Læs og Akacienyt maj 2015

Maj 2015
S/I Akaciegården – Nimbusparken • Nimbusparken 26 • 2000 Frederiksberg
Telefon: 36 17 18 22 • Fax: 36 19 77 47 • Cvr.: 19 04 25 37
E-mail:[email protected]
1
AKACIE NYT udkommer en gang om måneden.
Indlevering af stof til bladet skal være administrationskontoret i hænde, senest den 20. i måneden.
Ansvarshavende redaktør:
Forstander Henriette Wülser
Redaktionssekretærer:
Anita Ranum Aagaard &
Camilla Thulstrup
E-mail [email protected]
Hjemmeside www.akaciegaarden.dk
Oplag: 140 eksemplarer
Telefonliste
Administrationen
36 19 77 40 [email protected]
Nimbusparken:
Plejeafdelingerne:
1. sal
2. sal
3. sal
4. sal
5. sal
36 19 77 23 [email protected]
36 19 77 43
36 19 77 24 [email protected]
36 19 77 44
36 19 77 25
Fysioterapien
36 19 77 46 [email protected]
Køkken
36 19 77 28 [email protected]
Teknisk afdeling
27 38 39 98 [email protected]
Vaskeri
38 21 53 65 [email protected]
Ansvarshavende aften &
weekend
38 21 53 60
Borgmester Fischers Vej:
1. & 2. sal
3. & 4. sal
36 19 77 21 [email protected]
36 19 77 22
Ansvarshavende aften &
weekend
36 19 77 21
2
Indholdsfortegnelse
Maj Nyt ............................................................................................................................... 4-5
Præsten................................................................................................................................ 6-7
Køkkenet informere………………………………………………………………………8-9
Rejsegilde……………………………………………………………………………...10-13
Pårørenderåds Referat…………………………………………………………………14-16
Leje af Akacie bussen * Akaciegårdens Venner………………………………………….17
Allan Steen………………………………………………………………………………...18
Besøg på Grantoftegård…………………………………………………………………...19
Tut til Eremitage Slottet…………………………………………………………………...20
Dansant på Borgmester Fischers vej………………………………………………………21
Påskefrokost…………………………………………………………………………...22-24
Takke kort…………………………………………………………………………………25
Kristi himmelfart gør Jesus nærværende overalt………………………………………26-27
Dans med børn…………………………………………………………………………28-29
Dansant Nimbusparken………………………………………………………………..30-31
Med hænderne sir`vi klap klap……………………………………………………………32
Fod klinikken ...................................................................................................................... 33
Frisøren ................................................................................................................................ 34
Kiosk .................................................................................................................................... 35
Krydsord ............................................................................................................................. 36
Gæt en sang ......................................................................................................................... 37
Beboer fødselsdage, velkommen og farvel til beboere ....................................................... 38
Velkommen, farvel og tillykke til medarbejdere................................................................. 39
3
Mon pinsesolen vil danse
Så er vi kommet til maj måned, hvor der i år falder en del helligdage startende med
St. bededag. Jeg ved at I vil få varme hveder torsdag aften d. 30. april. Og hvorfor var
det nu, at man fik hveder og gik tur på volden? Det kan I se neden for fra historie –
online.dk
Hveder og tur på volden
Navnlig turen på volden var en skik, som det
københavnske borgerskab fandt på.
Skikken med at spise varme hveder Store Bededagsaften kan
dokumenteres i midten af 1800-tallet, men er sandsynligvis
ældre. Baggrunden er, at selve Store Bededag jo skulle være
en arbejdsfri bede og bodsdag. Derfor skulle bagerne også
have fri, og kunne altså ikke bage brød mv. på selve dagen.
Derfor bagte de hvedetvebakker aftenen før, som folk kunne
købe for at spise (og evt. varme) dagen efter.
Spadseretur fra 1747?
Den københavnske tradition for at spadsere på volden aftenen
før Store Bededag kan sandsynligvis føres tilbage til 1700årenes midte. I begyndelsen af 1800-tallet mente man i hvert
fald, at skikken var af ældre dato, og stammede fra den gang,
hvor Frue kirke endnu havde sit klokkespil. Klokkespillet blev
sat i gang på Store Bededagsaften, og klangen lokkede
københavnerne ud at spadsere. Frue kirkes klokkespil blev sat
op i 1747 men gik til grunde efter englændernes
bombardement i 1807. Spadsereturen var i høj grad
borgerskabets fornøjelse, selvom folk af alle samfundslag
efterhånden fandt vej til volden.
