Foreningsblad nr. 1 – 2015

www.vonge-kollemorten.dk
Foreningsbladet
for ØSTER NYKIRKE SOGN
21. årgang
l
Nummer 1
l
Mar-Maj 2015
Engageret i foreningslivet
Op til jul havde spejderne travlt med julemarked og tombola. Her i foråret er det sæson for
årsmøder og generalforsamlinger, så du kan samle op på status i Foreningsbladet.
Derudover kan du læse om lokalrådets initiativ for tilflyttere, om den ny købmand m/k i Vonge, og
nyt fra skole, sfo og børnehave.
1
Nisseteater hittede til juletræsfesten
af Joan Brix Rasmussen
I
gen i år kunne børn og voksne more
sig med nisseteater til årets juletræsfest
i Vonge-Kollemorten Hallen. Og det
gjorde de. Nisserne formåede at underholde
høj som lav, ung som gammel, og børnene
sang glade med på nissernes sange. Niller
og Nisse Sisse måtte kæmpe mere eller mindre hårdt for at bestå Den Store Nisseprøve
og dermed få lov til at beholde deres røde
nissehuer. Med lidt hjælp fra børnene i Kollemorten og Vonge lykkedes det heldigvis til
sidst.
2
Ca. 60 børn og 60 voksne var mødt op og
hyggede sig efter teateret med dans om juletræet, slikposer, glögg og æbleskiver.
I år havde Kollemorten og Vonges borgerforeninger valgt at slå pjalterne sammen om
arrangementet, så børnene fra de to byer
kunne fejre juletræsfest med deres venner
fra den anden side af byskiltene. Det fungerede godt og samarbejdet fortsætter til
fastelavn, hvor vi i skrivende stund ser frem
til tøndeslagning og masser af udklædte børn
til fastelavnsfest i Kollemortenhus.
Foreningsbladet
udgives af foreningssamarbejdet Hatten.
Indhold
Nisseteater hittede til juletræsfesten... 2
Det udkommer hver
3. måned i ca. 1.000
eksemplarer.
Foreningsnøglen............................... 4
REDAKTION
Godt Nytår fra Spejderne................. 11
kontakt
[email protected]
ANNONCERING
kontakt
[email protected]
Stafetten: Smedevænget 27.............. 7
Fra svensk polka til rå guitar
-klingende rockmusik.................. 12
Første arrangement for tilflyttere
blev holdt i januar...................... 13
LAYOUT
Øster Nykirke Skole - netop nu......... 14
Gert Hansen
20 63 68 99
[email protected]
Nyt fra Regnbuen........................... 15
Interview m/Eva Rand Mogensen...... 17
TRYK
Taekwondo.................................... 18
Offset-Hjørnet
Skovparken 4
8783 Hornsyld
75 68 80 79
[email protected]
Nyt fra ØNIF Gymnastik.................. 21
FORSIDE
Spejdernes juletombola
(Rosa Jørgensen)
BAGSIDE
Fra Børnehaven Kolbøtten
(Vibeke A. Bræstrup)
DEADLINE
Materiale til nummer 2/15
(udkommer uge ultimo maj)
afleveres senest:
24. april 2015
på
[email protected]
Der tages forbehold
for trykfejl og ændringer
i foreningernes
arrangementer efter
redaktionens udløb.
Kollemortenhus.............................. 21
Støtteforeningen Hattehuset............ 23
Kom til generalforsamling
i idrætsforeningen...................... 25
Vonge Antennelaug indkalder
til generalforsamling................... 25
Repræsentantskabsmøde i Hatten..... 26
Vonge og Omegns Borgerforening..... 27
Til glæde og gavn for børn og unge... 29
Nyt fra Kolbøtten............................ 30
Vil du vide mere om foreningslivet
i Vonge-Kollemorten?.................. 33
Sommerfesten i Kollemorten............ 34
Ny Hjertestarter............................. 35
3
Foreningsnøglen
Sociale og aktive ældre: Club 99
Hanne Hansen
40 62 52 08
[email protected]
Dagplejen i Vonge-Kollemorten,
Den Kommunale Dagpleje
Lise Fabricius
76 81 52 10
SFO2 (Hattehuset)
Torben Spejlborg
75 80 31 99
75 80 38 33 (privat)
[email protected]
Lokalrådet Hatten
Torben Spejlborg
75 80 31 99
75 80 38 33 (privat)
[email protected]
Kollemorten Borger- og
Ungdomsforening
Keld Bøgelund Rising Nielsen
25 11 07 29
kolle[email protected]
Hjemmeside for lokalområdet
www.vonge-kollemorten.dk
Webmaster Erna Storgaard
25 27 78 80
[email protected]
Landi-Askja, Lokal Islandshesteklub
Formand Rose Henriksen
20 64 04 34
[email protected]
Middelalderforeningen
Saxo Grammaticus
Formand Anne Jakobsen
76 70 96 60
www.saxo-grammaticus.dk
Regnbuen/SFO
Ruth Kragh Nielsen
76 43 51 23
[email protected]
Sommerfestudvalg i Kollemorten
Jørgen Mikkelsen
28 10 34 14
[email protected]
Kollemorten Vandværk
Jens Therkildsen
22 44 06 10
Teatergarderoben
Astrid Jensen
26 58 32 88
Forsamlingshuset:
Kollemortenhus
Ove Nørtoft Olesen
40 75 87 39
[email protected]
Udlejning: KUN tlf. 75 80 35 33
Vonge Antennelaug
Jens Møller
28 35 35 03
[email protected]
Børnehaven Kolbøtten
Vibeke Assenholt Brædstrup
76 81 87 30
[email protected]
www.kolbotten.vejle.dk
4
Bent Andersen
40 79 78 54
[email protected]
Vonge Borgerforening
Margit Johnsen
75 80 35 54
[email protected]
Foreningsnøglen
Vonge-Kollemorten Hallen
75 80 31 99
Formand Birgit Madsen
75 80 35 08
[email protected]
Vonge-Kollemorten Spejderne
(KFUM)
Gruppeleder
Rosa Kjær Jørgensen
25 21 19 44
[email protected]
Øster Nykirke Idrætsforening,
Hovedafdeling
Formand Erna Storgaard
25 27 78 80
[email protected]
ØNIF Badminton
Peter Jepsen
75 80 37 97 / 23 48 93 44
[email protected]
ØNIF Fodbold
Jacob Fraulo
29 93 83 47
[email protected]
ØNIF Gymnastik
Jytte Pedersen
24 82 35 73
[email protected]
ØNIF Håndbold
Kristian Frøkjær
23 83 97 95
[email protected]
ØNIF Sponsorudvalg
Mikael Petersen
75 80 35 21 / 61 63 21 52
[email protected]
Øster Nykirke Lystfiskerforening
anno 2009
Formand John Hofmann
[email protected]
Øster Nykirke Sogns
Menighedsråd
Karl-Holger Kristensen
75 80 36 58
20 66 37 51
[email protected]
www.oesternykirke.dk
Øster Nykirke Skole
Skoleleder, Jacob Bang
75 80 31 88 lokal 11
[email protected]
Skolebestyrelsesformand
Marianne D. Nymann
40 55 04 89
[email protected]
Redaktion
Joan B. Rasmussen ( 26 24 19 74 [email protected]
Lilly Jessen
( 45 90 35 87 [email protected]
Inge Egsgaard
( 30 47 24 30 [email protected]
Ruth Krag Nielsen
( 20 89 55 79 [email protected]
5
ANNONCER
6
Stafetten
Smedevænget 27
ved Heidi Rokkedahl Byskov og Kevin Byskov
F
ørst og fremmest vil vi gerne takke for
stafetten og dermed muligheden for at
fortælle lidt om, hvad vi er for nogle
størrelser her på Smedevænget 27 i Kollemorten. Vi er en familie på 5 bestående af
mor Heidi og far Kevin, begge 35 år, Ida på
9 (snart 10), Kasper på 7 og Emma på 4 år.
