Engelsk B / hold 1c / underviser Helle Nøjgaard

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Maj-juni, 14/15
Institution
Horsens HF og VUC
Uddannelse
Hf 2-årigt
Fag og niveau
Engelsk hf-B
Lærer(e)
Helle Nøjgaard
Hold
1.c
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Growing up – Dreams & Expectations
Titel 2 Food
Titel 3 Football
Titel 4 Children´s Literature – from Beatrix Potter to Harry Potter
Titel 5
Titel 6
Side 1 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert
forløb)
Titel 1
Growing up – Dreams & Expectations
Indhold
Tekster der handler om forholdet mellem forældre og børn med fokus på
forældrenes forventninger til og håb og drømme for deres børn el. mangel på
samme.
Kernestof:
Fra The Entrance v. I. Mulbjerg & E. Rosenvold (Systime, 1989):
Penelope Lively: Clara´s Day, pp. 50-58
Textual Analysis, pp. 47-49
Fra Man belonging – or not belonging v. Kaj frandsen & Bjørn Gyland
(Gyldendal, 1977): John Wain: Manhood, pp.11-23
Fra The Lift v. K. A. Børgesen et al (Gyldendal, 1993):
Philip Larkin : This Be the Verse, p. 106
Fra Melvin Burgess: Billy Elliot (The Chicken House, 2001), pp.48-51 m.
Supplerende stof:
Film: Billy Elliot
Omfang
15/8 – 19/9 2014
Særlige
fokuspunkter
-Introduktion til tekstanalyse: characterization, point-of-view, setting, theme,
message
-Fokus på digt og novelle
-Gloseindlæring og udtale
-Pre-reading exercises, post-reading exercises
-Basisgrammatik
Væsentligste
arbejdsformer
-Gruppearbejde
-Pararbejde
-Klasseundervisning
-Skriftligt arbejde: bl.a free writing til novellen Manhood
-Summary af novellen Manhood
Side 2 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2
Food
Indhold
Tekster med fokus på madvaner (sund><usund mad) hvad vil det sige at være
sund ? Fedme og spiseforstyrrelser og konsekvenserne af disse.
Kernestof:
iBogen From Where You Are (Systime) af Tony Søndergaard Andersen og
Morten Petersen:
Kapitel 1 Food : 1.1 – 1.9
Fra Windows on the World v. Bitten Arildsen & Chris Plougheld (Systime,
2005): Linda Black: Anorexia, pp.65 – 67
Fra Looking for America v. Bjørn Christensen (Systime, 2002): Kimberly
Kirberger: Gabby, You´re Sooo Skinny, pp. 144 - 146
Supplerende stof:
Film: Super Size Me
Omfang
26/9 – 17/11 2014
Særlige
fokuspunkter
-Fokus på non-fiction og novelle
-Videre arbejde med tekstanalyse med fokus på `characterization´
-Videre arbejde med basisgrammatik
Væsentligste
arbejdsformer
-Gruppearbejde
-Pararbejde
-Klasseundervisning
-Interaktive opgaver i forb. med iBogen
-lydoptagelser/interview i forb. med emnet
-Skriftligt arbejde (essay om novellen Manhood med fokus på
`characterization´)
Side 3 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert
forløb)
Titel 3
Football
Indhold
Tekster der har omhandler forskellige facetter af fodbold med særlig fokus på
hooliganism.
Kernestof:
iBogen From Where You Are (Systime) af Tony Søndergaard Andersen &
Morten Petersen:
Kapitel 2:
2.2 (Bert Trautman) 2.3 (Beckham) 2.4 (Away in Airdrie) 2.5 (How Football
Explains the Sentimental Hooligan, Extract) 2.10.7 (Kevin Whitcher: A history
of hooliganism, video)
Fra Hooligan – I´m fuckin´ lovin´ it v. R. Bundsgaard & O. Skov (Columbus,
2009):
Skinheads, pp. 14-15
Making a new start, pp.29-31
Fra Timeless Themes v. Lis Ramberg Beyer (Lindhardt og Ringhof, 2013):
Roger McGough: Nooligan, p.101
Fra Britain on the Move v. Birthe Nekman & Lars Jørgensen (Futurum, 1994):
Among the Thugs, pp.70-84
Supplerende stof:
Film: The Football Factory
Fra Life Lines v. Krusaa & Skov (Kaleidoscope, 1992): Fodbold-massakren var
legen der døde, p.55.
