September - november

KIRKEBLAD
FOR KJELLERUP OG LEVRING
2015
september - november
Kirkelig vejviser
www.kjellerupkirke.dk
LEVRING
KJELLERUP
Bygaden 55
Kirkebakken 10
Graver:
Søren Holten-Møller
mail: [email protected]
Tlf. 24984309
Hørup Kirkecenter Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup
Udlån af kirkecentret: kontakt kirkekontoret.
Organist:
Niels Peter Hornstrup
mail: [email protected]
Tlf. 2488 5357
Kirkesanger:
Hanne Madsen
mail: [email protected]
Tlf. 8688 2527
Menighedsrådsformand:
Edith Clausen
mail: [email protected]
Tlf. 8688 6336
Kirkeværge og kasserer:
Anker Tang Sørensen
mail: [email protected]
Tlf. 8688 1556
Kirkegårdsleder:
Henning Graugaard Nielsen, mail: [email protected]
Kontor i Hallen, Digterparken 5. Tlf. 2488 5355.
Kirketjener:
Inga Tind Kristensen, mail: [email protected]
Tlf. 2488 5356
Organist:
Niels Peter Hornstrup, mail: [email protected]
Tlf. 2488 5357
Sognemedhjælper:
Lisa Bjærre Olsen, mail: [email protected]
Tlf. 2488 5358
Menighedsrådsformand:
Grethe Bjærre, mail: [email protected]
tlf. 8688 2488
Kirkeværge:
Kai Rasmussen, mail: kirkevæ[email protected]
tlf. 8688 2352
Kirkekontoret:
Præsterne:
Kirkebil:
Jonna Schmidt Jensen, kordegn
Kirkebakken 8, 8620 Kj.
tlf. 8688 3133, 2488 5352
E-mail: [email protected]
Åbent for henvendelser:
man, ons, fredag kl. 9.00-12.00
torsdag
kl. 15.00-17.00
Klaus Buch Møberg
Bygaden 61, Levring
8620 Kjellerup
mail: [email protected]
tlf. 2488 5353
Kirkebilen kører til alle
gudstjenester, koncerter,
sogneaftner og højskoletimer.
Passagererne afhentes på
bopælen.
Anders Engrob Jørgensen
Digterparken 1, 8620 Kj.
mail: [email protected]
tlf.: 2488 5354
Henvendelse til Thorning Taxi
tlf. 8688 0175 dagen før,
undtagelsesvis 2 timer før.
Pris 20,00 kr.
Henvendelse om fødsel, dåb, vielse, navneændring, dødsfald og
reservation af kirkecentret m.m.
Forsidefoto: Fra børnetombolaen til YM-dag i Kjellerup. Du er også velkommen, se mere på side 6.
2
KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING
Hvis ikke Herren bygger huset…
Der går en historie om en søskendeflok, der
ville holde en kæmpe fest for deres kære
mor. Børnene forberedte i ugevis, købte ind,
fandt på sange, lavede gaver og pyntede op.
Den skulle sandelig ikke have for lidt, for de
ville virkelig vise, hvor meget de værdsatte
deres mor. Endelig oprandt dagen, hvor
festen skulle stå, og alt var parat, planlagt
ned i mindste detalje. Det eneste, der
manglede… var deres mor. Midt i deres
travlhed og mange planer havde de overset
det allervigtigst: at invitere deres mor med
til hendes egen fest!
Nogle gange har jeg oplevet at have det
ligesom søskendeflokken – bare i kirkeligt
regi: Vi kan have nok så mange idéer, planer
og aktiviteter, som alle sammen dybest set
udspringer af en glæde over Guds kærlighed
og en passion for at dele ud af denne glæde
til andre, men sommetider kan vi glemme at
invitere Gud selv med ind i vores mange
idéer, planer og aktiviteter.
I salme 127 i det Gamle Testamente kan vi
læse disse linjer:
Hvis
ikke
Herren
bygger huset, arbejder
bygmestrene forgæves.
Disse to linjer er
blevet
en
vigtig
påmindelse for mig
om, hvor vigtigt det er
at huske at invitere
Gud ind i alt, hvad vi gør – også (eller
måske især!) i alle vores kirkelige gøremål.
