en flyer - Tandplejeren

fag forening fordele
3 måneders gratis medlemskab som
studerende. Derefter 56 kr./måned.
Dansk Tandplejerforening er tandplejernes
fælles samlingspunkt og netværk, hvor erfaringsudveksling dyrkes og fagligheden
styrkes. Dansk Tandplejerforening har hovedparten af de uddannede tandplejere og
tandplejerstuderende som medlemmer.
Meld dig ind på
nytp.dk
HEJ
TANDPLEJERSTUDERENDE
VELKOMMEN PÅ STUDIET
OG I VORES FAGLIGE FÆLLESSKAB
medlemsfordele
Dansk Tandplejerforening arbejder aktivt for, at du får den bedst mulige fremtid som
tandplejer, og du er som studerende velkommen til at deltage i udvalgsarbejdet.
Økonomisk støtte til sundhedsfremmende aktiviteter og opgaveløsning på
uddannelsen.
Studierabat på fx indbo-, ulykkes- og rejseforsikring i én pakke fra kun 4,50 kr.
om dagen gennem RUNA Forsikring. Alligevel er du dækket ind, som om du betalte
fuld pris.
Tandplejeren – fagbladet der holder dig orienteret om, hvad der sker i dit fag.
Gratis adgang til International Journal of Dental Hygiene der er det internationale
tandplejertidsskrift med forskningsartikler og ny viden i faget.
Nyhedsmails fra Dansk Tandplejerforening med tips, vejledning og nyheder.
Fagkonference, fagfora, kurser – eksempelvis gratis temadage om opstart
af egen klinik.
RENT UD SAGT !
Vi har valgt at være med i Dansk Tandplejerforening for at arbejde aktivt for vores
fremtid i faget. Vi vil have spillerum og muligheder og gode vilkår i vores fag, så vi kan
få mest muligt ud af vores uddannelse, både i forhold til karrieremuligheder, efteruddannelse, tryghed og lønudvikling. Det er bl.a. dét, som Dansk Tandplejerforening
arbejder for.
Studenterudvalget: Maha Salman, Kathrine Kallenbach (udvalgsformand)
Mohammed Youssef, Özlem Güler og Randi A. Vid Reidlid
Fagligt og socialt netværk i hele landet.
Medlemsweb med faglig viden, nyheder, debat, ledige stillinger m.v.
Foreningens faglige konsulenter hjælper dig med lønforhandling og tjekker
din ansættelseskontrakt, så du kan være tryg i dit job.
Optjen bonus på stort set alt fra fagbøger til tøj, rejser og elektronik i en lang række
butikker i Forbrugsforeningen, fbf.dk.
Økonomisk støtte til diplomuddannelse på op til 10.000 kr.
ÆRLIGT TALT !
Du har valgt en nyttig uddannelse, og forude venter et spændende
arbejdsliv, som kan formes på mange måder. I Dansk Tandplejerforening arbejder vi for dine muligheder og vilkår i faget. Tingene
kommer ærligt talt ikke af sig selv. Løn og arbejdsvilkår er en af
vores væsentlige arbejdsopgaver i Dansk Tandplejerforening, og vi
har forhandlingsretten af overenskomster med arbejdsgiversiden.
Dansk Tandplejerforenings faglige netværk og fællesskab er en
styrke for den enkelte tandplejer og helt nødvendigt for at forme en
fremtid, som tjener tandplejerne bedst.
Elisabeth Gregersen, formand