Nyhedsbrev juni 2015 Kaptajn Johnsens Skole Kære forældre og

Nyhedsbrev juni 2015
Kaptajn Johnsens Skole
Kære forældre og elever
Billedet i dette brev er fra skolens fødselsdag, hvor kulden blev trodset, mens der blev
ventet på Hjem-is-bilen. Alle børn fik is – selv dem, der på dagen var på ekskursion kunne
hente, da de kom hjem.
Sidste skoledag
Vi har netop afholdt en skøn, festlig og glad ”Karameldag”. Der var fantasifulde udklædninger og
ikke mindst masser af karameller. Humøret var højt og jublen øredøvende fra skolegårdens elever,
da begge klasserne dystede mod læreren og hinanden i 3 høvding-boldkampe. Lærerne vandt
begge kampe mod eleverne – og 9. A vandt over 9.B.
Tak til vores 9. klasser for en god dag i fin KJS-ånd og held & lykke med jeres kommende
mundtlige eksaminer.
– også tak til alle skolens øvrige elever små, såvel som store for at være så gode til at lytte til
talerne, selvom det kunne være lidt svært at høre dem uden mikrofon

Eksamenstid
I den kommende måned vil der være afsluttende prøver og årsprøver for hhv. 9. og 8. klasserne.
Dette betyder, at nogle af skolens lærere ind imellem vil være væk fra deres almindelige
undervisning for at være eksaminatorer eller censorer. Timerne vikardækkes med nogle af skolens
faste lærere/vikarer. Der aflyses kun timer i yderste nød. Vi beder om jeres forståelse herfor.
Frederiksberg Bibliotek
Fra den 4. juni til den 26. juni udstiller vores valghold i Arkitektur & Design deres flotte
arkitekturmodeller på Hovedbiblioteket i tilbygningen i passagen på vej ned til børne- og
musikbiblioteket. Så kig endelig forbi…
-
Apropos bibliotek…
”Sommerbogen” er et projekt, hvor det gælder om at få læst en masse gode bøger. Det er for alle
børn mellem 7 til 14 år og bliver kickstartet den 19. juni og løber frem til d 23. august. Der skal
læses 5 bøger, laves 5 gode anmeldelser af bøgerne - husk; det er bøger, du i forvejen ikke har
læst. Du skal tilmelde dig på biblioteket og du kan få en flyer oppe på kontoret på skolen. Du får et
stempel på biblioteket for hver bog du læser og anmelder, og når du har læst alle 5 bøger får du et
bevis og må vælge en bog blandt bibliotekets bogpræmier. Erfaringen viser, at en hel del af vores
elever deltager i dette projekt.
Translokation & sommerferie
Onsdag den 24. juni er der translokation i gymnastiksalen kl. 18:30 for skolens 9.klasser og deres
allernærmeste familie. Bemærk, at pladsen er trang, så mindre søskende må sidde på skødet.
Eleverne modtager deres eksamensbevis og skolen byder efterfølgende på en lille forfriskning.
Torsdag den 25. juni er der foruden almindelig undervisning også bogaflevering (husk alle bøger!)
og klasselokalebytning for alle skolens elever i 0.- 8. klasse.
Fredag den 26. juni afslutter 0.- 8. klasserne individuelt – der kommer information direkte til hver
enkelt klasse fra deres klasselærer.
Der er åbent i Piraten i uge 27 og 32 – men ferielukket i uge 28,29,30 og 31. I bedes give besked
om pasningsbehov i Piratens 2 sommer-åbningsuger til Julita Johnsen eller Simon Rohrberg, så
pædagogernes vagtplan kan tilpasses.
Med venlig hilsen fra
Annette Messerschmidt
Skoleleder
Lisbet Kjærgaard
Viceskoleleder
Kim Christian Larsen
Afdelingsleder