Kløverbladet Februar 2015 - Plejehjemmet Kløvervangen

Kløverbladet
Februar 2015
1
Indholdsfortegnelse:
Side 3:
Side 4:
Side 5:
Side 6:
Side 7:
Side 8:
Side 9:
Side 10:
Side 11:
Side 12:
Side 13:
Side 14:
Side 15:
Side 16:
Side 17:
Side 18:
Side 19:
Side 20:
Side 21:
Side 22:
Side 23:
Side 24:
Indlæg fra Erland Alstrup
Huset i Februar
Tillykke
Velkommen
Dødsfald
Fastelavn er mit navn
Fastelavn er mit navn
En sommerdag I Ree Park
En sommerdag I Ree Park
Fællesaktiviteter i Februar
Fællesaktiviteter i Februar
Djursland rundt
Synd med foredrag
Vest 1. I januar
Vest 1. I januar
Vest 1. I januar
Fastelavnsfest
Velkommen januar
Velkommen januar
Velkommen januar
Kontaktpersoner på Kløvervangen
Velkommen januar
2
Kære Alle !
Her på vej ud af januar, må man jo sige, at rent vejrmæssigt har vi næsten prøvet
alt….. Det har sneet og regnet. Der har været høj sol og lange gråvejrsdage. Vi har
mærket blæsten og så har der været nogle stille dage og så sidst, men ikke mindst,
har vi både frosset tæerne, for så nogle dage senere at have helt op til 10 graders
varme.
Nu går vi så ind i den sidste vintermåned - februar måned - hvor dagene længes
og vinteren strenges. Lad os så håbe at vinteren ”gør sig færdig”, så vi snart kan få
solen frem på himlen igen. - Da begynder det nemlig at pible op med en masse
løgplanter ude i vores nye Sansehave, som jo er ved at tage form. Der er 8.000 løg
her foran og 8.000 løg omme ved pavillon, så det bliver jo meget spændende og
helt sikkert fantastisk flot.
Indtil da må vi stadig have gang i den varme kakao og den indendørs hygge og så
kan vi jo sidde inde i varmen og glæde os til turene i vores bus og hvad det må give
af sjove og gode oplevelser og få snakket om de ture vi allerede har været på. Ps.
se fortællingen om Vest 2’s tur til Ree Park i sensommeren 14.
Jeg vil ønske jer alle en god februar måned
Venlig hilsen
Erland
3
Huset i februar
Dag D.
Kl.
Hvad:
Ons
4.
9.oo
Frisøren træffes
Tors
5.
Ons
11.
9.oo
Frisøren træffes
Tors 12.
9.oo
Fodterapeuten træffes
Ons
18.
9.oo
Frisøren træffes
Tors 19.
9.oo
Fodterapeuten træffes
Ons
25.
9.oo
Frisøren træffes
Tors 26.
9.oo
Fodterapeuten træffes
9.oo Fodterapeuten træffes
4
Tillykke
med fødselsdagen i Februar
1/2
2/2
9/2
20/2
21/2
25/2
25/2
26/2
Grethe Kiilerich
Thomas Pedersen 95 år
Ellen Rasmussen
Anna Kristiansen
Annelise Blaabjerg
Aage U. Andersen
Frank Jensen
Irma Christensen
31A
Øst st.
Øst. 1.
Boligerne
Øst st.
Boligerne
Vest 2.
Vest 1.
Fødselsdage i Marts
1/3 Leif Hermansen
2/3 Inger Nielsen
9/3 Svend Aage Schou 80 år
10/3 Ellen Thomsen
11/3 Marie Gottenborg Nielsen
11/3 Jørgen Egede Søgaard
15/3 Inger Marie Dam
16/3 Annalise Bech
Boligerne
Vest 1.
Boligerne
Øst 1.
Vest 2.
Øst st.
Øst 1.
Vest 1.
Hvis Du har specielle ønsker til menuen
og eftermiddagskaffen på Din fødselsdag,
er det muligt for køkkenet at opfylde disse,
såfremt køkkenet får besked fra din kontaktperson
senest d. 15. måneden før.
5
Velkommen
Bengta Jensen
Vest 1.
6
Dødsfald
Rosa Skov Poulsen
Øst 1.
