Se / hent den her! - HADERSLEV SKAKKLUB

- holder fast, hvor andre slipper.......
Medlemsblad Haderslev Skakklub
49. årgang – 2015/16
Nr. 4
BONDEFANGEREN
1
- holder fast, hvor andre slipper....
49. årgang …………………………………………………………. nr. 4, november 2015
Haderslev Skakklub ……………...…………………………………… mandag kl. 18.45
Spillested: .…………………….. VUC Syd, Christian den X’s vej 39, 6100 Haderslev
Hjemmeside: ………………………..……………. http://www.haderslev-skakklub.dk/
Heureka!
Fra mesterrækkekampen mod Vejle Evans
trediehold, som vort mesterrækkehold
vandt med ikke mindre end 5½-2½.
Ole Trøst fandt med sort den smukke mat i
4 træk – endda uden (næsten) at bruge
dronningen!
Kan du ikke finde løsningen, er der som
sædvanlig hjælp at hente på side 2.
XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7zppzp-+-+p'
6-+-+p+-tr&
5+-wqPzp-vl-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+PmK-#
2PzP-+L+-+"
1+-tR-+Q+R!
xabcdefghy
BONDEFANGEREN nr. 4 – november 2015 – medlemsblad for Haderslev Skakklub
2
Indhold
Indhold, næste nr.,
1. division mod Viborg
1. division mod Skive
Mesterrækken mod Fredericia II
Mesterrækken mod Springeren II
Danmarksturneringen – skema
Medlemslisten
Snapshots
2
3
4
5
6
7
8
9
Partiafdelingen
Kalenderen
10
12
Dette nummer udkommer den 23/11. 15.
Næste nummer – Nr. 5 - udkommer
den 21.12. 2015.
Deadline for stof: mandag før U-dato
eller efter aftale
Haderslev Skakklubs bestyrelse:
E-mailTelefon
Formand:
Gert C. Jöhnk
[email protected]
4061 5910
Aabenraavej 8, 6100 Haderslev
næstform.
Alexander Køpke
[email protected]
Naffet 9, st.t.v., 6100 Haderslev ....................................
2569 8710
Kasserer og
Kai C. Bjørnskov
[email protected]
7453 2185
Sekretær
Birkevej 28, 6100 Haderslev
2990 6359
Webmaster: Jesper Kjærgaard Jensen [email protected]
81537087
Haderslevvej 76, I, 6200 Aabenraa
Turn. leder
David Hedegaard
[email protected]
2531 7311
Ø. Lindetvej 11, 6560 Sommersted
Suppleanter:
Allan S. Hermannsen
[email protected]
7453 3917
Fasanvej 28, 6100 Haderslev
Anders Fuglsang
42257533
Hjort Lorenzensvej 6C, 6100 Haderslev
Materiel
John Fog
[email protected]
736 3329
Årøsundvej 159, Starup, 6100 Haderslev
Kartotek
Jacob Buris Andersen [email protected]
5155 3649
Torvet 10, 2, 6100 Haderslev
Skoleskak:
varetages af Kai Bjørnskov og Holger Hovgaard
BONDEFANGEREN’s redaktion:
Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev, [email protected] 7453 2185 7 29906359
Jesper Kjærgaard Jensen, Haderslevvej 76, 6200 Aabenraa, [email protected] 8153 7087
Til – og afgang
VELKOMMEN til. Christian Frost Jørgensen, Lindedal 38 st.t.h, 6100, 22329062 og
Jørn Erik Nielsen, Fuglsang 9 II th, 6200 Aabenraa, tfl. 20583151
Forsidediagram: Margarita Baliuniene – Ole Trøst 23...Bg5–f4+ 24.Kg3–g2 Rh6–g6+
25.Kg2–h3 e6xd5+ 26. Kh4, Th6#
BONDEFANGEREN nr. 4 – november 2015 – medlemsblad for Haderslev Skakklub
1. division
Haderslev I – Viborg I 3-5
1. Søren Brautsch – Allan Holst
2. Jesper K. Jensen – Søren Ejdum
3. Allan Hye – Claus Rossen
4. Kai Bjørnskov - Peter Graves
5. Allan Hermannsen - Jes Harholm
6. Jan Garbrecht - Esmat Guindy
7. Claus Mogensen - Mette D.Larsen
8. Carsten Hansen - Mathias Fløe
½
½
2
2
2
½
½
1
En noget utilfredsstillende indsats i en
match, som vi efter rating burde have vundet med 4½-3½; især på en højere rating i
bunden. I toppen var vi en smule underratet, men vore to topspillere klarede sig igen
udmærket, mens midtbanen scorede klart
under niveau. På bræt 7 og 8 var vi klart
overratede og håbede på 2 points, men det
blev kun til 1½ - typisk for en dag, hvor
stort set intet lykkedes for os.
