DM i Teknologi og Erhvervscase 2015

DM i Teknologi og
Erhvervscase 2015
Kreative opfindelser og skarpe forretningsideer
Regionale mesterskaber – Region Nord
Hvem er landets bedste produktudviklere og markedsstrateger?
Elever fra teknisk gymnasium og handelsgymnasiet dyster om at blive
danmarksmestre:
HTX-eleverne opfinder nye spændende produkter, der gør hverdagen nemmere
HHX-eleverne udtænker forretningsplaner for en kendt dansk virksomhed
Kære tekniske gymnasier og handelsgymnasier
Danske Erhvervsskoler inviterer hermed til regionsmesterskab i DM i Teknologi og
Erhvervscase den 23. september 2015.
De regionale mesterskaber bliver afholdt 5 steder i landet. Jeres skole/hold skal deltage
i regionsmesterskabet i Region Nord. Det finder sted på følgende skole:
Aalborg Handelsskole
Turøgade 1
(hovedindgangen er i Lollandsgade)
9000 Aalborg
Kontaktperson:
Jørn Dahl
Tlf. 27 10 59 29
Mail: [email protected]
Skolerne er blevet fordelt mellem de 5 regioner efter geografi og antal af deltagere i de
enkelte områder. I alt 7 HHX-hold og 5 HTX-hold deltager ved det regionale mesterskab
på Aalborg Handelsskole. Se den fulde oversigt over skoler og hold i deltagerlisten.
Dommerpanelet består af undervisere fra skolerne og virksomhedsrepræsentanter.
Oversigten over dommere vil blive offentliggjort på www.danskeerhvervsskoler.dk
inden de regionale mesterskaber.
Med venlig hilsen
Udvalget for de erhvervsgymnasiale uddannelser
Danske Erhvervsskoler
Program
De regionale mesterskaber foregår i tre konkurrenceforløb:
1) Indledende runder
Her skal alle deltagere give en præsentation af deres opgave. HHX- og HTX-holdene
har hver 20 minutter til deres præsentation. Censorerne udpeger tre HHX-hold og
tre HTX-hold, der går videre til semifinalen.
2) Semifinale
I semifinalen bliver de tre HHX- og tre HTX-hold kaldt op et ad gangen. Holdet skal
give en præsentation af deres projekt på 5 minutter. Holdets fremlæggelse foregår
på scenen, hvor der er mulighed for at bruge PowerPoint og lignende.
I semifinalen udpeges der en HHX- og en HTX-gruppe, der går videre til finalen den
20. oktober – og herunder også finalistdagen den 19. oktober.
Vinderholdene modtager hver en vandrepokal, og alle deltagerne modtager et
diplom.
3) Kåring af den flotteste stand
Alle hold har en stand til rådighed, som de kan bruge til deres præsentation. I løbet
af regionsmesterskabet skal vi kåre den flotteste stand. Alle elever er med til at
stemme om, hvilken stand der skal have prisen som den flotteste. HHX og HTX
konkurrerer her imod hinanden.
Se tidsplanen nedenfor.
Tidsplan for det regionale mesterskab i nord:
Kl. 8.30
Skolerne åbner lokalerne, så eleverne kan stille op
Kl. 9.45 – 9.55
Fælles velkomst for alle deltagere (HHX+HTX)
Kl. 10.00 – 10.20
1. præsentation (hhx)
(Mercantec)
3. præsentation (hhx)
Kl. 10.25 – 10.45 (Handelsgymnasiet
Aars)
Kl. 10.45
2. præsentation (hhx)
1.præsentation (htx)
(Skive
(Skive Tekniske Skole)
Handelsgymnasium)
3. præsentation (htx)
4.præsentation (hhx)
(Teknisk Gymnasium
(EUC Nord)
Aars)
2.præsentation (htx)
(Tradium)
4. præsentation (htx)
(EUC Nord)
Pause
5. præsentation (hhx)
Kl. 11.00 – 11.20 (Handelsgymnasiet
Frederikshavn)
6. præsentation (hhx)
(Aalborg
5. præsentation (htx)
Handelsskole –
(TECH College Aalborg)
Saxogade)
7.præsentation (hhx)
Kl. 11.25 – 11.45 (Aalborg Handelsskole
– Turøgade)
Kl. 12.00-13.20
Frokost – værtsskolen står for forplejning – dommerne voterer
Kl. 13.20 – 13.30 1. semifinalistpræsentation (hhx) ( inkl. kåring og præsentation)
Kl. 13.35 – 13.45 1. semifinalist præsentation (htx) ( inkl. kåring og præsentation)
Kl. 13.50 – 14.00 2.semifinalistpræsentation (hhx) ( inkl. kåring og præsentation)
Kl. 14.05 – 14.15 2. semifinalist præsentation (htx) ( inkl. kåring og præsentation)
Kl. 14.20 – 14.30 3.semifinalistpræsentation (hhx) ( inkl. kåring og præsentation)
Kl. 14.35 – 14.45 3. semifinalist præsentation (htx) ( inkl. kåring og præsentation)
Kl. 14.50 – 14.05 Dommerne voterer, og der optælles stemmer til kåring af den flotteste stand
Kåring af finalister til finalen hos DI i København - samt vinderen af flotteste stand
Ca. Kl.15.10
1) Finalisterne præmieres med en vandrepokal
2) Vinderne af den flotteste stand får gavekort til en biograftur
3) Alle deltagere får et diplom (uddeles samlet til en elev på holdet)
Kl. 15.30
Deltagerne har mulighed for at få feedback på deres præsentationer fra censorerne
Praktiske informationer
Til eleverne
 Eleverne aftaler med deres lærere, hvornår de ankommer til regionsmesterskabet.
