medlemsblad for hvidovre sejlklub suset nr. 3

MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET
Røgvandet
Formanden
har ordet
BB 10 meter stævne
Side 5
Side 3
Optagningsdage
Nyt fra Sejlerskolen
Side 5
NR. 3 - SEPTEMBER 2015
Side 11
KLUBHUS
Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. www.hvidovresejlklub.dk
E-mail: [email protected]
Tlf.: 36 78 18 43. Kontortid torsdag fra 18.30-19.00.
Køkkenet: 36 34 05 05
HAVNEKONTOR
Pladsmand/havnekontor.
Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. Tlf. 36 34 05 03.
E-mail; [email protected]
Kontortid: mandag til torsdag kl. 8:00 – 8:15 og kl. 15:45 – 16:00. Fredag lukket
Bestilling af søsætning og optagning i havnekontorets åbningstid.
BESTYRELSE
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Kontortid torsdag kl. 18.30-19.00
Bjarne Clasen-Nyqvist
Steen Larsen
Kurt Jacobsen
Havneformand:
Klubhusformand:
Sekretær:
Aktivitetsudvalg:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Hans Henrik Andersen
Ronnie Andersen
Vagn Hansen
Kurt Sejsbo
Søren Overgaard
Lene Bendix Nielsen
UDVALG
Forretningsudvalg:
Klubhusudvalg:
Havneudvalg:
Havnekontor:
Seniorleder:
Jolleleder:
Ungdomsleder:
Kapsejladsleder:
Bladudvalg:
Aktivitetsudvalg:
Køkkenudvalg:
Matriale udvalg:
Sluse udvalg:
[email protected]
Bjarne Clasen-Nyqvist, Hans Henrik Andersen, Kurt Jacobsen
Ronnie Andersen,
Hans Henrik Andersen
[email protected]
Hverdage, torsdag 18.30-19.00
36 77 03 23
Lau Rasmussen
[email protected]
Steen Larsen
Niels Jensen
Torben Andrup
Bjarne Clasen-Nyqvist, Søren Overgaard,
og Lene Bendix
[email protected]
Kurt Sejsbo og Lene Bendix
Kurt Sejsbo, Bjarne Clasen-Nyqvist og Ronnie Andersen
Jan Hansen
Kurt Sejsbo
Tryk: Eget tryk. Eftertryk forbudt uden tilladelse.
2
[email protected]
Formanden har ordet
Så fik vi overstået sommeren 2015. Det var
vel nærmets en ganske almindelig dansk
sommer med både gode og dårlige dage
(selv om man jo siger vejret er ikke dårligt,
det er kun ens beklædning, der er gal).
Vi kan så håbe at vi får en indian sommer
her i løbet af efteråret.
Vi har desværre mistet 2 af klubbens meget store personer her i løbet af sommeren
idet først Jørgen Andersen (Kaldet Pudseren) og derefter P.G. Hansen er gået bort.
Jørgen kander vi jo alle som den der altid
var på havnen og altid var klar til at give
en hjælpende håne samt en gang i mellem
en spydig bemærkning. P.G. Der gennem
mange år har virket i Klubbens regi som
initiativtager og formand har været en primus motor på opbygning af
sejlsporten som vi kender den i dag.
Vi vil savne dem begge.
Lige her på det sidste har klubben været arrangør af DM i BB10 stævne
som blev afviklet med stor succes og meget stor bevågenhed fra Hvidovre Kommunes side, og det vil vi arbejde på at gentage næste år.
Personligt har jeg været syg hele juli og august måned og har derfor
desværre ikke været aktiv i klubben, men jeg er så småt ved at komme i
gang igen og håber jeg kommer helt op på noderne i løbet af efteråret.
Med Sejler Hilsen Bjarne
[email protected] 3
Havneudvalget
Storebukkedag mandag den 5/10 kl.16.30
Ja, vi gentager succesen, men bare omvendt, med
at sætter bukke og stativer der hvor vi ca. skal stå
med vores både vinteren over på havnen. Vi hjælper
hinanden med at flytte rundt.
Efter det vil pladsmanden Mogens være vært med en
pølse og en vand eller øl.
Vi får nye skilte med ”optaget rød /fri
grøn” med hvidt skilt, hvor man kan
skive dato når båden kommer hjem igen
efter at have været ude.