Ved bræt 1 fik Søren en lidt trykket stilling
i en hollandsk opstilling, men holdt balancen til et slutspil, hvor den gode løber ikke
var nok for hvid til at vinde.
Jesper fik ved bræt 2 en optisk god stilling
efter åbningen og gik efter indbrud på kongefløjen. Imidlertid mislykkedes Jespers
plan, og han mistede en bonde. I fortsættelsen holdt han dog sikkert et tårnslutspil
remis. Men herefter gik det galt.
Allan Hye ved bræt 3 fik let lige spil efter
åbningen, men herefter gik han i stå, og
Claus pillede stille og roligt hans stilling
fra hinanden, og da Allan stod for at miste
sin 3. bonde, opgav han ævred.
Ved bræt 4 blev Kais dronningegambit
mødt med Botwinnikangrebet, og man
fulgte teorien til 17. træk, da Kai begik en
alvorlig fejl, som han aldrig kom over.
3
Centrum gik tabt, kongefløjen blev svag,
og partiet var og blev tabt.
Også ved bræt 5 gik det galt, da Allan
ofrede en bonde for ikke at svække sin
kongestilling. Derefter lagde Jes bare tryk
på sorts stilling og gjorde langsomt, men
ubønhørligt overvægten gældende, skønt
Allan sprællede alt, hvad han havde lært.
Ved bræt 6 så det ud til, at Jan havde fået
fordel i afbytningsvarianten i fransk, men
Esmat udlignede ved omhyggeligt spil, og
remis’s var aldrig i fare.
Så var der da lagt op til points på de sidste
to brætter, hvor vi havde 300 rating points
mere, men Claus fik ved bræt 7 en lovende
kongeinder lagt død ved at spille b5-b4 i
utide og måtte være glad for remis, mens
Carsten ved bræt 8 gjorde sin pligt (som
sædvanlig!) og nedspillede en ung og ikke
for teoristærk spiller i sikker stil. Slutmanøvren var grim: Mat i 2-3 træk.
Øvrige resultater i gruppen:
Esbjerg I – Skive I
SK 1968 . Nr. Sundby
Evans I –Herning I
4-4
6-2
5-3
Stillingen efter 2. runde:
1. SK 1968 I
2. Evans I
3. Viborg I
4. Haderslev I
5. Esbjerg I
6. Skive
7. Herning
8. Nørresundby I
13
11½
10
7½
7½
7
4
3½
4MP
4MP
4MP
2MP
1MP
1MP
0MP
0MP
Næste runde spilles ude mod Skive den 22.
november.
BONDEFANGEREN nr. 4 – november 2015 – medlemsblad for Haderslev Skakklub
1. division
Skive I - Haderslev I 1½-6½
1. Rasmus Thøgersen- Søren Brautsch 2
2. Henrik Smedemark-Jesper K. Jensen2
3. Claus Støvring-Allan Hye
½
4. Claes Løfgren - Kai Bjørnskov
2
5. Erling M. Nielsen-Allan Hermannsen 2
6.Morten Fabrin -Jan Garbrecht
2
7. Per Nielsen - Claus Mogensen
2
8. Lars Schøning -Carsten Hansen
1
Et fremragende resultat mod et hold, som
kun var en anelse lavere ratet end os –
rating forudsigelsen var 3,8 – 4,2. Resultatet blev skabt af en kombination af god
kampskak og den fornødne medbør.
Ved bræt 1 ofrede Rasmus i en trykket
stillling dronningen for tårn og løber. Han
fik spil, men Søren frigjorde sig langsomt
og fik aktiveret sin dronning. Stillingen var
objektivt lige, men lige før tidkontrollen
lavede Rasmus en fejl, som kostede et tårn.
Jesper fik ved bræt 2 en vanskelig stilling,
men snoede og vendte sig, til modstanderen
satte en officer til, hvorefter Jesper naturligvis var nådesløs.
Allan Hye ved bræt 3 spillede matchens
vanskeligste parti. Efter en lige, men kompliceret åbning lykkedes det Allan at rage
en officer til sig. Det blev senere nødvendigt at veksle denne fordel til to tynde mod
en tyk, og det gik Allan så i gang med at
realisere. Det gik længe godt, men i det
yderste slutspil svigtede præcisionen, og
Allan måtte nøjes med remis.
Ved bræt 4 spillede Kai som så ofte før
kongeindisk. Partiet gik ind i Pannovarianten, og da Claes her valgte at spille Sg5-e6
og ofre en bonde for tryk i centrum, tog Kai
imod, koncentrerede alle sine styrker i
4
centrum og brød hvids herredømme her. En
overbevisende positionel sejr.
