KimenKirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2015, januar

Kimen
Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne
december 2015, januar og februar 2016
Gudstjenester
December
6. 16.00 2. søndag i advent Vi synger julen ind
13. 15.30 3. søndag i advent
Vi synger julen ind
20. 10.30 4. søndag i advent
24. 14.00 Juleaften
15.15
16.30
25. 10.30 Juledag
26. 10.30 2. juledag
27. 10.30 Julesøndag
Januar
1. 16.00 Nytårsdag
3.
9.00 Helligtrekongers søndag
10. 10.30 1. sø. efter helligtrekonger
17. 10.30 Sidste sø. eft. helligtrekonger
24. 10.30 Søndag septuagesima
31. 10.30 Søndag seksagesima
Februar
5. 17.00 Spaghettigudstjeneste
7. 10.30 Fastelavns søndag Familiegudstjeneste
9. 19.00 Stillegudstjeneste
14. 10.30 1. søndag i fasten
21. 10.30 2. søndag i fasten
28. 10.30 3. søndag i fasten
og Uge sogne
AHM
Bjolderup *
AHM
Uge
AHM
AHM
AHM
AHM
AHM
AHM
AHM
Bjolderup
Uge
Bjolderup
Bjolderup
Bjolderup
Uge
Bjolderup
AHM
TSP
AHM
AHM
AHM
AHM
Bjolderup *
Bjolderup
Uge
Bjolderup
Bjolderup
Bjolderup
AHM
AHM
Uge
Bjolderup *
AHM
AHM
Uge
Uge
Bjolderup
Bjolderup
AHM
AHM
Tyske gudstjenester
6/12 kl. 14.00 - 2. søndag i advent i
Uge
14/12 kl. 17.00 - „Musikalische Adventsvesper” i Løgumkloster
Klosterkirke
24/12 kl. 23.00 - juleaften i Uge
10/1 kl. 14.00 - i Uge med altergang
17/1 kl. 19.00 - i Bjolderup med
altergang
14/2 kl. 14.00 - i Uge
Præst:
Kirstin Kristoffersen
Tlf. 7464 4004
AHM - Allan H. Madsen
TSP - Trine S. Parbo
* kaffe i præstegården
- 1/1 er det kl. 15!
Alle andre søndage er der kaffe i
våbenhuset.
www.bjolderup-uge.dk
Praktiske oplysninger
+ Kommende
Kirkebil
Høstofferet 2015
Kirkegængere, som ønsker kørsel til
og fra gudstjenester og sognearrangementer kan bestille bil hos
MR i Bjolderup og Uge takker for gaven - der kom ind:
Bjolderup: 4657 + auktion 1082
Uge: 859
+ diverse 202
I alt: 6800
DanTaxi Aabenraa på tlf.:
7010 7800
Gudstjenesternes
kollekter:
29. nov. - 20. dec.: Julehjælp
24. - 27. dec.:
KFUM og K’s Sociale Arbejde
1. januar: Bibelselskabet
3. – 17. jan.: KLF
24. jan. – 7. febr.:
Søndagsskoleforbundet
14. – 28. febr.: Diakonhøjskolen
Husk
Julemarked
lørdag d. 28 november kl. 10-16
i Uge Præstegård
Dette beløb blev fordelt således:
1800 til Forfulgte Kristne i Syrien, ved Dansk Europamission
1000 til asylcenteret i Bolderslev
1000 til asylcenteret i Uge
1000 til KFUM-spejderne i Bolderslev
1000 til Den Blå Oase i Aabenraa
500 til Teenklubben i Bolderslev
500 til MOK-klubben i Bolderslev
Julehjælp
Menighedsrådet i Bjolderup og Uge har - og får i løbet af juletiden - tilgængelige midler til at hjælpe familier, der synes at tidens krav til juleræset bliver for meget for dem.
Sådanne familier kan sende en ansøgning til sognepræsten, eller
et medlem af menighedsrådet, om hjælp igennem en dyr måned.
En sådan ansøgning vil blive behandlet diskret og i fortrolighed.
Ansøgningen må være leveret skriftligt til præstegården eller et
menighedsrådsmedlem inden den 15.december 2015.
Julekoncert den 2. dec. kl. 19 i
Bjolderup kirke
Haderslev Domkirkes Pigekor dirigeret af
Thomas Berg-Juul.
Pigekoret består af 34 sangere i alderen 11 - 20 år.
I maj måned 2014 vandt koret en 1. pris i festivalen “62nd
European Music Festival for Young People” i Neerpelt,
Belgien.
