Klimatilpasning

Klimatilpasning
Fra plan og ide til handling og vækst
DI, KL og Danske Regioner sætter fokus på muligheder og udfordringer i
at få klimatilpasningsplanerne fra plan til handling gennem samarbejde
på tværs
TID
Onsdag den 25. november
Kl. 8.30 – 16.00 (OBS: Ny dato)
Efterfulgt af politisk konference
Kl. 16.30 – 20.00
Tilmeld dig og deltag i et møde i nærheden af dig
STED
Kommunernes klimatilpasningsplaner er klar, og der er masser af gode intentioner om
innovation, vækst og løsninger, som skaber merværdi for borgerne. Muligheden for
samarbejde og fælles udvikling af løsninger mellem kommuner, forsyninger og
virksomheder er en vigtig brik i at komme fra plan til handling.
DGI-Byens Konferencecenter
Tietgensgade 65
1704 København V
Danmark
Vi har talt med repræsentanter fra kommuner, regioner, forsyninger og virksomheder
for at høre, hvad I ser af udfordringer og muligheder i at få klimatilpasningsplaner fra
plan til handling. De gennemgående temaer har været udfordringer koblet til politisk
og økonomisk prioritering, lovgivningsrammerne og innovativt samarbejde på tværs.
Vi har nu sammensat et program, der er målrettet jeres behov.
I november inviteres kommuner, forsyninger og virksomheder til et
erfarings- og inspirationsmøde i nærheden af jer. Sæt kryds i
kalenderen og tilmeld jer!
Deltag og hør det seneste nye om lovgivningens rammer og andres erfaringer. På
møderne vil der være rig mulighed for at møde kollegaer på tværs af sektorer, brancher
og fagområder inden for klimatilpasning og i den forbindelse skabe netværk og møde
nye mulige samarbejdspartnere.
Der er en fælles interesse, og den må vi udnytte.
Tilmeld dig arrangementet hos:
Asker Juul Aagren, DI
[email protected]
6127 3556
YDERLIGERE INFORMATION
Christina Busk, DI
[email protected]
Susanne Lykke Jacobsen, KL
[email protected]
Bjarke Tvesterås Tind, Region
Hovedstaden
[email protected]
k
Morten Sørensen, Danske
Region
[email protected]
Klimatilpasning – København
Program
Ekspertoplæg - cases - workshop - netværk
Kl. 08.30
Ankomst og morgenmad
Kl. 09.00
Velkomst og dagens program
DI og KL
Kl. 09.10
Gevinsten ved at klimatilpasse
– det er for dyrt at lade stå til
Jonathan A. Leonardsen, konsulent,
Rambøll
Kl. 09.35
Case
Fornuftig prioritering – et
incitament for at handle
Hanne Kjær Jørgensen, seniorkonsulent,
Teknologisk Institut
Kl. 09.55
Case
Succesfuldt udviklingssamarbejde –
inspiration og motivation
Bjarke Fjeldsted, forretningsudvikler,
Plastmo
Kl. 12.55
Samarbejde på tværs af
geografiske, fag- og
branchemæssige skel
Martin Moneaux, projektleder,
KLIKOVAND
Kl. 13.20
Case
Et bredt samarbejde på tværs af
kommuner
Klaus Pallesen, projektleder,
Fredensborg Kommune
Kl. 13.45
Pause
Kl. 14.00
Workshop
Rejsehold for klimatilpasning som
redskab – hvordan kan det bruges til at
fremme arbejdet med at komme fra plan
til handling?
Hvilke muligheder skabes der for at
involvere virksomhederne mere i
problemløsningerne?
Hvordan udnyttes
finansieringsmulighederne, så der skabes
udvikling og innovation?
Kl. 15.30
Opsamling på workshop
Kl. 16.00
Vi fortsætter til den politiske
konference, hvor budskaberne kan
bringes videre. Læs mere her
program
Pause
Kl. 10.05
Hvilke muligheder
giver den nye udbudslov for
innovation- og
udviklingssamarbejder
Kurt Helles Bardeleben, partner og
Mikala Berg Dueholm, advokat, LETT
Kl. 10.45
Hvilke rammer skaber den nye
vandsektorlov
Klimatilpasningsteam, Naturstyrelsen
Kl. 11.05
Borddiskussion
Dialog og refleksioner ved bordene:
Hvilke muligheder giver den nye
udbudslov og vandsektorloven for
innovation i projekterne lokalt?
Hvilke muligheder er der på tværs af
geografiske skel?
Kl. 11.30
Kl. 12.30
Frokost