Kirkeblad juni-august 2015

Kirkebladet
SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE
Juni - August 2015Nr .2
SIDE 1
Alting har en tid
Alting har en tid. Sådan siger Prædikeren
i Det Gamle Testamente. Alting har en tid.
For alt, hvad der sker under himlen, er der
et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid til at
dø. En tid til at plante, en tid til at rydde.
En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede.
En tid til at rive ned, en tid til at bygge op.
En tid til at græde, en tid til at le. En tid til
at holde klage, en tid til at danse. En tid til
at omfavne, en tid til ikke at omfavne. En
tid til at opsøge, en tid til at miste. En tid til
at tie, en tid til at tale.
Det er ikke uden grund, at denne tekst
SIDE 2
fra Prædikerens Bog er både kendt og
elsket. For den siger noget helt fundamentalt om os mennesker. Den siger, at uanset
hvem vi er og hvor vi er, så har vi et fælles
vilkår her i livet: tiden. Vi lever i den, og vi
deler den med vores medmennesker. Den
kan snegle sig af sted eller fare derudad.
Den kan være os nådig eller barsk, kort
eller lang, vi kan bruge af den eller lade
den gå til spilde. Men den er der. Givet os
hvert eneste øjeblik, vi trækker vejret.
Lader vi ordene få plads i hjertet, så er
det også som om, vi fornemmer et puls-
slag fra livet selv med alle dets uforståelige modsætninger. Der er både glæde og
sorg. Alle får vi en tid med tårer og smil.
Alle må leve og siden dø. Nogle begivenheder er vi selv herrer over. Andre ikke. Men
alle vores tider er i Guds hænder.
Det er der en stor trøst i. Ikke bare når
man skal sige farvel, men også når man
skal begynde noget nyt. For alting har en
tid. For alt, hvad der sker under himlen, er
der et tidspunkt. For mig er tiden kommet
til at sige farvel til Tølløse og embedet
som præst i byen og begynde som præst
i Kildevældskirken på Østerbro. Det glæder jeg mig til. Det bliver en tid med nye
udfordringer og nye oplevelser. Og uden
tvivl en tid, hvor der skal plantes og bygges op. Men jeg ser tilbage på en af de
bedste tider i mit liv.
12 år har jeg været en del af byen og delt
livet med jer, siden jeg hoppede af toget på
Tølløse station første gang en kold decemberdag. Store som små, unge som ældre
har I taget imod mig og delt stort og småt
med mig. Alt lige fra de små hverdagsoplevelser til de store begivenheder. Jeg har
været med på sidelinjen og fået et indblik
i jeres liv og hverdag. Og hver gang har
jeg følt taknemmeligheden over, at I delte
jeres tanker med mig.
Det gælder i de tunge tider: når tragedierne ramte, når livet gjorde ondt, når I
mistede et elsket familiemedlem og I kom
til kirken og mig for støtte og hjælp til at
sige farvel. Mere kan man ikke ønske sig
som præst og som menneske. Og det takker jeg både jer og Gud for.
Men det gælder også i de gode tider: de
dejlige dage, hvor konfirmanderne løb
rundt på gårdspladsen og spillede Jesusrundbold og jublede højlydt. Eller når
minikonfirmanderne sang i vilden sky
eller foldede deres små hænder og lagde
ansigtet i de rette folder til et Fadervor.
Når babyerne blev døbt og tårerne sad i
øjenkrogene på forældre og bedsteforældre. Når brudeparret kyssede hinanden,
når orglet spillede og menigheden sang.
Til fest og store højtider, når kirken var
fyldt til bristepunktet eller på en stille
sommerformiddag med en lille skare. Alt
sammen har det været tider båret af kærlighed og med Gud i vores midte. Det er
min tro. Og det er den tro, jeg tager med
mig.
Ethvert smil, enhver tåre, ethvert ord,
enhver bøn, enhver gudstjeneste og
enhver glæde, jeg har fået og delt med jer
gennem årene har gjort mig til den præst,
jeg er. Og jeg ønsker jer alt det bedste og
Guds velsignelse. Altid.
Lisbeth Juhl Jørgensen
SIDE 3
Du, danske sommer...
Man kan håbe, at sommeren brænder i
hvert sind og sjæl i denne tid. Brænder
på den gode måde. På dén måde, hvor det
smager af jordbør og dufter af lysegrønt
græs og lyder af lærkesang. Det håber jeg,
fordi det måske er netop dér, når vi sanser
sol og sommer, at vi også kan mærke en vis
frihed. En frihed for det mørke efterårs
sorte skyer, en frihed for tunge overfrakker og våde bukseben i den sene, forblæste vinter. Og ikke mindst kan vi mærke,
hvordan kroppen sættes fri – løses af sine
besnærende bånd – når vi går i løs skjor-
SIDE 4
te og bare fødder gennem græsset – eller
mærker strandens sand mellem tæerne.
Det er som om, at det hele falder på plads
igen.
Vi hører ikke om sne og slud og blæst i
fortællingen om Adam og Eva i Paradisets Have. Det er som om, at mørke skyer
og kolde vintre først er kommet til senere. Og i salmebogen synges der mest om
den evige sommer, når Guds rige bliver
beskrevet. Således fanget mellem Skabelsens første sommer og Brorsons ”yndige
nådes-sommer” siden hen hos Gud, så er
sommeren nu et glimt af den sommer, der
var før og er efter mennesket. Følelsen af,
at alt er som det burde være – og bør være
fremover – dén følelse mærker jeg, som
jeg ligger dér under bøgetræerne og nyder
sommersolens glimtvise stråler gennem
trækronerne.