Ved koncerten i Bjolderup vil koret komme langt omkring
i julerepertoiret.
Der vil således være engelske carols på programmet - foruden en fransk og en ukrainsk julesang.
Derudover er der også nogle af de højt skattede danske
julesalmer som En rose så jeg skyde, Velkommen igen
Guds engle små og Julen har bragt velsignet bud.
Endelig vil koret synge virtuose værker af den amerikanske komponist Nancy Hill Cobb.
Et par fællessalmer bliver der også plads til, og efterfølgende er der glögg i våbenhuset!
Sognepræst
Allan H. Madsen
Bjolderupvej 65
6392 Bolderslev
[email protected]
Kimen
Træffetid - bedst efter aftale!
Er som regel hjemme tirsdag 10-12 og
torsdag 10-12.
Tlf.: 7464 6336 / 2259 1567
Mandag er fridag
Organist
Kirkesanger
Thilde Madsen
Søndergade 13
6270 Tønder
9857 4297 / 4017 0940
[email protected]
Børge Eggertsen
6096 2238
[email protected]
Kirkeblad for Bjolderup
arrangementer
+ Andagt
Vi synger julen ind
Sogneaften
- Bjolderup kirke d. 6. dec. kl. 16.00
- Uge kirke d. 13. dec. kl. 15.30
den 23. februar kl. 19
Begge dage med læsninger fra juleevangeliet ved Allan.
Fællessang, solosang og Bjolderup-Uge kirkekor.
Instrumentale indslag ved Modern Baroque Duo, guitar & lut.
”Livtag med Kierkegaard” ved
Sognepræst Kevin Asmussen, Bov
Sogneaften
Nyt: Sogneweekend!
i konfirmandstuen i Bjolderup
Babysalmesang
den 20. januar kl. 19
i konfirmandstuen i Bjolderup
Lina Sandell og hendes sange
ved Allan H. Madsen
Stillegudstjeneste
den 9. februar kl. 19.00 i Uge kirke
Det bliver en gudstjeneste i Taizé ånd
ved Allan H. Madsen
Jul uden sne!
Efter 12 år i Norge må man stille sig
det spørgsmål, om man overhovedet
kan holde jul uden sne – for det er
vistnok det, der er det sædvanlige
her i landet. Jeg husker det fra min
barndom: jeg ønskede sådan en hvid
jul, at jeg påstod overfor far og mor,
at der måtte være faldet sne, selvom
det naturligvis bare var rimfrost.
Hvad håbet ikke gør ved en lille
dreng! Jeg kiggede ud ad vinduet,
bare der kom en sort sky eller to, og
var der slud i luften ønskede jeg bare, at det blev koldere, så der endelig
kunne falde sne. At tænke sig en jul
med sne på træerne og fuldt brugbare skøjtebaner, åhhh ja... Men der
var langt imellem en hvid jul dengang!
Nu har jeg oplevet det år ud og år
ind i 12 år, og er kommet til den
konklusion, at julen faktisk har meget lidt med sne og frost at gøre –
selvom det er meget hyggeligt, og
der spredes en speciel stemning,
hver gang man kører ned ad en sneklædt vej på sine pigdæk, og snekrystaller ligger og flyver som små
stjerner i billygternes skær. Det er jo
ikke det julen egentlig handler om,
begynder i februar
i Uge kirke
ved Ninna Madsen.
Mere info senere!
Se mere om alle
arrangementer på
www.bjolderup-uge.dk
stemning altså, «White Christmas» altså, handsker og huer altså, ski og termoundertøj altså, snemænd altså!
Julen er en lysfest. Vi fejrer den i forbindelse med, at dagene igen bliver længere ved at lyset får mere og mere tid,
mere og mere plads og stiger og stiger i
styrke.
Men det er ikke dagslyset eller solens
kraft der er det afgørende i julen – vel
bliver det lyesere og lysere efter juledagene; men årsagen til, at det er en lysfest ligger i det evangelisten Johannes
sagde til indledning af sit glade budskab: «Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke!” Jeg må indrømme, at
jeg er lidt utilfreds med oversættelsen
fra 1992, for det, der egentlig står, er at
mørket ikke fik bugt med lyset. Der er
Kirketjener & graver
Bjolderup:
Jonna Damgaard Pedersen
4071 4236
[email protected]
og Uge sogne
27. - 28. februar
på Sundeved Centret
For alle børn, unge, midaldrende og
ældre fra Bjolderup og Uge sogne.
Vi begynder lørdag kl. 10 og slutter
med gudstjenesten i Bjolderup kirke
søndag kl. 10.30.
