Program sæson 2015-16

Onsdag den 2. december
Juletur til Borbjerg Mølle Kro
Vi kører med bus fra P-pladsen ved Bording Forsanlingshus kl. 10.50 og fra Ikast Svømmecenter
kl. 11, og julefrokosten står klar på Borbjerg Mølle
Kro kl. 12.00. Kroejer Esther Jensen er en spændende person, som efter frokosten vil fortælle os
om sit liv med kroen, med SOS børnebyerne og
om sin passion for børn, dyr - og Harley Davidson motorcykler, som
bringer hende kloden rundt. Selve kroen er et spændende sted med museum og eksotiske dyr. Vi slutter af med en kop kaffe.
Tilmelding senest den 16. november. Pris: 290 kr./person
Fredag den 8. januar 2016
kl. 13.30 i Birk Centerpark 24, Herning
Nytårsmøde
Medlemsblad
for
Ikast-Bording LandboSenior
Velkommen til nogle gode oplevelser
med Seniorklubben.
Vort formål er at virke for et positivt og aktivt samvær
for nuværende og tidligere landmandsfamilier
samt øvrige interesserede.
Program 2015-2016
Foredrag ved Esben Lunde Larsen, Hvide Sande. Han er
cand.theol.ph.d., medlem af folketinget for Venstre, i bestyrelsen for
Agroskolen i Hammerum, hhv. efterskolelærer og fhv. byrådsmedlem
og viceborgmester. Publikationer bl.a.: Var ”Menneske Først og Kristen så” en mageløs opdagelse? ”Forfulgte kristne: en folkelig, kirkelig
og politisk opgave”
Samarbejde mellem Herning -, Hedeboernes - og Ikast-Bording LandboSenior, Herning-Ikast Landboforening og Heden & Fjorden.
Ingen tilmelding.
Onsdag den 17. februar 2016
Kl. 9.30 i Bording Hallen
Generalforsamling med sædvanlig dagsorden.
Efter generalforsamlingen fortæller Jan Svendsen om brunkullene.
Navn
Telefon
Mobil
Ejvind Holm Nielsen
9715 2429
2061 1429
Christian Sandgård
9715 2558
2588 9715
Erling Østergaard
8686 1331
4033 2331
Jane Pedersen
8686 1044
2024 5044
Ellen Christensen
9715 2857
2172 3557
Ved arrangementer med tilmelding
kan dette ske til én fra bestyresen
BEMÆRK: VORE MØDER AFHOLDES FREMOVER I BORDING HALLEN
Onsdag den 18. februar 2015
Kl. 9.30 i Bording Hallen
Generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning ved Ejvind Holm Nielsen
3. Regnskab ved Erling Østergaard
4. Nye vedtægter
5. Valg til bestyrelsen - på valg er:
Ejvind Holm Nielsen
Erling Østergaard
Christian Sandgaard (modtager ikke genvalg)
6. Valg af suppleanter - på valg er:
Hans Bundgård og Børge Nielsen
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen fortæller Lis og Carlo Nørtoft om deres rejse med ”people to people” til New Zealand.
Ingen tilmelding. Deltagelse gratis.
Onsdag den 18. marts
kl. 9.30 i Bording Hallen
”Elisabeth og hendes dagbøger”
Onsdag den 10. juni
Udflugt til Fussingø Slot, Hvidsten Kro og Mariager
med afgang fra Bording Forsamlingshus kl. 8.15
Det er fhv. lektor Jens Kristian Lings fra Fjaltring, der fortæller. Jens
Kristian Lings er født i Haunstrup Skole og har været lærer i Thyborøn
og Gladsaxe, før han begyndte at undervise på Danmarks Lærerhøjskole. Han er et alsidigt menneske med mange bolde i luften. Han stiftede Kaj Munk Selskabet i 1997 og virkede som formand og redaktør
af selskabets blad indtil 2007. Livsprojektet er udgivelsen af hans mormor, Elisabeths dagbogsoptegnelser, der i alt er på ca. 20.000 håndskrevne sider. Hun skrev dagbog fra hun
var 13, til hun blev 82 år. Optegnelserne
rummer mængder af kulturhistorie fra perioden 1886 –1954. Mød op til en meget
spændende formiddag.
Ingen tilmelding. Pris 60 kr./person.
Vi kører først til Fussingø Slot og drikker formiddagskaffe her. Derefter
guidet rundtur i Gammelhaven, hvor ruinen af det første Fussingø ligger, samt en tur mellem avlsbygningerne og en rundtur på Slottet.
Næste stop er Hvidsten Kro, hvor frokosten venter kroens gode sild og berømte æggekage. Herefter
kommer den lokale fortæller og beretter om den gode og tragiske historie om familien Fiil, der nærmest
blev udslettet, da Hvidstengruppen blev optrævlet
under 2. verdenskrig. Gruppen blev stiftet i kroens
lokaler, efter krovært Marius Fiil var blevet opfordret
til at danne Danmarks første nedkastningsgruppe. Vi fortsætter til Mariager med rundtur i Klosterkirken.
På turen hjem er der kaffe og småkager i bussen.
Pris for hele herligheden er 590 kr./person. Hjemkomst ca. 18.30
Tilmelding senest onsdag den 3. juni.
Onsdag den 15. april
Kl. 9.30 i Bording Hallen
Epoker i landmandslivet – ”Sporskifte”
Gert Karkov, Vojens, fortæller til ALLE landmandsfamilier: Fra bedriften til nye bedrifter – Om at finde et
nyt spor uden at blive afsporet. I mange erhverv er
det en naturlig ting at skifte job, men for mange landmænd er det næsten naturstridigt at skifte til et andet
erhverv. Hvordan gør vi det mere naturligt i landbruget at gå over til et andet erhverv? Hvordan sikres
livskvaliteten i ”et andet liv” med andre gøremål?
Gert Karkov er kendt som viceformand i Dansk Landbrug i 7 år, og han har desuden været formand for såvel Sønderjysk
Kvæg som Sønderjysk Landboforening. Han er desuden højskolemand, og sidst er det rejsebranchen, der optager ham.
Ingen tilmelding. Pris 60 kr./person.
Onsdag den 20. maj kl. 13.00
fra P-pladsen ved Bording Forsamlingshus
Bustur med Mogens Markussen
langs Hærvejen
Tilm. senest den 13. maj. Pris 100 kr./person
Onsdag den 19. august
Eftermiddagstur til Fru Pedersens Have
Vi mødes på Svømmecentrets P-plads i Ikast kl. 13.00 og
kører til adressen Skalstrupvej 36, 7570 Vemb. Vi drikker
eftermiddagskaffe i haven - der er plads enten det er solskin eller regnvejr. Fru Pedersen kender vi vist alle fra TV.
Tilmelding senest den 12. aug. Pris 60 kr./person
Mandag den 7. september til fredag den 11. september
5-dages tur til Bornholm. Se særskilt program.
Onsdag den 21. oktober
kl. 9.30 i Bording Hallen
”Landminernes overmand”
Det er jægersoldat , minerydder og livrist i Kongehuset Torben Uhrenholt Madsen, Frederiks, der fortæller
om sit spændende liv bl.a. som livrist for dronning Ingrid og som minerydder i Somaliland og Afghanistan.
Ingen tilmelding. Pris 60 kr./person.