Nye stoppesteder på vej til Nordjylland

John. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal
Postboks 1359
9100 Aalborg
Telefon 99 34 11 11
[email protected]
NordjyllandsTrafikselskab.dk
Pressemeddelelse
Mandag d. 1. juni 2015
Nye stoppesteder på vej til Nordjylland
Nordjyllands Trafikselskab (NT) har netop afsluttet udbudsrunden på en rammeaftale om nyt udstyr til
stoppesteder i Nordjylland. Veksø, der har hovedsæde i Fredericia, vandt udbuddet og aftalen blev
underskrevet onsdag d. 27. maj af NTs Bestyrelsesformand Thomas Kastrup-Larsen og Michael Gotfredsen,
Salgsdirektør for Veksø.
Udbuddet er en del af et større projekt, der skal sikre bedre forhold for passagerne på stoppestederne i
Nordjylland. Projektet omfatter op mod 500 stoppesteder, som i løbet af de næste år vil blive helt eller
delvist renoveret eksempelvis med læskærme, standere, cykelparkering mv., så stoppestederne i regionen
får et ensartet design. Designet er udarbejdet af tegnestuen C.F. Møller.
Projektet kom på tale i 2011, da stoppestederne gentagne gange fik en lav score i NTs kvartalsvise
kundetilfredshedsundersøgelse. Som følge heraf tog NTs bestyrelse på studietur rundt i Nordjylland, hvor
de konkluderede, at der var behov for ensretning og forbedring af stoppestederne.
Det resulterede i, at 10 nordjyske kommuner tilsammen investerede 11 mio. kr. i projektet, som
trafikstyrelsen fordoblede, så der i alt kan investeres 22 mio. kr. i udstyr til opgraderingen af de nordjyske
stoppesteder.
Siden har NT og Kommunerne i tæt samarbejde udarbejdet en strategi for opgradering og vedligehold af
stoppestederne, og nu hvor aftalen med Veksø er på plads, kan renoveringen af de nordjyske stoppesteder
påbegyndes.
”Jeg er utrolig glad for, at vi i dag får sat underskrift på aftalen med Veksø. Vi ser frem til samarbejdet, og
at vi nu kan påbegynde opgraderingen af de nordjyske stoppesteder. Det er vigtigt for både NT og vores
ejere, at vi kan yde god service til kunderne under hele deres samlede rejse. Hver dag besøges
stoppestederne i Nordjylland af ca. 22.000 passagerer, og stoppestederne spiller derfor en helt central rolle
i kundernes oplevelse af den kollektive trafik, ” udtaler Thomas Kastrup-Larsen, Formand for NTs Bestyrelse.
Den omfattende renovering af de op mod 500 stoppesteder vil strække sig over de næste 4 år, og de første
stoppesteder forventes at stå klar med udgangen af 2015.
Yderligere information
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Jens Otto Størup, Direktør for NT, på tlf.: 53 73 33 00 eller
Ole Schleemann, Underdirektør for NT, på tlf. 99 34 11 68 / 21 28 21 36