Derudover har vi en Parson Russell Terrier
med det mundrette navn Raveneli Cosmo of
Camelot, eller i daglig tale blot Carlo, samt
katten Misse. Ydermere er grunden beboet af
forskellige høns, samt lidt vagtler i drivhuset – men hønsene kommer vi tilbage til lidt
senere.
Oprindeligt er Kevin opvokset ude vest for
Herning i byerne Vildbjerg og Skibbild. Han
påbegyndte sin HTX inde i Herning, men da
der 3. år skulle til at vælges linjefag, flyttede
han skole til Dalum HTX for at få den ønskede
grønne
profil. Ud
over den grønne
profil viste det sig
også, at Heidi var at
finde i Odense. Dette skete
tilbage i 1998, og vi har således
dannet par i efterhånden 16½ år.
Efter endt HTX var Kevin et år inde og aftjene værnepligt ved Gardehusarregimentets
Hesteskadron, mens Heidi påbegyndte ingeniørstudiet i Odense. Efter kort tid viste
det sig dog, at det ikke var lykken for Heidi,
og hun skiftede derfor ligningerne ud med
pengene og startede som bankelev. Det var
den rette hylde, og Heidi er i dag fortsat at
finde i finanssektoren, hvor arbejdspladsen i
dag er Nykredit Realkredit i Vejle.
Efter endt militærtjeneste og kort afstikker med et job på en rideskole lidt uden
for Odense, startede Kevin i 2001 op på
agronomstudiet på det, som på daværende
7
tidspunkt hed Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Heidi flyttede med derover i
2002, hvor vi fandt en lejlighed i Vanløse.
Her gik så årene, og i 2005 kom Ida til verden på Frederiksberg Hospital en kold februar-nat. Imens var resten af landet indhyllet
i snestorm, og den meget spændte familie
måtte derfor vente i spænding i mere end et
døgn, før end det var muligt at komme over
og se det lille ny familiemedlem. Imens nød
vi den ro, der nu er mulig på en 4-sengs-stue,
og takkede egentligt lidt vejrguderne for, at
vi lige fik lov at få lidt tid for os selv til en
start.
I 2006 købte vi huset i Kollemorten, og Kevin
påbegyndte sit speciale på DJF i Foulum ved
Viborg. Det kan naturligvis virke underligt at
bosætte sig i Kollemorten og hver dag køre
til Viborg, men Heidi havde allerede fået sin
stilling nede i Vejle, og udgangspunktet hed
derfor Vejle og omegn. Egentligt var det lidt
tilfældigt at vi lige landede i Kollemorten, da
vi først havde afskrevet stedet. Vi synes det
lå for langt fra Vejle, og Kevins kommende
arbejdsplads kendte vi jo ikke på daværende
tidspunkt. Men en lørdag, hvor vi var kørt
til Jylland for at kigge på huse, havde vi
fået lagt lidt for meget tid ind i planen og
8
havnede i Tørring. Her gik vi ind til ejendomsmægleren for at høre, hvad han kunne
byde på. Et af husene var det her i Kollemorten, og vi kunne få lov at se det allerede om
søndagen. Pyt – det kunne jo ikke skade at
tage et kig, og således havnede vi altså i Kollemorten. Vi var dog lidt bekymrede, for huset her er bygget i 2002, og hvorfor ville man
så væk allerede i 2006. Kevin var så fræk, at
han faktisk spurgte sælger ind til dette. Tænk
sig hvis det nu var naboerne, som var helt
uudholdelige! Lars og Britta, som sælgerne
hed, kunne berolige os med, at naboerne var
fantastiske, og det har vi absolut nydt godt
af lige siden.
Kevin fik i 2007 en midlertidig stilling som
avlsrådgiver hos en kvægavlsforening i
Brørup og kørte rundt som avlskonsulent,
først på øerne og senere i Sønderjylland. I
januar 2008 blev den stilling skiftet ud med
en stilling i Skejby som konsulent på Landbrugets Rådgivningscenter. Stedet har siden
skiftet navn et par gange, og er her fra januar
2015 kommet til at hedde SEGES. Men arbejdsopgaverne er fortsat de samme og relaterer primært til avlsværdiberegning for malkekvæg i Danmark, Sverige og Finland. Dog
arbejdes der også lidt med andre dyrearter,
og har I således en hund gående derhjemme
med et HD indeks, så er det noget, som
Kevin har beregnet for Dansk Kennel Klub.
Stille og roligt, som tiden er gået, er vi blevet
mere og mere involveret i lokalområdets aktiviteter. Ida og Kasper går begge til spejder,
mens svømning, fodbold, Kildernes Børnekor og gymnastik også hører til de ugentlige
aktiviteter, som dyrkes af familiens 3 børn.
Heidi har siddet i børnehavens bestyrelse, og
er pt kasserer for sommerfestudvalget i Kollemorten. Dertil underviser hun
også et par hold ude i svømmehallen i Thyregod. Kevin har
en enkelt sæson stået i spidsen
for forældre-barn gymnastik
i ØNIF, og er for nuværende
medlem at grupperådet i
Vonge-Kollemorten spejderne
samt næstformand i skolebestyrelsen for Øster Nykirke
Skole. De fleste onsdage er
han også ude og synge gospel
i Kildernes Gospelkor i sognehuset i Vesterlund. Her er vi en skøn gruppe
af voksne mennesker, som får et pusterum
fra den hektiske hverdag med en smule sang,
masser af grin, kage og kaffe samt i ny og næ
også en enkelt Baileys. Men der er plads til
flere, og især kunne det være skønt hvis vi
kunne blive et par mænd mere. Men alle er
mere end velkomne.
Og nu tilbage til det med hønsene. Det er et
afsnit helt for sig selv. Som den bondeknold/
avlsnørd Kevin nu engang er, og Heidi synes
at hun har strakt sig langt nok med at flytte
til en lille landsby og har ikke planer om at
havne på et landbrug, så er kompromiset
kommet til at hedde racehøns. Og de fylder
godt op. I forårsmånederne er der masser
af små kyllinger, som hen over sommeren
vokser, for i vintermånederne at være klar
til årets udstillinger. Og som enhver anden
skønhedskonkurrence, så skal deltagerne
shines lidt op. Så en tur i et gammelt babybadekar og så ellers pakket ind i et håndklæde og lagt til tørre på rad og række ude på
badeværelset. Nej – Heidi har det ikke altid
nemt. Og nu er det ikke længere kun Kevin,
som udstiller. I 2014 udstillede Ida for første
gang, og i 2015 er det også planen at Kasper
skal have sin debut som hønseudstiller. Heidi
påstår godt nok, at børnenes udstillingskarriere blot er Kevins undskyldning for at have
lidt flere høns…
Vi er faldet godt til her i området, og har gennem vore forskellige engagementer mødt en
lang række skønne mennesker og masser af
ildsjæle, som brænder for at gøre området til
et helt særligt sted at bo. Selvfølgelig er der
også ting som vi begge savner fra vores liv i
storbyerne, men hvorfor gå og ærgre sig over
de ting vi ikke kan, i stedet for at glæde sig
over alle de muligheder et liv i et landsbysamfund som Vonge-Kollemorten giver.
Stafetten sender vi videre til:
Anne Louise og
Frank Bondo Bjerregaard Petersen
Mølgaardvej 40, Vonge
9
ANNONCER
10
Godt Nytår fra Spejderne
af Rosa Jørgensen
S
iden udgivelsen af sidste nummer af
Foreningsbladet, har der været travlt
hos spejderne. I november var vi rundt
i sognet med vores julekalendere, de mindste
i Kollemorten og de større børn i Vonge og
opland. Inden vi nåede rundt til alle huse på
landruterne, fik vi udsolgt – tak til alle jer,
der købte / støttede os, det er rigtig dejligt
at mærke opbakningen, når vi ringer på….
det at komme rundt med kalenderne er noget, som spejderne rigtig gerne vil….der går
ofte sport i, hvem der får solgt sine kalendere
hurtigst.
