Program for 2. halvår 2015 - Københavns Højskoleforening

Program for 2. halvår 2015
Foredrag med Erling Christensen
Sangcafé med Torben E. Lund
Onsdag den 9. september 2015 kl. 19:30.
Endnu en gang vil Torben E. Lund stå for en
sangcafé i Haven..
Torben E. Lund er uddannet i musikvidenskab
fra Københavns Universitet og spiller blandt
andet klaver og harmonika. Han har erfaring fra
mange år som akkompagnatør til både solister,
fællessang og folkedans m.m. Til sommersangen
vil vi mest høre klaveret, men også harmonikaen
vil ind i mellem blive taget i brug.
Onsdag den 16. september 2015 kl. 19.30 i
Vartov
”KÆRE HAL, KÆRE
KOSTE” er titlen på en
bog der i 1992 blev
udgivet af historikeren
Henrik S. Nissen, hvis
indhold er en hel del af de
breve, de to nære venner
og studiekammerater, K.E.
Løgstrup og Hal Koch skrev til hinanden
under besættelsen. Deres optagethed i
brevene og i deres liv på den tid var,
hvorledes de – og resten af danskerne burde
forholde sig til den tyske besættelsesmagt.
De to venner var aldeles ikke enige – men de
forblev venner!
Denne brevveksling, der blev genudsendt i
2010 nu i udvidet form betitlet ”VENSKAB
OG STRID” giver et sjældent klart og
realistisk billede af, hvad der var danskernes
virkelighed under krigen!
Dette bliver den sidste onsdag i Haven.
Foredraget denne aften bliver en slags
gennemgang af brevene og den tid de er
skrevet i, men er naturligvis også på samme
I perioden januar til april afholdes arrangementerne i Vartov, Farvergade 27H
1
I peoriden fra maj til september afholdes arrangementerne i Haven, Damstien 25 i Vanløse
Læs mere om Københavns Højskoleforening på http://www.koehoe.dk/
tid en refleksion af, hvad brevene og
personerne bag siger foredragsholderen og
tilhørerne idag!
Lukning af Haven for vinteren
Lørdag den 19. september 2015 kl. 10:00 –
12.00
Vi varmer op med
kaffe kl. 10 med ”en
lille en”, dernæst lidt
arbejde med at lukke
Haven for vinteren.
Tilværelsen som barn i 1940’erne
Foredrag ved Niels Birger Wamberg
Onsdag den 23. september 2015 kl. 19.30
Niels
Birger
Wamberg, der vil
lede os gennem et
Essay om livet
som
barn
i
40'erne.
Niels
Birger
Wamberg (født 3.
november 1930)
er
en
dansk
forfatter.
været rektor for Forfatterskolen.
Wamberg blev mag.art. i litteraturvidenskab
fra Københavns Universitet i 1959. Han var
programredaktør ved DR's kulturredaktion
1960-1969 og lektor ved Danmarks
Lærerhøjskole
1969-1991.
Han har udgivet flere bøger baseret på sin
litteraturforskning, ligesom han har udgivet
portrætter af digtere og skuespillere, bl.a.
Storm P., Johannes V. Jensen, Klaus
Rifbjerg, Lise Nørgaard, Ghita Nørby og
Henning Moritzen. Han har desuden
bidraget til andres værker, ligesom han har
været medredaktør på flere udgivelser.
I 1998 modtog han Søren Gyldendal-prisen
og i 1989 fik han Rosenkjærprisen. I 2001
fik han Hvassprisen af Det Danske
Akademi..
Oversete kvindelige forfattere
Foredrag ved forfatter Hans Otto Jørgensen
Onsdag den 7. oktober 2015 kl. 19:30.
Hans Otto Jørgensen er
en dansk forfatter. Han er
født den 23. august 1954
i Vile i Salling og er
landbrugsuddannet. Han
har skrevet romaner,
novellesamlinger, kortprosasamlinger,
hørespil og digte. Han har i en lang årrække
været aktiv i arbejdet for en professionel,
dansk forfatteruddannelse og har 2002-2009
Stærke kvinder i dansk politik
Foredrag ved journalist Kate Bluhme
Jørgensens forfatterskab forfølger forskellige
spor. En del af bøgerne falder i serier. Fx
følger Den fotograferede dreng op på Helt
og Heltinde, hvor vi først stifter bekendtskab
med Ida og Ejnar. Tårnet, Indianeren og
Molly – historien om en engel har en anden
række af gennemgående figurer.
