Nr. 31. November 2015 - OK-Huset Gurli

Leve Livet
Nr. 31. November 2015
Indhold
Lidt fra kælderen
3
Sangbogen
4
Månedens fødselsdage
5
Siden sidst
5
Mindeord
6
Livet leves
7
Storm P.
13
Beboeroversigt
14
Rart at vide
15
Månedskalender
16
Redaktion
Anne-Marie Bolvig og Hanne Kromann. Indlæg til bladet skal være
Anne-Marie i hænde senest den 20. i måneden.
Leve Livet udkommer 9 gange om året og udgives i 65
eksemplarer. Leve Livet kan også læses på vores hjemmeside
www.gurli-vibeke.dk. Næste udgave 1. december
2
Lidt fra kælderen
Det er blevet meget populært at have en vision.
Vores vision her i Ok-Huset Gurli-Vibeke er, at vi vil være et
plejehjem med stærke værdier, som vi forholder os aktivt til, vi vil
have fagligheden i top fordi det skaber tryghed for alle,
og vi vil have hjertet på rette sted, som sætter os i stand til at vise
oprigtig omsorg.
For nogle er forandringer meget utrygt og andre kan ikke få nok.
Sammen må vi finde en vej, så vi når vores mål. Jeg tror på, at alt
her i livet glider lidt nemmere, hvis vi forholder os positivt.
Kærlig hilsen
Ria
3
Sangbogen
I skovens dybe, stille ro,
hvor sangerhære bo,
hvor sjælen lytted' mangen gang
til fuglens glade sang;
der er idyllisk, stille fred
i skovens ensomhed,
og hjertets længsler tie her,
hvor fred og hvile er.
Hør! landsbyklokken lyder ned,
bebuder aftenfred,
småfuglen, før den går til blund,
end kvidrer lidt en stund;
i mosen kvækker højt en frø,
stærkt damper mark og sø;
nu klokken tier, - aftnens fred
sig stille sænker ned.
Tekst: Fritz Andersen
Fritz Andersen (1829-1910) skulle egentlig have været skuespiller,
men sprang fra umiddelbart før debuten på Det Kongelige Teater. I
stedet helligede han sig musikken og virkede i mange år som
sanglærer og komponist.
Han skrev syngestykker, korsang og ouverture. 'I skovens dybe,
stille ro' er oprindelig tænkt som en korsats bygget op over en
folkemelodi og udgivet i 1864. I dag er sangen dansk folkeeje.
4
Månedens fødselsdage
Gunda Nielsen
27. november
Siden sidst
Vi byder hjertelig velkommen vores nye beboere
Grete Thor Stein.
Vi byder også velkommen til vores nye elev
Anne og vores nye afløser Marie Helles.
5
Mindeord
for Birgit Lillian Haustrup
Birgit LillianHaustrup sov stille ind
torsdag den 22. oktober 2015.
Birgit blev 93 år.
Birgit var en dame med glimt i øjet
og smil på læben.
Hun elskede chokolade, dans og musik,
spændende mad og frem for alt sin
mand Poul, som altid var i hendes tanker.
Birgit var meget omsorgsfuld og
opmærksom over for personalet og
udviste stor taknemmelighed.
Brigit var bestemt også en dame med ben
i næsen, som viste hvad hun ville.
Birgit efterlader et stort tomrum på
Gurli-Vibeke.
Birgit og hendes familie vil blive husket
Og savnet.
6
Livet leves
Else, en af vores beboerne underholder med klaverspil.
7
Livet leves
Der var dømt ”æbleskud” i Eriks have…
8
Livet leves
….og æbleskrælning til lækker æblekage.
9
Livet leves
Vores kære kreative, sprudlende, uhøjtidelige og farverige Lone
havde 30 års jubilæum.
IPad hilsen fra
de kolleger der
ikke kunne være
til stede.
10
Livet leves
Ude at fordre ændre med Hunderup Børnehave 
11
Livet leves
Frokost på Café Victoria
12
Livet leves
Storm P.
13
Beboeroversigt
STUEN
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
NAVN
Bodil Gyrst
Edith Detlevsen
Else Johanne Iversen
Peter Brodersen
Grethe Viola Christiansen
Søren Bække
Ruth Jørgensen
Gunda Nielsen
Grete Thor Stein
1. SAL
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
NAVN
Anne Lise Crone
Margueritte Nielsen
Gerda Louise Larsen
Lizzy Thuesen (Lotte)
Lilly Signe Clausen
Erik Holst
Ole Søndergaard
Jørgen Holme Nielsen
Edith Lind
Torben Utoft Andersen
Niels Thomsen
Rosa Irene Jørgensen
Gurli Lillian Egeskov
Lis Brøndum
Gerda Bachmann
Lis Zinck
14
Rart at vide
OK-Huset Gurli-Vibeke
Tlf. 66 13 25 00
Hjemmeside
www.gurlivibeke.dk
Sekretær Hanne Kromann
[email protected]
Assistent Anne-Marie Bolvig
[email protected]
Sygeplejerske Jeanette Hansen
Tlf. 20 48 34 98
Pedel Steen Ørvad Jensen
Tlf. 63 11 42 19
Stuen
Tlf. 63 11 42 10
Stuen nat
Tlf. 63 11 42 12
1. Sal
Tlf. 63 11 42 13
1. Sal nat
Tlf. 63 11 42 15
Vores frisør Rikke Truelsgaard kommer hver uge,
fortrinsvis torsdage
Statsautoriseret fodterapeut
Ib Hansen kommer hver 6. uge
Frivillige
Hanne Brokmose kommer på 1. sal hver tirsdag
Erik Hansen kommer på 1. sal hver mandag, onsdag og fredag
Tove Rasmussen kommer i stuen hver mandag
Per Rasmussen vores ad hoc chauffør
15
16
24.
Fodpleje 1.
Bage
småkager
23. Fodpleje
Besøg
gartneri
48
49
30. Pynte
op til jul
17.
Børne
kommer –
synger
47
16.
Fælde små
juletræer
3.
Tirsdag
10.
Mortens
And
2.
Tur til
Enoflora
Mandag
9.
Tur til
Tidens
Samling
46
45
Uge
Månedskalender
25.
18.
11.
4.
Pynte
krukker
udenfor
Onsdag
26.
Frisør stuen
Hente
juletræer
19.
Frisør 1. sal
Gymnastik
12.
Frisør stuen
Hygge
5.
Frisør 1. sal
Biograf
2. sal
Torsdag
27.
Lave juledekoration
20.
13.
6.
Gudstjeneste
Fredag
28.
21.
14.
7.
Lørdag
.
22.
15.
8.
1.
Søndag