Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Maj-juni 2015
Institution
Vestegnen HF og VUC
Uddannelse
HF2
Fag og niveau
Mediefag niveau C
Lærer(e)
Tim Marqvard Nymann Jensen & Steen Drews Christiansen
Hold
1meC04
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til optagelser med kamera og redigering, samt filmiske virkemidler og filmanalyse
Titel 2 Praktisk filmhåndværk – Filmproduktion for Vestegnen HF & VUC ”VUC Online”
Titel 3 Gyser-/horrorfilm
Titel 4 Eksamensfilm
Titel 5 Dokumentarfilm/-tv
Side 1 af 9
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 1
Indhold
Introduktion til optagelser med kamera og redigering, samt filmiske virkemidler
og filmanalyse
Kernestof:
Film:
Sergio Leone, Af: Once Upon a Time in the West
Stanley Kubrick, Af: Full Metal Jacket
Pepe Danquart, Schwartzfahrer
Søren Frellesen, Boy meets girl,
Guillaume Martinez, Understregninger
Francis Ford Coppola, Af: Godfather
Carol Reed, Af: Den tredje mand
Debra Granik, Af: Winter’s Bone
Danny Boyle, Af: Trainspotting
Dario Argento, Af: Suspiria
Auguste & Louis Lumière, Toget ankommer til perronen
Frederik Nørgaard & Dennis Petersen, Kuppet
Karl Vidø, En dans på roser
Quentin Tarantino, Af: Reservoir Dogs
Quentin Tarantino, Pulp Fiction
David Simon, Af: The Wire
Guy Ritchie, Af: Snatch
Steven Spielberg, Af: Jaws
Michael Moore, Af: Bowling for Columbine
David Lean, Af: Lawrence of Arabia
Supplerende stof:
Jette Meldgaard Harboe og Henrik Poulsen, Zoom (2005):
- De levende billeders magi s.18-28
- Filmanalyse og fortolkning s. 32-59
- Filmens dramaturgi s. 63-65
Tove Heidemann, Video - Sådan (1992) s. 16-18,
- Filmsprogets grammatik s. 46-50
- 180 graders regel, Stævnemødet en drejebog klar til optagelse og At tage billeder af en
handling/At fortælle en handling i billeder s.16-18
Omfang
Særlige fokuspunkter
24 lektioner af 45 min.
•
Introforløbet har haft fokus på filmen som medie, historien kort fortalt,
fortælleformer, berettermodellen, set up/pay off, samt en bred palet af
grundlæggende filmiske virkemidler.
Side 2 af 9
Væsentligste arbejdsformer
•
Betjening af kamera - Panasonic
•
Redigering - Introduktion til redigeringsprogrammet Windows Movie Maker
•
•
•
Klasseundervisning
Gruppearbejde
Skriftligt arbejde i forbindelse med besvarelser af filmanalytiske spørgsmål
Optagelse og redigering
•
Side 3 af 9
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 2
Indhold
Praktisk filmhåndværk – Filmproduktion for ”VUC Online”, samt øvelse i
optagelse af dialog på film.
Kernestof:
Eksempel på reklamefilm på Youtube fra Urbans kampagne ”Den pressede
generation”
Eksempler på dialog fra følgende film:
Quentin Tarantino, Af: Pulp Fiction
Danny Boyle, Af: Trainspotting
Francis Ford Coppola, Af: Godfather
Supplerende stof:
• Jette Meldgaard Harboe og Henrik Poulsen, Zoom (2005):
- Filmproduktion I s. 124-139
• Eksempler på storyboards, synopsis (Salsasej) og story-outline (Salsasej) fra www.filmlinjen.dk
• tre eksempler på storyboards fra
www.google.dk/search?q=storyboard&hl
Omfang
24 lektioner
Særlige fokuspunkter
Målgruppeorienteret filmproduktion
• Målgrupper
• Synopsis - individuel ideudvikling
• Storyboard - gruppearbejde med realiseringen af de bedste ideer
• Kameraoptagelser - de udvalgte film skydes i grupper
• Redigering - filmene redigeres i grupper
• Evaluering af gruppernes produktioner
• Fortsat arbejde med filmiske virkemidler
Væsentligste arbejdsformer
•
•
•
•
•
•
Klasseundervisning
Projektarbejde
Gruppearbejde
Skriftligt arbejde
Optagelser
Redigering
Retur til forside
Side 4 af 9
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3
Gyser-/Horrorfilm
Indhold
Kernestof:
Film:
Francis Ford Coppola, Af: Dracula
Brian De Palma, Af: Carrie
Ridley Scott, Af: Alien
Alfred Hitchcock, Af: Psycho
Steven Spielberg, Af: Dødens gab (Jaws)
Supplerende stof:
Kompendium om gysergenren -i alt 21 sider.
