Gymnasielev automatiserer Bagh & Co.

qp 17
Nr. 13 I 2015
Gymnasielev automatiserer Bagh & Co.
Et kedeligt sommerjob blev til en
innovativ maskine, der automatiserer
samlingen af kabelbakkestiger hos
Bagh & Co. Og dét med en væsentlig
produktivitetsstigning til følge for
Hundested-virksomheden.
Af Thore Dam Mortensen
[email protected]
Christan Hove Fyhr tog forrige år et job som ferieafløser hos producenten af kabelføringsveje Bagh og Co
A/S. Det var samme sommer, som han netop havde
fået sin studentereksamen i
hus.
Han fandt dog arbejdet
med at montere stigetrin i
kabelstiger noget monotont.
Og da Christan Hove Fyhr
ikke kan siges at være prototypen på en gennemsnitlig
nyudklækket gymnasieelev,
hvad angår tekniske færdigheder og opfindertrang, tog
han tyren ved hornene og
konfronterede direktøren for
virksomheden, John Bagh,
med sin opfattelse.
Men i stedet for alene at
give udtryk for sin utilfredshed, kom han med en spænd-
ende idé til at automatisere
arbejdsgangen.
”Jeg spurgte Christian, om
han havde nogen konkrete
forslag til, hvordan produktionen skulle kunne automatiseres. Og da svarede han, at
han allerede havde lavet en
3D-tegning i Google Sketch
samt en simulering af, hvordan det ville fungere,” fortæller en benovet John Bagh,
og fortsætter:
”Jeg havde ingen anelse
om, at han havde de kompetencer. Og det var en rigtig
god ide, så vi valgte at følge
den til dørs.”
Ferieafløseren fik således
nogle af virksomhedens dygtigste folk til blandt andet
smedearbejde og elektriske
installationer med i et team,
og inden for halvanden
måned var den første prototype lavet færdig.
”Og da blev det klart for
Udfordringer
Implementeringen af automationsanlægget har stillet
højere krav til de komponenter, der indgår i kabelstigerne. Grater på trin og i vangernes huller kan hurtigt medføre stop i anlægget. Så virksomheden er i dag blevet
mere påpasselige med vedligeholdelse af klinger og
stanseværktøj.
Endvidere er firmaets valseværk blevet renoveret for at
få stigernes vanger (sider) gjort tilstrækkeligt ensartede.
Men det er prøvet før både ved implementeringen af en
svejserobot og en håndteringsrobot. At gøre komponenterne egnede til denne form for automatisering er en del
af udfordringen, erkender John Bagh.
Før skulle to operatører stå fast ved maskinen og føde trinprofilerne. I dag foregår dette automatisk ved at profiler nu
lades på siden af maskinen.
os, at konceptet virkede
nøjagtigt som Christian havde forstillet sig. Men desværre havde vi ikke tid til at
gå videre med det. Og han
skulle selv til søs og sejle
over Atlanten med sejlbåden
S/Y Havanna. Så vi tog en
pause,” beretter direktøren.
STØTTE FRA DPU
Men i foråret 2014 kom
Christian Hove Fyhr tilbage
til virksomheden, og så kom
der igen fart over feltet.
”Han kontaktede os i april
og spurgte, om vi ikke skulle
se på at komme i mål med
projektet. Og da var vi kommet i kontakt med Dansk
Christan Hove Fyhr byggede selv en computer til den første prototype og med hjælp fra et
team byggede han en mekanisk konstruktion, der ved hjælp af pneumatik kunne automatisere den manuelle proces.
Produktions Univers, DPU,
der tildelte os en Automationskupon på 100.000 kroner, hvilket blandt andet gav
os mulighed for at få konsulentvirksomhedens Bowitek
ind over projektet,” fortæller
John Bagh.
Med støtte fra en konsulent
fra virksomheden Bowitek,
der kunne rådgive teamet
med viden om standarder og
behovet for at overholde disse, lykkedes det i starten af
2015 at komme helt i mål
med en køreklar maskine,
der oven i købet er CE-godkendt.
”I dag er maskinen for alvor kørt ind. Og vi må konstatere, at vi laver 60 procent
mere pr. mandetime end tidligere,” fremhæver direktøren, og tilføjer:
”Hvor vi før skulle have to
medarbejdere gående fast for
at betjene maskinen, og som
kunne producere i omegnen
af 750 meter kabelstiger, så
kan vi i dag fremstille cirka
1.000 meter om dagen med
én medarbejder, der samtidigt kan passe andre maskiner.”
”Og i og med, at kabelstiger står for omtrent halvdelen af vores omsætning, så
har projektet betydet en
væsentlig produktivitetsforøgelse for os,” konstaterer
John Bagh, der stadig er forbløffet over at en nyudklækket student fra gymnasiet på
den måde har vendt op og ned
på firmaets arbejdsgange.
Endelig påpeger han, at
den vundne produktivitet
Medlem af
se side 54-55
skal anvendes til at sænke
priserne for at skabe større
volumen i produktionen og
ikke reducere medarbejderstyrken:
”Vi er udsat for et høj kon-
kurrencepres, så alle omkostningsreducerende tiltag
bliver taget imod med kyshånd.”
Fiberlaser + emnesortering?
$#"! # ## #! ##! #
$#"! # ## ### $#
#! # ##
#
### #### www.maskingruppen.dk
+45 8645 3400