Æret være hendes minde
7
FASTELAVN
Fastelavn eller karneval er en fest, der på jordens nordlige halvkugle
ligger på grænsen mellem vinteren og foråret. Antikkens romere fejrede det sejrende forår, og de gamle egyptere, når Nilen gik over sin
bredder og livets og årets cyklus startede forfra.
At klæde sig ud og slå til søren har alle dage været en del af livet, og til
fastelavn blev muligheden ekstra stor, idet masker og udklædninger for
en tid slettede de sociale skel i samfundet. Bonden kunne sidde ved
samme bord som greven – eller ligge i samme seng. Løssluppenhed
var en stor del af fastelavnstiden, der virkede som en ventil i en hverdag præget af strenge regler og hårdt arbejde. Karnevaler var kun for
voksne. Det er først i nyere tid, at fastelavn er blevet børnenes fest.
Kirkens fastlæggelse af fasten
Ordet fastelavn stammer fra det plattyske Fastelovend eller Fastnacht,
der betyder aftenen før fasten. Karneval, carne vale, betyder
på latin farvel til kødet.
Fastelavn hænger sammen med
den faste, der fulgte efter. En faste
som praktiseres indenfor næsten alle kristne trosretninger (protestanter
er som hovedregel undtaget). Under
faste må man ikke spise kød og i
nogle tilfælde heller ikke fisk. Fasten varede 40 dage
fra askeonsdag til påske
idet søndage ikke tælles med).
Fastelavnssøndag falder derfor 49 dage før påskesøndag.
Ved det kirkelige koncil i Nikæa i 325 blev det vedtaget, hvornår påsken ligger. Ved koncilet år 600 blev det bestemt, at der skulle
være 40 dages faste før påsken, og i år 1091 at der ikke skulle fastes på
de seks søndage. Før fasten ville man feste.
8
Fastelavn i Danmark
Tidligere tiders fastelavnsfester kunne gå voldsomt til. På Amager rev
man halsen af en ophængt gås og slog katten af tønden, vel at mærke
en levende kat.
Fastelavn efterfølges af hvide tirsdag med hvedebrød og mad
med mælk og askeonsdag med syndsforladelse ved at få et kors tegnet
med aske i panden før indgangen i kirken. Fastelavnssøndag kaldes quinquagesima fra det latinske ord for halvtreds, de 50 dage
før påskedag.
Slå katten af tønden
Det har været en udbredt folketro, at en by kunne slippe for pest, hvis
en sort kat blev slået ihjel. Derfor har katte levet livet farligt i hele Europa ved fastelavn. Den skulle i tønden, fordi den var månens listige,
hellige dyr, der så skulle ofres inden lysere tider. Franskmændene
smed levende katte ind i sankthansbålet, mens tyskerne smed dem i
det bål, de brændte ved påsketid. Eller også kastedes de ud fra et kirketårn.
I Danmark kom de i en tønde indtil den blev slået i stykker og børnene kunne prygle katten ihjel med kæppe og kviste. Tøndeslagningen
stammer fra gamle dødsritualer: potter blev knust, for at den døde ikke
skulle gå igen. Pastor Holm? i Tved på Mols fik i 1830'erne standset
skikken med katten i tønden.
Fastelavnsris
Fastelavnsriset er et bundt friske birkegrene (ris) pyntet med udklippede figurer. Det bruges om morgenen fastelavnssøndag til at vække forældre med, ved at slå på
sengen og give dem frugtbarhed.
Tidligere risede man også husdyrene på gården for at give dem frugtbarhed. Det er den
samme tro med at berøre en skorstensfejer, for
han er lykkebringer med sin kost/ris. Traditionen lever i Tyskland.
9
10
En sommerdag i Ree Park.
Lettere forsinket… ( bedre sent end aldrig :o) ) er det vist på tide at
skrive lidt om vores fantastiske tur til Ree Park i august 2014.
Vi var af sted med 6 beboere, 1 pårørende og personale. Vejret
var pragtfuld — solen skinnede højt på himlen.
Klokken ti kørte busserne til Ree Park og da alle var samlet derude, gik vi alle rundt i samlet flok og så på dyrene.
Vi startede ved papegøjerne og flamingoerne…. Da vi kom længere rundt mødte vi geparderne. Desværre så vi ikke de blev fodret. Vi var også oppe og se næsehorn, giraffer og zebraer. Dyrene
var meget dovne p.g.a det varme vejr.
