Grundejerforeningen To-Bjerg - gf

Grundejerforeningen To-Bjerg
Marts 2015
Kære Medlemmer og Tobjergstien, Tobjerggård og Tobjergvej 30
Så er der udsigt til lynhurtigt internetforbindelse med fibernet i To-Bjerg - hvis vi bliver mange nok.
Fibernetudbyderen Fibia har gjort det nemt for os. Alt, hvad vi skal gøre, for at søge oplysninger, se
muligheder, finde priser, finde svar på spørgsmål og give tilsagn om tilmelding, er, at besøge den hjemmeside,
som Fibia har oprettet til os på deres egen hovedhjemmeside. En hjemmeside på hjemmesiden kan man sige.
Nemmere kan det ikke være. Fibia er en del af SEAS-NVE
Interesseret? Gå til det direkte link til ”Vores To-Bjerg Fibia-hjemmeside” på:
www.fibia.dk/to-bjerg
Se også den nye ”Knap” med titlen ”Fibia” på foreningens hjemmeside www.gf-tobjerg.dk
I bestyrelsen og hos mange medlemmer, vi har talt med, skal der ikke herske tvivl om, at der er stor interesse.
Mon ikke så godt som alle ved, at internettet er langsomt og til tider ustabilt, og mobildækningen er mildest talt
elendig.
Store fordele med lynhurtigt fiberbredbånd
Al erfaring fra andre sommerhusområder er i følge Fibia, at det er betydelig lettere og hurtigere at sælge sit
sommerhus, hvis der er hurtigt stabil internet. Mange steder fravælger huskøbere simpelthen områder uden
hurtigt internet, og omvendt er det et væsentligt salgsargument, når et område er dækket ind og dermed
fremtidssikret. Bliver vi mange nok, vil bestyrelsen straks sørge for, at alle ejendomsmæglere i Holbæk og
oplandet får meddelelse om lynhurtig internet i To-Bjerg, lige som vi selvfølgelig vil kontakte den lokale presse
og TV-Øst om nyheden. Det kan kun gavne den del af medlemmerne, der har et Til Salg stående foran huset.
Fremtidssikring er nøgleordet. Udviklingen peger mere og mere mod Tv On Demand, og det kan man kun
med et hurtigt internet – det er det, der er på vej.
Fibias brochure til sommer-/fritidshus og info-brev er vedlagt / vedhæftet her.
Vigtigt: For fastboende gælder andre abonnementsbetingelser. Se næste side.
Medlemmer, der ikke er tilmeldt Mailservice, skal ikke forvente yderligere info om fibernet tilsendt
eller omdelt fra/af Grundejerforeningen To-Bjerg. Tilmeld jer i stedet Mailservice ved at sende en mail
til: [email protected]
Der holdes Informationsmøde i Hørby Forsamlingshus lørdag den 30. maj kl. 10:00
Fibias ”Fiberbil”, hvor man kan stille individuelle spørgsmål, holder ved udhængsskabet:
Fredag den 12 juni klokken 14:00 – 18:00 og lørdag den 13. juni klokken 10:00 – 13:00
Forløbet frem til nu, hvor muligheden for fibernet i To-Bjerg endelig er konkret, har taget lang tid. Det har imidlertid
ligget uden for bestyrelsens indflydelse at fremskynde processen. Lad os glæde os over, at nu kommer det, hvis vi er
mange nok, der ønsker det.
Fibia dækker alle foreningens udgifter til lancering af fibernettet i To-Bjerg.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Niels Aagaard, nr. 116
Grundejerforeningen To-Bjerg, To-Bjerg 116, 4300 Holbæk, www-gf-tobjerg.dk [email protected]
Grundejerforeningen To-Bjerg
Marts 2015
FOR FASTBOENDE
Vær opmærksom på, at der gælder forskellige abonnementer, abonnementsbetingelser og priser for sommer/fritid og for fastboende. Har man sin folkeregisteradresse i sommerhuset, er man i denne sammenhæng
fastboende. Tvivlstilfælde aftales med Fibia og er Grundejerforeningen To-Bjerg uvedkommende.
Fastboende skal derfor se muligheder og priser / betingelser på hjemmesiden – ikke i den vedhæftede
brochure, der kun gælder for fritidsabonnementer.
Fastboende, der ikke er tilmeldt Mailservice, har modtaget den rette brochure omdelt.
Medlemmer, der ikke er tilmeldt Mailservice, skal ikke forvente yderligere info om fibernet tilsendt eller
omdelt fra/af Grundejerforeningen To-Bjerg. Tilmeld jer i stedet Mailservice ved at sende en mail til:
[email protected]
På foreningens egen hjemmeside www.gf-tobjerg.dk er der oprettet en ny ”Knap” med titlen ”Fibia” i
menuen til venstre på forsiden. Her kan I bl.a. hente brochure for fastboende m. prisliste.
Knappen ”Fibia” fører også til dette brev, Fibias Invitation/Infobrev samt fritidsbrochuren.
Desuden vises link til Fibia.
God fornøjelse!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Niels Aagaard, nr. 116
Grundejerforeningen To-Bjerg, To-Bjerg 116, 4300 Holbæk, www-gf-tobjerg.dk [email protected]