• introduktion til filmgenrer (fortælling, tematik, setting, ikonografi, stil)
• par-opgave omkring form og indhold i en gyser
• De 5 undergenrer (psykologisk, dæmonisk, videnskabelig, splatter, teenage-gyser)
• Horrorgenrens historie +analyse af Psycho
• Freud: om drifter og personlighedsmodel 6) Monster/offer 7) "Vi lever i
en gotisk lomme (kronik om horror, Politiken ) 8) arbejdspapir til analyse af gysercitater
Omfang
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
18 lektioner
•
Forløbet har haft fokus på diverse undergenrer inden for gyser/horror,
samt på tematiske, fortællemæssige og stilistiske forskelle
•
•
•
Klasseundervisning
Skriftlige prøver
Filmforvisning
Side 5 af 9
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 4
Eksamensfilm
Indhold
Kursisterne har i grupper produceret deres eksamensfilm.
Alle eksamensproduktioner er optaget med Panasonic-kameraer og redigeret
med enten Windows Movie Maker eller et selvvalgt program.
Der er 8 eksamensgrupper:
1. Anders Kjems, Helle Christiansen, Natasha Rasmussen, Pernille Pedersen og Melina Reichel
2. Andreas Nimholm, Kevin Tang, Louise Buch og Sana Shabbir
3. Anders Jarmer, Steven Aagaard, Amani Marrouki, og Amanda Buchardt
4. Eske Eliasen, Trine Rasmussen, Lydia Alexandersen, Martin Mortensen
og Nichlas Toldam
5. Mads Jørgensen, Joachim Secher, Matthias Lemvig, Frederikke Holm
og Rikke Jørgensen
6. Malthe Brask, Cecilie Christiansen, Dilan Koyuncu og Cihan Baran
7. Rasmus Isacsson og Marc Sommer
8. Abdul Basoda og Ismet Bozkurt
Omfang
18 lektioner
Særlige fokuspunkter
Produktion af eksamensfilm:
Væsentligste arbejdsformer
•
•
•
•
•
Synopsis - individuel ideudvikling
Pitching - individuel salgstale for ideen med filmen til resten af holdet
Storyboard - gruppearbejde med realiseringen af de bedste ideer
kameraoptagelser - eksamensfilmene optages af grupperne
Redigering - eksamensfilmene redigeres i grupper
•
•
•
•
Gruppearbejde
Projektarbejde
Selvstændigt arbejde med filmoptagelse i grupperne
Klasseundervisning
Side 6 af 9
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 5
Dokumentarfilm/-tv
Indhold
Kernestof:
Dokumentarfilm og dokumentar-tv:
Den autoritative/dybdeborende dokumentar
Christoffer Guldbrandsen, Af: Den hemmelige krig
Den observerende dokumentar
Christoffer Guldbrandsen, Af: Fogh bag facaden
Den poetiske dokumentar:
Jørgen Leth, Af: Det gode og det onde
Den refleksive dokumentar:
Lars von Trier/Jørgen Leth, Af: De fem benspænd
Den deltagende og performative dokumentar:
Mads Brügger, Af: Ambassadøren
Michael Moore, Bowling for Columbine
Sami Saif, Af: Family
Den dramatiserede dokumentar:
Poul Martinsen, Af: Broen
Peter Watkins, Af: The Wargame
Ole Christian Madsen, Af: Flammen og Citronen
Daniel Myrick m.fl., Af: The Blair Witch Projekt
TV 3, Af: Robinson og Divaer i Junglen
Supplerende stof:
• Udleverede papirer:
- Synnøve Kjærland og Torben Blankholm, Fat om dokumentarfilm s. 6-7,
www.filmcentralen.dk
- Et skema med forskellen på fakta og fiktion
- Mimi Olsen og Hans Oluf Schou, Levende billeder – Grundbog i mediefag, 2007: Fakta og fiktion s. 57-59
- Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe, Den iscenesatte virkelighed (2005): At
analysere levende billeder s. 11-25
- Arbejdspapir til analyse af dokumentarcitater
•
Kompendium om dokumentar
- Et skema med dokumentarens 6 grundlæggende genrer og undergenrerne.