Knap var vi færdige med salget af kalendere, før vi igen måtte i arbejdstøjet…der
skulle produceres og indhentes gevinster til
vores tombola. Tombolaen har haft ”åben” 2
gange i november /december – første gang
var i forbindelse med juletræ`s tændingen.
Efter at have overværet den store nisseprøve
(til alle jer der ikke var med: det var altså
sjovt/godt skuespil) blev gardinet rullet fra,
og der blev danset, sunget, uddelt godteposer og tombolaen åbnede…selv om der var
rigtig travlt, fik vi ikke helt udsolgt. Den anden weekend i december var vi at finde hos
Vores Købmand i Vonge. Vi fik lov til at stille
vores tombola midt i vin / cafeteria området,
og søndag inden middag var alt udsolgt.
TAK til Eva fordi vi måtte være inde i
butikkens varme, godt nok er vi spejdere,
men ikke alle vores gevinster kan klare sne,
regn og kulde. Også TAK til alle jer, som
sponserede gavekort, kurve, vin, glaskunst,
tasker, snacks, og andet godt til tombolaen,
uden jeres støtte ville tombolaen ikke være
den samme.
En velfortjent juleferie lå lige om hjørnet
og alle spejderaktiviteter blev for en kort
stund lukket ned, men knap er vi kommet ind
i den nye år, før Nytårsparaden meldte sig,
måske du lå mærke til, at fanen med følge
kom igennem Vonge 3. søndag i januar?
Efter gudstjenesten i Vonge var alle mand på
løb igennem Vonge – arrangementet sluttede
i Hattens lokaler med boller og varm kakao.
2015 bliver ikke et år uden udfordringer.
Det er positivt, at vi nu er 43 medlemmer,
men samtidig kan vi også se, at vi kommer
til at mangle ledere, bestyrelsesmedlemmer,
kasserer samt støttemedlemmer, der vil give
en håndsrækning med i pressede perioder…..
det er ikke nemt for vores ledere, at ”bære”
mange kasketter på samme tid. Så sidder du
lige og tænker; ”tja - jeg har lidt overskud”,
så ring endelig….også selvom du ikke har
megen spejdererfaring….har du viljen, har
vi kurserne og den praktiske oplæring og opbakning.
2015 bliver også et år med masser af aktiviteter. Ud over de faste møder, skal vi deltage i spejdernes distriktsturnering (sidste år
vandt vi og fik trofæet med hjem), og vi er
også med, når distriktet indbyder til fælles
lejr i Kr. Himmelfartsferien. Det bliver en
større lejr med forhåbentlig rigtige mange
spejdere, en lille forsmag for vores spejdere
på, hvordan det er, når vi er en del af et stort
fællesskab….i 2017 er vi med på spejdernes
lejr med op i mod 30.000 deltagere.
Igennem flere år har de store spejdere arbejdet og sparet sammen til en tur til udlandet. Denne tur er nu endelig ved at blive en
realitet – turen er fastlagt til uge 28 og indtil
videre er der 11 deltagere - referat fra turen
følger i Foreningsblandet om et par numre.
Hermed et godt nytår til alle vores spejdere, forældre og jer der støtter på den ene
eller anden måde.
Se relateret foto på forsiden.
11
Fra svensk polka til rå
guitarklingende rockmusik
af Hans J. Poulsen
D
er findes næppe den musikfestival i området, der kan præstere
bare en tilnærmelsesvis lige så stor
danseglæde som den, der blev indledt med,
til Vonge Musikfestival, som blev afholdt
i Vongehallen lørdag den 16. november.
Efter at arrangør Søren Nygård præcis kl.
12,00 havde budt velkommen til træffets
første publikummer og dets 23 programsatte
musikgrupper, startede Stafetten fra Ølholm
festen op med go gedigen dansemusik. Der
gik næppe 30 sekunder før dansegulvet var
fuldt med glade forventningsfulde gæster.
Der var også god plads til dem, der har
hang til det lidt mere lytte-venlige musikrepertoire. Scene B lagde i løbet af dagen ryg til
adskillige perler, bl.a. høstede Dorf og Henrik Klitgaard fra Frederikshavn stor anderkendelse, med deres unikke optræden.
Den store scene bød på storslået musik i
mange genrer, til de over 500 fremmødtes
store fornøjelse, hvor der blev budt på musik
både med og uden harmonikaen. Bl.a. havde
Sydkystens Rynkeholdere fra Solrød sammensat et rigtig godt sæt med gode og anderledes melodier.
Mange solister og grupper aftvang stor
anerkendelse, her skal bl.a. nævnes Kim
Bernt Jensen, som alene kunne holde hele
dansegulvet proppet under hele sin optræden, Tidals, bestående af guitaristerne
Tor, Niels og Jørgen fra Ribe, som på fremragende vis, underholdt med ren 60ér nostalgi i form af de kendte Shadows og Cliff
Richard-melodier. Årets hovednavn, svenske
Lars Karlson´s Band spillede sig på internationalt højt niveau, gennem et helt fantastisk
repertoire, som gik fra svensk polka, over
12
sydamerikanske rytmer til rå guitarklingende
rockmusik.
Afslutningsvis gik Stafetten fra Ølholm
igen på scenen og afsluttede med Kim
Larsen´s ”Om Lidt Bli´r Her Stille”. Med
således at sætte et punktum for det 12.
Vonge-Træf, har Søren og Anne Nygaard
efterhånden fået hævet musikfestivallens
niveau så højt, at den aftvinger stor respekt
blandt både tilhørere og musikere i branchen.
Annonce generalforsamling ønif + hal
Vi glæder os allerede til næste år. Uge 46 er
det vist 
Øster Nykirke Idrætsforening
Afholder generalforsamling i
Vonge-Kollemorten Hallens Mødelokale:
Tirsdag den 24.februar 2015
Fodbold kl. 18.00
Gymnastik kl. 18.45
Badminton kl. 19.15
Onsdag den 25.februar 2015
Håndbold kl. 18.30
Hovedafdelingen kl. 19.15
Forslag skal være formanden for den enkelte afdeling i
hænde senest 8 dage før afholdelse.
Håber vi ses
Bestyrelserne i ØNIF
Den Selvejende Institution
Vonge-Kollemorten Hallen
Afholder ordinær generalforsamling,
Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 20.00 i hallens
mødelokale
Dagsorden ifølge vedtægterne
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før
Vel mødt
Bestyrelsen
Første arrangement for
tilflyttere blev holdt i januar
af Erna Storgaard
Lokalrådet har i længere tid
arbejdet med at arrangere et
velkomstarrangement for tilflyttere,
så vi får mulighed for at præsentere
vores område, specifikt hvad angår
børnehave, skole og foreninger.
F
ørste gang vi gjorde forsøget i august
2014 blev det aflyst, da der kun var 2
tilmeldinger. Denne gang var der heller ikke mange tilmeldinger, men vi vedtog
at afholde arrangementet under alle omstændigheder.
Skolen var rammen, det er altså helt fantastisk hyggeligt at sidde i biblioteket, flot
velholdt, skønt – så mon ikke det kommer
til at gentage sig, og måske blive en tradition
– vi kan også vælge at holde hvert andet arrangement i børnehaven, som også har nogle
fantastiske rammer.
Aftenens indhold var blandt andet information om forskellige foreninger – så
borgerforeningerne, ØNIF, hal, børnehave
og skole blev præsenteret.
Derudover blev der fortalt om sommerfest og høstfest – med alt hvad dertil hører af
”frivillighed”.
De fremmødte var meget positive overfor at være flyttet til vores lokalområde, og
synes generelt at der var blevet taget rigtig
godt imod dem, også fra naboer osv. – det er
vi rigtig glade for at høre.
Tak til alle der mødte op, også fra foreninger, børnehave og skole.
13
Øster Nykirke Skole - netop nu
af Ruth Krag Nielsen
Skolefesten
november måned afholdt
vi vores årlige skolefest.