Da der er nogle der har spurgt, om vi
ikke har pligtarbejde i Sejlklubben /
havnen mere, så nye medlemmer kunne
komme ind i klublivet, og lære andre medlemmer at
kende, prøver vi nu med de nye skilte der skal skrues
på hammeren. Det vil nok ske fra en båd, i samarbejde
med vores alletiders pladsmand, Mogens, så hvis du
har lyst til at lære nogle sejlervenner at kende, er
muligheden her. - Du melder dig bare til Mogens.
Henrik - Havneudvalget
4
Havneudvalget
Optagningsdage:
Oktober:
1. – 6. – 13. – 15. –
19. – 20. – 22. – 26.
– 27. – 29.
November:
2. – 5. – 9. – 12. –
17. – 19. – 24. – 26.
HUSK at bestille
tid til optagning 14
dage før båden skal
op, og er din båd mere end 24 fod, skal du selv være
der og hjælpe til.
Du får en ca. tid om formiddagen
mellem kl. 8.00 og kl. 12.00,
eller om eftermiddag
ca. kl.12.30 til kl.16.00.
Husk at sige til hvis du
skal vaske bund.
KENNETH
Henrik
Havneudvalget
[email protected] 5
”Fant” vandt
overbevisende
sejr i
uofficielt DM
6
I en herlig frisk mellemluft vandt Henrik
Hansen og Søren Overgaard i Helsingør
stævnets største løb for store både, da
Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer og
Helsingør Amatør Sejlklub afholdt det årlige uofficielle DM for klassiske træbåde.
Her blev der sejlet to sejladser, som
”Fant” begge vandt overbevisende. I
første sejlads præsterede de en fornem
skudstart, med fuld fart i båden og i den
rigtige ende af linjen.
Anden sejlads blev mere dramatisk efter
en knap så fuldendt start, især ”Fant” var
tæt på kollision med en Folkebåd, der
umotiveret vendte over på bagbord halse,
lige foran ”Fant”.
Oppe ved krydsmærket på op-og-ned
banen, måtte Henrik Hansen igen og kaste rundt med ”Fant”, da en konkurrent i
løbet sejlede ind foran ”Fant” på bagbord
halse. Søren berettede bagefter, at der kun
var 30-40 cm imellem mastetoppene. Bagbord-båden fik en ordentlig bølge ind i
cockpittet ved næsten-sammenstødet, der
blev den ”straf” de slap med.
”Fant” var i løb med Torbjørn fra KAS,
der for to år siden vandt over Charlotte
og Arvid ved DM i IF’er, og et af Henrik
og Sørens mål i Helsingør var at tæve
Torbjørn og det lykkedes endda af få en
båd imellem på andenpladsen.
Under det uofficielle DM fik Henrik og
Søren hjælp af de noget yngre gaster Lou-
ise og Frank fra Svendborg, hvor de til
daglig driver Riggerne. Louise kan hale
de løse på ”Fant”s superlange genuaskøde hjem hurtigere end nogen anden.
Stævnet startede ellers med at en af
”Fant’s” værste konkurrenter udbrød: ”I
fortjener sgu at vinde”, da Søren og Henrik mødte temmelig klatøjede op til morgenmad og skippermøde. De var nemlig
meget tæt på ikke at nå frem.
I dagene op til stævnet blæste mere end
hårdt, så de var ikke meget for at sende
67 årige ”Fant” ud i så megen luft og
sø. Stævnet blev sejlet om lørdagen og
først sent om fredagen var der udsigt til
løjende vind og kl. 20 var der afgang fra
Hvidovre. Det blæste stadig så meget fra
vest, at turen til Dragør kun tog 2 timer
og 10 minutter.
Efter Dragør begyndte vinden hastigt at
droppe og ved Kastrup måtte vi starte
motoren. ”Fant” ankom til Helsingør
Nordhavn kl. 4 lørdag morgen, efter en
halvvind i for sejl og motor i let vind.
Søren og Henrik nåede lige et par timers
velfortjent søvn, inden skippermødet og
starten kl. 11.
Resultatet var ganske godt for ”Fant”, der
både bar ældste og mindste båd i løbet for
de store både. Især fordi ”Fant”s samlede
præmietid var fjerde bedst af samtlige
både.