 Alle stande skal være klar kl. 9.45, når der er fælles velkomst.
 Der vil være en stand og et bord, som eleverne kan dekorere og bruge som en del af
deres præsentation af projektet.
Standen er en krydsstand, hvor gruppen har en vinkel.
Standene måler 1x1 meter og er 2 meter høje.
Standen vil have et nummer. Nummeret hører til holdet og bruges bl.a., når den flotteste







stand skal kåres.
Eleverne skal læse afsnittet om forberedelse og bedømmelseskriterier, som en del af
forberedelsen. Begge dele findes på www.danskeerhvervsskoler.dk – direkte link
her.
Eleverne må gerne få hjælp af deres lærere til at forberede sig til
regionsmesterskabet.
Eleverne skal selv medbringe forlængerledning, hvis der skal bruges computer eller
lignende.
Der er adgang til trådløst nedværk.
Eleverne skal forberede to præsentationer. En præsentation på 20 minutter til de
indledende runder, hvor de fremlægger ved deres stand og en præsentation på 5
minutter til semifinalen, hvor de fremlægger på scenen.
Til konkurrencen vil der være mulighed for at få feedback fra censorerne, når
præmieoverrækkelsen er overstået.
Eleverne opfordres til at like Facebook-siden for DM i Teknologi og Erhvervscase –
her. Og i øvrigt benytte hashtagget #dmiteknologiogerhvervscase på Instagram.
Til lærere
 Alle kontaktpersoner til DM i Teknologi og Erhvervscase vil få tilsendt fem plakater,
som de bedes sætte op på skolen. Plakaterne bliver fremsendt i begyndelsen af
september 2015.
 Lærere må gerne hjælpe eleverne med deres forberedelse til DM.
 Lærerne bedes give eleverne feedback på deres oplæg og evt. deltage, hvis eleverne
ønsker at gøre brug af muligheden for feedback, når præmieoverrækkelsen er
overstået.
 Værtsskolen sørger for forplejning under mesterskabet.
Deltagerliste Region Nord
Holdnummer
1. HHX
Skole/afdeling
Mercantec
2. HHX
Skive
Handelsgymnasium
3. HHX
Handelsgymnasiet
Aars
4. HHX
EUC Nord
5. HHX
Handelsgymnasiet
Frederikshavn
6. HHX
Aalborg
Handelsskole Saxogade
Deltagere
Jesper Schelander
Pedersen
Simon Østrup
Troelsen
Nikolaj-Simon
Rasmussen
Simonsen
Jonas Østergaard
Bæk
Laura Kristensen
Kim Corell Lundberg
Glintborg
Malthe Elholm
Jensen
Sophie Dahl
Thomasen
Julie Lyth Lausten
Emilie Christiansen
Emilie Blistrup
Østergaard
Sebastian Skipper
Dreymann Nielsen
Lasse Dreiøe Jansen
Kristoffer Hyldahl
Mathias Krog
Pedersen
Malene Beulous
Kevin Linnerup
Kjeldsen
Simon Gøgsig
Egebak Jensen
Rasmus Hovaldt
Camilla Bech Jensen
Camilla Henriksen
Caroline Holm
Uggerhøj
Andreas Trolle
Larsen
Mathilde Bagger
Lund
Lasse Filt
Andreas Jul Jensen
Andreas Herman
Frederiksen
Kontaktperson
Erik Jensen
Henrik Nyby
Charlotte Langerskov
Henrik Mogensen
Sascha Christensen
Jakob Lyby Hansen
7. HHX
Aalborg
Handelsskole Turøgade
1. HTX
Skive Tekniske Skole
2. HTX
Tradium
3. HTX
Teknisk Gymnasium
Aars
4. HTX
EUC Nord
5. HTX
TECH College
Aalborg
Kevin Huynh
Marcus Myrtue
Christiansen
Mathias Blak Frost
Nicolaj Christensen
Lærke Krog Jensen
Malene Heilskov
Veje
Emily Behnk Solnæs
Jakob Kaad
Jens Thygesen
Kim Jensen
Nicklas K. Vraa
Morten Møller
Timmermann
Thomas Geil Nielsen
Emma Magnusen
Helle Jess
Anders Linder
Christensen
Anders Steen
Kortegaard
Lise Østergaard
Thomas Frank
Mogensen
Berit Mass Vølker
Finn Søltoft
Hangaard
Jakob Lund
Henrik Mortensen
Peter Toftemark
Dorte Blicher Møller