Kortprosabøgerne Den bronzefarvede
kalkun, Æsel her, Hjort eller hare og Ålen
har englelyd har i det mindste det til fælles,
at deres titler handler om dyr, men også det,
at Jørgensen her slipper den nøgternhed, som
præger de fleste af romanerne. Præcisionen
slipper han til gengæld ikke i disse 'vilde'
bøger, som anmelderne har skændtes langt
mere om end romanerne og novellerne, som
stort set alle har været enige om at berømme
som noget af det fineste i nyere dansk
litteratur.
Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 19:30.
Kate Bluhme er
uddannet journalist på
Aalborg Stiftstidende,
1970 og har siden
1995 været
redaktionssekretær
ved Ekstra Bladet. Fra
1977 til 1995 har Kate Bluhme været
folketingsreporter for Ekstra Bladet.
Kate Bluhme holder foredrag om
mediepolitik og samspil mellem medier og
politikere. Hun var delegeret ved CSCEkonference om demokrati og medier,
Warszawa. Hun var arrangør for og
foredragsholder ved International Federation
of Journalists, IFJ konferencerne "Media for
Democracy" vedrørende Østeuropa afholdt i
Budapest og København og var i 1997
udsendt af Europarådet som medieekspert og
observatør op til parlamentsvalget i
Albanien.
Han har sammen med Jeppe Brixvold
redigeret to antologier om og med dansk
kortprosa. 28. januar 2008 modtog Hans
Otto Jørgensen Kritikerprisen for romanen
Med plads til hundrede køer.
I perioden januar til april afholdes arrangementerne i Vartov, Farvergade 27H
I peoriden fra maj til september afholdes arrangementerne i Haven, Damstien 25 i Vanløse
Læs mere om Københavns Højskoleforening på http://www.koehoe.dk/
2
Carl Nielsen - dansk udtryksfuldhed
Demokratiets tilstand
Foredrag ved professor Tim Knudsen
Onsdag den 4. november 2015 kl. 19:30.
Tim Knudsen er
tilknyttet Institut
for Statskundskab,
Københavns
Universitet. Han er
kendt som politisk
kommentator og er
optaget i Det Kongelige Danske Selskab til
Fædrelandets Historie.
Tim Knudsen er tildelt flere priser, herunder
Sven Henningsen-prisen og ærespris af
forlaget Samfundslitteratur for oplæg til
lærebog sammen med Pernille Boye Koch.
Pennen som våben og vej til erkendelse
Foredrag ved Klara Korsgaard
Onsdag den 18. november 2015 kl. 19:30.
Klara Korsgaard er
tilknyttet Nationalt
Videnscenter for
læsning under
professionshøjskolerne
.
Klara Korsgaard vil tale om 100 året for
kvindernes valgret med afsæt i Matide
Fibigers: Clara Raphaels breve.
Foredrag og koncert ved pianist Jakob Bjørn
Schwerin
Onsdag den 2. december 2015 kl. 19:30.
Foredrag ved tidl. direktør for
Kriminalforsorgen William
Rentzmann
Onsdag den 9. december 2015 kl. 19:30.
Musikkens
vidunderlige
verden åbner sig
for publikum i et
spændende
foredrag om
komponistens liv.
Tidligere direktør fra
Kriminalforsorgen
William Rentzmann
fortæller fra sine 40
år i tjenesten.
Den fattige landsbydreng fra Fyn blev den
største skikkelse i det danske musikliv.
Besjælet af sine store forbilleder Beethoven
og Brahms skabte han en perlerække af
mesterværker. Selv var han bestemt ikke
pianist, men hans klaverværker har den
samme uimodståelige kraft som hans største
symfoniske værker. Fra hans indre springer
en uudtømmelig kilde af humor, konflikter,
drama og fantasi.
Foredraget om komponistens liv, samtid og
værk afsluttes med Humoreske Bagateller,
Tema med Variationer, Tre Klaverstykker.
Jakob Bjørn Schwerin er uddannet på det
Kgl danske Musikkonservatorium hos
professor Anne Øland og har derudover
studeret hos professor Günter Ludwig i Köln.
Han har en aktiv karriere som
kammermusiker, akkompagnatør, solist,
underviser og foredragsholder.
I perioden januar til april afholdes arrangementerne i Vartov, Farvergade 27H
I peoriden fra maj til september afholdes arrangementerne i Haven, Damstien 25 i Vanløse
Læs mere om Københavns Højskoleforening på http://www.koehoe.dk/
3