Også ved bræt 5 gik det fint, da Allan
kom ind i giftig en fransk variant, han kender godt. Sort strittede hårdt imod, men da
Allan fik sine tårne i spil, brød sorts stilling
fuldstændig sammen, og med et par kraftige træk tog Allan hele pointet.
Ved bræt 6 så det ud til remis, men Jan
havde en bonde og lidt tryk. Morten forsømte så at gardere sin første række, hvorefter vores snu ven lynhurtigt afgjorde
partiet med en mattrussel.
Ved bræt 7 havde Claus denne gang taget
fløjlshandskerne af. Åbningen var skandinavisk, og sort kom ikke helt godt fra det. I
rette øjeblik spillede Claus f2-f4 og spærrede en sort løber inde. Sort komplicerede
voldsomt, men alt gled af på Claus’s stærke
spil.
Endelig gik Carsten ved bræt 8 for en
gangs skyld galt i byen ved at erobre en
bonde på dronningefløjen, men mistede
kontrollen med kongestillingen, mistede en
kvalitet og blev overmandet i slutspil.
Øvrige resultater i gruppen:
Viborg – Herning
2½-5½
SK 1968 – Evans 1
7-1
Nørresundby – Esbjerg
Stillingen efter 3. runde:
1. SK 1968 I
2. Haderslev
3. Viborg I
3. Evans I
5. Esbjerg I
6. Herning
7. Skive
8. Nørresundby I
20
14
12½
12½
7½
9½
7
3½
6MP
4MP
4MP
4MP
1MP
2MP
1MP
0MP
Næste runde spilles ude mod Evans I den
13.12.2015.
BONDEFANGEREN nr. 4 – november 2015 – medlemsblad for Haderslev Skakklub
Mesterrækken 2.runde
Haderslev II–Fredericia II
5
5-3
1. Ole Trøst – Claus Marcussen
½
2. Jacob Buris – Anton Grzyck
1
3. Alexander Køpke – Lasse Nielsen 1
4. Gert C. Jöhnk –John E. Nielsen
1
5. Børge Schrøder – Thomas Hansen 1
6. John Sørensen - Tibor Kucharek 2
7. Asbjørn Schack–Jon Lykke Nielsen ½
8. Ole Wrang – Hans Jørgen Nielsen 2
Også 2. runde bød på en god indsats fra
mesterrækkeholdet, som vandt med det
forventede pointtal – men heller ikke mere!
Matchen var præget af mange fejl, hvoraf
Haderslev heldigvis lavede de færreste!
Ved bræt 1 fik Ole 1. f4 at slås med, og
han fik alt for hurtigt lukket stillingen, så
det stort set var umuligt for nogen af spillerne at spille på gevinst. Ole holdt gryden i
kog i 50 træk, men det var skønne, spildte
kræfter.
Fra bræt 2 gik det bedre. Jacobs modstander spillede hollandsk, og helt til 21. træk
var stillingen helt lige – måske med en
anelse fordel til Jacob i kraft af en bedre
løber.. Så begik Anton en alvorlig fejl, som
Jacob omgående straffede med matangreb,
og så var den hjemme.
Bræt 3 så en velspillende Alexander, der
med sort i siciliansk hurtigt pillede pynten
af sin stakkels modstander – en sikker
præstation. Hvid opgav i en stilling, hvor
han egentlig ikke havde mistet meget, men
hans stilling var aldeles håbløs.
Også Gert ved bræt 4 vandt sikkert – nu
med hvid i siciliansk. I sin sædvanlige
lukkede variant fik Gert terrænfordel og
angreb, som kynisk blev vekslet til en vundet slutspil med bonde mere. Det tog sin
tid, men det gik!
Også bræt 5 gik til os, da Børge efter at
have holdt stillingen i balance i lang tid
nåede ind i et fordelagtigt bondeslutspil,
hvor Thomas lavede en fejl, der tillod Børge at vinde med en fiks gennembrudskombination.
Først ved bræt 6 fik Fredericia sit første
hele point, da John efter lidt slapt spil mod
kongeindisk overså en manøvre, der kostede en kvalitet. Derefter var det desværre
spil til ét mål.
Ved bræt 7 var vi en lille smule heldige, da
Asbjørn efter at have spillet godt i kongeindisk valgte en fortsættelse, der kostede
bønder. Til gengæld ville Asbjørn få angreb, og derfor ville modstanderen gerne
spille remis!
Endelig gik Ole ved bræt 8 i vandet efter
en manøvre, hvor han fik ødelagt sin kongestilling efter afbytning på f3. Den slags
giver naturligvis problemer, og i fortsættelsen var Ole ikke påpasselig nok med forsvaret og blev pludselig – lidt unødvendigt
– mat i 2 træk.
