Kirkebladet til hjemmeside

kirkebladet
GJERN og
SKANNERUP
SOGNE
Nummer 4
September/oktober
november 2015
34. årgang
Kære borgere i
Gjern og Skannerup
Menighedsrådet
vil gerne købe
”Sparekassen”
SOGNEH
US
til et
SOGNEHUS
da vi mangler
plads til aktiviteter.
Kom til møde i konfirmandstuen
mandag den 7. september kl. 19.30.
Vi har brug for jeres opbakning,
hvis projektet skal lykkes
- så mød op og
giv jeres mening til kende
over en kop kaffe.
Menighedsrådet
for Gjern og Skannerup
Linedanser
gik Phillipe Petit, som han hed, på
linen. Dansede rundt for øjnene af
Hvis jeg siger den 11. september forbavsede og fornøjede amerikane2001, så ved jeg godt hvilket billede re og hvem der ellers var så heldig
der tegner sig på jeres nethinder. To at være i New York.
passagerfly hamrende ind i New Der er noget livsbekræftende ved
Yorks tvillingetårne. De to rygende dette billede af den lille spinkle
tårne af metal og glas, der senere mand der uden at tøve dansede
brød sammen i en sky af støv og livets dans på den line, som var
efterlod en by, et land, en verden i spændt ud foran ham. Livsbekræffrygt. Plantede visheden i vores tende fordi, der i den dans intet forhjerter om at der findes nogle, som søg var på at skjule sig for døden.
er villige til at give deres eget liv for Dansen på linen den august morgen
at sprede frygt og terror i vores. Vi i 1974 står for mig som et smukt
husker det alle, glemmer det nok overraskende øjeblik, fordi det i et
aldrig.
splitsekund blev til et billede på
Men hvis jeg derimod siger den 7. livet – blev en gave af umistelig
august 1974, så er der nok færre af skønhed.
os, som sidder med et billede. Men Vi husker nok tårnene der falder. Vi
den morgen skete der noget fanta- husker døden og ødelæggelsen.
stisk i New York. De selvsamme tår- Men husker vi denne spinkle mand,
ne som 27 år senere ville styrte i der tog skridtet fuldt ud, dansede på
grus, var i nattens løb blevet for- linen 400 meter over jorden, med
bundet med en line, skudt fra det himlen som baggrund? Husker vi
ene tårn til det andet med en bue.
ham, som uden frygt og bekymring,
Således stod de to tvillingetårne nu viste os at når vi går livet i møde
forbundet med en line og en lille uden frygt, ser døden i øjnene og
spinkel franskmand bevægede sig alligevel danser, så bliver det stort
ud på linen. 400 meter over jorden og smukt?
uden noget sikkerhedsnet eller en ”At nå skyerne” kaldte Phillippe
faldskærm på ryggen. I 40 minutter Petit den bog han skrev om sin dans
med himlen som baggrund. Måske
kan også vi i vores liv nå himlen?
Hvis vi magter at sætte den ene fod
foran den anden og ubekymrede
begive os ud på den livets line, som
er spændt ud foran os. Tillidsfuldt
for vi er der ikke alene. Vores liv er
i gode hænder.
Jakob Nissen
Mette Maya Gregersen
Udstilling og foredrag
UDSTILLING
TOGETHER WE STAND, DIVIDED WE FALL
– en skulptur af ler og lys – skabt af keramiker
Mette Maya Gregersen i samarbejde med lokale folk fra Gjern og omegn.
KK44 kunstudvalg og Gjern-Skannerup Menighedsråd har sammen med den lokale og internationalt kendte keramiker, Mette Maya
Gregersen, taget initiativ til et omfattende
kunstprojekt, som skal resultere i en stor keramikskulptur. Skulpturen vil få en blivende
plads i Gjern Kultur- og Idrætscenter.
Delelementerne til skulpturen fremstilles ved
fire workshops hos Cerama (Sorring Lervarer). Delelementerne består af små menneskefigurer, som sammensættes til en ca. to meter
høj skulptur, og der indlægges lys i skulpturen.
Fernisering lørdag den 31. oktober kl. 14.00
i Gjern Kultur- og Idrætscenter.
FOREDRAG
Om at leve med kunst, drømme, rastløshed
og at vælge sin egen vej
Mette Maya Gregersen er en keramisk kunstner, som har arbejdet med leret igennem de
sidste 20 år. Hun udstiller internationalt og har
vundet adskillige legater og priser for sine keramiske skulpturer. Derudover har hun været
bosat mange år i udlandet og er blandt andet
uddannet keramiker fra Camberwell College i
London og kunstpsykoterapeut fra Sheffield
University.