Men livet er jo andet, end sommer. Vi
har også vores vintre og regnvejr – vores
kulde og mørke. Sådan ER livet – både
det ene og det andet. Tænk, hvis livet kun
var modgang? Hvem ville kunne magte
dét? Og tænk, om livet kun var medgang?
Ville vi så overhovedet opdage det – sætte
pris på det? Vi ville nok hurtigt glemme,
hvordan medgang føles, når vi ikke har
noget, at holde det oppe imod.
Men det er som om, at man nemmere
kan glemme sorger og modgang for en
stund, som man ligger der og nyder solen.
Også tilgivelsen er lettere at give. Ja, det
kan næsten føles som om, at man selv er
tilgivet, når solens stråler bader ned over
en – og genføder med lys og ånd. Ikke med
vand og Helligånd, som i dåben – men
det er tæt nok på til at det kan minde os
om det.
Bliver varmen for meget, så kan man
tage en tur til stranden – eller bare ned til
én af egnens søer – og få en kølig dukkert.
Så kan man for alvor mærke livet og livskraften nærmest bruse gennem kroppen.
Man kan føle sig som et helt nyt menneske, når man igen står oppe på bredden
med håndklædet omkring sig.
I sangen ”Du danske sommer, jeg elsker
dig”, som for mange er indbegrebet af
dansk sommersang, skriver Thøger Larsen også om det nye liv, der fødes i bølgen
blå. Han kalder dykket under bølgerne
for ”dåb i glemsel og evighed”. Og selvom
han ikke skriver om en dåb i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn, men om
ungdommens vitalitet og totale overgivelse til havets og universets uendelighed, så
må vi da vist gerne selv tænke den kristne
dåb. Også derude i den blå bølge, kan vi
lægge livets modgang og vores egen modkraft lidt til side for en stund. Som i dåben
vasker vi det gamle menneske af os, og
bliver født på ny, til resten af vores liv.
Over for Gud er vi rene, når vi rejser os af
troens bad og bølge. Men det kræver først
og sidst af os, at vi tør tage troens kræfter
til os – og tro på, at Gud altid vil lyse på
vores vej, uanset om det er sommer eller
vinter.
Sommeren viser os glimt af Guds Nåde.
Den stråler fra en høj sommersol – og
gennem bølgen blå. Og så gør det ikke
noget, at det danske sommervejr engang
imellem ”har sveget” os…
Mads Zachodnik
DEN KRISTNE
RADIO
Kasernevej 4 st. th., 4300 Holbæk.
Tlf.: 59 43 76 43 - www.d-kr.dk
Sendetider: (frekvens: 104,7 mHz)
Onsdag og torsdag kl. 18.00-20.00
Fredag kl. 18.00-21.00
Lørdag kl. 9.00-14.00
SIDE 5
Sommer i biblen
Sommer er en del af de fire årstider vi er
vant til her i Danmark. Sommer er varme,
ferie og solskin og mange af os holder
meget af sommeren netop af den grund.
Men hvordan forholder det sig med sommer i biblen?
Først og fremmest kan vi i salme 74 høre
at årstiderne er noget som Gud har skabt
og vil:
”Din er dagen, din er natten, du har givet
solen og månen deres plads. Du har fastlagt landjordens grænser, sommer og vinter har du skabt.”
Så årstiderne er skabt af Gud, og derved velsignet af Gud. Ordet sommer i det
gamle testamente, betyder egentlig direkte oversat, at høste i den betydning at når
vi er færdige med at høste er sommeren
forbi, i det nye testemente betyder sommer direkte oversat varme. Men sommer
bruges også til at forudsige Jesus genkomst som vi hører i Matthæusevangeliet:
”Lær denne lignelse af figentræet: Når
dets grene bliver bløde og får blade, ved
I, at sommeren er nær. Sådan skal I også
SIDE 6
vide, når I ser alt dette, at han står lige
for døren.”
Sommer et billede på at Jesus er nær, at
han kommer og tager os med, at høsten nu
er afsluttet. Og så kunne vi måske finde på
at spørge, er der som årstider i Jesu nye
rige, og ja det er der i Zakarias hører vi:
”På den dag skal levende vand strømme
ud fra Jerusalem, halvdelen ud i havet i
øst og halvdelen ud i havet i vest både
sommer og vinter. Da skal Herren være
konge over hele jorden; på den dag skal
Herren være én og hans navn være ét”
Så årstiderne er en del af Guds velsignet
skabelse, og sommeren er den tid på året
hvor Gud er færdig med sin høsttid, arbejdets tid er slut. Det er derfor også tid til
hvile og fred. Det er måske ikke så dårligt
at tage det med os ind i vores sommerferie, og måske derfor lade sommeren være
en velsignet tid, hvor vi hviler os og finder
fred. Hvor vi opdager om, vi er der hvor vi
godt vil være, nemlig i Guds hvile.
God sommer
Sognepræst Sara Mikaelsson
Navne og adresser:
SODERUP - KR. ESKILSTRUP
TØLLØSE
Kirkebil: Henv. helst senest fredag til Kr. Eskilstrup
Taxi, tlf. 59 18 01 26, Tølløse Taxi tlf. 59 18 53 50 eller
Ingemanns Taxi tlf. 57 80 14 41.
Kirkebilen kører til alle gudstjenester.
Henvendelse inden fredag kl. 12.00 til sognepræsten.