Efter at Københavns volde blev sløjfede, blev spadsereturene
forlagt til Christianshavns vold eller Kastellet, der tidligere
havde været studenternes særlige mødested.
4
Også mors dag falder i maj, så mon ikke der er nogen af jer der får besøg af jeres
pårørende og får en lille blomst. Det håber jeg. Og sidst men ikke mindst kommer
pinsen også. Her vil støtteforeningen vanen tro beskænke med en lille snaps til
smørrebrødet for dem der har lyst til det. Så må vi jo se, om pinsesolen vil danse.
Solen var i hvert tilfælde tilstede da vi holdt rejsegilde d.22. april. Hvor var det
dejligt at se hvor mange, der var mødt op. Det var en dejlig dag, og jeg håber, at alle
I, som så det begyndende nye Akaciegården, fik noget at glæde jer til. Det er et stort
pompøst og imponerende byggeri. Jeg selv holdt tale til håndværkerne klokken 12, og
for dem af jer, der er interesseret, kan i se talen inde i bladet.
Det bliver jo et stort arbejde at flytte tilbage til Skellet 25, og det kræver meget
information. Noget information vil komme her i bladet. Senere, efter sommerferien,
vil der blive indkaldt til informationsmøder. Men vi har også besluttet at i hver
afdeling, vil der i dagligstuerne blive lagt en blå Flyttemappe, hvor der hele tiden vil
komme opdateringer omkring flytningen. Så også her kan man holde sig orienteret.
Vi har fået henvendelse fra en filminstruktør Michael Schmidt, som i samarbejde med
Ældresagen vil lave en film om ældre og ensomhed. Han har fulgt Akaciegården bl.a
til vores nytårsbal, og synes at vi forsøger at gøre en del i forhold til ensomhed. Han
vil derfor gerne komme og filme på Akaciegården. Formentlig bliver det primært på
Borgmester Fishers Vej. Han skal være velkommen.
Og ensomhed er der jo meget fokus på for tiden. Det er vigtigt at huske, at man godt
kan være ensom, selv om man sidder blandt andre mennesker. Derfor kan vi også
godt have fokus på ensomhed. Hvad gør vi selv hver især, for at tale og inkludere
andre mennesker. Hvad kan man selv gøre? Hvordan kan man spotte ensomhed? Ja
det kunne være samtaleemne hen over aftensmaden. Er der mon nogen, der tør sætte
samtalen i gang?
Om ikke andet håber jeg, at personalet tør.
Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig maj måned sammen.
Med venlig hilsen
Henriette Wülser
Forstander
5
Hilsen fra præsten
Ballonbøn
For et halvt år siden var det koldt og råt i vejret.
Det var november, vi havde vinterjakker og
støvler på og solen stod lavt på himlen.
Alligevel var der masser af liv og glæde
omkring Flintholm Kirke for 40 børn på 9-10 år skulle sende balloner til vejrs.
De 40 børn gik til ”juniorkonfirmand” – Folkekirkens tilbud til elever i 3. klasse over
hele landet, hvor de kan komme op i deres lokale kirke ca. 10 gange efter skoletid og
lære mere om kirke og kristendom.
En eftermiddag i november var temaet: BØN.
Vi talte om at bede og øvede fadervor. Vi trak farverige perler på en snor, så hver
perle symboliserede en af fadervors 9 bønner (prøv selv at tælle selv efter). Perlernes
størrelse og farve var børnenes eget valg og vi bandt perlesnoren fast på en rund ring,
så de kunne gå hjem med en ”fadervornøglering”.
Til sidst skulle de selv i stilhed skrive en bøn på et lille stykke papir, som de skulle
folde helt sammen. De skrev og de skrev, nogle tegnede, andre skrev navnet på et
familiemedlem, som de havde mistet.
Alle fik derpå en ballon, som de puttede den foldede bøn ind i – og så blev der postyr
– for nu skulle alle ballonerne pustes op – med bønnen inden i. Helium, masser af
helium gjorde at ballonerne kunne stige til vejrs og flyve op til Vor Herre med
bønnen.
Jeg og alle de 40 jublende børn samledes uden foran kirken – 1,2,3 så slap vi
ballonerne, som suste af sted lagt op bag skyerne – bønnerne var steget op.