Øvrige resultater i mesterrække 1
Springeren II – Gråsten I
Evans III – Tønder I
Esbjerg II – Varde I
6–2
4–4
4½-3½
Stillingen efter 2. runde
1. Springeren II
2. Haderslev II
3. Tønder I
4. Esbjerg II
5. Evans III
6. Gråsten I
7. Varde I
8. Fredericia II
13 4MP
10½ 4 MP
10 3 MP
8½ 3 MP
6½ 1 MP
6
1 MP
5½ 0 MP
4
0 MP
Næste runde søndag den 22.11. er topkamp
ude mod Springeren II.
BONDEFANGEREN nr. 4 – november 2015 – medlemsblad for Haderslev Skakklub
Mesterrækken 2.runde
Springeren I- Haderslev II 3 - 5
1. Poul E. Jørgensen - Ole Trøst
2
2. Richardt Ebbesen - Alex. Købke ½
3.Hans Nørg. Poulsen-Gert Jøhnk
2
4. Aage Sønderg. – Mich Hedegd
1
5. Bent Samuelsen -Børge Schrøder ½
6. Karsten Foli - Asbjørn Schack
1
7. Kim Broksø - Ole Wrang
2
8. Lars Peter Hansen - Tom Holck 2
Kampen blev afviklet under hyggelige
former i Kolding, hvor Springeren I spillede mod Silkeborg I kampen endte for øvrigt 4-4.
Ole havde hvid mod Poul Erik i en dronninggambit, Ole fik relativt let initiativet,
og da Poul Erik i det efterfølgende gik lidt
galt i byen slog Ole til og ofrede fuldt korrekt springeren på g7 og partiet var overstået efter 26 træk. Partiet bør ses.
Alexander kom med sort under hårdt pres,
og mistede tidligt i partiet en bonde. Men
med opfindsomt og solidt spil holdt han
partiet remis.
Med hvid spillede jeg som sædvanligt lidt
henholdende mod Siciliansk og fik hurtigt
en kanonstilling med kongeangreb og det
hele. Kongeangrebet løb ud i sandet men
hans brikker stod rigtigt dårligt. Efter mange manøvrer kom jeg næsten ind i stillingen, men omkring tiden overså jeg den
bedste fortsættelse og endte med at ofre en
løber for at bryde igennem (havde to bønder på det tidspunkt).
Efter 59 træk valgte han at give op.
Michael spillede med sort Skandinavisk og
kom klart bedst ud af åbningen, vandt et
par bønder og så var den sag afgjort?!, to
tårne til hver og Michaels stod bedst. Michael nød sin stilling så meget at han lod
6
modstanderens tårn trænge ind på 7. række
at han i sidste ende tabte – brand ærgerligt.
Det sker ikke tit for Michael at han taber
sådan en stilling.
Børge spillede sin sædvanlige engelsk,
men tabte undervejs en bonde, og tilbød
remis. Modstanderen afslog og forsøgte
herefter at vinde et lige farvet løberslutspil.
Men Børge havde teknikken i orden og
holdt det remis i fin stil.
Asbjørn kom skridt ud af åbningen, brugte
en del tid og tabte til sidst partiet. Jeg så
desværre ikke så meget af partiet. Men bare
rolig Asbjørn pludselig kommer sejrene,
også mod de lidt stærkere modstandere.
Ole Wrang kom klart bedst ud af åbningen
med hvid, og da modstanderen spillede h6
og g5 for at jage løberen væk ofrede Ole
Springeren på de to bønder, og fastholdt
herefter et konstant pres på hans modstander indtil point kom i hus – flot spillet Ole,
Men du må godt have lidt mere end 3 min.
tilbage på uret til sidst!
Tom mødte en 1400 mand, og havde fået
ordre på at spille ”pænt”. Det gjorde han,
og vandt stille og roligt partiet, uden at
modstanderen fik en chance.
Alt i alt et tilfredsstilende. Vi har konsolideret os på andenpladsen. Og kan glæde os
over at vi endnu ikke har tabt en kamp.
Øvrige resultater:
Gråsten I – Fredericia II
Tønder I – Esbjerg II
Evans III – Varde I
4½-3½
3½-4½
3½ - 4½
Mesterrækken føres af Springeren II med
16 points foran Haderslev II, som har 15½.
Det kan blive spændende næste gang, der
spilles ude mod Tønder I den 13.12.
For referatet Gert C. Jøhnk
BONDEFANGEREN nr. 4 – november 2015 – medlemsblad for Haderslev Skakklub
7
Danmarksturneringen for hold 2015 16
25.10 8.11. 22.11 13.12. 17.1. 31.1 28.2. Point Match Place
.