Så gik vi hen for at spise vores medbragte madpakker. Køkkenet
havde smurt lækre sandwicher og bagt nogle skønne kager. Vi satte os lidt afsides i skyggen — men kunne vi være i fred NEJ !!!
Hvepsene havde ”fundet” os og skulle også smage. Til større irritation for nogen end for andre.
Efter et lille hvil gik vi hen til abeøen. De små søde aber var meget
nysgerrige og kravlede sågar hen over nogle af kørestolene. En sød
medarbejder stod klar med en lille vandpistol for at jage dem væk.
Så drog vi over til æslerne og de var simpel hen så nærgående, så
vi nær aldrig var kommet hjem. De kyssede os i ansigtet og på
hænderne og dækkede for udgangen, da vi skulle ud fra anlægget.
Jeanett måtte tage en pind og jage dem lidt væk. Nå, ud kom vi
da.
På grund af det varme vejr var alle lidt trætte, så vi gik hen og købte is, det var tiltrængt og så var vi klar til at overmande souvenirshoppen. Der blev købt postkort, bolsjer, og andre småting hjem
til.
Det var en rigtig dejlig dag, som vi gerne gentager i 2015
Mange hilsener fra VEST 2.
11
FÆLLESAKTIVITETER
Februar 2015
Mandag den 2. februar
Kyndelmisse
Tirsdag den 3. februar
Christian Foged synger og spiller
Vest 2. sal kl. 10.00. Øst st. kl. 11.00
Torsdag den 5. februar
Birgit har individuel musikmøde fra kl. 9.30
Musik Cafe med Birgit Vest 2. sal kl. 14.30
Tirsdag den 10. februar
Christian Foged synger og spiller
Vest 2. sal kl. 10.00. Øst st. kl. 11.00
Onsdag den 11. februar
Vinterbanko i Spisestedet kl. 14.00
Torsdag den 12 februar
Birgit holder fri
Søndag den 15. februar
Fastelavnssøndag
12
Mandag den 16. februar
Vi slår katten af tønden
Vest 2. kl. 14.00
Tirsdag den 17. februar
Christian Foged synger og spiller
Vest 2. sal kl. 10.00. Øst st. kl. 11.00
Onsdag den 18. februar
Præst Erik Søndergaard læser historie
og vi syner et par sange
Vest 2. sal kl. 14.30
Torsdag den 19. februar
Birgit har individuel musikmøde fra kl. 9.30
Musik Café med Birgit Vest 2. kl. 14.30
Lørdag den 21. februar
Birgit spiller på Øst st. fra kl. 10.00
Og på Vest 2. sal kl. 14.00
Tirsdag den 24. februar
Christian Foged synger og spiller
Vest 2. sal kl. 10.00.
Øst st. kl. 11.00
Og Øst 1. sal kl. 14.30
Torsdag den 26. februar
Birgit har individuel musikmøde fra kl. 9.30
Siddende dans med Birgit Vest 2. sal kl. 14.30
13
Djursland rundt
Her først i januar var vi på bustur en tirsdag eftermiddag. Vi havde besluttet at vi skulle køre ud forbi Rosenholm slot. Vi pakkede bussen
med Lise, Marie, Thomas, Ole, Grethe Jensen, Bitten, Amadoue og
jeg selv. Da vi kom forbi Rosenholm Slot var klokken ikke ret meget
så jeg besluttede også at køre forbi Gammel Estrup, og mens snakken
gik om hvad vi så og kørte forbi nåede vi til Gl. Estrup.
Vi kørte videre til Allingåbro over Drammelstrup og videre mod Gjesing. På vej til Gjesing, så vi en mark med en lille kunstig eller ufrivillig
sø hvor der var en stor mængde Svaner, mindst 20. Der holdt vi ind til
siden og så på det. Efter at have forsøgt at tage nogle billeder gennem
bilruden ikke med særlig god resultat.
Vi kom forbi Løvenholm Slot. På
tilbage turen kørte vi mod Auning
og ind i gennem Pindstrup og
Ringsø og så videre mod Hornslet
igen.
Vi havde en dejlig tur denne tirsdag eftermiddag.