HH
[email protected] 7
BB 10 meter stævne
Fra onsdag d. 26. august til lørdag d. 29.
august var havnen pyntet med rød hvide
flag. Grunden var at Suset var blevet bedt
om at afholde det danske mesterskab for
BB 10meter både. Danmarks flotteste kapsejler, hvis nogen gider høre min mening,
og der var da også stolthed at spore, hos
alle de hjælpere Torben havde trommet
sammen alle glædede sig til arbejdet.
Planlægningen startede allerede sidste år
hvor Torben, Ulrik, Henning og Søren satte sig til arbejdsbordet, og der var mange
møder undervejs hvor også dommer Morten og senere alle hjælperne stødte til.
Onsdag holdt Borgmester Helle åbningstalen, og så var alle i gang med registrering
af bådene og klargøring til næste dags
sejlads.
Torsdag bød på en regulær røvtur ude i
Køge Bugt, vind over 10 og mere i stødende, bølger på 5-6 meter (overdrivelse
fremmer forståelsen) rigtigt hårdt og vi
ønskede alle at vi var nogen år yngre, for
vi skulle jo alle på den næste morgen. Det
var en hårdt prøvet flok der mødtes på
havnen, jeg tror aldrig at så mange dygtige
8
sejlere havde ofret til fiskene og mange
måtte tillægge sig mellemnavnet Ulrik.
Fredag og endnu mere lørdag bød på dejligt vejr, og mange Hvidovre både fulgte
sejladserne, og dem der ikke kunne komme ud, kunne følge sejladserne i klubhuset
på storskærm da Mads havde sat en trackker på alle både og mærker. Jeg husker
især Ulriks far gående uroligt omkring,
men han havde jo også bygget båden for
30 år siden og lært Ulrik op.
Fredag aften var der festmiddag i Klubhuset, hvor næsten alle mødte op i den smoking vi havde fået lavet til dem.
Lørdag var der præmieoverrækkelse og
fortjent vandt båden fra Skive sejladserne,
de var helt ustyrlige i de høje bølger, og
så havde de jo også sponseret mole øl fra
Hancock.
Vi var nu mere stolte af Hvidovre båden
Justitia lV med Ulrik, kone Jeanne, Torben
og Lars der fik en flot sølvmedalje, sidste
år sejlede de en 3. plads hjem så alle forventer noget rigtigt stort næste år, så det
er op til alle onsdags kapsejlerne at presse
dem hårdt det næste år.
Vagn
[email protected] 9
Ny Rib gummibåd
Efter at Torben Andrup havde snakket
med Henrik Hansen,
kom der et godt tilbud på bordet til en
ny RIP, som Bestyrelsen havde svært
ved at sige nej til.
Båden kan bruges til
følgebåd til stævner
og ved ungdoms
jollesejlads, men også som redningsbåd
ude i bugten og som
instruktions båd til
speedbåds kort og
da der medfølger
trailer, kan den også
flyttes rundt til stævner, når klubbens
Arvid og Frank i vores nye båd til BB 10meter stævnet
både er ude.
Båden har 80 hk. på hækken, så den kan
hurtigt flytte sig og den beviste sin værdi
ved det netop overståede BB 10 meter DM,
især om torsdagen, da der var for meget
sø til det var uforsvarligt, at gå ud med de
andre både vi ellers råder over.
Bestyrelsen har nu nedsat et udvalg der
skal komme med forslag til hvordan og af
hvem, vores forskellige både skal benyttes.
Vagn
IF’ere
Vore to IF’ere, Mutt Putt og Koala, fik
henholdsvis sølv og bronze ved dette
års DM for IF-både, som Nivå Bådelaug
stod som vært for i august. 15 både deltog, heraf to svenske. Stævnets første
dag havde fint sejlvejr, og Koala viste
klasse ved at lave tre prikker. De to sidste dage bød på svag og ingen vind, og
der blev kun afviklet en sejlads mere i
stævnet. Her kom Mutt Putt i mål som
nr. to, mens Koala ikke fik vind nok til
at komme over mållinien. Det kom til at
koste topplaceringen. Danmarksmester
blev Preben Lerche i båden Admiralinden.
10
IF-klubben prøvede igen i år at udruste
og stille en lånebåd til rådighed for en
besætning, der havde lyst til at sejle i
klassen. Det tilbud var der en sejlvant
besætning, der tog imod, og selv om
nogle af klamperne ikke sad helt fast på
båden, udtrykte mandskabet stor lyst
til at vende tilbage til DM igen næste år.