Nærmere info senere - se hjemmesiden og Ugeavisen!
her egentlig tale om en kamp mellem to magter, lyset og mørket; en
kamp hvor den ene forsøger at
overvinde den anden. Men som i
naturen, så kan mørke aldrig overvinde lys – og dette Lys, der er tale
om her er jo Allyset fra skabelsens
morgen, Urlyset der var før alt andet var, det Lys ved hvem alt blev
til af det som er! Juleevangeliet er i
al sin enkelthed, at lyset skinner i
mørket og overvinder mørket, så at
der bliver mindre mørke og mere
lys. Kristus siger om sig selv, at
Han er Verdens Lys, hvilket Johannes gengiver senere i sit glædelige
budskab, som begynder med:
”Lyset, det sande lys, som oplyser
ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og
verden var blevet til ved ham, og
verden kendte ham ikke. Han kom
til sit eget, og hans egne tog ikke
imod ham. Men alle dem, der tog
imod ham, gav han ret til at blive
Guds børn, dem, der tror på hans
navn; de er ikke født af blod, ikke
af køds vilje, ikke af mands vilje,
men af Gud.”
Lad os tænde vores dåbslys her i
julen - Glædelig Jul!
Allan
Kimen
Uge:
Irmgard Kolb
5174 2141 / 7464 3646
[email protected]
udgives af menighedsrådet
Stof vedrørende marts, april og maj
sendes til
Thilde Madsen på
[email protected]
senest d. 25. januar
www.bjolderup-uge.dk
Fra menighedsrådet
Orienterings- og inspirationsmøde den 11. okt. i Uge præstegård
30 deltagere med stor diskussionslyst
Efter frokosten blev Carl-Henrik valgt
som ordstyrer og Thilde som referent.
Derefter fik formanden ordet.
Leif takkede for det gode samarbejde
med de ansatte, de frivillige og i menighedsrådet.
Han takkede den nye præstefamilie først Susanne, som laver kirkekaffe og
åbner præstegården, og dernæst Allan,
som er gået i gang med arbejdet i et temmeligt 'højt gear'!
Leif fortalte om renoveringen af præstegården og dens udenoms arealer, og at
arbejdet med P-pladsen endelig er kommet i gang.
Kirsten Sønderby, Allan og Leif har deltaget i et møde, som biskoppen havde
indkaldt til, om hvad kirken kan gøre for
asylansøgerne.
Leif nævnte også fornyelsen af vores
gudstjenester, og han glædede sig over,
at Alpha kurset er kommet godt i gang
med tilslutning af 25-30 deltagere pr.
Kimen
gang - og at der var 72 til spaghettigudstjenesten.
Endelig fortalte han, at provsten efterlyser en plan for, hvad præstegården i
Uge kan bruges til, hvis vi skal beholde
den.
Han sluttede med at ønske fortsat godt
samarbejde mellem sognene.
Efter at alle udvalgsformændene havde
fortalt om deres arbejde blev ordet givet
frit.
Der var stor talelyst og mange gode ideer at tænke over.
Evald provokerede ved at spørge, om vi
skal sælge præstegården i Uge og bygge
ny sognegård i Bjolderup for pengene?
Folk fra Uge sogn var selvfølgelig bekymrede for, om flere aktiviteter skulle
tages fra byen, hvis præstegården blev
solgt.
Men det blev også understreget, at aktiviteter i præstegården ikke måtte konkurrere med Forsamlingshuset!
Flere fra Bolderslev udtrykte, at de gerne kørte til Uge - der er så hyggeligt!
Og Evald konstaterede, at for tiden foregår halvdelen af vores arrangementer
faktisk i Uge.
Nogle spurgte, om præstegården i Uge
kunne bygges om, så den blev bedre
egnet til sognegård.
Måske skal det bare være en midlertidig
løsning, fordi der kommer til at gå lang
tid inden en eventuel ny sognegård i
Bjolderup kan stå klar.
Flere opfordrede til, at man i sognene
støttede hinandens arrangementer og
Allan sagde, at vi må fremelske en ’vi’følelse!