I år opførte 6. kl. teaterstykket ” Ivan Ho Ho”, og det
var supergodt. Der var styr
på kulisser, lyd og lys. Efter
stykket udstillede de øvrige
klasser på skolen. Diskoteket
blev holdt i gymnastiksalen,
hvor der var godt gang i musik og
dans. Alt i alt en hyggelig aften og det var
som vanligt godt besøgt.
I
Nyt blod og justeret fagfordeling
Vi har fra 1. januar ansat Hanne Jensen som
lærer. Hanne har en fortid på Økolariet i
Vejle. Hun skal med sin erfaring som formidler og sin store faglige viden give vores
natur/teknik undervisning en vitaminindsprøjtning. I forbindelse med Hannes ansættelse, har det været muligt at optimere
fagfordelingen, så flere af de dygtige fok
vi har, kommer til at undervise i det, de er
bedst til. Det betyder bl.a. at Joan fremover
har engelsk fra 1. – 6. kl. og Lars har musik
fra 1. – 6. kl.
Øster Nykirke Skole
Skolestien 10
7173 Vonge
Telefon 75 80 31 88
Telefax 75 80 31 18
Morgensang på skolen
På Øster Nykirke Skole har vi holdt fælles
morgensang under en eller anden form i
mange år. Der har dog været en pause på
godt et halvt år indtil vi kom til december
2014. Vores musiklærer Lars, fik den geniale
ide at indrette et hjørne på biblioteket, hvor
alle elever nu samles til morgensang. Det er
en fryd for alle musikelskere at høre børnene
synge til morgensangen. Der er styrke bag
sangen akkompagneret af Lars’ glæde ved at
spille for børnene og få dem med til at give
den gas. At morgensang er med til at give en
fællesskabsfølelse og er en mulighed for at
få snakket om tekster, digtere, årstider og
hvad der ellers rører sig er kun et ekstra plus.
Annoncer fra foreninger, skoler & institutioner
Teatergarderoben
Hærvejscentret i Kælderen
Åbent hver tirdag fra kl. 19 - 21
Lukket i skoleferierne
www.teatergarderoben-give.dk
14
Bogbussen hver onsdag
kl. 17.30-18.15
på Bygade i Vonge
20 45 23 78
Vejle Bibliotek
76 81 32 00
[email protected]
www.vejlebib.dk
Nyt fra Regnbuen
af Ruth Krag Nielsen
Nyt i det nye år
om noget nyt skal vi til at indrette
vores gamle børnehaveklasselokale
til et motorikrum, som kan bruges i
skoletid og SFO tid. Det bliver et rum, som
benyttes af børnene sammen med en voksen.
I første omgang skal vi se på, hvilke materialer der skal bruges i rummet og hvordan rummet skal indrettes. Det bliver spændende, det
vil dog tage lidt tid, før alle ting er på plads.
S
Koloni i 2015
Så har vi fået kolonien på plads. Vi skal igen
i år til Rådsklippen i Ejstrupholm. Det bliver
dog et andet koncept end det var sidste år. I
år tager SFO1 og SFO2 afsted sammen fra
onsdag til fredag i uge 27. Det gælder kun
de børn der har moduler hele ugen, hvis
ens barn har 2 eller 3 dags modul, kan barnet kun komme med, hvis der bliver købt et
ugemodul. Dette ugemodul koster omkring
ved 800 kr.
Forårsfest i Regnbuen
Husk at sætte kryds i kalenderen til torsdag
d. 26. marts, da holder SFO1 forårsfest. Der
bliver fællesspisning og børnene vil have
lavet noget, som evt. udstilles eller vises for
jer. Det vil I høre mere om .
Emneuge i foråret
De sidste 14 dage før påske har vi emneuge
i SFO1 Regnbuen. Denne gang skal temaet
være sørøvere, det glæder vi os til. Vi har
godt nok et hav, hvor vi kan sejle på, blot
en lille skolesø, men kunne der ikke placeres
et skib derude, altså et skib som vi selv har
lavet. Mon der findes et par bedstefædre eller
et par fædre, som kunne tænke sig at hjælpe
til med at lave et skib. Vi piger, der er ansat i
Regnbuen har nok ikke lige hænderne skruet
på til at bygge skib, vi vil gerne hjælpe sammen med nogle børn.
Mini SFO
Tirsdag d. 7. april starter der 24 nye børn
i Mini SFO. Der bliver arrangeret besøg i
Regnbuen i løbet af februar og marts måned.
Vi glæder os til at lære alle de nye børn at
kende.
Annoncer fra foreninger, skoler & institutioner
Et aktivt lokalområde
– også på nettet!
www.Vonge-Kollemorten.dk
www.vongekollemorten.wordpress.com
www.facebook.com/Vonge.Kollemorten
Sommerfestudvalget
Udlejning af
grønne stabelstole, 240 stk. á kr. 3,- pr. stk.
(egner sig ikke til glatte gulve!)
bordplade med bukke kr. 7,- pr. stk.
thermokander kr. 5,- pr. stk.
kr. 100,- i depositum.
Henvendelse:
Annette Kjeldsen, Gl. Møllevej 18.
Tlf. 75 80 35 29
15
ANNONCER
16
Interview med
Eva Rand Mogensen
af Ruth Krag Nielsen
E
va kommer fra Kollemorten på Tysklandsvej, hun flyttede til Vonge for
25 år siden. Hun er uddannet på
Give sygehus som køkkenassistent og her
boede hun under hendes uddannelse i kollegieværelserne. Efter endt uddannelse var hun
kort på Horsens sygehus og ville gerne have
været økonoma, men diætmad som er meget
inden for økonoma uddannelsen var ikke
lige noget for Eva. I stedet begyndte hun på
restaurationsbranchen , og det blev ved Vejle
DSB restauranten i 4 år, herefter var hun bestyrer på SBS cafe’ i Horsens i 5 år , herefter
bestyrer af DSB restauranten i Århus i 6 år,
og så lige retur til DSB cafe’ Vejle i 6 år. Alt i
alt var hun i 22 år rundt ved DSB restauranter. Eva var med til at lave tegningerne til den
nye cafe på banegården i Vejle. her var hun i
22 år. DSB restauranter og Kiosker A/S var
privatejet af Vagn Hansen. Da Vagn solgte
det, ville hun ikke være der mere.
Eva valgte at stoppe inden for denne
branche og gå over i Detail branchen, hun
blev forretningschef ved Fakta i Taulov, der
var hun i 2 år.
Derefter var Eva forretningschef ved Q8
på Koldingvej i Vejle 1 år og derefter forretningschef ved Q8 i Billund i 5 år.
Så blev der slået en stilling op som Købmand
i Vonge. I starten var hun ikke vild med tanken men efter mange og lange overvejelser
blev hun og familien enige om, at det var
deres måde at bidrage til lokalsamfundet.
Det er jo ikke kun Eva der kom til at bidrage med arbejdet her ved Min købmand, det
var jo hele familien.
Lone Hansen,som er Souschef har været
sammen med Eva i mange af de år, som Eva
har været rundt omkring, så de kender hinanden rigtigt godt.
I starten var alt nyt for alle, de skulle alle
lære at være købmænd, nye arbejdsrutiner,
hvad virker, hvad dur slet ikke.Det var hårdt
i starten, de skulle alle lære noget nyt hver
dag, lige fra at bestille de rigtige varer, til at
få butikkens dagligdag til at køre.
Det har været en kæmpe hjælp at nogle af
de tidligere medarbejdere, som før har været
ansat ved Helle, ville ansættes igen. Uden
dem havde det været svært at komme så godt
fra start.
Det er en sund forretning, det kører godt
og alle er glade for at der er kommet en købmand her.
Det betyder også rigtigt meget, at der er
en god bestyrelse bag konceptet og det har
der været hele vejen igennem.
Det er jo vigtigt at vi fortsat støtter Min
Købmand, så vi kan beholde Eva og co. I
mange år frem.