Bo Garny
Besætningerne var;
Koala: Arvid Andersen, Charlotte
Jessen og Bent Åbin
Mutt Putt: Carsten Christensen, Kay
Nylander og Bo Garny
Instruktører
søges!
Er du erfaren sejler med mod
på at lære fra dig?
Så har vi stærkt brug for din hjælp
Henvendelse til:
Lau Rasmussen - Tlf: 26 35 01 94
Mange sejlerhilsner Lau
Nyt fra Sejlerskolen
Ved sidste generalforsamling blev det besluttet at sammenlægge seniorskolen og
juniorerne således at der nu er en samlet
sejlerskole i Hvidovre Sejlklub. I samme
ombæring blev undertegnede udnævnt til
leder af Sejlerskolen.
Forårsklargøringen af bådene forløb fint
og vi har i år haft alle tre både i vandet.
Trods tvivlsomt sommervejr er det blevet
til mange timer på vandet for vores elever.
I starten af oktober??? skal klubbens både
op af vandet og vinterklargøres, en opgave der som altid løftes af sejlerskolens
elever samt dem der i øvrigt benytter
bådene. Datoer vil blive kommunikeret til
de involverede snarest.
Der er for tiden ganske stor interesse for
Sejlerskolen
Pt har vi Ni 1. års elever og Jeg mener det
er tre 2. års elever hvilket med de instruktører vi har er smertegrænsen for hvor
mange elever vi kan have. Vi søger derfor
flere instruktører til sejlerskolen. Med
den interesse der for tiden er for at lære at
sejle ser vi ud til at få brug for yderligere
1-2 dygtige instruktører til næste sæson.
Lykkedes det ikke at finde nye instruktører kan vi blive nød til at oprette venteliste med risiko for at eleverne søger andre
klubber på bekostning af medlemstilstrømningen i Hvidovre Sejlklub.
De bedste sejlerhilsner
Lau Rasmussen
Standerhejsning 2015
Det forlyder at årets standerhejsning forløb i dejligt vejr, hvor Formand Bjarne fik
budt sæsonen åben samt døbt en Mini12’er båd. Dejlig eftermiddag med masser
af hygge og god stemning, hvilket fortsatte under en dejlige middag og rigtige god
musik som satte gang i dansen.
[email protected] 11
Nyt fra Aktivitets udvalget
Hej alle sejlere. Hvis der er nogen, der har
kendskab til andre havne som vil være
velegnede til pinsetur, så giv endelig besked til Kurt /Lene. Så vil vi kigge på det.
Men nu til dette års pinsetur.
Vi afsejlede fra Hvidovre til Køge fredag
formiddag, da vi skulle hente nøgler og
lave klar til ankomst for de medlemmer
der ankom senere. Bl.a. grillen skulle
tændes, så vi kunne spise sammen i klubhuset. MEN det var desværre udlånt til
anden side, hvorfor vi måtte gå til Køge
Marina Havjagt & Fiskeklub (KMHF)
som var så gæstfrie at lade os bruge deres
hus. Og sikken en velkomst. De vidste
ikke hvor godt, de kunne gøre det for
os. Vi fik en hyggelig snak, en grundig
gennemgang af det store køkken samt
køleskab. Herfra skal der lyde en stor tak
til KMHF klubben.
Lørdag var der bytur efter skippermødet
og tilbagekomst til Køge havn kl.ca 16:00
hvor grillen igen blev tændt. Hyggelig
spisning og kaffe samt godnat ved 23-tiden.
12
Søndag started med skippermøde efter
individuel morgenmad, samt klargøring
til legene, så vi kunne få overleveret vandreskibet til dette års vindere. Så startede
det med fyn og klem. Bl.a. skattejagt med
næsen, som “Lunte” Steen vandt. Dog på
en alternativ måde! Derefter skiløb, det
muntre køkken og vandleg. I det samlet
resultat blev Keld & Iben’s hold vindere.
Efter legen var appetitten stor, til den store fælles buffet. Alle havde medbragt lidt
mad, som vi delte efter bedste beskub.
Dog skal her lige fremhæves Lungs små
lækre forårsruller.
Nogle både afsejlede søndag eftermiddag og resten mandag formiddag. Sidst
båd ankommet til hjemhavn var Bent på
“Hanne” som var en kold dame, for han
frøs meget efter endt tur, da det var blæst
op samt der også kom lidt regn. Heldivis
havde vi både dejligt vejr samt super godt
humør resten af Pinseturen.