.
Med venlig hilsen
Helle Schou Jensen
Øst stuen
14
SYNG MED FOREDRAG
Tirsdag den 27 januar havde vi
besøg af Ole Bech.
Han sang og spillede en masse
dejlige sange og langt de fleste
kunne vi synge med på. Det
var bl.a. John Mogensen, Otto
Brandenburg, Four Jacks, Gustav Winkler, Bamse, Cæcer
og Kim Larsen samt Johnny
Cash.
På Vest 2. sal havde de dækket et kæmpe stort kaffebord. Der var virkelig opbakning fra alle boenheder på Kløvervangen. Vi nød det meget
alle sammen og hyggede så med kaffe og kage midt i det hele.
Med venlig hilsen
Helle Schou Jensen
Øst stuen
15
Januar på Vest 1.
Mange føler januar er en lang, mørk og drøj måned at komme igennem, men på Vest 1. synes vi at denne måned er fløjet af sted.
Vi har set (dog for det meste indefra), at solen også har skinnet, men vi
er lidt kuldskære og kommer mest kun ud i forbindelse med busturene!
Til gengæld er det hyggeligt at gå "tur" rundt på de andre boenheder, beundre deres kunst på væggene,
møblerne, Joan’s femgrenet orkide og en anden udsigt fra vinduerne, end den vi kender fra Vest 1.
Gitte H har for længe siden foræret os sit karaoke sæt. Det tog vi frem
en onsdag formiddag, satte DVD'en på og havde det vældig sjovt med
at synge med på kendte sange som "Smuk som et stjerneskud",
"Vimmersvej" og "I en lille båd der gynger". Det lød ikke speciel smukt,
svært at ramme samme tone og egentlig var vi nok bedst til omkvædet,
men vi morede os herligt og vi var endda helt ædru.
Det viste sig, at vi var allerbedst til Elvis
Presley's gamle sjæler "Love me tender" og meget aktuelt, fik vi en snak om den gamle rockkonge, der ville være blevet 80 år dagen efter!
16
Vi har været en tur i Veri centret med Vest
2. Lis og Rita skulle handle i Matas og bagefter fik vi en god kop kaffe m/
fastelavnsbolle på torvet ved "Det lune
Brød".
Vi har også hygget os med den årlige Nytårskur, festdækket nytårsbord, dejlig Asti og kransekage samt vores nytårssange!
En dejlig tradition som lokker mange folk til!
En anden bustur gik til Center Øst/Egå. Det
var et forfærdeligt regn og ruske vejr, så det
gjorde godt med varm kaffe og wienerbrød
inde i varmen på "Det gyldne Brød". Vi
skulle også købe plastikkasser til vores køleskab, men vi hyggede for længe og tiden løb
fra os, så det må blive en anden gang!
En fredag formiddag "legede" vi fredagsbar med
Bailey fra Eivind, som vi dermed sendte mange
gode tanker og vi sang også mange gode sange.
17
Det er også blevet til en tur til Plantorama, hvor vi aldrig bliver trætte
af at beundre de skønne blomster. Tinne fik bla. købt fine tulipaner og
vi slutter altid af med en gratis kop kaffe ved karpebassin'et, hvor vi
endnu engang følger de farverige karpers dovne svømmetag i vandet!
Et par store skildpadder var kravlet op på en sten og lå flot til skue!
Der er blevet lavet et par snemænd efter weekendens snefald, desværre fik de en kort levetid!
Nogle aftener bliver brugt til at dekorere
de fine papir æsker, som Sabina er ferm
til at folde!
Mange vinterhilsner fra
Vest 1.
18
Vi afholder vores årlige fastelavnsfest
mandag den 16. februar
på Vest 2. sal kl. 14.00
Her vil der være tøndeslagning
med efterfølgende kåring af
Katte konge og Katte Dronning
Vi slutter af med Kaffe og hjemmelavede fasteboller
Venlig Hilsen
Fastelavnskomiteen
19
Velkommen til januar !
Det har været lidt koldt de sidste dage og der har også været sne, men
vi er enige om at foråret er på vej og at vi glæder os til at birketræerne
begynder at blive grønne.