17
Taekwondo
af Lilly Jessen
13 årige Casper Lara Jensen fra
Kollemorten, har en lidt speciel
form for sport at dyrke. Nemlig
Taekwondo. Det tager han til
Brande for at dyrke.
T
aekwondo er en kampkunst sport,
som stammer fra Korea.
TAE = fod, KWON = næve, DO
= system.
Taekwondo har stor træningsmæssig
værdi. Hele kroppen trænes effektivt, især
smidighed, så der gøres meget ud af opvarmningen.
Ved at træne Taekwondo tilegner man
sig: Disciplin, respekt, tålmodighed, koncentration, målrettethed, psykisk balance,
smidighed, styrke, hurtighed, balance, koordination, præcision, udholdenhed, kondition
18
mm..
Taekwondo er andet end spark og slag,
det er effektiv træning af hele kroppen.
Man kan sige, Taekwondo er våbenløst
selvforsvar.
En træningsaften begynder altid med,
man bukker, når man på bare fødder træder
ind i Dojang (halgulv), - også når man går
ud!!
Casper har været med i 4 år. Han har nu
bestået 11 bælter, hver farve fortæller, hvor
langt han er. Han arbejder hårdt på at få det
sorte bælte i sommerferien.
Vi tror jo, med sort bælte, så kan han alt,
- men der skal arbejdes videre for at få en
masse snipper sat på, jo flere snipper, jo dygtigere, jo større eksaminer.
Casper er til træning i Brande 5 gange om
ugen, af 1 ½ - 2 timers varighed. Er afhængig
af, at forældrene kan køre både tidlig og sen.
Jeg var heldig den lørdag eftermiddag, jeg
kom på besøg, var han hjemme, da han lige
havde været syg, ellers er han altid afsted
hele lørdagen.
Det er en sport, hvor han kommer vidt
omkring ved stævner og lejre, både her i landet, og han har allerede besøgt både Norge,
Sverige, Island, Finland, Kroatien, Tyskland,
Polen og Holland.
I november blev der afholdt DM i Odense,
her kom Casper hjem en 3. plads i hans
vægtklasse.
Der er 4 træningslejre om året, arrangeret
af TEAM NORDIC, her skal man udtages
for at komme med! Men det slår nu ikke
Casper ud. Han er en dygtig ”dreng” ”ung
mand”.
Af udstyr, har klubben veste og hjelme.
Derudover skal Casper selv sørge for dragt,
og så beskyttelse til tænder, arme, hænder,
vriste, skinneben og en i skridtet. Når Casper
er ude til stævne bruger han elektroniske vest
og vrist beskytter!!
Man kan jo sige, der skal et godt bagland til, for at få det til at hænge sammen.
Så mange gange, Casper skal til Brande, til
træning, stævner, lejre og lommepenge skal
der til.
Caspers kammerater herhjemme, spørger
ofte, hvornår han har tid til samvær. Ellers
må de jo nøjes med at være sammen i skoletiden!!
Så ihærdig Casper er nu, - bliver det jo
spændende,
om viNykirke
om nogle
år, skal se ham
for Øster
Sogn
til VM, EM eller OL, Hvem ved!!
Lige nu arbejde han hårdt på at få sort
bælte til sommer. Alle kampudtryk skal
730 kr./år
moms prøve,
læres1/8
på side
Koreansk.
I den+ teoretiske
bliver Casper spurgt på koreansk, så ham og
1300
+ moms
hans1/4
morside
terper
ind kr./år
i mellem.
Vi ønsker Casper god vind, udholdenhed
1/2 side 2500
kr./år lidt
+ moms
og kampgejst.
Han holder
pause i stævnerne her i foråret, da han skal konfirmeres.
Annoncepriser
Foreningsbladet
Henvendelse:
Annoncepriser
[email protected]
Annoncepriser
Foreningsbladet
HUSK at:
Foreningsbladet
Når Sogn
man støtter Foreningsbladet
for Øster Nykirke
er man med til at udvikle og
vedligeholde sammenholdet i det
side 730 kr./år
+ moms
lokale
miljø, samtidig med, at man
1/8 side 750 kr./år1/8
+ moms
hjælper til at gøre det attraktivt at
side 1300 kr./år + moms
1/8 side
side1375
730 kr./år
++ moms
1/4
kr./år1/4
moms
bosætte sig i lokalområdet..
1/2
side
2500
kr./år
+ moms
1/4
moms
1/2 side 1300
2600 kr./år ++ moms
Man risikerer at øge sit
1/2
moms
kundekartotek…
1/1 side 2500
4900 kr./år ++ moms
for Øster Nykirke Sogn
Henvendelse:
[email protected]
Henvendelse:
[email protected]
HUSK at:
19
ANNONCER
20
Nyt fra ØNIF Gymnastik
af Kirsten Jensen
V
i har igen haft en god sæson, med
livlig aktivitet, på alle de hold, som
vi har kunnet få startet. Et par hold
har vi måtte inddrage, da vi ikke havde
ledere til dem. Går der nogle rundt med en
leder fornemmelse i maven, så kom endelig
frem, så gymnastikafdelingen kan nyde godt
af jer.
Vi har generalforsamling i Gymnastikafdelingen, tirsdag den 24 – 2. Vi håber
på, I vil komme, også at gøre et stykke arbejde. Bestyrelsen trænger til opbakning og
fornyelse. Vis din interesse, behovet er stort.
Gymnastikopvisningen er fredag den 27.
marts, kl. 18.30, i Hallen. Alle vore hold
kommer på gulvet. 2 gæstehold fra Give,
kommer med deres dans og spring. – Der er
lokale børn på holdet. Velkommen til en aften, hvor hallen summer af aktivitet.
Kollemortenhus
af Lene Redsted Jørgensen
V
i havde et fantastisk fremmøde til
vores fællesspisning på Mortensaften, hvor menuen var: And med det
hele, og risalamande med kirsebærsovs. Det
virkede som om alle hyggede sig, der blev i
hvert fald snakket lystig ved alle borde. Vi
der var i køkkenet, fik stor ros fra mange, det
var dejligt.
En stor tak til dem som hjalp til denne aften.
Vi var godt 120 personer, måtte sige nej
til en del. Derfor prøver vi igen. Denne gang
Danmarks nationalret: Stegt flæsk med persillesovs. Sæt kryds i kalenderen mandag
den 9 . marts. Der vil komme nærmere besked ud.
Sidste år havde vi markedsdag, det blev
en dejlig dag. Vi vil i år have markedsdag
lørdag den 20. juni. Gør dig klar med en bod,
med nyt eller gammel, eller mød op og vis
din interesse.
Ellers var 2014, året, hvor vi sagde farvel
til Banko. Vi brugte mange resurser, det gav
ingen eller kun lidt overskud, og fremmødet
faldt.
I 2014 har Kollemortenhus været lejet
godt ud, og nu byder vi 2015 velkommen.
Kollemortenhus
Generalforsamling den 27. april 2015 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der er nogle på valg, som ønsker at holde en pause og vi vil
derfor gerne opfordre til, at man kommer og giver sin stemme
eller tager en tørn i "Husets" bestyrelse.
21
ANNONCER
22
Støtteforeningen Hattehuset
af Torben Spejlborg
S
tøtteforeningen Hattehuset er jo blevet til efter, at den selvejende institution Hattehuset er ophørt 1/8-2014.
Forældrebestyrelsen for Hattehuset besluttede sig for at lave vedtægterne om, så bestyrelsen nu er blevet til en støtteforening. De
har som udgangspunkt det formål, at støtte
arbejdet med børn og unge i vort skole distrikt. Midlerne de har dele ud af er det der
er tilbage af Hattehusets egenkapital efter
regnskabet er gjort op med Vejle kommune.
Selvom der er gået et ½ år nu, så er det først
nu, at regnskabet er ved at være gjort op. Vi
kan endnu ikke i skrivende stund løfte sløret
for hvor mange penge der er tilbage til støtteforeningen og dele ud af.
Noget man bør overveje!