Indtal gerne besked på telefonsvareren.
Sognepræst: Lise Trap, Soderup Kirkevej 10,
Soderup, 4340 Tølløse, tlf. 59 18 50 37,
e-mail: [email protected] Træffes ikke fredag.
Tølløse kirkes kontor: Nybyvej 12, Gl. Tølløse,
4340 Tølløse, tlf.59 18 53 37.
Ved præstens ferie / fridage henvises til
spr. Mads Zachodnik, tlf. 57 80 13 68
Hjemmeside: soderupeskilstrup.dk
Facebook: Soderup-Eskilstrup kirker
Graverkontor (Soderup):
Henrik Schoubye [email protected]
tlf. 22 64 48 21. Træffes ikke mandag.
Graverkontor (Kr. Eskilstrup): Toni Bøgelund
[email protected] tlf. 24 47 05 76
Træffes ikke mandag.
Menighedsrådsformand: Anders Christensen,
Syrenvej 7, 4360 Kr. Eskilstrup, tlf. 20 11 59 55
Sognepræst:
Henriette Bitsch, tlf. 59 18 53 37,
e-mailadresse: [email protected]
Træffes ikke onsdag.
Ved præstens ferie- og fridage henvises til
sognepræst Sara Mikaelsson, Ugerløse.
tlf. 59 18 80 74.
Sognepræst:
(vikar i vakanceperioden) Tine Gramm Petersen,
tlf. 24 47 70 78, e-mailadresse: [email protected]
Træffes ikke onsdag.
Ved præstens ferie- og fridage henvises til
sognepræst Henriette Bitsch.
Hjemmeside: www.toelloesekirke.dk.
Kirkeværge (Soderup): Asta Grevsen,
Dalstrøget 17, 4340 Tølløse, tlf. 24 63 81 49
Graverkontor: Nybyvej 12, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse,
tlf. 59 18 61 33
Træffes bedst: Tirsdag - fredag kl. 12.00-12­.30.
Kirkeværge (Kr. Eskilstrup): Merete Skov-Hansen,
Pilevej 73, 4340 Tølløse, tlf. 24 60 80 92
Menighedsrådsformand: Bodil Schrøder Hansen,
Nybyvej 48, 4340 Tølløse, tlf. 59 18 55 64.
Kirkeværge: John Abrahamsson,
Dalvænget 91, Tølløse, tlf. 25 77 62 30
ST. TÅSTRUP
Kirkebil: Har du brug for kørsel til og fra gudstjenester eller arrangementer i kirken, så kontakt præsten
(gerne et par dage i forvejen).
Sognepræst: Mads Zachodnik, Tåstrupvej 54,
4370 St. Merløse, tlf. 57 80 13 68.
Email: [email protected]
Træffes bedst efter aftale.
Kirkekontoret er lukket om mandagen.
Ved ferie henvises til sognepræst Lise Trap,
Soderup kirke, 59 18 50 37
Hjemmeside: www.storetaastrupkirke.dk
– og på Facebook…
Graverkontor: Pia Hansen, tlf. 57 80 20 13.
Træffes bedst tirsdag – fredag kl. 12-13.
Menighedsrådsformand: Gert Hansen Juhl,
Bonderupvej 260, 4370 St. Merløse, tlf. 57 80 16 60.
Kirkeværge: Pia Krogager, Ordrupvej 46, Ordrup,
4370 St. Merløse, tlf. 27 20 70 53.
Kasserer: Henning Bang Hansen, Slagelsevej 31,
4450 Jyderup, tlf. 59 18 30 33.
UGERLØSE
Sara Mikaelsson, Kirkevej 3, 4350 Ugerløse,
tlf. 59 18 80 74 eller mobil. 26 84 67 91,
e-mail: [email protected]
Træffes ikke fredag.
Ferie 15.juni til og med 12. juli.
Ved præstens ferie og fridag henvises til præsterne i
Tølløse.
Hjemmeside: www.ugerlosekirke.dk
Graverkontoret:
Ugerløse kirkegård kontaktes på følgende måde:
Mobil telefon 20 58 27 61 bedst mellem 12.00 og
13.00
Mail: [email protected]
Graver & administrationschef, Jess Sørensen, træffes
også på 59 44 10 01 bedst mellem kl. 12. og 12.30.
Mail: [email protected]
Menighedsrådsformand: Niels Weinreich,
Lilleskovvej 25, 4350 Ugerløse, tlf. 28 80 04 30,
Email: [email protected]
Kirkeværge: Gitte Jensen, Abildhaven 35,
4350 Ugerløse, tlf. 59 18 82 05, [email protected]
SIDE 7
Sankte Hans,
Sankte Hans
I Danmark har der, fra helt gamle tider,
været tradition for at fejre sommersolhverv. Denne fest har altid været tæt forbundet med traditioner, skikke og myter.
Man mente, at naturens hemmelighedsfulde kræfter var særligt aktive og stær-
SIDE 8
ke ved sommertide, og ifølge folketroen,
rummede elementerne jord, ild, luft og
vand særlig meget styrke på netop den
aften, hvor sommersolhverv blev fejret.
Derfor valfartede syge mennesker til de
hellige kilder, der fandtes overalt i Dan-
mark, blandt andet ved Søtofte. Det var
også denne aften, de kloge koner samlede
deres urter til medicin og tolddomskunst.