Hun vil tale om hvordan de mange rejser, oplevelser og tanker har påvirket hendes arbejde,
og om hvordan hendes liv og karriere har udviklet sig fra traditionel pottemager til kunstterapeut og keramiker. Alt dette i en søgen
efter at finde balance og andre måder at give
form til abstraktioner og refleksioner.
Det er også en personlig beretning om, hvordan kærlighed og drømme kan inspirere og
ændre livets retning, og hvordan leret som materiale kan fortælle den historie.
Billedforedrag i Gjern Kultur- og Idrætscenter torsdag den 12. nov. kl. 19.30.
Projektet finansieres af: Sparekassen Kronjylland, Cerama, Gjern El, Maki, Spar i Gjern,
Den Jyske Gørtler, Gjern Blik, Gjern-Skannerup Menighedsråd, Silkeborg Bibliotekerne,
KK44 festival.
Arrangører: Silkeborg Bibliotekerne, KK44
festival og Gjern Menighedsråd.
DER ER SPÆNDT VINGER
ET KORDRAMA FOR KOR,
ELEKTRONISK MUSIK OG BILLEDER
Dette værk er skabt specielt til KK44 festivals
tema “Kamp må der til” af komponist, Sisse
Lunøe. Det elektroniske værk med billeder baserer sig på Poul la Cours digt Der er spændt
vinger fra Efterladte Digte, 1957. Det opføres
i en sammenhæng med korsatser til digte af
Halfdan Rasmussen, Aage Berntsen og Kaj
Munk, sat i musik af Bendt Astrup, Poul Hellmuth og Erik Sommer og sunget af Troldhøjkoret. Koncerten fremstår således som en
kæmpemæssig installation, hvori der indgår
såvel elektronisk musik som akustisk kormusik og billeder. I projektet mødes amatører
med professionelle kunstnere, land møder by,
en folkelig kultur møder den etablerede kunstinstitution, og ny musik og ny betydning opstår.
Medv.: Komponist og korleder Sisse Lunøe.
Troldhøjkoret, som er ca. 25 voksne mennesker. Billedkunstner Rigmor Bak Frederiksen,
Gjern. Øvrige medvirkende: Koreograf Nønne
Svalholm, Århus, Tekniker Morten Elkjær fra
DIEM (Danish Institute for Electronic. Music:
Det Jyske Musikkonservatorium).
Mandag den 26. oktober kl. 19.00 i Gjern
Kirke. Gratis adgang.
Arr.: Sisse Lunøe og Troldhøjkoret, KK44 festival og Gjern-Skannerup Menighedsråd.
KORSVEJEN
KK44 festival 2015
Filmaften i konfimandstuen
torsdag den 26. november kl. 19,30.
Tema: Kamp må der til!
Kamp er temaet for KK44 festival 2015.
For uden kamp, intet liv, og på mangfoldige
måder kæmper vi. For kærligheden, for at
forstå, for at komme overens med os selv.
Og de andre. For vores værdier. Undertiden for forfængeligheden. Også for æren.
For at få lov at leve, for at give noget vigtigt videre. For helbredet, overlevelse. Det
er hårdt arbejde at være i live.
”Kamp må der til, skal livet gro” skrev H.
V. Kaalund i 1877 i sin berømte sang: ”Jeg
elsker den brogede verden”, og vi har lånt
af den linje til årets tema for KK44 festivalen. Ikke fordi vi mener, at kamp er det
rigtige i alle livets forhold, men fordi vi
gerne vil have kampen op til undersøgelse
og diskussion. ”Man skal vælge sine
kampe med omhu,” hører man ofte sagt,
sikkert fordi mange har erfaret, at nogle
kampe var skønne, spildte kræfter. Så der
er noget med begrebet ”kamp”, der kalder
på tanker om mening og værdi: Hvilke
kampe er værd at tage? Og hvorfor er de
det? Hvad er vigtigt nok til at vi vil kæmpe
for det? Vigtigt nok til at risikere et nederlag?
Velkommen til KK44 festivalen 2015.
Maria er 14 år og står foran at skulle konfirmeres. Hendes familie er en del af et
stærkt troende, katolsk samfund. Hendes
far står i skyggen af morens strengt religiøse opdragelse, mens hendes lillebror
forbliver umælende; tavs i alles nærvær.
Maria er fanget mellem to verdener: Hun
lever sin hverdag i den moderne verden
med alle dennes fristelser, men hendes
hjerte tilhører Jesus og hun er meget modtagelig overfor præstens ord og formaninger til konfirmationsforberedelsen. Hver
dag er en eksamen foran Gud.