Nu har vi en støtteforening og der er nogle
midler, at dele ud af fra starten. Så nu kommer spørgsmålet? Skal der arbejdedes på, at
få støtteforeningen Hattehuset til at overleve
også efter, at midlerne fra Hattehuset er blevet udelt. Jeg er af den opfattelse at kunne
vi have en støtteforening, som kunne være
med til at støtte op omkring vores børene og
ungdomsarbejde. Så vil det styrke arbejde
med børn og unge i vores sogn. Det vil blive
endnu sjover, at være frivillig i en forening
hvis ens projekter havde nogle gode støttemuligheder lokalt. Børnehaven og skolen
havde muligheder for, at søge støtte til de aktiviteter som de har svært ved, at finde penge
til i hverdagen.
Derfor vil jeg opfordre alle forældre der
har interesse i, at vi har en støtteforening i
vores skoledistrikt om, at møde op til årsmødet i støtteforeningen Hattehuset tirsdag d. 3.
marts 2015 kl. 19.30 i hallens cafeteria. Se
bestyrelsens opslag her i bladet.
Man kan ligeledes finde opslag om
hvornår og hvordan der kan ansøges midler
fra støtteforeningen.
Støtteforeningen Hattehusets Årsmøde 2015
Tirsdag den 3. Marts 2015 - kl. 19.30 - i Hallens Cafeteria
Dagsorden ifølge vedtægterne
Denne aften vil nogle af punkterne bl.a. være:
• Fremlæggelse af regnskabet
• Ideer og forslag til hvordan vi kan få den kapital vi har til at “yngle!
Vores vedtægter kan ses på: vonge-kollemorten.dk
Der vil blive serveret kaffe og te.
Vi vil glæde os til at se dig til årsmødet - tag blot en nabo eller ven med - alle er
velkomne! Vær med til at skabe gode forhold for vores børn og unge - mød op og støt
en god sag!
På bestyrelsens vegne, Lars Storm - 28 57 35 17
23
ANNONCER
24
Kom til generalforsamling i
idrætsforeningen
af Erna Storgaard
Bestyrelsesarbejdet er en vigtig
del af foreningsarbejdet – det
kræver mest af alt engagement
og lysten til at sætte sit præg på
idrætten i vores lokalområde.
D
et at være bestyrelsesmedlem behøver ikke kun at være ”hårdt arbejde”. Det er faktisk sjovt, inspirerende og meget givende at være med
i bestyrelsesarbejdet, og derved være med
til at udvikle hele vores lokalområde, hvad
sportsaktiviteter angår.
Der er masser af forskellige opgaver i
bestyrelserne – du vil dog som medlem
ikke være involveret i dem alle, men kan
naturligvis være med til at beslutte hvor netop dine kompetencer ligger, så ressourcerne
bruges bedst muligt.
Du har naturligvis også muligheden for
at prøve noget helt nyt, udfordre dig selv, så
du får ny viden ved at være en del af bestyrelsesarbejdet – jo flere der engagerer sig,
des bedre.
Der er plads i til nye medlemmer i alle
bestyrelser i Øster Nykirke Idrætsforening
– også hovedbestyrelsen, hvor der er 3 faste
pladser (formand, sekretær, kasserer og 2
suppleanter)
Se mere på vores hjemmeside www.ønif.
dk – og kontakt os gerne, hvis du har specifikke spørgsmål.
Generalforsamlingerne foregår d. 24. og
25. februar – se særskilt annonce her i bladet.
Glæder os til at se Jer – også selv om I
ikke stiller op til bestyrelserne.
Vonge Antennelaug indkalder
til generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes i
Vonge – Kollemorten Hallens cafeteria
torsdag d. 12. marts kl. 19.30.
Er der forslag som ønskes behandlet,
skal disse skriftlig sendes til bestyrelsen senest 1. marts.
Ønsker du / i at have indflydelse på hvad sker fremover,
så mød frem på generalforsamlingen,
overvej evt. at gå aktivt ind som
bestyrelsesmedlem.
p.b.v.
Bent Andersen
25
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Hatten
samt foreningsmøde for alle foreninger i
Øster Nykirke Sogn
Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 18.00
På Vonge Kro
18.00
19.00
19.30
20.00
Program:
Lokalrådet Hatten serverer aftensmad – lad jer overraske!
Foreninger og institutioner fortæller kort omkring status for eget område.
Aftenens tema – et aktuelt tema tages op – er ikke klarlagt i skrivende stund
Repræsentantskabsmøde i Lokalrådet Hatten.
Dagsorden for repræsentantskabsmødet:
1. Valg af stemmetæller.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsfremlæggelse.
5. Behandling af indkommende forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Godkendelse af budget.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af 2 revisorer og en suppleant.
10. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
repræsentantskabsmødet.
Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før
mødets afholdelse.
Tilmelding til spisning ved repræsentantskabsmødet bør ske senest d. 3. marts til Torben på tlf.
24 91 67 89 [email protected] eller til Erna på tlf. 25 27 78 80 [email protected]
Har du lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet, eller blot ”give en hånd med” i ny og næ – så er du mere
end velkommen – der er altid plads til flere. – Vil du vide mere om arbejdet, så kontakt en fra bestyrelsen, du
ser kontakt-oplysninger på hjemmesiden www.vonge-kollemorten.dk
Vi glæder os til at jer.
Med venlig hilsen
Lokalrådet Hatten
Torben Spejlborg, Hanne Nørtoft, Else Marie Nissen, Niels Bork, Conni Schrøder, Jørgen Mikkelsen, Erna Storgaard
26
VONGE OG OMEGNS BORGERFORENING
Aktiviteter 2015:
13. juni
Arbejdsdag på legepladsen ved Nordvangen/Tornparken
23. juni
Skt. Hans på legepladsen ved Nordvangen/Tornparken
6-12. sept.
Høstfestuge
17. nov.
Generalforsamling i Vonge-Kollemorten Hallens cafeteria
29. nov.
Julearrangement i Vonge-Kollemorten Hallen
Bestyrelsen 2015:
FORMAND:
Margit Johnsen
Tlf: 22 73 35 54 / Mail: [email protected]
NÆSTFORMAND: Uffe Jensen
Tlf: 20 51 77 99 - 51 27 10 38 / Mail: [email protected]
KASSERER:
Bente Simonsen
Tlf: 25 61 27 10 / Mail: [email protected]
SEKRETÆR:
Helle Hansen
Tlf: 27 28 35 16 / Mail: [email protected]
MEDLEM:
Jens Jensen
Tlf: 25 11 41 33 / Mail: [email protected]
1. SUPPLEANT:
Benny Nielsen
Tlf: 20 14 10 31 / Mail: [email protected]
2. SUPPLEANT:
Karina Dresler
Tlf: 28 35 30 47 / Mail: [email protected]
Samtidigt vil vi sige stor tak til de afgåede medlemmer, Per Vestergård,
Michael Kjær og Marianne Lybker.
De har gennem de sidste mange år gjort en stor indsat i VOB, og har med
et altid godt humør og utrolig stor entusiasme, udført de mange forskellige
arbejdsopgaver, som har været i borgerforeningen.
Endnu en gang mange tak og stor velkommen til de nye medlemmer,
Uffe, Jens og Benny.
27
ANNONCER
28
Til glæde og gavn
for børn og unge
Hvad er det ? - spørger du måske dig selv!
- Jo, det er formålet med støtteforeningen Hattehuset
Vi er en støtteforening der har til formål at give økonomisk støtte til initiativer der
gavner de børn og unge der er bosiddende i Øster Nykirke Skoledistrikt.
Hvordan gør i så det?
Hvis du f.eks. har en ide til en aktivitet eller hvis I er en forening der har noget
materiel eller lign., der trænger til en opfriskning eller udskiftning, så kan i søge om
penge til dette.
Hvordan søger man om penge?
