsen og
lige nu er lidt over halvdelen af
pladserne besat.
Der ligger foldere i Kirkens
Våbenhus og man kan også
læse mere på www.egenkirke.dk
eller kontakte undertegnede –
Kitty Hovgaard på tlf. 74 45 84
90 eller mail [email protected]
Kirketjener: Claus Erik Hansen
Træffes på kirkegården
tirsdag - fredag kl. 8.00 - 15.00.
Kontortid 10.30 - 11.30.
Tlf. 74 45 94 13.
ADRESSER:
Sognepræst: Kitty Hovgaard Jensen
Gl. Guderup 24, tlf. 74 45 84 90.
Træffes bedst tirsdag - fredag
kl. 10.00 - 12.00 og igen efter
kl. 17.00. Mandag fri.
Kirkesanger: Peter Sandholt
Nordborgvej 110, tlf. 24 83 53 91
Organist: Sebastian Clasen
tlf. 24 78 3397
SOMMERFERIE
AFSLUTNINGSKONCERT
EGEN SOGNS KIRKESIDER
Torsdag d. 4.juni kl. 17.00
indbydes forældre, bedsteforældre, andre familiemedlemmer, venner og bekendte til en
lille koncert i Egen Kirke inden
kirkekoret og korskolen går på
sommerferie.
Der er fri entré.
Menighedsrådsformand: Odin Møller
Egen Kirkevej 8, tlf. 74 45 96 09
Kirkeværge: Ingrid Tang
Dyndved Søndergade 7,
tlf. 30 34 35 28
Regnskabsfører: Anette Jepsen
Sebbelundvej 19, tlf. 74 45 95 17
Kasserer: Gitte Mortensen
Kirkevej 14, tlf. 74 45 87 32
Kirkesiderne udgives af Egen Sogns Menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten.
15
EGEN SOGNS KIRKESIDER