I denne uge har Trine bagt ”en stjerne” den var meget lækker og når
den er kold vil det være godt med en skive med smør på, er der en
som har foreslået. Ellen Rasmussen deltog meget ihærdigt i at dreje de
forskellige spidser på stjernen.
Mums den er lækker
Og så lige lidt fra vores 1. juledag, hvor
vi fik vi brunch. Alle havde spist rigeligt juleaften og var mere eller mindre
mætte og trætte, så vi besluttede at
droppe morgen og middagsmad og i
stedet få brunch kl. 10.30.
Det var med scrambled eggs og bacon
og pølser. Små fede pandekager med
sirup (en lækkerbisken). Rullepølse og
spegepølse og forskelligt ost og så sluttede vi af med en kold øl direkte fra
terrassen.
Et par hyggelige timer.
20
Vi har været på besøg i Den gamle By og alle dansede Boogie Wugie,
mens Leena holdt øje med at det foregik rigtigt.
Det var en hyggelig eftermiddag, hvor vi fik kaffe og deres berømte lune kringle.
Vi var på besøg i lejligheden med minder fra 50erne og 60erne. Spændende synes vi alle og snakken gik livligt og vi sluttede af med at synge
et par sange.
21
Søndag middag plejer vi at hygge
os og så dækker vi et langt bord,
hvor vi så sidder lidt længere
over maden. Der er et glas vin til
og en kop kaffe til at slutte af på.
En god tradition, er vi blevet enige om.
Vi havde glædet os til en tur i BILKA. Trine og jeg og så skulle Rolf og
Ester med da de havde nogle forskellige indkøb at klare.
MEN vi kunne ikke komme ind i BILKA!!!!!!!
Der stod en medarbejde udenfor og sagde at der var lukket ”grundet
drifts problemer”.
Vi snakkede meget om hvad det kunne være men endte så med at køre i Storcenter Nord, hvor der blev handlet, så alle var tilfredse.
Vi læste dagen efter i avisen at der var en personale som mente at have
set en rotte og derfor var der lukket indtil Skadedyrsbekæmpelsen havde undersøgt stedet
Ester og Ellen T kan godt lide at komme i motionscentret og cykle eller spille med den store bold. Snakken går livligt selvom der også bliver svedt og brugt energi.
Vi har snakket om at så snart det bliver lidt
bedre vejr skal vi have gang i cyklen igen.
Elvis museet skal vi vist også snart besøge igen, og ishuset i Fjellerup….
Der er masser af ideer så vi må bare af sted.
Hilsen fra beboere og personale på øst 1.
22
KONTAKTPERSONER PÅ KLØVERVANGEN
Pårørende repræsentanter:
Jens Ole Thomsen mail: [email protected]
Joan Søgaard Trap mail: [email protected]
Bestyrelse:
Chris Cully, formand
Vicky Jensen, næstformand
Morten Glud
Børge Skovsende
Lis Fræer Nielsen
Jens Ole Thomsen, Pårørenderepr.
Joan Søgaard Trap, Pårørenderepr.
Lotte Kirkegaard Blomberg, Personalerepr.
Lisbeth Maj, Personalerepr.
Medarbejdere:
Rudi Vad, Teknisk serviceleder
Birte Pedersen, Adm. medarbejder
Teamledere:
Anette Hansen, Boenhed øst st/1.sal
Helle Asrød-Nielsen, Boenhed
Vest 1./2. samt boligerne
Ledergruppe:
Erland Alstrup, Forstander
Birte Bødskov, Souschef
23
PLEJEHJEMMET KLØVERVANGEN
PLEJEHJEMMET KLØVERVANGEN
ER EN SELVEJENDE INSTITUTION,
OPFØRT AF
STATSTJENESTEMÆNDENES BOLIGFORENING,
NUVÆRENDE ALMENBO,
I ÅRHUS.
PLEJEHJEMMET ER OPFØRT I 1973.
PLEJEHJEMMET ER I 2009 NYRENOVERET
OG UDBYGGET TIL 60 PLEJEBOLIGER
FORDELT PÅ 4 BOENHEDER
DER ER DESUDEN TILKNYTTET
31 ÆLDREBOLIGER.
PLEJEHJEMMET KLØVERVANGEN
KLØVERVANGEN 31
8541 SKØDSTRUP
TLF.: 87 49 15 15
WWW.KLOEVERVANGEN.DK
24