På hvert stykke papir havde jeg skrevet:
Dette er en ballonbøn til Gud, skrevet af en juniorkonfirmand ved Flintholm Kirke på
Frederiksberg. Hvis du finder bønnen, så må du meget gerne skrive til præst Annette
Molin Brautsch, måske er den kommet langt omkring eller havnet i hænderne på én,
som synes det var en fin tanke…
Vi hørte intet!
De var åbenbart steget direkte op til Vor Herre – uden omveje.
Og så sker det alligevel påskedag, at jeg får et brev fra én, der hedder Conny.
6
Kære Annette Molin Brautsch og Oscar Berg
Jeg var ude at gå tur i påsken og faldt over en lille gul seddel som var godt indtørret.
Det viste sig at være jeres brev fra november, hvor I havde juniorkonfirmand
komsammen.
Tak skal du, Oscar have, for en fin bøn.
Jeg blev ganske rørt og synes det var en smuk tanke du sendte afsted.
Ja, og så tænkte jeg, at din ballon vel nok havde haft travlt den dag.
Jeg bor nemlig på Djursland og jeg kan se, at I er fra Frederiksberg.
Det var en god idé I der havde fået.
Håber du og dine kammerater, samt Annette må have en god påske og et lykkeligt liv.
Mvh Conny Jørgensen i Grenå
Se, det var da en sjov historie og som jeg skrev til hende og juniorkonfirmanderne:
Der er altså mere mellem himmel og jord; balloner, luft, hænder at gribe med og ikke
mindst opstandelse både for Gud og mennesker.
Sognepræst
Annette Molin Brautsch
7
Køkkenet informerer
Fremover vil køkkenet have en fast side i Akacienyt. Her vil vi fortælle lidt om, hvad
der sker inden for vores område samt historier og måske små gode råd.
Dronning Margrethe 75 år
I anledning af dronningens fødselsdag tilbød køkkenet lagkage og champagne. Der
blev pyntet op både i forhallen og i alle spisestuer. Det blev en hyggelig dag med
karetkørsel og gallakjoler i fjernsynet.
8
D-vitamin
Nu hvor solen endelig igen er fremme og varmer så skønt, tænkte jeg det var på sin
plads med lidt information om det vigtige vitamin.
Hvor kommer D-vitamin fra?
Kroppen producerer selv langt størstedelen af det D-vitamin, den har brug for, når
huden bliver bestrålet af solen. Dertil kommer det D-vitamin, der indtages gennem
kosten og kosttilskud. I de mørke måneder (fra efterårsferien til påskeferien) er det
vigtigt at supplere sin kost med et kosttilskud, som indeholder D-vitamin. Hvis du
ikke opholder dig mindst 30 minutter om dagen i solen i sommerperioden, bør du
supplere med kosttilskud.
Værd at vide om D-vitamin:
 Ældre og mørklødede personer har nedsat evne til at omdanne og optage Dvitamin i huden.
 En del har været bekymret over overdosering med D-vitamin, men store
kontrollerede undersøgelser viser, at D-vitamin kun er giftigt i meget store
mængder, fx 1000 µg pr. dag i 6 måneder.
 Du kan ikke få for meget D-vitamin af at solbade.
D-vitamin er også godt for:
 Muskelfunktion. Både muskelstyrken og balanceevnen.
 Immunforsvaret. D-vitamin styrker immunforsvaret og mindsker måske
risikoen for bryst-, prostata- og tyktarmskræft.
Selvom du får D-vitamin fra mange forskellige kilder, er der meget lille risiko for at
overskride den anbefalede dosis.
30 minutter pr. dag i sommersolen er nok
Opholder du dig i solen i 30 minutter uden solfaktor hver dag i sommerhalvåret,
dannes der nok D-vitamin i din hud til at dække det daglige behov for D-vitamin. Det
behøver ikke være solbad af hele kroppen, men blot sol på hænder, arme og ansigt.
Selv om sollys er godt for produktionen af D-vitamin, kan det være skadeligt på
andre områder. Tænk derfor over ikke at opholde dig i solen mellem kl. 12.00 og
15.00 - og undgå solskoldning.
Med venlig hilsen Majken og Christina
9
REJSEGILDE PÅ DET NYE
AKACIEGÅRDEN
22. APRIL 2015
Der var alt det, et rejsegilde skal
indeholde: solskin, pølser, øl, en
byggeplads, håndværkere, kommende
beboere, en borgmester, taler, en
bestyrelsesformand, og selvfølgelig en
krans
på
toppen
af
Huset.