Denne aften var dog også en aften, der
stod i romantikkens tegn. Unge mennesker, nok primært pigerne, gik ud og plukkede Sankt Hans Urter, og placerede dem
parvis under hanebjælken. De mentes,
at kunne varsle et bestemt par. I dagene efter sommersolhverv kiggede pigerne til planterne. Voksede de to urter væk
fra hinanden, blev hun og hendes hjertes
udkårne aldrig et par, men voksede e mod
hinanden, ville alt ende som hun ønskede:
de ville blive gift og levelykkeligt til deres
dages ende.
Sådan var der mange traditioner og fejringer forbundet med denne dag – midsommerfejring.
Med kristendommens indføring blev
sommersolhvervsfest til Sankt Hans.
Sankt Hans betyder egentlig Den Hellige
Hans, og hentyder til Johannes Døberen.
Det fortælles i Lukasevangeliet, at Johannes’ mor Elisabeth var gravid i 6. måned,
da englen Gabriel viste sig for Maria, og
forkyndte, at hun skulle føde Guds søn.
Altså måtte Johannes være seks måneder ældre end Jesus. Og da man mente,
at Jesus var født 25. december, måtte
Johannes Døberens fødselsdag falde 24.
juni. Forskydningen skyldtes måden man
regnede på. Jesus var født seks dage før 1.
januar, altså 25. december, og Johannes
seks dag før 1. juli, altså 24. juni. Begge
fødselsdage faldt sammen med en gammel hedensk solhvervsfejring, som man
derfor gjorde til kristne fester.
Når vi fejrer Sankt Hans dagen før, altså
23. juni, så skyldes det en gammel dansk
tradition, hvor vi netop fejrer dagen før,
frem for på selve dagen. Juleaften fejrer vi
jo også 24. december, og ikke 25. december. Faktisk var Sankt Hans en officiel
helgendag på lige fod med juleaften helt
frem til 1770.
I dag fejres Sankt Hans ikke længere i
kirken, og mange har glemt, hvilken fødselar vi fejrer på dagen. I stedet er Sankt
Hans blevet en afholdt folkefest, hvor vi
sammen fejrer lyset, varmen og sommeren, skolernes ferie og de nye studenter.
Nå vi samles om bålet med venner, familie og fremmede og synger Drachmanns
skønne midsommervise, på hvad melodi den nu end må synges på, så oplever
man en varme, både fra bålet men også
indeni. Måske vækkes der også en følelse
af vemod, for man ved, at fra nu bliver
dagene igen kortere, også selvom en lang
og varm sommer forhåbentlig venter forude.
Sorg og savn kan melde sig, for det er
ofte når man er befinder ig mellem feststemt mennesker, at sindets mørke ses i
skærende kontrast til festens lys. Under
alle omstændigheder, vil de fleste der står
foran bålet nok føle sig som en del af en
lang tradition og et større fællesskab.
Johannes Døberen var også en del af en
lang tradition. Han var også en del af et
fællesskab, og han havde den særlig opgave at pege hen mod en anden, eller som
han selv siger: ”Han skal blive større, og
jeg skal blive mindre.” Og ligesom dagene
fra Sankt Hans og frem mod vintersolhverv bliver kortere og kortere, og lysets
magt mindre og mindre, på samme måde
aftager Johannes’ virke, for t gøre plads til
det eneste sande lys, som netop kommer
til verden, lige der hvor mørket har allermest magt, et halvt år senere. Det lys er et
håb, der fødes i mørket, fr at fortælle os,
at der er andet og mere end kulde, mørke
og død.
Så når vi om få uger atter holder Sankt
Hans på en af årets lyseste aftener, for
at fejre solen, sommeren, de varme hjerter og fællesskabet, så skal lyset og bålets
flammer minde os om det lys, som vi
sammen skal fejre om et halvt år – Guds
lys der kom til verden, og som brænder
med en sådan intensitet for dig og mig, at
det aldrig brænder ned eller brænder ud,
som bålene på Sankt Hans aften trods
alt gør…
Glædelig Sankt Hans!
Forfatter Tine Gramm Petersen
SIDE 9
GUDSTJENESTE
GUDSTJENESTETIDER
KR. ESKILSTRUP
SODERUP
7. juni
1. søndag efter trinitatis
9.00
Trap
10.30
14. juni
2. søndag efter trinitatis
9.00
Trap
-
21. juni
3. søndag efter trinitatis
-
9.00
28. juni
4. søndag efter trinitatis
-
10.30
5. juli
5. søndag efter trinitatis
10.30 Trap
-
12. juli
6. søndag efter trinitatis
-
9.00
19. juli
7. søndag efter trinitatis
10.30 Trap
-
26. juli
8. søndag efter trinitatis
-
10.30
2. august
9. søndag efter trinitatis
10.30 Trap
-
9. august
10. søndag efter trinitatis
-
17.00
16. august
11. søndag efter trinitatis
9.00
23. august
12. søndag efter trinitatis
Zachodnik
Trap
10.00
Zacho
9.00
Zacho
Zachodnik
10.30
Zacho
Trap
9.00
Trap
9.00
Trap
10.30
Zacho
9.00
Trap
9.00
Trap
9.00
Trap
19.00
Zacho
10.30
Zacho
14.00
Zacho
Somm
Zachodnik
Trap
Zachodnik
9.00
Zachodnik
Gudstjenester på Møllevang Ældrecenter
Onsdage, den 10. juni – 8. juli – 12. august.
Alle dage kl. 10.30 – og der er kaffe efter gudstjenesten.