Thilde
Læs hele referatet på
www.bjolderup-uge.dk under Sognene
→ Menighedsrådet → Orienterings- og
Inspirationsmøde
Kirkeblad for Bjolderup
Præstens side + kor
Lille Messias - Allan skriver:
Vores jul opfattes og forstås på to måder. Nogle mennesker er mere
optaget af julestemningen og kulturen omkring julen, og de lægger
vægt på værdier som fællesskab, samt det at give af sin egen overflod. Andre vedkender sig, at vi kommer fra et kristent og dermed
religiøst verdensbillede, der accepterer, at der er en fortælling, der
er større end fortællingen om den menneskelige kultur og forestillingen om evig fremgang, og kan derfor komme ind på forholdet
mellem lys og mørke, på at Gud skabte verden og har al magt, men
især på historien om Jesus, og dermed årets gang set med kristne
briller, der handler om højtiderne: jul, påske og pinse. For denne
gruppe er det særligt vigtigt, at julens salmer og sange kan synges
af alle i en forsamling som for eksempel en menighed og en gudstjenestefejrende forsamling i en kirke.
Ove Paulsen, som er redaktør af det nordiske salmetidsskrift Hymnologi - Nordisk tidsskrift, siger:
"Det er vigtigt at være bevidst om, at julen fejres på to måder. Der
er den folkelige, verdslige fejring på den ene side, og på den anden
den kirkelige fejring. Men det er også vigtigt at slå fast, at julen
fungerer som en helhed. Som alle andre store højtider breder den
sig ud, og der er derfor brug for både den kirkelige og den verdslige
fejring, også når det kommer til sangene, hvad enten vi blot hører
dem eller selv synger med." Derfor er det godt at vi alle kan mødes
juleaften og synge sammen – selvom nogle vil mene, at denne sang
egentlig er en solosang!
Johannes Møllehaves og Anne Linnets ”Lille Messias” skiller sig
ud blandt de mange moderne salmer og sange til jul, mener Ove
Paulsen og forklarer:
”Den ligger lige på grænsen mellem at være en sang og en salme.
Ord som Gud, Jesus og Kristus nævnes ikke, men alligevel træder
det kristne budskab frem lidt camoufleret og ordet Messias er godt
valgt. Sangen synges i øvrigt i mange kirker ved juletid, også selvom Møllehave fastholder, at det ikke er en salme.” Møllehave siger
selv: ”Vi har forsøgt at bruge jævne ord, for man skal passe på den
sproglige skranke. Hvis man ikke gør det, så siger folk, at de ikke
forstår det.”
Må jeg foreslå, at I lægger Cd’en på og øver jer
på at synge:
En stjerne på himlen og flere og flere
i nat føder himlen med jordiske veer
i nat lover himlen at den vil befri os
Maria på æslet med lille Messias.
Maria skal føde sin glæde med smerte
der banker et hjerte bag vinterens hjerte
selv kulden og mørket har håb de vil gi os.
Maria på æslet med lille Messias.
Hun bærer på barnet nu føler hun veen
et hjerte så trodsigt som spurvens i sneen
en krybbe til vugge for den som skal fri os.
Maria på æslet med lille Messias.
Og han som bær verden bar hun som var kvinde
som æslet bar hende da tiden var inde
fred lyder det råb som nu genlyder i os.
Maria på æslet med lille Messias.
I nat ruger himlen på glæden og freden
så varsomt i mørket som fuglen i reden
og freden og glæden nu fødes de i os.
Maria på æslet med lille Messias.
I fødslen er glæden forbundet med smerten
dog aldrig var glæden så hjemløs i verden
men stalden og krybben er tegn som skal si' os.
Maria fandt plads da hun fødte Messias.
En plads mellem får i en stald mellem stude
hun fødte og svøbte den lille i klude
og hyrdernes glæde var stor som Marias
lys tændtes i mørket nu fødtes Messias.
Tekst: Johannes Møllehave
Melodi: Anne Linnet
Bjolderup-Uge
kirkekor
Ved ’Vi synger julen ind’ vil koret synge ’Lille Messias’.
Koret øver onsdage kl. 15.30 - 16.30 i
Konfirmandstuen i Bjolderup
Det er for piger og drenge fra 3. klasse og opad.
Se mere om kor og korplan på
www.bjolderup-uge.dk
Honorar gives 
Kontakt korleder for spørgsmål på
th[email protected] eller 9857 4297
Thilde
og Uge sogne
www.bjolderup-uge.dk
Siden sidst
Grillfest med
asylansøgerne i
præstegården i Uge
d. 7.august
Fredsbøn
i Uge Forsamlingshus
d. 11. oktober
Nedenfor en billedserie fra Alpha-weekend på Sundeved Centret - der planlægges Alpha-kursus igen næste efterår!