Akaciegården bliver det flotteste
plejehjem , det er sikkert! Vi er mange
der glæder os til indflytningen i april
2016.
Fotograf: Lone Israelsen
10
REJSEGILDE PÅ DET NYE
AKACIEGÅRDEN
22. APRIL 2015
11
REJSEGILDE PÅ DET NYE
AKACIEGÅRDEN
22. APRIL 2015
12
REJSEGILDE PÅ DET NYE
AKACIEGÅRDEN
22. APRIL 2015
13
Pårørenderådsmøde torsdag den16.april 2015
Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH),
Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM),Henriette Wülser (HW),.
Referent Anita Aagaard.
Afbud: Annette Forsythe.
D A G S O R D E N:
1. Godkendelse af referat af møde den 08.januar.2015
2. Orientering fra forstanderen.
3. Orientering fra bestyrelsen
4. Orientering fra beboerrådet
5. Nyt møde
6. Evt.
Flemming bød velkommen til alle.
1.Godkendelse af referat af møde den 08.januar.
Mødereferat af 08.01.15 blev godkendt.
2.orientering fra Forstanderen
Nytårsballet
Der var stor ros til Nytårsballet, og alle var enige om at det var gået godt.
Vi håber vi kan gentage succesen til næste år.
Forretningsplan:
Der blev afholdt temadag for hele bestyrelsen og alle lederne i februar måned.
Lederne præsenterede Akaciegårdens værdier, vision og mission for bestyrelsen.
Alle fik udleveret Akaciegårdens nye vision, værdiggrundlag og forarbejdet til
mission, som gruppen har arbejdet med.
14
Byggesagen
Huset er oppe i fuld højde nu. Der har i alt været 29 vejrligsdage, som betyder at
tidsplanen forlænges, så vi først kan flytter ind på det nye Akaciegården omkring
april 2016.
Rejsegildet vil blive afholdt af to gange kl. 12.00 for håndværkerne og kl. 15.00 for
alle andre på Skellet.
Vi er i gang med at planlægge, at flytte tilbage til Skellet. Der er rigtig meget arbejde
forbundet med dette. Der blev spurgt på mødet om, hvornår beboerne kan få vist
tegninger at boligerne, svaret var efter sommerferien.
Informationsniveauet omkring flytning tilbage til Skellet, skal være højt, da vi har
beboere der ikke var med sidst. Der blev talt om hvor vigtigt det er for beboeren, at
de følger det personale de kender, når der skal tildeles bolig på det nye
Akaciegården.
(HW) tager til Rom på søndag for at se vores tøjmaskine som skal indkøbes til det
nye Akaciegården.
(HW) informerede om situationen vedr. at vi desværre har måtte tage afsked med
en af afdelingslederne.
Helle som er sygeplejerske, og lånt fra Borgmester Fischers Vej, tager sig af det
faglige på 3-4-5. sal. Afdelingsleder Heidi, er konstituerede afdelingsleder og tager
sig af det organisatoriske, indtil der bliver ansat en ny afdelingsleder til august.
Pressen taler I øjeblikket meget om, normeringen af personale på plejehjem. (HW)
informerede om at Akaciegårdens aftenvagter ikke går alene i huset, vi har en på
hver etage samt en der springer på alle etager. Der er to nattevagter i hver hus og
de hjælper hinanden.
Borgmesterens fødselsdag
(HW) og formanden for bestyrelsen repræsenterede Akaciegården, til
Borgmesterens fødselsdag.
Sygeplejersker
Vi har fået ansat 2 nye sygeplejersker. En hel nyuddannet og en har været
uddannet i 2 år.
Praktiserende læger
(HW) deltager i en arbejdsgruppe, med de praktiserende læger, dette er et projekt i
Frederiksberg kommune.
15
Målet er at få fælles retningslinjer. Der har været afholdt et par møder, med de
praktiserende læger, forstander, sundheds- omsorgschefen. Der er blev drøftet
muligheden for at få flere faste læger tilknyttede plejehjem. Det er nu færdigt, og
der mangler nu hvilke læger der skal tilknyttes hvilke plejehjem. Det har været
spændende.
