Til BaneDanmark revideret_reduceret layout for Ny Glumsø Station

Transportudvalget 2014-15
TRU Alm.del Bilag 218
Offentligt
Glumsø april 2015
Til: Bane Danmark ([email protected])
Vedrørende: Rødby-Femern projekt, omlægning af Glumsø station – revideret og reduceret layout
Vi er informeret om de økonomiske beregninger for udgifter til etablering af den nye Glumsø Station
baseret på vores1) layout oplæg. På baggrund af dette og med baggrund i den trængte økonomi på
Rødby-Femern projektet har vi fra Stationens Venner udtænkt et alternativt (og betydelig billigere)
layout.
1)
Stationens Venner/Glumsø Lokalråd
Dette alternative layout er fremkommet bl.a. med input fra administrationen i Næstved kommune og
byrådsmedlemmer fra Næstved byråd.
Layout er i skitseform vedlagt dette dokument.
De væsentlige ændringer kan påpeges som:




Perronbro bibeholdes, d.v.s ingen tunnel under banelegemet.
”Forpladsen” ved Østergade er reduceret til adgangsområde og cykelparkering.
Ingen elevator fra ”forpladsen” til perron, i stedet etableres kombineret trappe/fortov.
Parkeringspladsen på stationens østside indeholder nu handicapparkering, cykelparkering og
busvendeplads.
Layout skitse:
Glumsø station
forslag 2.2 pdf.pdf
Vi mener med dette oplæg at have bragt anlægget af den ny Glumsø Station inden for absolut realistiske
økonomiske rammer og samtidig bebeholdt rimelige vilkår for DSB’s passager.
Vi afventer jeres respons på ovenstående, meget gerne, hvis muligt, inklusive et økonomisk overslag.
Med venlig hilsen –
På vegne af Stations Venner (arbejdsgruppe under Glumsø Lokalråd):
Visti S. Christoffersen, Elmevej 45, 4171 Glumsø / [email protected] / mobil 4123 2860
Poul B. Eriksen, Sorøvej 29, 4171 Glumsø / [email protected] / mobil 2211 6722
Arne Cederholm, Åsø Bygade 25, 4171 Glumsø / [email protected] / mobil 20 84 69 54
Ovenstående er, ud over Bane Danmark, også fremsendt til:
Anlægschef Klaus S. Jørgensen og Project Manager Frank Jørgensen, Bane Danmark
Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune + andre medlemmer af Næstved Byråd
Jørgen Gerner Hansen og Tyge Wanstrup, Trafik og Ejendomme, Næstved Kommune.
Karsten Nonbo Rasmussen MF / medlem af Folketingets Transportudvalg