I samarbejde med Indre Mission i Gjern.
NYT/AKTIVITETER
Workshops i keramik
ved Mette Maya Gregersen den 12. og 13.
september hos Cerama i Sorring.
drætscenter torsdag den 12. november
kl. 19.30. - Se omtale på side 3.
Arrangører: Silkeborg Bibliotekerne, KK
44 festival og Gjern-Skannerup Menighedsråd.
Filmaften - KORSVEJEN
Filmaften i konfimandstuen torsdag den
26. november kl. 19,30.
Filmen er skrevet og instrueret af Dietrich
Brüggemann. Korsvejen modtog en Sølvbjørn på Berlinalen 2014 for bedste manuskript. I samarbejde med Indre Mission i
Gjern. Se omtale på side 4.
!"
#
! "
#$#%%!&#%%#&'#%%!&(#%%
# "
#$#%%!&#%%#&'#%%!&(#%%
$"
)&%%##*
% +,-.
//(0&,#
&
#'&##&0#%% !"
#
$ '
()
Gudstjeneste på Troldhøj
Søndag den 20. september kl. 14.00 holder vi gudstjeneste på Troldhøj sammen
med Skorup og Tvilum sogne. En dejlig
tradition. Frisk luft, glad menighed, Guds
ord og salmesang klæ’r hinanden godt.
Kaffe på parkeringspladsen ved Svostrupvej kl. 14.00. Gudstjeneste kl. 14.30. Koret
fra Skorup og Tvilum medvirker.
Medbring selv tæppe eller klapstol.
DER ER SPÆNDT VINGER
Et kordrama for kor, elektronisk musik og billeder
Mandag den 26. oktober kl. 19.00 i Gjern
Kirke. Gratis adgang. Se omtale side 3.
Udstilling
TOGETHER WE STAND, DIVIDED WE FALL
– en skulptur af ler og lys skabt af keramiker Mette Maya Gregersen i samarbejde
med lokale folk fra Gjern og omegn.
Fernisering lørdag den 31. okt. kl. 14.00
Gjern Kultur- og Idrætscenter.
Se omtale på side 3.
Billed-foredrag
Om at leve med kunst, drømme, rastløshed
og at vælge sin egen vej.
Billed-foredrag i Gjern Kultur- og I-
Gudstjenester og morgensang
på Karolinelundscentret
hen over sommeren
Ca. en gang om måneden samles vi til
gudstjeneste. Det foregår i aulaen. Gudstjenesten varer en god halv times tid. Bagefter drikker vi formiddagskaffe og synger
lidt sammen. Der vil være lejlighed til en
snak med nye og gamle bekendte.
Alle er velkomne. Vi begynder kl. 10.00.
De næste gudstjenester: 23. september, 21.
oktober, 25. november og 20. december.
(20. december erstatter højmessen i kirken)
Ca. en gang om måneden samles vi til morgensang, en lille fortælling og hyggeligt
samvær, ligeledes i aulaen.
Vi begynder kl. 10.00.
De næste gange er onsdagene den 9. september, 7. oktober, 11. november og 2. december.
Indre Mission
SEPTEMBER
Torsdag den 3. kl. 19.30: Bibelkreds.
Torsdag den 10. kl. 9.30: Kredsstævne i Voel med Villy
Sørensen, Hammel. Emner: 1. Frihed fra døden. 2. Det
levende håb/frelsesvished.
Torsdag den 17. kl. 19.30: Møde ved Gerda Jessen.
Emne: Jeg vil have ret til at fejle.
Torsdag den 24. kl. 18.30: Møde ved Jim Pfrogner.
Sammen med IMU. - Fællesspisning.
Tilm. sen. mand. på [email protected] ell. 60 63 58 60.
OKTOBER
Torsdag den 1. kl. 19.30: Bibelkreds.
Onsdag den 7. og torsdag den 8.: Bibelkursus i Silkeborg
ved Leif Andersen.
Tirsdag den 22. kl. 19.30: Møde ved Lene Friis Thorkildsen,
Kibæk, formand for kirkeligt arbejde for blinde. Emne: Med
hjerte og stok - at leve med synstab.
Tirsdag den 27. kl. 10.00: Kredscafe i Gjern.
Torsdag 29. kl. 19.30: Møde ved Villy Sørensen, Hammel.
Emne: Du er min. Es. 43,1-5.
NOVEMBER
Torsdag den 5. kl.19.30: Bibelkreds.
Onsdag den 11. kl. 19.30: Bibelkursus i Hammel ved
Simon Hauge Lindbjerg.
Torsdag den 12. kl. 19.30: Bibelkursus i Gjern ved Simon
Hauge Lindbjerg.