Boblebadet
På mødet blev der spurgt om hvad beboerne synes om boblebadet på Borgmester
Fischers Vej. Der er en af vores beboere der har prøvet, men det gik ikke så godt.
Arv
Akaciegårdens legat har modtaget en arv efter en tidligere beboer.
Frederiksberg kommune brugertilfredshedsundersøgelse
Sundhedsudvalget vil igen lave brugertilfredshedsundersøgelser på plejebolig
området, hvor man interviewer beboerne. Vi får besked i maj og det vil blive
gennemført i september 2015.
3. Orientering fra bestyrelsen
I påsken har maden fået meget kritik på Borgmester Fischers vej. Det skyldes at
råvarene ikke var i orden fra leverandøren.
Eva Lundin Olsen har trukket sig fra bestyrelsen og fra byggesagen grundet travlhed.
Bestyrelsen har drøftet, om der skal en ny ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen blev opfordret til at overveje, hvilke kompetencer bestyrelsen
manglede.
Bestyrelsen efterlyste at, støtteforeningen blev mere synligt på hjemmesiden.
4.Orientering fra beboerrådet
Referatet fra beboerådet er sat i Akacienyt. Mettes artikel fik meget ros.
Der blev besluttede at der skal lægges lidt ekstra Akacienyt, på hver etage på
Borgmester Fischers Vej til pårørende.
Hvis der ikke er noget til beboerrådets punktet, skal punktet anulleres.
5. Nyt møde
Nyt møde blev aftalt til d. 13. august 2015 kl. 16.30 på Nimbusparken.
6. Evt.Intet
16
LEJE AF
AKACIE BUSSEN
Akaciegårdens bus er på hverdage forbeholdt plejehjemmet i dagtimer, men der vil være
mulighed for, at pårørende kan leje bussen til beboer-transport, hvis huset ikke selv
disponerer over bussen.
1 dag inkl. 100 km
Ekstra km
=
=
500,00 kr.
3,80 kr. ekstra km.
Personen der lejer bussen, skal fremvise gyldigt kørekort og opgive navn og adresse.
Ved leje af bussen, tages kontakt til vores tekniske leder Mohamed Azibou på tlf.
27383998
Der opkræves et depositum på 500,- kroner ved nøgleudlevering.
Akaciegården gør opmærksom på, at hvis der sker skade på bussen i lejeperioden, skal der
betales en selvrisiko på 6.500,- kroner.
Med venlig hilsen
AKACIEGÅRDEN
Henriette Wülser
Forstander
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Akaciegårdens venner - Støtteforening
Medlemskontingentet er på kr. 150,- for pårørende og andre samt kr. 50,- for beboere om
året.
Betaling af kontingent kan ske på foreningens konto, reg.nr. 1551 kontonr. 045-1746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til Akaciegårdens venner
Læg venligst slippen i administrationens dueslag på Nimbusparken eller send pr. e-mail til
[email protected] – Husk at indbetale beløbet på ovenstående konto.
Navn
:___________________________________
Adresse:___________________________________
Tlf.
:___________________________________
E-mail :___________________________________
Pårørende til (Navn / bolig nr.):___________________
17
Hver mandag og tirsdag spiller Allan Steen klaver til dejlige danske sange på henholdsvis
Borgmester Fischers vej og Nimbusparken.
Vi nyder alle de dejlige toner og hygger os gerne med kaffe. Alle er velkommen.
18
Besøg på Grantoftegård.
Vi tog til Grantoftegård for at hilse på de små nye påske lam..
19
Tur til Eremitage slottet.
Vi blev velmødt af nok omkring 150 rådyr, som nød af det friske
græs. Nogle af dem kom vi ret tæt på. Fantastisk syn..
20
Dansant på Borgmester Fischers Vej den 16. april 2015
Endnu en hyggelig dansant aften.
Kælderduoen spillede og sang for os, alle de kendte sange
og vi sang med og dansede til benene ikke kunne mere.
21
PÅSKEFROKOST 2015
Hele Akaciegården var i påskestemning den
10. april. Bordene var pyntet flot, køkkenet
havde kreeret en frokost med alt hvad hjertet
kunne begære af lækkerier, mums, og
snapsen var rigelig og kold.
Alle havde nogle hyggelige timer omkring
det veldækkede bord.