2.r . 3.r.
5.r
6.r
7.r si alt
1.r.
4.r.
points ring
.
.
.
.
Nr Klub / Dato
.
1 Viborg 1
5 5
2 Esbjerg 1
6 3½
Nørresundby
3
1½ 4
y
4 Evans 1
3 6½
5 Skive 1
1 3
6 Haderslev 1
4½ 2
7 Herning 1
1 8
8 SK 1968 1
7
7
5
2½7
45 3
2
8 2
57 81
1½
2 4
6
3 1 5 6½
4 3
1 5½
6
63
7
7
1
4
3 8
5
6 2
8
2
7
4 5
4
2
1
4
7 6
3 4
6 3
8
5
1
8
3
7
5
1 6
2
Sydjysk Hovedkreds - holdturneringen 2015-16 Mester 1
Nr Klub / Dat
.
o
1 Gråsten
2
3
4
5
6
7
25.10 8.11. 22.11 13.12. 17.1. 31.1 28.2. Point
.
2.r . 3.r.
5.r
6.r
7.r si alt
1.r.
4.r.
.
.
.
.
4 7 2 4½ 8
Tønder 1
4 6
3 4
3½ 5
Evans 3
6 2½
4 2 4 3½
Varde 1
2 2 5 3½ 4½3
Esbjerg 2
4 1 4½ 4 2 4½
Haderslev 2 5½ 3 3 8 7 5
Springeren 8 7
6 1 3 6
2
8 Fredericia 2
5
1
7 6
3
1 3½
4
6
6
7 5
8
1 8
2
3
1
5
2
7 1
6
3 7
4 3
2
8
3
Match Place
points ring
8 1
7
4
5
6
5
4
2
Sidste rundes fællesafslutning afvikles i Haderslev søndag, den 28. februar 2016 kl. 12.00
BONDEFANGEREN nr. 4 – november 2015 – medlemsblad for Haderslev Skakklub
8
Medlemslisten for Haderslev Skakklub pr. 1.11. 2015
1 Andersen
Christian Nors
Åstrupvej 127
3 Bjørnskov
Kai C.
Birkevej 28
2 Andersen
4 Brautsch
5 Bruhn
Jacob Buris
Søren
72665037
Runebakken 11
6500
Vojens
28256097
Curt
Brombærvej 39 st.t.h
John
Årøsundvej 159, Starup
N. J. Holmspark 15
Lindevej 92
8 Fuglsang
Anders
Hj. Lorenzensvej 6C
David
Øster Lindetvej 11
Jan
Carsten
12 Hedegaard
Michael
11 Hedegaard
13 Hermannsen
14 Holck
15 Hye
16 Iversen
17 Iversen
18 Jensen
19 Jensen
Luneparken 25
Dalgade 14, 1.th
6100
Haderslev
74533329
6070
5250
Christiansfeld
Odense SV
74563238
6100
6560
6100
Haderslev
Sommersted
73525270
Aabenraa
Vestergade 38
6100
Haderslev
Vestergade 38
Karl Ø.
Havvejen 14, Vilstrup
Oliver
Jesper Kjærgaard
Haderslevvej 76
22 Jørgensen
Christian
Lindedal 38. st.th.
Alexander
Naffet 9.st.v.
Arne Juul
Lars
Kroghs Kobbel 24
Ægirsvej 20
6100
6100
6200
6100
65918330
25317311
Haderslev
6200
Michael
42257533
74507050
Nygade 4D
6100
20885662
Haderslev
Allan
Aabenraavej 8.1.
24 Køpke
74523201
Chr. Feld
Haderslev
Rosenbakken 101
74532185
Haderslev
6070
6100
Gert C.
23 Jørgensen
6100
Haderslev
Fasanvej 28
20 Jöhnk
21 Jørgensen
6100
Allan Schmidt
Tom
29612478
Haderslev
René Baarup
9 Garbrecht
10 Hansen
Haderslev
6100
6 Christensen
7 Fog
6100
Torvet 10.2.
Haderslev
Haderslev
Aabenraa
74533917
42437610
20720795
20720795
50514422
81537087
Haderslev
74525916
6100
Haderslev
22329062
6100
Haderslev
25698710
6100
6100
Haderslev
Haderslev
75573196
20813048
25 Mogensen
Claus G.
Mellemgade 15
6100
Haderslev
27 Nielsen
Jørn Erik
Fuglsang 9, II th
6200
Aabenraa
20583181
29 Petersen
Lasse Borring
Thulesvej 1
Haderslev
74521513
Vojens
74507772
26 Moqadam
28 Pedersen
30 Petersen
Ali Reza Ghulam-Meyan
Rolf Dahl
Frank
Hjortebrovej 27, II th
Vojens
Nørretoft 31, Løjt
6200
Aabenraa
Rosenbakken 16
6100
Haderslev
22990412
Haderslev
74490693
Ahornvej 6, Hammelev
33 Schrøder
Børge
Hjortebrovej 67, st.tv.