- Et skema på 4 sider om de 6 genrers formål, instruktørens rolle, indhold, dramaturgi, fortæller, filmiske virkemidler og eksempler.
Side 7 af 9
-
-
-
-
-
-
•
Den autoritative/dybdeborende dokumentar:
Den kritisk undersøgende dokumentar, af Jette Meldgaard Harboe og Henrik
Poulsen, Zoom (2005) s.106.
En gymnasiefaglig filmvejledning til dokumentarfilmen ”Den hemmelige
krig” http://www.dfi.dk/boern_og_unge/undervisning/film-igymnasiet/filmvejledninger-ogundervisningsmaterialer/filmvejledninger/den-hemmelig-krig.aspx
Den observerende dokumentar:
Den observerende dokumentar, af Jette Meldgaard Harboe og Henrik Poulsen, Zoom (2005) s. 106-107
En gymnaisefaglig filmvejledning til dokumentarfilmen ”Fogh bag facaden”
http://www.dfi.dk/boern_og_unge/undervisning/film-igymnasiet/filmvejledninger-ogundervisningsmaterialer/filmvejledninger/fogh-bag-facaden.aspx
Den poetiske dokumentar:
Den poetiske dokumentar, af Jette Meldgaard Harboe og Henrik Poulsen,
Zoom (2005) s. 90.
Det gode og det onde
http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/101.aspx?id=101
Jørgen Leth og de unge
http://www.information.dk/167436
Den refleksive dokumentar:
Den refleksive dokumentar
www.avumedier.dk/Libraries/Dokumenter/Dokumentarfilm.sflb.ashx
De fem benspænd
http://www.cinemazone.dk/review.asp?id=4321&area=3
Den deltagende og performative dokumentar:
Den performative dokumentar og Den deltagende dokumentar
www.avumedier.dk/Libraries/Dokumenter/Dokumentarfilm.sflb.ashx
Af: The clean version of hell
www.kommunikationsforum.dk/artikler/nye-dokumentarfilm-er-onlineeller-selviscenesaettende
Kontroversiel dokumentarist går undercover som diplomat
www.information.dk/275024
Dokumentaren i grænselandet
www.ekkofilm.dk/artikler/dokumentaren-i-graenselandet/
Family
www.ekkofilm.dk/artikler/family/
Den dramatiserede dokumentar:
Den komplicerede, dramatiserede dokumentar, Af: Ib Bondebjerg, Virkelighedens fortællinger (2008) s. 120-124.
Jette Meldgaard Harboe og Henrik Poulsen, Zoom (2005):
- Fakta: Dokumentarfilm s. 87-94
- Tv-dokumentaren s. 105-109
- Filmens dramaturgi s. 63-67
- Film - genrer og formater s. 78-86
- TV - genrer og formater s. 100-104
Side 8 af 9
Omfang
18 lektioner
Særlige fokuspunkter
Forløbet har præsenteret dokumentarens grundlæggende genrer og undergenrer
-
Væsentligste
arbejdsformer
-
Et indblik i dokumentarens forskellige genrer og undergenrer
En forståelse for genrernes og undergenrernes forskelle i forhold til virkeligheden
og fortællerens rolle
Analyse af dokumentarfilm med fokus på filmiske virkemidler og faktakoder
-
Klasseundervisning
Filmforvisning
Gruppearbejde
Oplæg
Skriftligt arbejde med spørgsmål
Side 9 af 9