SIDE 10
ST. TÅS
ER
Juni - Juli - August
STRUP
TØLLØSE
UGERLØSE
EVANGELIELÆSNINGER
odnik
10.00
Petersen
10.00
Mikaelsson
7. juni
Luk 16,19-31
odnik
10.00
Bitsch
10.00
i Nyrup
14. juni
Luk 14,16-24
odnik
10.15
Petersen
9.00
Petersen
21. juni
Luk 15,1-10
10.15
Bitsch
9.00
Bitsch
28. jun
Luk 6,36-42
10.15
Petersen
9.00
Petersen
10.15
Bitsch
9.00
Bitsch
12. juli
Matt 5,20-26
9.00
Mikaelsson
10.15
Mikaelsson
19. juli
Luk 19,1-10
10.00
Petersen
10.00
Mikaelsson
26. juli
Matt 7,15-21
10.00
Mikaelsson
14.00
Brorfelde
Mikaelsson
2. august
Luk 16,1-9
odnik
10.00
Petersen
10.00
Mikaelsson
9. august
Luk 19,41-48
odnik
10.00
Petersen
10.00
Mikaelsson
16. august
Luk 18,9-14
odnik
merfest
10.00
Bitsch
10.00
Mikaelsson
23. august
Mark 7,31-37
odnik
5. juli
Luk 5,1-11
Gudstjenester på Tølløse Plejehjem
Torsdagene den 11. juni, 9. juli og 13. august.
Alle dagene kl. 10.30.
SIDE 11
Meddelelser: SODERUP-KIRKE
ESKILSTRUP
Nye konfirmander
De nye konfirmander begynder hen i september. Hvornår på dagen undervisningen kommer til at ligge, er endnu ikke afgjort, da det stadig forhandles mellem præster
og skoler.
Tilmeldingsblanketter ligger på vores hjemmeside www.soderupeskilstrup.dk. Tilmeldingsfrist 20.
august. Yderligere information vil også komme på
hjemmesiden og på kirkernes facebookside.
Nyt nummer til
graverne i Soderup
Graverkontoret
i Soderup har fået
nyt nummer:
22 64 48 21
Meddelelser: ST.
Sæt X
Børnekoret
Høstgudstjeneste og
høstfest søndag
den 13. september
Børnekoret synger,
leger og lærer igen fra
den 26. august.
Interesseret?
Kontakt Kirsten
Sørensen, tlf. 2874 6746
TÅSTRUP
Lørdagshygge
Lørdag den 4. juli kl. 9.00-12.00.
Vi mødes i menighedshuset og spiser
morgenbrød sammen, mens vi hører en
historie. Bagefter skal det handle om
dengang Gud skabte verden, og vi skal
selv skabe noget. Vi slutter med højtlæsning inden vi skal hjem.
Det er lavet for dig, der er mellem 6 og
SIDE 12
10 år – men andre er også velkomne!
Dine forældre skal give præsten besked
senest onsdag den 1. juli kl. 17.00 ([email protected]
km.dk / via facebook / tlf. 5780-1368),
hvis du kan komme. Så kan vi nemlig
sørge for, at der er Nutella og rundstykker nok til alle…
Sommerfest
Søndag den 23. august kl. 14.00
Årets sommerfest byder på jazz med
”Pyndt Dahl Kvartet”.
Vi starter i kirken med en gudstjeneste,
inden vi samles i menighedshuset. Her vil
to ”Pyndt Dahl Kvartet” spille sange fra
den danske sangskat i egne jazzede arrangementer, samt egentlige jazz-numre.
Undervejs vil der serveres kage og kaffe,
øl og vand. Så tage naboen under armen
og kom i kirken og nyd jazzen, kirken og
hinandens selskab. Vel mødt til en dejlig
eftermiddag!
Korenes opstart
Så kan I allerede nu godt sætte
kryds i kalenderen.
Korene starter op den første uge i september. Børnekoret bliver som vanligt
hentet på skolen kl. 15.00, og voksenkoret synger fra kl. 18.30 – 21.30, begge kor onsdag og begge kor i menighedshuset.
Børnekoret bliver fra 2. klasse og de
små sangere der er startet, følger med
over efter sommerferien.
Voksenkoret har lidt mandefald, så
der skal vise sig 4 sangstærke mand
inden start d. 2/9 2015, eller forsætter koret som rent damekor. Dermed
ikke sagt det bliver nemmere, der vil
være ligeså mange udfordringer som
før. Ønsker store som små nye sangere at høre nærmere, så kontakt korenes leder Dorte E Jensen pr mail: dej.
[email protected]
Vel mødt til alle glade sangere.
Husk:
Der er kirkekaffe efter gudstjeneste
7. juni og 5. juli og 2. august.
Konfirmation 2016
Alle, der skal konfirmeres 1. maj 2016 skal
tilmelde sig konfirmandforberedelse.
Tilmeldingsblanket kan hentes på kirkens hjemmeside og afleveres til præsten
senest 1. september. Alle tilmeldte vil så få
brev om opstart mm.
SIDE 13
Meddelelser: TØLLØSE
SOGN
Vakanceperioden i Tølløse
Efter at Lisbeth Juhl Jørgensen er fratrådt
stillingen som sognepræst ved Tølløse kirke, er Tine Gramm Petersen blevet ansat
som vikar med en kvote på 50 %.
Menighedsrådet håber, at en afløser for
Lisbeth Juhl Jørgensen kan fastansættes
omkring 1. september, hvis alt går vel.
Da kirkebladet har deadlines, som falder
lang tid før udgivelsen af bladet, kan der
opstå situationer, hvor gudstjeneste listen
nødvendigvis må ændres i forhold til det
udgivne blad. Det skete ved Lisbeths fratræden og kan ske igen ved ansættelse af
ny præst.