34 Sørensen
35 Wrang
John
Ole
40855002
6500
Ole Trøst
Asbjørn
Haderslev
Tørning Banke 12,
31 Poulsen
32 Schack
6100
74522980
Sundparken 24
Brombærvej 56
6100
6500
6100
6100
6100
Haderslev
Haderslev
74507976
40172754
74529955
BONDEFANGEREN nr. 4 – november 2015 – medlemsblad for Haderslev Skakklub
Rundens buk
I 6. runde af klubturneringen mødtes Søren
og Kai, og efter et parti, hvor Kai var hårdt
presset, nåede man denne stilling, hvor sort
i trækket gør remis med 37. -, De1+ eller 1.
-, Dd2. Kai trak imidlertid 1. -, Da5-d8??,
hvorefter Søren pænt tog imod gaven og
gjorde sort mat!
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-+p+&
5wq-+p+-+k%
4-+-zPpwQ-+$
3+-+-zP-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Søren vandt med 38. g2-g4+ (Denne bonde
var den ægte trussel!), og efter 38. -, Kh5h4 39. Kg1-g2 måtte sort opgive, da matten
på h6 ikke kan dækkes. På 39 g5 eller 39. -,
Dg5 kommer 40. Df2#.,
Spejlbilleder fra mesterrækken og 1. division
Her er det Haderslevs Jacob Buris, som gør
det slemme ved Arthur Grzyck fra Fredericia. For et træk siden var stillingen helt
lige, men så trak sort 21. -, Dd8-d7?? og
var lige ved at falde af stolen efter hvids
9
svar. Hvad trak Jacob omgående, og hvad
skulle sort have trukket i 21. træk?
XABCDEFGHY
8r+-+l+k+(
7zpp+q+-+p'
6-+p+-+-+&
5+-+-vLQzp-%
4-+-zPp+-+$
3+P+-+-zP-#
2P+-+-+-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
Et par meter borte sad Carsten Hansen fra
Haderslev og spillede 1. divisionskamp
mod Viborg. Carsten har lige angrebet sorts
bonde på c7,og sort har dækket den med
25. -, Td8-d7? Her spærrer tårnet for sin
konge, så Carsten kan bryde ind og gøre
sort mat i få træk. Hvad trak Carsten?
XABCDEFGHY
8-mk-+-+-tr(
7zp-zpr+-zp-'
6-zp-+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-zP-zPL+-+$
3wq-+-+N+-#
2P+QvL-zPnzP"
1+KtR-+-+-!
xabcdefghy
BONDEFANGEREN nr. 4 – november 2015 – medlemsblad for Haderslev Skakklub
Skoleskakken lever stadig!
SGP i Fredericia den 14. november
Vi har sakset fra Sct. Severins Skolens
ugebrev:
Asbjørn, Lasse, Christian og Danni deltog i
3. runde af SGP (Syd Grand Prix) lørdag
den 14.11.
Asbjørn deltog i klasse 1-2, som var slået
sammen, scorede 5 points mod en forventning på 2,95 og erobrede 3. pladsen efter
Jonas Nybo Jacobsen med 5½ og Adesh
Easan, der med 5 points som Asbjørn lige
havde en lille smule bedre korrektion! Flot
indsat af Asbjørn.
Lasse spillede for mange remis’er til at
kunne blande sig i topkampen, men scorede
3 points – ca. hans forventede score, så
bortset fra de mange halve var hans præstation faktisk i orden!
Dagens helt var Christian, som efter tab i
første runde scorede 9 pinde i træk, inden
han i allersidste runde tabte til Janosh
Easan, der hermed gik ind på førstepladsen
med bedre korrektion – en fantastisk indsats af Christian.
Danni deltog i sin første ”rigtige” turnering
og fik en flot debut! Han nåede med 3
points sin forventede score og havde den
tilfredsstillelse at slå en tredje Easan-bror i
sidste runde og således på en måde hævne
Asbjørn og Christian, der begge måtte
overlade henholdsvis en andenplads og en
førsteplads til storebrødrene ”bare” på
grund af en lidt dårligere korrektion.
Turneringen var i øvrigt en fin træning op
til DM, hvor alle vore helte skal deltage.