Der er 3 ansøgningsfrister om året - nemlig 1/2 + 1/6 + 1/10
og ansøgningen skal sendes til formand
Lars Storm på mail adressen: [email protected]
Så bliver ansøgningen behandlet i bestyrelsen,
der så vender tilbage med et svar hurtigst muligt.
Vi har midler at gøre godt med, men de er desværre begrænsede.
- Så har du ideer til hvordan vi kan få disse midler til at yngle, så der er flere børn og
unge, der også i årene fremover, ville kunne få glæde af dem - ja, måske brænder du
også for at være med til at få dem til at yngle, så skal du være velkommen.
Annoncer fra foreninger, skoler & institutioner
Borde og stole udlejes
Træstole 3 kr/stk
Plaststole 5 kr/stk
Borde 10 kr/stk
Det lejede skal leveres
tilbage inden for en uge.
Mikael Petersen ž Tlf 61 63 21 52
Kollemortenhus
Dejlige festlokaler med
gode køkkenfaciliteter
udlejes på
tlf. 75 80 35 33
29
Nyt fra Kolbøtten
af Vibeke A. Bræstrup
Et nyt år er skudt godt i gang,
ja faktisk et helt særligt år.
For i år fejrer Kolbøtten 10 års
jubilæum.
E
t tilbageblik på sognets børnehaver:
Børnehaven Kolbøtten som vi kender den i dag, blev i 2005 til som et
produkt af en vellykket sammenlægning af
Koloritten og Krudthuset som henholdsvis lå
i Vonge og Kollemorten. Den 30. april 2015
fejrer vi dagen med Åbent Hus fra kl. 14-16.
Jeg vil forsøge, at tage jer med på en rejse
tilbage i tiden, for faktisk startede samarbejdet mellem de to børnehaver allerede i 1997.
Krudthuset startede op den 1. februar 1989
som nærmeste nabo til Vonge skole. Dengang bekymrede man sig for om der i det
hele taget var grundlag for en børnehave i
Øster Nykirke Sogn! Senere kom så fritidsordningen Regnbuen til, og Krudthuset blev
en integreret institution med ca. 15 børn.
Glædelig nok var der ikke nok plads til
sognets børn og
1. juni 1997 blev satellitbørnehaven
Koloritten etableret, i lejede lokaler i Hærvejscentret. Noget af personalet fra Krudthuset blev overflyttet til Koloritten og der
blev oprettet en afdelingslederstilling og 20
børnehavepladser. Den 1. januar 1999 forlod
Regnbuen teamet og blev lagt under skolen
og skolebestyrelsen. Men i takt med at børnetallet steg, blev Koloritten 1. januar 2001
en selvstændig enhed med egen ledelse og
plads til 50 børn. Herefter blev samarbejdet
mellem Krudthuset og Koloritten på et andet
plan. Krudthuset kunne nu efter tilbygning af
”Troldungestuen” rumme 34 børn.
30
Efteråret 2003 begyndte et faldende børnetal at spøge, og byrådet så det som nødvendigt at foretage besparelser og sikre effektivitet. Den 26.maj 2004 blev det vedtaget at
nedlægge Krudthuset pr. 31.marts 2005.
Den 1.august 2004 tog personalet i
Krudthuset og Koloritten fat på den store
opgave det er at sammenlægge to institutioner. Alt blev analyseret til mindste detalje
– og kun det bedste fra begge børnehaver
kom med over i fusionsbørnehaven. To
forældrebestyrelser blev til en, og arbejdet
med at skabe Kolbøtten var i gang. Efter
en større navnekonkurrence og en politisk
beslutning blev det vedtaget at børnehaven,
i fremtiden, skulle hedde Børnehaven Kolbøtten. Navnet blev foreslået af repræsentanter fra både Krudthuset og Koloritten.
Når folk hører Børnehaven Kolbøtten, skulle
det gerne få dem til at tænke på, at det er en
børnehave fuld af glade børn, og et personale
der prioriterer, at børnene får mulighed for at
røre sig og udvikle sine motoriske færdigheder både ude og inde. Samtidig skulle ordet ”kolbøtten” også synliggøre, at vi havde
vendt alt på hovedet og startet på en frisk.
I april 2015 har Kolbøtten så eksisteret i 10 år, og vi har fået skabt en bæredygtig institution som vi er stolte af. Vores
fornemmeste opgave er, at være med til at
give sognets børn en god barndom, fyldt
med gode oplevelser og erfaringer nok til
at kunne mestre livets mange udfordringer.
Deres første udfordring er livet som elev, og
derfor er børnehaven et naturligt bindeled til
Øster Nykirke Skole. Børnene i Kolbøtten
får dagligt udfordringer der passer til deres
alder, kunnen og formåen, således at de kan
forlade børnehaven med en ”rygsæk fyldt af
succesoplevelser, erfaringer og selvtillid”
nok til at mestre livets næste epoke.
Vi går hop-timistiske ind i en ny 10 års
epoke, og glæder os til at forsætte vores gode
samarbejde med forældre, skole, dagpleje og
lokale foreninger.
Der sker stadig fornyelse i Kolbøtten
Mon ikke de fleste som køre forbi vores
”lille” hus har opdaget, at de gamle træer
langs Hærvejen er blevet fjernet. Træerne
var hårde ved vores nye tag, og heller ikke
i særlig god forfatning længere, derfor måtte
de lade livet. Den dag, hvor træfældningsmaskinen tog fat, var vores børn klistret til
vinduerne, for at se deres fascinerende virke.
Og hold da op, så meget dejligt lys vi har
fået ind. Ud over det har vi fået udskiftet et
af de gamle vinduer og fået indsat et vindue
til gulv med udsyn til verden ”uden for murerne”. Børnene nyder, at kunne følge med på
trafikken, snakke om hestene på den anden
side og ikke mindst have mulighed for at
vinke til naboer og forældre der kører forbi.
Forældrebestyrelsen arbejder stadig for
forbedringer
I efteråret lykkes det at skaffe et sponsorat på
5000 kr fra Den Jyske Sparekasse – et beløb
som skal bruges til at etablere et nyt sandkasseområde.
Også Din Bilpartner i Kollemorten har
været med til at sætte lidt kolorit på hverd-
VONGE
Tilbudsavisen fra Min Købmand er fra
årsskiftet gået over til at blive leveret med Post
Danmark. Det betyder desværre, at hvis man
er tilmeldt ”nej tak reklamer” får man ikke
tilbudsavisen.
I den forbindelse kan Min Købmand tilbyde
kunderne at de kan modtage tilbudsavisen med
posten, selvom de er tilmeldt til ”nej tak
reklamere”.
Man kan nemt tilmeldt sig på hjemmesiden
www.minkobmand.dk
Man kan også på hjemmesiden læse den
aktuelle tilbudsavis.
Man skal desværre tilmelde sig igen, da kæden
bag Min købmand ikke kan få tilgang til de
tidligere tilmeldinger, da disse ejes af et andet
firma. Vi undskylder for ulejligheden
Bestyrelsen ”Min Købmand Vonge”
31
ANNONCER
32
agen. Årets julebagning af kagemænd og
kagekoner fik i år en hel ny dimission – da
børnene fik hver sin bil- kageform udleveret.
Mon ikke der har været mange kagebiler fra
Din Bilpartner hjemme i de små hjem denne
jul.
Vigtige datoer:
Man. d. 16.februar:
Fastelavnsfest for børn og forældre der har
mulighed for at deltage
Fre. d. 20. marts:
Afslutningsfest for kommende skolebørn
Tors. d. 16.april:
Forældremøde
Tors. d. 30. april:
Kolbøtten fejrer 10 års jubilæum med Åbent
Hus fra kl. 14-16
Lør. d. 9.maj:
Arbejdsdag for Sommerfuglene og andre interesserede
Foråret:
Markedsdag – Åben for alle – mere info ved
Købmændene.
Vil du vide mere om foreningslivet
i Vonge-Kollemorten?
af Erna Storgaard
Lokalrådet Hatten har eksisteret
i mange år, og har traditionen
tro repræsentantskabsmøde i
marts måned – alle er velkomne
til at deltage.