Hilsen aktivitets udvalg
Nyt fra Køkkenet
Arrangementer
Fredag den 2. oktober:
Sydamerikansk aften. Maria
Keller kommer og fortæller om
vinene, vi serverer en tre retters
gastronomisk menu med fokus på
Chile og Brasilien. Kr. 300,00
Pigeaften den 30. oktober
klokken 18.00 kr 89,00 pr pers.
Julebanko den 1. december og
den 8. december klokken 19.00
Husk J dag den
6. november.
Sneen falder i suset
klokken 20.59.
Menuen er endnu
ikke fastlagt. Men en
ting er sikkert. Der
er masser af kolde
juleøl.
Traditionen tro afholder vi vores
populære julefrokoster med
lækker julebuffet og live musik.
Fredag den
Fredag den
Fredag den
Fredag den
27.
4.
11.
18.
november.
december
december
december
Der har været mange
spørgsmål omkring
det nye medlemskort.
Kortet giver en fast pris
på flaske øl og flaske
sodavand.
Ydermere opnår du/i 10%
på menukortet. Så husk
dit medlemskort hver
gang du er i klubhuset?
Velkommen til nye medlemmer
Henrik Kløve.
Charlotte Lange
Jais Hammer
Patrick Andersen
Nichlas Barnby
Casper Nielsen
Stenhil Hansen
Kenneth Wittrog
Jens Mortensen
Tais Tjerrild
Simon Dan Petersen
Christian Funch Olesen
Knud Schirmer
Ole Skøttrup
Martin Byskov
[email protected] 13
En af sejlsportens store
ildsjæle er sejlet bort
re Sejlklub og var aldersmæssigt ældste
medlem af Kongelig Dansk Yachtklub.
Under krigen sejladsforbud startede ”PG”
en sejlklub på Esrum Sø, og har startet
sejlklubben for Optimistjoller på Peblingesøen.
Da de allerførste danske Optimistjoller
kom på vandet i Vordingborg i 1954,
hvor jollesejlende fædre byggede fire
joller efter den amerikanske konstruktør
Clark Mills tegninger. Da ”PG” samme
år blev præsenteret for den nye jolle, så
han straks en enestående mulighed for at
lade skolebørn komme ud og lære at sejle
og blive fortrolig med vandet på en billig
måde. Desuden åbnede den billige selvbyggerjolle, muligheden for at etablere
et meget bredere ungdomsarbejde i sejlklubberne. Dengang kunne en Optimist
bygges for 250-300 kr
”PG” er nu sejlet mod ukendte horisonter.
Sejleren, Optimistkongen, kapsejladsdommeren, klubformanden, fhv. skoleinspektør Poul Gustav Hansen, er sovet
stille ind i Hvidovre som 99 årig.
Dermed har dansk sejlsport mistet en af
sine store ildsjæle, der som den første så
Optimistjollens store potentiale i klubbernes ungdomsarbejde og senere kastede
”PG” sig over årtiers organisatorisk arbejde i Dansk Sejlunion, hvor han sad i
Hovedbestyrelsen for Køge Bugt Kredsen
i flere perioder.
”PG” var også formand for Hvidovre
Sejlklub Suset i klubbens mest aktive periode, hvor han også var foregangsmand
for at få bygget den nuværende lystbådehavn.
Han har modtaget Dansk Idrætsforbunds
Ærestegn, Dansk Sejlunions Ærestegn og
var ved sin død æresmedlem af Hvidov-
14
Via sit arbejde som sløjdlærer på Strandmarksskolen i Hvidovre fik ”PG” søsat et
aftenskolehold med Optimist-byggeri for
både forældre og store skoleelever. Blandt
de børn der fik Optimistjoller dén vinter
kan nævnes Ib Ussing Andersen, der to år
senere vandt den første Landskolekapsejladsen i Hvidovre, der i en årrække var
det uofficielle DM i Optimistjolle.
Aftenskolebyggeriet af Optimister vakte
hurtigt dagbladenes interesse og skabte
interesse for den nye jolle landet over.
”PG” tog på utallige foredragsturneer
rundt i sejlklubberne og havde ofte Politiken-journalisten Strømberg med på sine
turneer. Avisens daværende chefredaktør
Hakån Steffensen fulgte ivrigt med i
”PG”s arbejde med Optimisterne og gav
ham navnet ”Optimistkongen” ved hans
50 års fødselsdag.