Fotograf: Lone Israelsen
22
PÅSKEFROKOST 2015
23
PÅSKEFROKOST 2015
24
25
Kristi himmelfart gør Jesus nærværende overalt
Med Kristi himmelfart er Jesus ikke længere bundet til en bestemt lokalitet eller en bestemt
tid. Himlen er tæt på alle mennesker alle steder og til alle tider. Maleri af Fernando Llados, ca.
1510. Wikimedia Commons.
Hvad skete der egentlig efter påskedagene, hvor Jesus opstod fra de døde? Det kan man
få svar på torsdag 40 dage efter påske, hvor det er Kristi himmelfarts dag. Jesus forlader
sine disciple og farer op til himlen og bliver samtidig nærværende for alle mennesker til
alle tider
af Tine Lindhardt og Cecilie Vestergaard Raaberg
Beretningen om Kristi himmelfart i Den Nye Aftale - Det Nye Testamente på nudansk
Efter sin død viste Jesus sig nemlig for nogle af dem, han havde udvalgt, og han gav dem
utallige beviser på, at han var levende. I fyrre dage var han sammen med dem og fortalte dem
om Guds kongerige. En dag hvor de spiste sammen, sagde han: "I skal blive i Jerusalem og
vente på, at min far opfylder det løfte, jeg fortalte om, dengang jeg sagde: 'Da Johannes døbte
var det med vand, men I vil snart blive døbt med Helligånden.'" En anden gang disciplene var
samlet, spurgte de: "Er det nu, du befrier jøderne og gør os til et kongedømme igen?" Jesus
svarede: "Det tidspunkt er det udelukkende min far, der bestemmer, og det er ikke meningen,
at I skal vide noget om det. Men Helligånden vil komme og give jer kraft til at fortælle om
mig, alt det, som I jo selv har set. Det skal I gøre, først i Jerusalem, så i Judæa og Samaria og
senere i hele resten af verden." Da Jesus havde sagt det, blev han løftet op for øjnene af dem
og forsvandt i en sky, så de ikke kunne se ham mere. Mens de stadig stod og kiggede op mod
himlen, så stod der pludselig to mænd i hvidt tøj ved siden af dem og sagde: "Hvorfor står I
her og stirrer op i luften? Jesus er blevet taget op til himlen, men han kommer igen på samme
måde, som I nu har set ham tage af sted."
Grundlæggelsen af de første menigheder
kapitel 1
26
Hvad skete der egentlig efter påskedagene, hvor Jesus opstod fra de døde? Det kan man blandt
andet få svar på torsdag 40 dage efter påske, hvor det er Kristi himmelfarts dag.
Man kan læse om begivenhederne i Apostlenes Gerninger 1,1-11: Efter Jesus var opstået fra
de døde, gik han rundt på jorden i 40 dage. Her var han sammen med sine disciple, fortalte
dem om Guds rige og gav dem utallige beviser på, at han var levende og ikke et spøgelse eller
en ånd. Det var vigtigt for de første kristne at få slået fast, at Jesus virkelig var stået op fra de
døde og Bibelen beskriver da også for eksempel, at Jesus spiser med sine disciple, og at de kan
røre ved ham.
Himmelfarten
Efter de 40 dage samler Jesus disciplene, som i Apostlenes Gerninger også kaldes apostle. På
græsk betyder apostle 'nogen, der bliver sendt ud'. Han lover dem, at Helligånden skal komme
til dem og give dem kraft. Herefter bliver han løftet op i en sky og forsvinder til himmels.
I Markusevangeliet 16,19 og i Lukasevangeliet 24,51 er der tilsvarende, men kortere
beskrivelser af, hvordan Jesus efter sin opstandelse bliver taget op til himlen.
Kristi himmelfart giver plads til Helligånden
Hvis man skal se på betydningen af Kristi himmelfarts dag, er svaret først og fremmest, at
Jesus dermed giver plads for, at Helligånden kan komme til jorden. Apostlenes Gerninger
fortsætter netop med fortællingen om, hvordan Helligånden pinsedag kommer til disciplene og
gør dem brændende og levende og i stand til at udbrede troen på Kristus. Det fortælles videre,
hvordan de ved Helligåndens hjælp arbejder for at udbrede budskabet om Jesus’ liv, død og
opstandelse. Det er det, der bliver åbnet for, da Jesus stiger til himmels.
Kristus alle steder til alle tider
Samtidig rummer Kristi himmelfart også det aspekt, at Jesus nu får del i Guds magt – han er
ikke længere begrænset af tid og rum, som man er som menneske.