Torsdag den 19. kl. 19.30: Møde ved Søren O. Christensen,
præst ved Herning Bykirke. Emne: Nadver.
Fællesaften med Søhøjlandets Kirke.
Torsdag den 26. kl. 19.30: Filmaften fælles med GjernSkannerup sogne i konfirmandstuen. Film: Korsvejen.
DECEMBER
Torsdag den 3. kl. 19.30: Bibelkreds.
Deadline:
Stof til næste nummer af kirkebladet skal være sognepræsten i hænde senest 20. oktober 2015.
Adresser vedrørende Gjern og Skannerup kirker
Sognepræst
Majbritt Fabech Skoch Christensen Tlf. 86 87 50 27
Østergade 6, 8883 Gjern
Mandag fri
E-mail: [email protected]
Kirkekontor
Kordegn Helle Eg Andersen
Tlf. 86 87 97 72
Østergade 6B, 8883 Gjern
Fredag fri
Tlf.- og træffetid: Mandag-torsdag kl. 9.00-13.00,
derudover efter aftale. - E-mail: [email protected]
Organist ved kirkerne
Boyana Bjørn
Sct. Peders Gade 16, st.tv
8900 Randers
Tlf. 60 60 60 17
Kirkesanger ved kirkerne
Poul Buchwald Andersen
Tlf. 86 95 43 31
Hedevej 19, Herskind Hede, 8464 Galten
E-mail: [email protected]
Graver
ved Gjern og Skannerup Kirke
Otto V. Jensen
Tlf. 30 68 23 97
Graverkontoret,
Mandag fri
Østergade 6B, 8883 Gjern
Tlf.- og træffetid: Tirsdag-fredag kl. 8,30-9,00.
Privat: Nylandsvej 25, 8882 Fårvang Tlf. 26 44 23 35
Formand for menighedsrådet
Ove Madsen
Falkenkær 5, 8883 Gjern
Tlf. 60 24 15 51
E-mail: [email protected]
Kirkeværge ved Gjern Kirke
Alvin Bloch
Skovbakken 16, 8883 Gjern
Tlf. 86 87 54 85
Kirkeværge ved Skannerup Kirke
Aage Lundgaard Jensen
Vedskovvej 5, 8883 Gjern
Udgivet af menighedsrådet · Ansvarshavende: Majbritt Fabech · Grafisk produktion: Gerbo Grafisk
Tlf. 86 87 50 88
GUDSTJENESTER
i Gjern Kirke
SEPTEMBER:
Søndag den 6. . . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 13. . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 20. . . . . . . . . . . . . . .
GUDSTJENESTER
i Skannerup Kirke
ingen
10.30
14.00
Friluftsgudstjeneste på Troldhøj
Søndag den 27. . . . . . . . . . . . . . .
SEPTEMBER:
Søndag den 6. . . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 13. . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 20. . . . . . . . . . . . . . .
10.30
ingen
14.00
Friluftsgudstjeneste på Troldhøj
ingen
Søndag den 27. . . . . . . . . . . . . . .
10.30
Høstgudstjeneste
OKTOBER:
Søndag den 4. . . . . . . . . . . . . . . .
9.00
Gerda Jessen
Søndag den 11. . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 18. . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 25. . . . . . . . . . . . . . .
ingen
10.30
ingen
NOVEMBER:
Søndag den 1. . . . . . . . . . . . . . . .
10.30
NOVEMBER:
Søndag den 1. . . . . . . . . . . . . . . .
9.00
ingen
10.30
Alle helgen
9.00
Gerda Jessen
Søndag den 29.. . . . . . . . . . . . . .
DECEMBER:
Søndag den 6. . . . . . . . . . . . . . . .
Kirsten Vase
ingen
10.30
Børnegudstjeneste
Søndag den 22. . . . . . . . . . . . . . .
ingen
9.00
Søndag den 18. . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 25. . . . . . . . . . . . . . .
Alle helgen
Søndag den 8. . . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 15. . . . . . . . . . . . . . .
OKTOBER:
Søndag den 4. . . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 11. . . . . . . . . . . . . . .
ingen
9.00
Søndag den 8. . . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 15. . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 22. . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 29.. . . . . . . . . . . . . .
10.30
ingen
ingen
10.30
DECEMBER:
Søndag den 6. . . . . . . . . . . . . . . .
ingen
Gerda Jessen
Pastor: Majbritt Fabech Skoch Christensen, Østergade 6, tlf. 86 87 50 27. Mail: [email protected]
Menighedsrådsformand: Ove Madsen, Falkenkær 5, tlf. 24 47 06 80. Mail: [email protected]