I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at hjemmesiden, www.toelloesekirke.dk, altid er opdateret. Så vil man
sikre sig at få den nyeste information, så
tjek hjemmesiden.
Mit navn er Tine Gramm Petersen, og
jeg er så heldig at være blevet ansat
som vikar i sognet fra april og nogle
måneder frem.
Jeg er 29 år og sammenboende med
min kæreste Thomas i Glostrup. Jeg
blev ordineret i Helsingør til en stilling i Glostrup i september 2014, hvor
jeg var i seks måneder. Stillingen i
Tølløse er min anden arbejdsplads
efter jeg er blevet præst, og jeg glæder
mig meget til at være præst i sognet.
Jeg glæder mig til at møde jer alle,
og jeg kan træffes dagligt, undtagen
onsdag, på telefonnummer 24477078.
Menighedsmøde
Menighedsrådet ved Tølløse kirke afholder
et møde for hele menigheden 13. august
kl. 19.30 i præstegårdssalen. På mødet er
det muligt at fremkomme med visioner
for kirkens fremtid og ønsker til eventuelle nye tiltag eller ændring af de bestående.
Kom og deltag aktivt i en samtale om
hvilke kirkelige aktiviteter, du ønsker i
fremtiden.
Menighedsrådet byder på kaffe og kirkebilen kan bestilles.
SIDE 14
Syng SommerSange
Sammen
Mandag 22. juni klokken 19.30 inviterer sognepræst Tine Gramm Petersen og
organist Thomas Fink til dejlig fællessang
i Præstegårdssalen i Tølløse. Vi forventer,
at arrangementet tager 1-1,5 time.
Der vil blive serveret kaffe, the og lidt at
sætte tænderne i.
Arrangementet er gratis.
Vi glæder os til at synge med jer – på
genhør.
Indskrivning til konfirmationsforberedelse 2015-2016
Tilmelding til konfirmationsforberedelsen 2015-2016 i Tølløse sogn sker ved, at
man går ind på kirkens hjemmeside og
udskriver en tilmeldingsblanket, som
udfyldes og sendes til Tølløse sogns kirkekontor, Nybyvej 12, 4340 Tølløse.
Har man ikke adgang til internettet kan
tilmeldingsblanket fås hos sognepræst
Henriette Bitsch, tlf. 59 18 53 37.
Man tilmelder sig i sit bopælssogn. Hvis
man er i tvivl om eget bopælssogn, er det
muligt at gå ind på hjemmesiden www.
sogn.dk og slå op på siden ”Find dit sogn”.
Man indtaster sin adresse og kan så få
oplysning om sit bopælssogn. Oplysningerne om eget sogn kan også fås ved henvendelse til præsten.
Tilmeldingen skal være Tølløse sogn i
hænde senest den 10. august 2015.
Det er muligt at gå til præst, selvom man
ikke er døbt eller hvis man er usikker på,
om man ønsker at blive konfirmeret. Alle
er velkomne til at se, hvad undervisningen
indebærer og derefter tage stilling til, om
man ønsker at blive konfirmeret eller ej.
Yderligere informationer gives løbende
på hjemmesiden: www.toelloesekirke.dk
Kors lavet af
konfirmander
i Tølløse 2015.
Menighedsrådsmøder
Soderup-Kr. Eskilstrup:
Tirsdag den 2. juni kl. 19.00 i konfirmandstuen
Tølløse:
Torsdag den 25. juni kl.19.00
Torsdag den 13. august kl.17.00
Store Tåstrup:
Tirsdag den 2. juni kl. 19.00
Tirsdag den 4. august kl. 19.00
Ugerløse:
Tirsdag den 9. juni kl.19.00
Tirsdag den 11. august kl.19.00
SIDE 15
Meddelelser: UGERLØSE
Har du lyst til en aktiv fritid hvor du møder mange nye mennesker og udfordringer?
- SÅ BLIV LEDER I FDF !
Er du tidligere FDF´er, spejder, eller kan du blot lide at have med børn og unge mennesker at gøre, så
er det lige dig vi har brug for. Måske er du ny i området, så er her også en mulighed
for at lære nogle at kende.
Vi tilbyder en aktiv fritid med masser af oplevelser, skønne børn og unge, naturoplevelser, lejre,
teltture, bål, udfordringer, løb, sang, teater, fantasi, lege, uddannelse, netværk og meget meget mere.
I FDF Ugerløse har vi i dag ca. 40 aktive børn fra 5 til 15 år som mødes en gang om ugen. Vi mangler
unge/voksne der har lyst til at være en del af arbejdet med disse fantastske børn.
Har du lyst til at være med eller høre mere, så kontakt os gerne eller mød op på FDF Grunden ,
Lilleskovvej 60, Ugerløse om tirsdagen kl. 18.30 til 20.00 Du kan se billeder af hvad vi laver på vores
facebook side, FDF Ugerløse
Kontakt: Heidi Schmidt, tlf. 29 27 04 27
Børn og Unge i Ugerløse Kirke
Kirke- og kravlestue
Musik, sang og bevægelser for de små
første gang onsdag den 2. september
kl.9.45-10.45.
Babysalmesang
Babysalmesang oprettes hvis I er en
gruppe på min.5 personer, henvendelse
til sognepræsten.
Englekor
Ugerløse kirke opretter fra begyndelsen
af september et børnekor for børn i 1-3
klasse. Mere information følger, men
har du nogle spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til korleder Dorte Jensen email. [email protected]
eller sognepræst Sara Mikaelsson.