10
Partiafdelingen
Fra divisionskampen Skive – Haderslev:
Bræt 6
Morten Fabrin, Skive
Jan Garbrecth, Haderslev
0
1
Kongeindisk i forhånden
1.Sg1–f3 g7–g6 2.c2–c4 Lf8–g7 3.Sb1–c3
d7–d6 4.g2–g3 Sb8–c6 5.Lf1–g2 e7–e5
6.d2–d3 Sg8–f6 7.Ta1–b1 a7–a5 8.a2–a3
Lc8–e6 9.Sf3–g5 Le6–d7 10.b2–b4 a5xb4
11.a3xb4 h7–h6 12.Sg5–f3 0–0 13.0–0
Dd8–c8 14.b4–b5 Sc6–d4 15.Sf3xd4
e5xd4 16.Sc3–d5 Sf6xd5 17.Lg2xd5 c7–
c6 18.Ld5–f3 Ld7–g4 19.Lf3–h1 Tf8–e8
20.Tf1–e1 Ta8–a2 21.Tb1–b2 Ta2xb2
22.Lc1xb2 c6xb5 23.c4xb5 Dc8–c5
24.Dd1–a4 Te8xe2 25.Te1xe2 Lg4xe2
26.Lh1xb7 Le2xd3 27.Lb7–c6 Dc5–e5
28.Da4–a1 De5–c5 29.Da1–a4 Ld3–e2
30.Lb2–a3
Sort trækker og vinder!
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pvl-'
6-+Lzp-+pzp&
5+Pwq-+-+-%
4Q+-zp-+-+$
3vL-+-+-zP-#
2-+-+lzP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
30. -, Dc5–c3 31. Opgivet
BONDEFANGEREN nr. 4 – november 2015 – medlemsblad for Haderslev Skakklub
Bræt 7
Claus Mogensen, Haderslev
Per Nielsen, Skive
Skandinavisk
11
1
0
1. e2–e4, d7–d5 2. e4xd5, Sg8–f6 3. d2–
d4, Lc8–g4 4. Lf1–b5+, Sb8–d7 5. f2–f3,
Lg4–f5 6. Sb1–c3, a7–a6 7. Lb5–a4, b7–
b5 8. La4–b3, Sd7–b6 9. Sg1–e2, Sb6xd5
10. Sc3xd5, Sf6xd5 11. Se2–g3, Lf5–g6
12. 0–0, e7–e6 13. f3–f4, Lf8–d6 14
.Lb3xd5, e6xd5 15. f4–f5, Dd8–h4 16
.Dd1–e2+, Ke8–f8 17. De2–f, f7–f6
XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7+-zp-+-zpp'
6p+-vl-zpl+&
5+p+p+P+-%
4-+-zP-+-wq$
3+-+-+QsN-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
18. f5xg6, h7xg6 19. Lc1–f, Dh4xh2+ 20.
Kg1–f2, Ld6xf4 21. Df3xf4, Th8–h4 22.
Df4xc7, Ta8–e8 23. Tf1–h1, Te8–e2+ 24.
Kf2xe2, Dh2xg2+ 25. Ke2–e3, Th4–e4+
26. Sg3xe4, Dg2xe4+ 27. Ke3–d2, De4–
g2+ 28. Kd2–c3, opgivet
Og fra mesterrækkekampen mod Springeren bringer vi også partier, som næsten er
varme endnu: Til gengæld har vi ikke
medtaget noter. Vi håber i næste nummer
af BF at kunne få plads til mere partimateriale.
Gert C. Jöhnk, Haderslev (1860) – Hans
Nørgård Poulsen, Springeren, Kolding
(1895) Mester 1, 3. bræt Haderslev (3),
22.11.2015
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 g6 4.d3 Lg7 5.Le3
d6 6.Dd2 Lg4 7.Le2 Lxf3 8.Lxf3 Sd4 9.0–
0–0 Sf6 10.Lh6 0–0 11.h4 Dd7 12.Tdg1
Sg4 13.Lxg7 Kxg7 14.h5 Th8 15.Ld1 f6
16.Th4 [16.Th3] 16...Se5 17.f4 Sf7 18.g4
Tag8 19.g5 Kf8 20.Sd5 f5 21.Te1 Sc6
22.h6 a5 23.c3 b5 24.Kb1 Sfd8 25.Th2 a4
26.The2 Kf7 27.exf5 Te8 28.fxg6+ hxg6
29.Th2 Df5 30.Se3 Dc8 31.Lg4 e6 32.Sd5
Db8 33.Sf6 Te7 34.The2 b4 35.Ka1 a3
36.bxa3 [36.cxb4] 36...bxc3 37.Dxc3 Sd4
38.Tb2 Tb7 39.Teb1 Txb2 40.Txb2 Da8
41.Se4 Dc6 42.Tb8 Dc7 43.Db2 d5
44.Lxe6+
44...Kxe6 45.Tb6+ Kf7
46.Tf6+ Ke7 47.Sc3 Dd7 48.Dg2 S8e6
49.Sxd5+ Kd8 50.Sb6 Db5 51.Dd5+ Ke8
52.Txe6+ Sxe6 53.Dxe6+ Kd8 54.Dd6+
54...Ke8 55.Dxg6+ Kd8 56.Df6+ Kc7
57.Sd5+ Kb7 58.Dxh8 Dxd3 59.Sc3
[59.Dc3 Dxd5] 59...Df1+ 60.Kb2 Df2+
61.Kb3 c4+ 62.Kb4 Db2+ 63.Kxc4 Dg2
64.Dg7+ Ka6 65.Df6+ Ka5 66.De5+ Ka6