D
ette års repræsentantskabsmøde afholdes d. 18. marts på Vonge kro. Vi
starter med fællesspisning kl. 18.00
(husk tilmelding), hvorefter alle fremmødte
foreninger fortæller om deres forgangne år.
Aftenens debat-tema er endnu (i skrivende stund) ikke fastlagt – men vi kommer
til at debattere et aktuelt emne, inden vi
runder aftenen af med repræsentantskabsmødet, hvor der er formandsberetning, valg
til bestyrelsen osv. – alt sammen i henhold til
vedtægterne, naturligvis.
Vi mangler dig i bestyrelsen!
Repræsentantskabsmødet byder også på valg
til bestyrelsen, som består af 7 medlemmer,
samt 2 suppleanter. Igen i år er der ”ledige
pladser” i bestyrelsen, mere specifikt er der
1 plads som skal fyldes ud direkte i bestyrelsen, ligesom der skal vælges 1-2 suppleanter – så har du lyst til at være med er du
mere end velkommen til at stille op.
Arbejdet i lokalrådet er på ingen måde
besværlig, eller enorm tidskrævende – der
afholdes 5-6 møder om året, ud over eventuelle ad-hoc udvalgsmøder, som man engagerer sig i efter behov og interesseområde.
Har du spørgsmål til lokalrådets arbejde
kan du se mere på www.vonge-kollemorten.
dk – her er alle referater blandt andet lagt
ud – klik på fanen Lokalrådet Hatten, samt
underfaner.
Se indkaldelse til repræsentantskabsmøde
her i bladet.
Håber på stort fremmøde.
På lokalrådets vegne, Erna Storgaard
(næstformand)½
33
Sommerfesten i Kollemorten
af Jørgen Mikkelsen
S
å skal vi i gang med nr. 39 i rækken
af sommerfester i Kollemorten. En
sommerfest der startede i et stort telt
ved skolen de første 2 år. Da så Kirstein byggede garagen, blev aftenfesten flyttet om på
Industrivænget. Nu er vi så tilbage igen, nu
med et telt hvor der er fast gulv og bar/
til morgenkaffe og... Vi glæder os til at lave
det færdige program.
Men: Festudvalget har et par huller, så der
er plads i udvalget til såvel nye som erfarne
kræfter.
Kontakt det gl. festudvalg, Kollemorten
Borger- og Ungdomsforening eller Kolle–
mortenhus hvis du har lyst til at være med.
Der er endnu ikke lagt program, men lur mig
om ikke det igen i år hedder: tirsdag bankospil, torsdag grill/konditur m.m. og lørdag
stort morgenbord med efterhånden små 300
Hatten
Jørgen Mikkelsen - Smedevænget 19
Mob. 28103414
Hatten - Lokalrådet for Øster
Nykirke Sogn
-­  Har som formål at styrke udviklingen i
lokalsamfundet Øster Nykirke sogn.
- Arbejder for at udbygge sammenholdet og
samarbejdet mellem foreninger, institutioner,
interessegrupper og borgere i Øster nykirke sogn.
- Lokalrådet
- Giver via koordinatoren hjælp og støtte til
Side
Side
35 35
- Hatten
- Hatten
– Lokalrådet
– Lokalrådet
forfor
Øster
Øster
Nykirke
Nykirke
Sogn
Sogn
For Øster Nykirke Sogn
udvikling af nye initiativer/ideer, som er til gavn
VilVil
gerne
gerne
have
have
ændret
ændret
deres
deres
medlemsfelt
medlemsfelt
på på
s. 35
s. 35
til:til:
for lokalsamfundet.
Navn
Navn
Formand:
Formand:
Torben
Torben
Spejlborg
Spejlborg
Adresse
Adresse
Kontaktoplysninger
Kontaktoplysninger
Vonge
Vonge
Skovvej
Skovvej
9, 7173
9, 7173
Vonge
Vonge
24 24
91 91
67 67
89 89
[email protected]
[email protected]
Næstformand:
Næstformand:
Erna
Erna
Storgaard
Storgaard
Kastanievænget
Kastanievænget
1, 7173
1, 7173
Vonge
Vonge
Side
35
- Hatten
– Lokalrådet
for Øster Nykirke
Sogn
25 25
27 27
78 78
80 80
[email protected]
[email protected]
Kasserer:
Kasserer:
Vil Hanne
gerne
have
ændret deres
medlemsfelt
på
s. 35 til:7323
Hanne
Hærvejen
Hærvejen
210,
Kollemorten,
Kollemorten,
Give
Give
Side
35Nørtoft
- Nørtoft
Hatten – Lokalrådet
for 210,
Øster
Nykirke
Sogn 7323
40 40
87 87
28 28
59 59
[email protected]
[email protected]
Navn
Adresse
Kontaktoplysninger
Medlemmer:
Medlemmer:
VilNiels
gerne
have ændret deres
medlemsfelt
påVonge
s. 35 til:
Formand:
Niels
Bork
Bork
Pilevænget
Pilevænget
3, 7173
3, 7173
Vonge
40 40
43 43
66 66
16 16
[email protected]
[email protected]
67 89
Torben Spejlborg
Vonge Skovvej 9, 7173 Vonge
Navn
Adresse
Kontaktoplysninger
Conni
Conni
Schrøder
Schrøder
Agerholmvej
Agerholmvej
6, Kollemorten,
6, Kollemorten,
7323
7323
Give
Give [email protected]
25
25
65 65
31 31
90 90
[email protected]
[email protected]
Næstformand:
Formand:
Jørgen
Jørgen
Mikkelsen
Mikkelsen Kastanievænget
Smedevænget,
Smedevænget,
Kollemorten,
7323
Give
Give 2528
10
34
14
Erna
Storgaard
Vonge
27
7810
80
2428
91
6734
8914
Torben
Spejlborg
Vonge
Skovvej1,Kollemorten,
9,7173
7173
Vonge7323
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Else
Else
Marie
Marie
Nissen
Nissen
Assenholtvej
Assenholtvej
3, 7173
3, 7173
Vonge
Vonge
30 30
89 89
84 84
54 54
Kasserer:
Næstformand:
Hanne
Hærvejen
210, Kollemorten,
7323 Give
[email protected]
87
28 59
ErnaNørtoft
Storgaard
Kastanievænget
1, 7173 Vonge
[email protected]
27
78 80
Suppleanter:
Suppleanter:
[email protected]
[email protected]
40 40
11 11
77 77
35 35
Mette
Mette
Ellermann
Ellermann
Assenholtvej
Assenholtvej
1, 7173
1, 7173
Vonge
Vonge
Medlemmer:
Kasserer:
Niels
BorkNørtoft
Pilevænget
7173Kollemorten,
Vonge
[email protected]
43
66 16
Hanne
Hærvejen3,210,
7323 Give
[email protected]
87
28 59
Marianne
Marianne
D. Nymann
D. Nymann Pilevænget
Pilevænget
2, 7173
2, 7173
Vonge
Vonge
40
40
55 55
04 04
89 89
[email protected]
[email protected]
Conni
Schrøder
Agerholmvej 6, Kollemorten, 7323 Give
[email protected]
[email protected]
31 90
Medlemmer:
[email protected]
Niels Bork
Pilevænget 3, 7173 Vonge
40 43 66 16
34
Jørgen Mikkelsen
Smedevænget, Kollemorten, 7323 Give
28 10
34 14
[email protected]
[email protected]
Conni Schrøder
Agerholmvej 6, Kollemorten, 7323 Give
25 65 31 90
Else Marie Nissen
Assenholtvej 3, 7173 Vonge
30 89
84 54
[email protected]
35
Flot! Du handler. Du skaber mulighed for at andre kan
tage over. Det kan godt være, at du er bange. Det kan
godt være, at du føler dig handlingslammet. Men du har
taget det første vigtige skridt til at redde et andet
menneskes liv.
36
Billeder fra Børnehaven Kolbøtten.