Minikonfirmand i Ugerløse Kirke
I september opstarter Ugerløse kirke et
minikonfirmandforløb for børn i 3-4
klasse. Mere information følger, men
har du nogle spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Dorte Jensen
email. [email protected] eller sognepræst Sara Mikaelsson.
Konfirmand 2016
Vil du konfirmeres den 1. maj 2016 i
Ugerløse kirke så skal du huske at tilmelde dig konfirmandundervisning. På
Ugerløse kirkes hjemmeside finder du
en tilmeldingsblanket, som skal sendes
til sognepræst Sara Mikaelsson. Tidspunkt for undervisning og konfirmation følger senere.
SIDE 16
Vejkirke
Ugerløse Kirke er også i 2015 ”åben vejkirke”, og man kan i sommerperioden
komme og nyde kirken hver søndag, hvor der kl. 12-16 så vidt muligt vil være en
kirkevært som vil vise rundt hvis man ønsker det, og der vil være gratis kaffe/te og
småkager til at hygge sig med i kirkecaféen.
I hverdagene året rundt vil kirken desuden som regel være åben for interesserede. Hvad der sker af arrangementer søndage og øvrige dage
kan ses i kirkebladet og på kirkens hjemmeside www.ugerlosekirke.dk Er du/I interesseret i at være kirkevært én eller flere af følgende søndage: 21/6, 28/6,
5/7, 12/7. 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8, så kontakt venligst Birger Særkjær [email protected] eller [email protected]
Fælles gudstjeneste
Søndag den 14. juni kl.10.00 Fælles
gudstjeneste med Nyrup Baptist Kirke i
Nyrup
Denne søndag er der ingen gudstjeneste
i Ugerløse kirke. Men alle er velkomne i
Nyrup baptist kirke, Kirkestrædet 4, 4296
Nyrup. Hvis vejret er godt forventer vi at
holde gudstjenesten udendørs, så du er
velkommen til at tage din egen stol med
og varm påklædning.
Gudstjenesten vil blive afholdt af baptistpræst Ole Jørgensen og sognepræst
Sara Mikaelsson.
Koncert med Pyndt
Dahl kvartet
søndag d. 21. juni kl 15:00 i Ugerløse
kirke.
Pyndt Dahl kvartet består af to søskende
par Amalie Dahl(saxofon), Tobias Dahl(klaver), Bertil Pyndt Jonsén(trommer)
og Gustav Pyndt Jonsén(bas). Kvartetens
repertoire består af kendte swingende
jazz standarter samt salmer og sange fra
den danske sangskat i egne jazzede arrangementer valgt efter årstiden/lejligheden
samt enkelte egne kompositioner. Kvarteten har spillet en række kirkekoncerter
på Sjælland bl.a. under Sorø Jazzfestival i 2014. Medlemmerne kender hinanden helt tilbage fra deres musikskoletid
i Ringsted.
Gudstjeneste på Brorfelde
søndag den 2. august kl.14.00
Igen i år afholder vi udendørs gudstjeneste i Brorfelde bakke ved observatoriet. Men i år er det kl.14.00 i stedet for
kl.16.00. Man er velkommen til at medbringe stole og tæpper, men der vil også
være bænke at sidde på. igen i år åbner
Brorfeldes vennekreds op for observatoriets største kikkert og der vil være kaffe
og kage efter gudstjenesten.
Velkommen til alle på vegne af Ugerløse
Kirke og Brorfeldes Vennekreds.
SIDE 17
Kurser
Kursus i sjælesorg
I gamle dage fandtes der ikke psykologer, så når livet
var svært kom man
til kirken. Kirken
har derfor en lang
erfaring i håndtering af livets kriser,
smerte og konflikter, det kaldes sjælesorg. Det betyder
kort sagt omsorg
for
mennesket,
både krop, psyke og
sjæl.
Kurserne i sjælesorg vil favne meget
bredt lige fra samtaleteknikker til viden
om psykiske sygdomme, eksistentielle
kriser til klassiske kirkelige begreber som
skyld, tilgivelse, gudsbilleder og meget
mere.
Hvert kursus er enestående, dvs. man
kan godt komme blot en gang eller følge
hele rækken. Der er påkrævet tilmelding
da deltagerantallet er begrænset. Hver
gang vil bestå af et oplæg efterfulgt af
erfaringsudvekling, øvelser eller debat.
Kurserne henvender sig til alle.
Tilmelding til sognepræst Sara
Mikaelsson.
Kropsprog og samtaleteknik
onsdag den 19. august kl.19-21.00
Ved dette møde vil der være oplæg i kropsprog og samtaleteknik med særlig fokus
på den svære samtale. Hvordan taler vi
med hinanden når livet gør ondt?
Vi oplever alle enten selv eller at nogen
tæt ved os bliver ramt i livet pga. dødsfald,
sygdom eller krise, i de situationer kan
det være svært at finde de rigtige ord, og
rumme den smerte som virker ubærlig.
Qi Gong kursus i Ugerløse kirkes
sognegård
Har man brugt i det kinesiske sundhedsvæsen i århundrede for at fremme
helbredelse og et langt liv. Det er langsomme bløde bevægelser, stående eller
siddende, nærmest en form for mindfulness i bevægelse som fremmer et
dybt åndedræt, øger blodcirkulationen,
smidiggør led og muskler og stimulere de indre organer og det gode humør.