Og endeligt kan man i forlængelse heraf pege på, at Jesus på Kristi himmelfarts dag netop ved
at fare til himmels bliver allestedsnærværende. Han er ikke længere bundet til en bestemt
lokalitet eller en bestemt tid. Himlen er tæt på alle mennesker alle steder og til alle tider. Den
er både det fjerne – hvælvingen, rammen, vilkåret, man lever under - og det nære. Himlen
begynder jo ikke først tre kilometer ude i rummet, men også tre meter oppe i luften og i en vis
forstand lige ud for ens næsetip.
I kirken er den liturgiske farve for Kristi himmelfarts dag hvid eller guld, farverne for fest og
glæde. Dagen falder nemlig i påsketiden, som er hvid. Men den er også i sig selv er en festdag,
fordi Jesus stiger op til himlen og indtager sin plads ved ”Gud Faders, den Almægtiges, højre
hånd”, som der står i trosbekendelsen.
27
DANS MED BØRN & VERDENS BEDSTE
BEBOERE PÅ AKACIEGÅRDEN
28
DANS MED BØRN & VERDENS
BEDSTE
BEBOERE PÅ AKACIEGÅRDEN
Vinteren igennem har vi haft besøg af
mange skønne børn, der har danset og
sunget i vilden sky med os. Beboerne i
Nimbusparken har haft glæden 1x måneden,
altid en lørdag formiddag. Der er 2 lørdage
tilbage med dans i dette semester. Den 9.
maj og den 6. juni. Begge dage i
Nimbusparken kl. 11-12
ALLE er velkomne, børne og oldebørn
blandt beboerne især 
Fotograf: Lone Israelsen
29
DANSANT
Igen i år har vi holdt Dan Sant med Kælderduoen. Beboere, pårørende, frivillige, Tingstedet
og fysioterapien var alle mødt op. Vi havde en skøn aften med dans, sang, latter og hyggelige
snakke.
30
DANSANT
31
Med hænderne sir’ vi klap klap klap
Med hænderne sir vi klap klap klap! Har du aldrig set Per Syvspring
danse?
Først den ene vej og så den anden vej! Jeg gik mig over sø og land!
Børn og voksne inviteres til dans på Akaciegården.
Deltagelse er gratis for alle.
Vi danser de gode gamle børnedanse, og skråler i vilden sky!
Dansen er mest for børn i alderen 3-7 år, men ALLE er velkomne,
beboere, pårørende, venner, personale og frivillige.
Medarbejdere med familier er selvfølgelig også MEGET velkomne!!
Dans med børn afholdes i stueetagen i Nimbusparken på følgende
lørdage, hver gang kl. 11 – 12
11.april / 9. maj / 6. juni, sæt et STORT X og kom og vær med.
FREDAGSBAR – cocktails with content!
Baren åbner hver fredag kl. 1330. Vi fordeler sol og vind lige, og er
lige meget på Borgmester Fischers Vej og i Nimbusparken.
Se opslag i elevatoren for aktuelle datoer. Alle er velkomne!!
Vi forsøger hver gang at få lidt indhold med i fredagsbaren. Det kan
være en musiker, et rejseforedrag, en der kommer og fortæller en
historie, eller viser os billeder fra 30’ernes Frederiksberg.
Har du lyst til at komme og berige os?
Har du noget du vil dele med os?
Vi tager glad og gerne imod, og kvitterer med masser af TAK og
kærlige knus.
Henvendelse til Mette Bugge mail: [email protected]
Bugner barskabet?
Vi serverer en lille en for de der har lyst til det. I den forbindelse vil vi
høre om du eller nogle i din nærhed vil sponsorere en flaske eller to
til formålet? Så bliver vi rigtig glade 
32
holder åbent følgende dage i maj måned
Borgmester Fischers Vej:
Nimbusparken:
Mandag den 11.maj 2015
Tirsdag den 12.maj 2015
Onsdag den 13.maj 2015
Mandag den 18.maj 2015
Tirsdag den 19. maj 2015
Torsdag den 21. maj 2015
Fredag den 22. maj 2015
Alle dage fra kl.9.30 – 15.30
Pris pr. fodbehandling kr. 350,00
Jeg træffes på min mobiltelefon 28 77 94 34
Med venlig hilsen
Fodterapeut
Anne-Mette Lehmann
33
Holder åbent onsdage på Nimbusparken samt
torsdage på Borgmester Fischers Vej.