67.Dd6+ Ka5 1–0
Ole Trøst Poulsen - Poul Erik Jørgensen
Dronningegambit
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.e3 Sbd7 5.Sc3
c6 6.Ld3 Le7 7.0–0 0–0 8.b3 b6 9.Lb2
Lb7 10.Tc1 Tc8 11. 12.cxd5 exd5N
13.Tfe1 cxd4 14.Sxd4 Ld6 15.Scb5 Lb8
16.Txc8 Dxc8 17.Sf5 Kh8 18.Tc1 Dd8
19.Sbd6 Sc5 20.Sxb7 Sxb7 21.Sxg7 Kg8
22.Sh5 Sxh5 23.Dxh5 f5 24.Lxf5 De7
25.Dg4+ Kf7 26.Lxh7 1–0
BONDEFANGEREN nr. 4 – november 2015 – medlemsblad for Haderslev Skakklub
12
Haderslev Skakklub - Kalenderen efterår 2015
Teoriundervisning hver mandag kl. 18.45 – 19.15.
Man
23.11.15
Man
Hængepartier, hygge
A-rækken 3. runde, hjemme mod Ribe 3
B-rækken, 3. runde, Haderslev IV hjemme mod Fredericia V
B-rækken, 3. runde, Haderslev V hjemme mod Springeren V!
BONDEFANGEREN 2015/16, nr. 4 udkommer
27.11.- 29.11. Skoleskak DM individuelt
30.11.15 Klubturneringen E 15, 8. runde
Man
Søn
7.12.15
13.12.15
Man
14.12.15
Man
21.12.15
Man
28.12.15
Klubturneringen E 15, 9. runde
1. division,4. runde ude mod Evans I
Mesterrække 1, 4. runde ude mod Tønder I
Hængepartier, hygge
A-rækken, 4. runde hjemme mod Vojens I
B-rækken, 4. runde, Haderslev V hjemme mod Haderslev IV
Juleafslutning, medlemsmøde, lynturnering
BONDEFANGEREN 2015/16, nr. 5 udkommer
SGP 4. runde i Vojens (Vojens Juleturnering).
Haderslev Skakklub - Kalenderen forår 2016
Teoriundervisning hver mandag kl. 18.45 – 19.15.
BONDEFANGEREN nr. 4 – november 2015 – medlemsblad for Haderslev Skakklub
HADERSLEV SKAKKLUB
Kontingentsatser for 2015- 16:
De aktuelle kontingentsatser er efter også
gældende i denne sæson. Og er som følger:
Kategori
Pr
Heraf
Heraf
år
DSU
Sydskak
Rest
Seniorer
800
460
106
236
Passive
650
460
106
84
Pensionister
550
380
106
64
Juniores
500
380
106
14
Kontingentet dækker medlemskab af
Haderslev Skakklub og omfatter desuden
betaling for medlemskab af Dansk Skak Union
og dennes Sydskak Hovedkreds.
Kontingentet betales kvartalsvis forud. Hjælp
gerne kassereren ved at betale forud for et
helt
år
ad
gangen.
Ind- og udmelding foregår til kasseren.
For alle nye medlemmer opkræves et
indmeldingsgebyr
på
50
kr.
Juniorer er kontingentfri det første kvartal
efter indmeldelse.
Skoleskakspillere kan deltage gratis i
skakklubbens arrangementer det første halve
år. Derefter betales almindeligt kontingent, og
spillerne får fuldt medlemskab af Haderslev
Skakklub og Dansk Skak Union.
Passive medlemmer har fuldt medlemskab af
Dansk Skak Union, men deltager ikke i
Haderslev skakklubs Interene arrangementer
som Klubturnering m.v.
Passive medlemmer får hver måned tilsendt
BONDEFANGEREN.
BONDEFANGEREN omdeles/udsendes til
annoncører og samarbejdspartnere, men
kan i øvrigt bestilles af alle - også ikkemedlemmer af Haderslev Skakklub. Prisen er
p.t. 100 kr. pr. sæson.
Indbetalinger sker til kassereren eller
direkte til klubbens driftskonto
9737-2002949