Kimen
Kirkeblad for Bjolderup
Familiebegivenheder
30. august i Bjolderup:
Melia Lund Asmussen, datter af
Tina Asmussen og Jonas Lund Kjeldsen
6. september i Bjolderup:
Olivia Kam Skovmand Philipsen,
datter af
Kristina Kam Møller og Bjørn
Skovmand Philipsen
6. september i Bjolderup:
Isabella Jensen, datter af
Maria Jensen
18. oktober i Bjolderup:
Gro Vangekjær Callesen,datter af
Sarah og Michael Vangekjær Callesen
Død
Botilla Maria Andresen
født 22. februar 1933
død 11. september 2015
og Uge sogne
www.bjolderup-uge.dk
Nyt fra foreningerne
Agnes Høeg og Ruth Schulz skriver:
Danmission:
Støtteforeningen for
KFUM-spejderne
Bibelkreds:
indkalder til generalforsamling onsdag d. 2. marts 2016 kl. 19.30 i Æ
Spejderhus, Tunnelvej. Dagsorden
iflg. vedtægterne.
HUSK: loppemarked den 30. april og
1. maj. - vi modtager lopper hele året
ved henv. til Edel 20746167 eller
Ralf 24259969
Torsdag d. 7. januar kl. 19.30
hos Ruth og Svend Erik Schulz,
Lysegvej 16, Bolderslevskkov
KFUM & KFUKs Bibelkreds
Mandag d. 18. januar kl. 14.30
hos Agnes Høeg,
Urnehovedvej 121, Bolderslev
Mandag d. 29. februar kl. 14.30
hos Kristine Knudsen,
Urnehovedvej 91, Bolderslev
Torsdag d. 11. februar kl. 19.30
hos Kristine og Jørgen Knudsen,
Urnehovedvej 91, Bolderslev
Hyggeeftermiddage i Bolderslev
Missionshus
Torsdag d. 21. januar kl. 14.30
med ?
Torsdag d. 25. februar kl 14.30
med Robert Strandgaard Andersen,
Hjordkær
Møder i Missionshuset m.m.
Kontaktperson:
Edel Kristensen 7464 6100
Onsdag d. 2. dec. kl. 14.30: Adventsfest ved organist Thilde Madsen.
Fortælling, sang og musik.
Lørdag d. 19. dec. kl. 15.00: Julehygge, hvor vi inviterer beboerne fra
Midtpunktet.
Teenklub
Kontaktperson:
Edel Kristensen, 7464 6100
Onsdag d. 16. december kl. 18.30:
julehygge hos Esther og Johannes
Hermannsen, Skansevej 1
MOKklub
Onsdag d. 6.. januar kl. 19.30: bibeltime hos Edel og Carl-Henrik Kristensen, Stadionvej 9
Onsdag d. 3. februar kl. 19.30: bibeltime hos Kristine og Lorens Jessen,
Todsbølvej 50
KFUM & KFUKs Unge Familier
Kontaktperson:
Lone Kristensen 2242 0020
Aftenerne er kl. 19.30, hvis ikke andet er nævnt.
27/11 kl. 18.30: Cafe aften.
8/12: Kristian og Birgit.
5/1: Irene og Martin. Lave program
til 2016
Mandag d. 28.dec. kl. 18.30 – ca. 21:
JULEFEST for hele familien med
krybbespil, dans om juletræ, leg, juletale ved vores præst, Allan H. Madsen, godteposer og kaffe
KFUM & KFUK’s Teenklub
Mandag d. 11. januar kl.19.30: bedemøde/Evangelisk Alliance bedeuge
Aftnerne er fra kl. 19 - 21.
Programmer fås i Teenklubben.
Missionshuset
Kontaktperson:
Christa Meilandt 6064 6403
Onsdag d. 13. januar kl. 19.30: bedemøde i Hjordkær missionshjem
Fredag d. 15. januar: Hjordkær kirke/
Hjordkær missionshjem/Evangelisk
Alliance bedeuge
Onsdag d. 27. januar kl. 18.30: fællesspisning med efterfølgende generalforsamling.
KFUM og KFUKs MOK-klub
Kontaktperson:
Ulla Sejer Pedersen 5167 1990
MOK-klubben er i missionshuset,
Vestergade 5 fra kl. 16-17.30
Fredag d.11. dec. kl. 16: MOKeftermiddag med bl.a. julehygge
Mandag d. 28. dec. kl. 18.30-ca.21:
julefest for hele familien
Program for det nye år uddeles ved
julefesten!
Kimen
KFUM og KFUK (Mok- og
Teenklubben) har stadig containere til at stå hos vognmand
P. Kristensen, Bjolderupvej 3.
Man kan levere alle former for
jern og metal. Der står en lille
container til dåser og en stor til
alt andet metal.
Se seneste nytKirkeblad
på www.bjolderup-uge.dk
for Bjolderup