Udføres i løstsiddende tøj. Instruktør og
afspændingspædagog Ing­rid Sylvest.
Undervisningen forgår hver anden tirsdag kl.10.00-11.30: tirsdage den. 4. august,
18.august, tirsdag den 1. september og
tirsdag den 15. september.
Tilmelding til sognepræst Sara Mikaelsson senest søndag den 26. juli, bemærk at
der er begrænset antal pladser og at en
tilmelding gælder for alle 4 gange.
Ny organist i Ugerløse kirke
Jeg hedder Tobias Dahl og jeg er 22 år gammel. Ved siden
af mit virke som organist i Ugerløse kirke, går jeg på
kirkemusikskolen i Roskilde, hvor jeg er ved at uddanne
mig som organist og korleder. Der ud over går jeg på
Musikalsk Grundkursus (MGK) i Slagelse på den rytmiske linje med klaver som hovedfag, hvor jeg bliver færdig
til sommer. Jeg har derfor et ben i både den klassiske og
rytmiske musik, hvilket jeg glæder mig til at gøre endnu
mere brug af i Ugerløse kirke. Ved siden af skolegang og
arbejde i Ugerløse kirke spiller/synger jeg i forskellige
bands, orkestrer og kor og komponerer musik.
SIDE 18
Gospelkoret We Got Joy, Ugerløse
Sommerferien nærmer sig og koret har
i forårssæsonen haft travlt med at blive
klar til Tivoli Gospel Festival 2015 d. 17
maj i Tivoli, København.
Det er 3. gang at koret deltager og det har
hver gang været en stor oplevelse at stå på
en ”kendt” scene” med et stort publikum.
Hele den gamle have klinger af glade
gospeltoner og medrivende rytmer, og
både de 1800 deltagere og publikum nyder
en weekend med fokus på sang, glæde og
fuld gang i den. We Got Joy optræder kl.
17.00 på Harmonipavillionen.
Forårssæsonen har også budt på 3 solistworkshops for korets medlemmer, hvor
fokus har været at træde ud af komfortzo-
nen og prøve at synge alene foran nogle
få andre. De 3 workshops har været en
stor succes og de interesserede kormedlemmer har været glade for at få rykket
deres grænser.
We Got Joy optræder igen ved Ugerløse
byfest d. 4. juni. Så, bor du i Ugerløse, så
kom forbi og kom i god stemning sammen
med os.
Har du selv lyst til at se om dét at synge
i gospelkor er noget for dig, er der sæsonstart d. 13. august 2015.
Vi synger i sognegården hver torsdag kl.
19-21.00. De første 3 gange er gratis.
Nye medlemmer er altid meget velkomne.
Meditation og spiritualitet i Ugerløse Kirke
Tirsdagsmeditation
Den sidste tirsdag i hver måned er der en times meditation i Ugerløse Kirke kl.10.00.
Vi indleder med musik som efterfølges af 25 min. stille bøn, hvorefter vi laver en
meditativ bibellæsning, og vi slutter med musik. Efter meditationen er der mulighed for en kop kaffe i sognegården.
Alle er velkomne, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.
Tirsdage: 30. juni, 28. juli og 25. august
Onsdagsmeditation
I Ugerløse Kirke hver onsdag kl. 17.00 – 17.30
Ugerløse Kirke tilbyder hver onsdag en stille, meditativ stund, som giver ro i krop og
tanker. Vi synger en salme, reflekterer over dagen ved hjælp af Ignatius’ spørgende
meditationspraksis, hvorefter vi sidder i stilhed og slutter af med fadervor og en
salme. Meditationen giver ro og klarhed.
Alle er velkomne
SIDE 19
Galleri og ikonskrivning i Ugerløse Kirke
Ugerløse Kirkes Galleri og bibliotek
Alle er velkomne fredag-søndag mellem 13.0016.00 til at få en kop kaffe, låne en god bog og se
på spændende kunst.
Fernisering
Søndag den 16. august afholdes fernisering i anledning af Irene Wallin Christensen udstiller i sognegårdens galleri.
Ikonskrivningsgruppen
En gang om måned samles gruppen i Ugerløse
Kirkes sognegård og skriver klassiske ikoner, som
lærer og vejleder er Finn Günther.
Vi mødes kl.9.00-15.00 onsdag den. 10. juni, 12.
august
Hvis du har lyst til at være med kan du få mere
information og tilmelde dig hos sognepræst Sara
Mikaelsson.
Indre Mission i Ugerløse
Juni
To. d. 11. kl. 19.30: Sommermøde hos
Grethe og Flemming Brask Hansen, Herluf Trollesparken 15. Tale v. Kaj Lund,
Glostrup.
To. d. 18. kl. 19.30: Sommermøde hos
Gurli og Bent Jensen, Syrenvej 8 Stenlille.
Juli
14 –25. Bibelcamping i Fårevejle.
Se program.
August
Sø. d. 16. kl. 13.00: Udflugt til Grethe og
Flemmings sommerhus, Diget 3 Asnæs.
Tilmelding senest 11-8, Tlf. 59194638.
Hvor andet ikke er oplyst, er møderne i
Sognegården.
Vil du vide mere om møderne, eller
ønsker du transport, kan du ringe til
Henning tlf. 59188305.
Kirkebladet udgives af de 5 menighedsråd.
Red.: Henriette Bitsch · Lisbeth Juhl Jørgensen
Sara Mikaelsson · Lise Trap · Mads Zachodnik
Grafisk produktion: Midttryk, Tølløse
Alle er velkommen.