Prisliste
Dame klip
Herre klip
Vask og vandondulation
Vask, klip og vandondulation
Vask, klip og føn
Permanent sæt
Bryn – farve og ret
Vipper – farve
Farvning fra
Lyse striber fra
Med venlig hilsen
Frisør
Jie Qian
Tlf. nr. 51 72 88 02
34
kr. 250,00
kr. 220,00
kr. 350,00
kr. 470,00
kr. 440,00
kr. 700,00
kr. 120,00
kr. 80,00
kr. 300,00
kr. 350,00
BORGMESTER FISCHERS VEJ:
TIRSDAGE OG TORSDAGE
NIMBUSPARKEN:
MANDAGE OG ONSDAGE
35
Krydsordet
INDSENDT AF: ______________________________________________________
LØSNINGEN AF KONKURRENCEN SKAL AFLEVERES PÅ KONTORET INDEN DEN 20. I MÅNEDEN.
VINDER AF KRYDS OG TVÆRS I SIDSTE MÅNED BLEV:
Fr. Brita Johannsen - Bolig 5.08 Nimbusparken
36
Der er 2 konkurrencer i bladet og derfor også 2 præmier.
Præmien for løsning af krydsordet er en fl. vin, som bliver
udleveret af kiosken.
Præmien for løsning af ”Gæt en sang” er en lille gave,
som ligeledes bliver udleveret af kiosken.
Løsningerne kan indsendes samlet eller blot den ene.
______________________________________________
Gæt en sang:
Kom, maj, du søde, milde!
Gør _____ atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.
Hvor ville jeg dog gerne,
at jeg igen den så!
Ak, kære maj, hvor gerne
igen i marken gå.
INDSENDT AF: ______________________________________________________
LØSNINGEN AF KONKURRENCEN SKAL AFLEVERES PÅ KONTORET INDEN DEN 20. I MÅNEDEN.
VINDER AF ORDSPROGET I SIDSTE MÅNED BLEV:
Hr. Holger Herbst - Bolig 4.09 Nimbusparken
37
FØDSELSDAGE I MAJ
Lørdag
Lørdag
Fredag
Søndag
Mandag
Fredag
Lørdag
Torsdag
02.
02.
08.
10.
11.
15.
16.
21.
Anne Kirstine Madsen
Jytte Hjernø
Inge Milla Thiessen
Inge Margrethe Juhl
Kirsten Aagot Olsen
Mogens Sørensen
Frants R. Krag
Ruth Veje
Borgmester Fischers Vej
Nimbusparken
Borgmester Fischers Vej
Borgmester Fischers Vej
Borgmester Fischers Vej
Borgmester Fischers Vej
Borgmester Fischers Vej
Borgmester Fischers Vej
Bolig 108
Bolig 4.11
Bolig 301
Bolig 308
Bolig 406
Bolig 407
Bolig 302
Bolig 401
91 år
90 år
91 år
87 år
88 år
81 år
86 år
95 år
VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE
Fr. Grethe Schou
Borgmester Fischers vej afd. 1
Bolig 103
30.04.2015
FRAFLYTTEDE BEBOERE
Ingen
FARVEL TIL FØLGENDE
Hr. Erik J. H. Lind
Hr. Abdelrahman A. Osman
FR. Ingeborg A. P. Grøtner
Fr. Elin Hollesen Borreby
Fr. Norma Frisette
Fr. lilian Doris Houlberg
Borgmester Fischers Vej afd.3
Nimbusparken afd. 5
Borgmester Fischers Vej afd.1
Borgmester Fischers Vej afd.4
Borgmester Fischers vej afd. 1
Nimbusparken afd. 1
Æret være Deres minde
38
Bolig 305
Bolig 5.07
Bolig 103
Bolig 4.04
Bolig 104
Bolig 1.02
30-03-2015
06-04-2015
17-04-2015
20-04-2015
23-04-2015
25.04.2015
VELKOMMEN TIL NYE MEDARBEJDERE
Ingen
FARVEL TIL FØLGENDE MEDARBEJDERE
Merete Mammen
Eva Eikeland
D/V – Nimbusparken
A/V – Borgmester Fischers Vej
30-04-2015
30-04-2015
Held og lykke fremover
TILLYKKE TIL FØLGENDE MEDARBEJDERE
Ingen
39
40