Video/Vimeo: digtet ”Street Boy” af Gareth Owen on Vimeo
Omfang
28/11 2014– 6/2 2015
Særlige
fokuspunkter
-Videre arbejde med tekstanalyse og grammatik
-Fokus på non-fiction
Væsentligste
arbejdsformer
-Gruppearbejde (faste grupper)
-Pararbejde
-Klasseundervisning
-Interaktive opgaver i forb. med iBogen, video og lytteøvelser
-Anvendt todaysmeet.com i forb. med emnet
Side 4 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 4
Children´s Literature – from Beatrix Potter to Harry Potter
Indhold
Børnelitteratur gennem mere end 100 år med fokus på, hvordan litteraturen har
udviklet sig fra før 1. og 2. Verdenskrig til nu. Fokus på Fantasygenren.
Kernestof:
Fra Children our Future v. E. Hovgaard & J. Bøgh (Musagetes, 1979) : Beatrix Potter:
The Tale of Peter Rabbit, pp.41-43
Fra Kenneth Grahame: The Wind in the Willows (Methuen, 1977(1908)). The River
Bank, pp. 7-26
Fra A. A. Milne: Winnie-the- Pooh (Methuen, 1977(1926)): In which Christopher
Robin leads an expotition to the North Pole, pp. 99-116
Fra Worlds of Fantasy v. Anne Mette Finderup & Agnete Fog (Systime, 2013):
Entering Worlds of Fantasy, pp.8-11
Lucy Looks Into A Wardrobe,pp.24-31
Fra Mirror.co.uk: Teachers Say Harry Potter has Evil Theme:
http://mirror.icnetwork.co.uk/news/allnews/interpage.cfm?objectid=11407114&met
hod-full
Fra J.K. Rowling : Tales of Beedle the Bard (Bloomsbury, 2008): The Tale of the
Three Brothers, pp. 87-93
Supplerende stof:
Film: Narnia. The Lion, the Witch and the Wardrobe
Forskellige klip fra uTube
Omfang
6/1 – 27/2 2014
Særlige
fokuspunkte
r
Væsentligste
arbejdsforme
r
-Videre arbejde med tekstanalyse og grammatikken
-Fokus på roman(uddrag) og novelle
-Som ved Titel 3
-Desuden co-operative reading
-Fantasy quiz (til Harry Potter og Lucy Looks Into A Wardrobe)
Side 5 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 5
Aboriginals
Indhold
Tekster der fokuserer på Aboriginals, deres kultur og livsbetingelser i det
moderne Australien, særlig fokus på `the stolen generation´
Kernestof:
Fra Impressions of Australia v. Lægdsgaard et al (Systime, 1986):
The First Kangaroo, p.56
Fra The Grass Was Greener v. Mogens Frølund (Systime, 1999):
Kevin Gilbert: Not Choosing, p.125
Sally Morgan: My Place (1987), pp.108-110
Fra Focus on Being Australian (Alinea, 2000) : My dear great-grandson
Fra Rapport om The Stolen Children : Carol
http://www.hreoc.gov.au/social justice/bth report/stories/carol.html
Fra The Guardian, 2 March 1999: Stolen generation demands apology
Fra The Guardian, 11 February 2008: Snatched from home for a racist
ideal.Now a nation says sorry
Fra The Guardian, 13 February 2008: Australian MP Rudd says sorry to
Aborigines´ stolen generations.
Supplerende stof:
Film: Rabbit Proof Fence
Film: Australia
Omfang
3/3 – 12/5 2014
Særlige
fokuspunkter
-Fokus på digt og avisartikler
-Historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsksprogede verden
-Pre-reading exercises til emnet (fra Contexts)
Væsentligste
arbejdsformer
-Klasseundervisning
-Pararbejde
-Gruppearbejde + fremlæggelser (om emnerne: The Discovery and History of
Australia, Aboriginals, The Dreamtime
Side 6 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 6
En overordnet titel for undervisningsforløbet
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Omfang
Anvendt uddannelsestid
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Side 7 af 8
Side 8 af 8