Optimisteventyret i Hvidovre gav også
genlyd i udlandet, med artikler i aviser så
langt væk som Australien. Fra Hvidovre
spredte Optimist-jollen sig internationalt
som ringe i vandet, og ”PG” blev kontak-
tet med anmodninger om tegninger. ”PG”
fik desuden hjælp fra Paul Elvstrøm til at
starte eventyret op med.
”PG” var også en af de første herhjemme,
der så mulighederne for sponsering i sejlsporten, hvor han fik firmaer til at købe
klubejede joller, mod at de fik navn eller
logo på fribordet. Dengang var sponsering endnu et fy-ord i sejlsporten. Han
skrev også den første bog om Optimistsejlads, der blev oversat til mange sprog.
I 1961 var ”PG”, sammen med Viggo
Jacobsen, Århus, initiativtagere til den
landsdækkende Optimist-organisation
DSO, som ”PG” blev den første formand
mangeårige formand for. Arbejdet med
den kredsinddelte Optimist-organisation inspirerede ”PG” og en gruppe af
klubformænd til en reform af Dansk
Sejlunion. I et energisk samarbejde med
især den senere formand for Dansk Sejlunion, Mogens Maag, og formanden for
Skovshoved Sejlklub, Erik Aagaard, blev
der udarbejdet et forslag til ny struktur,
der blev vedtaget på Sejlerdagen i midten
af tresserne. Under sine mange år sejlunionens hovedbestyrelse var ”PG” især
aktiv i ungdomssektoren og opbyggede
uddannelsessektoren med fx dommeruddannelserne.
borg og ISAF’s World Women Championship i firserne var et par af ”PG”s sidste
dommertjanser, inden han trak sig tilbage
på toppen af sin dommerkarriere.
Allerede fra barnsben I Næstved var det
sejlsporten der trak i ”PG”, hvis forfædre talte både professionelle skippere og
lystsejlere . Havnen, kanalen og farvandet
ved Karrebæksminde var barndommens
land for ”PG” , der havde en lille jolle,
som mindede om Optimisten.
I 1947 søsatte ”PG” sin 45 m2
Utzon-spidsgatter, ”Fant”, som han selvbyggede sammen med hustruen ”Gulle”,
der var en utrolig stor støtte for ham i
hans engagement i sejlsporten. Blot en
måned før sin bortgang vandt ”Fant” det
største løb ved Dansk Forening for Lystsejlads sommerstævne og det fyldte ”PG”
med stolthed i sin sidste stund.
Æres være ”PG”s minde
”PG” bliver bisat fra Strandmarkskirken i
Hvidovre onsdag d. 5. august kl. 14.30.
”PG” var i mange år også en meget respekteret kapsejladsdommer, der især var
kendt for sine gode startlinier og for at
lytte til sejlerne. VM i OK-joller i Sønder-
Nekrolog
Et kært medlem og en fast bestanddel
på Havnen, har fået fred.
Jørgen ”Pudser” Andersen kommer
ikke mere på Havnen. Som medlemmer
var vi vandt til at Pudseren altid var
der, altid til stede, altid med en mening
og altid med en hjælpende hånd, når
det var nødvendigt, men sådan er det
ikke mere.
Jørgen sov ind d. 15. juli 2015 og fik endelig fred for den sygdom, der bare blev
værre og værre.
Jeg er sikker på at alle medlemmer vil
savne Jørgen, og vore tanker går til familien og slægtninge.
Jørgen blev stedt til hvile fredag d. 24.
juli kl. 11.00 fra Risbjerg Kirkes Kapel
Høvedstensvej 66.
Vagn
[email protected] 15
Returadresse: Hvidovre Sejlklub Suset · Hvidovre Strandvej 31-33 · 2650 Hvidovre
2015 aktiviteter:
• Stander nedtagning lørdag d. 3-10 kl. 16:00
Klubben er vært for en forfriskning.
• Afriggertur lørdag d.17-10
• Julepyntning af klubhus torsdag d. 26-11 kl.19:00
• Juletræ for børn lørdag d. 5-12 kl. 14:00
• Julefrokost ??
2016 aktiviteter:
Nytårskur 1-1-2016 kl. 12:00
Hilsen Aktivitestsudvalget.
DEADLINE FOR NR. 4 ER DEN 1. DECEMBER 2015