Jeg glæder mig helt enormt til rigtig at
komme i gang med arbejdet i Hørup og
Levring kirker! Det bliver så spændende at
lære jer alle at kende, at holde gudstjenester, at snakke med mennesker i alle slags
livssituationer, at planlægge og afholde
aktiviteter osv. Jeg er sikker på, at der
bestemt er meget at tage fat på! Tænk at
være så privilegeret at have et arbejde, der
beskæftiger sig med de dybeste og største
ting i livet!
Men dybest set er alle disse ting egentlig
kun rammer og former. Det egentlige
indhold, der hvor mennesker bliver berørt af
noget større, og troen kan vokse frem, er
det kun Gud, der kan tilvejebringe. Det kan
han heldigvis gøre uafhængig af, hvor godt
eller dårligt det lykkes os at invitere ham ind
i vores foretagende, men det er min simple
erfaring, at Gud længes efter at indgå et
samarbejde med os.
Jeg er taknemmelig over, at jeg må få lov til
at tjene jer som jeres nye præst, og jeg
håber, at I vil minde mig om at invitere Gud
med i alt, hvad vi foretager os. Ikke mindst i
det kirkelige engagement.
Anders Bo Engrob Jørgensen
2015 SEPTEMBER - NOVEMBER
3
Velkommen til ny sognepræst
og KFUK i Kjellerup. Desuden har han været
på Højskole i Norge og udsendt et år til
Tyrkiet af Operation Mission. Blev cand.
theol. i december 2009.
Den 16. august blev Anders Bo Engrob
Jørgensen indsat som sognepræst i Levring Hørup pastorat. Han kommer fra en stilling
som sognepræst i Pedersborg og Bromme
pastorat samt ungdomspræst i Sorø, hvor
han har været siden februar 2010. Under
studierne har han også været sognemedhjælper i Pedersborg og Bromme pastorat.
Anders er opvokset i nærheden af Haslev,
hvor han blev student i 1999. Fra august
1999 til juni 2000 var han ansat som "Giv-et
-år medarbejder" ved Hørup kirke og KFUM
Anders er meget aktiv også i frivilligt arbejde,
har bl.a. udarbejdet forkyndelsesmateriale til
spejderlejre og ungdomsfestival - deltager
gerne i en eller anden sommerlejr hvert år.
Han er formand for Dansk Kherwara Mission
(DKM), som driver et pigehjem i Indien.
Anders er 35 år og gift med Tine, som er
jyde og lærer. De venter deres første barn til
januar. Menighedsrådene og medarbejderne
i Levring og Kjellerup har budt Anders
velkommen til præstegerningen og samarbejdet. Det er dejligt, at der igen er liv i
præsteboligen, Digterparken 1.
Formændene Edith S. Clausen
og Grethe Bjærre
Velkommen til ny kordegn
Fra den 1. august
2015 har vi ansat
Jonna
Schmidt
Jensen, Silkeborg
som ny kordegn i
20 timer om ugen.
Jonna har siden
januar passet Kirkekontoret. Derudover er
Jonna
præstesekretær for flere af
omegnens sogne. Jonnas opgaver er at
betjene sognenes borgere på Kirkekontoret.
Tage sig af registrering af fødsel, vielser og
dødsfald, kalenderstyring, sekretæropgaver
m.v.
4
Jonna skal ikke være kirkesanger ved
gudstjenesterne.
Jonna er gift med Per og mor til en søn på
21 år. Har tidligere arbejdet i industrien som
administrativ driftslederassistent, kvalitetsleder og produktionsleder. Jonna har bl.a.
taget en merkonomuddannelse i personaleadministration og personaleudvikling. Hun
er uddannet kordegn i 2011.
Vi har været meget tilfreds med Jonnas
indsats som kordegnevikar. Vi er glad for, at
Jonna fremover er fastansat på Kirkekontoret
og en del af vores medarbejder team.
Velkommen til et godt samarbejde!
Grethe Bjærre
KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING
Det sker!
Her er en datooversigt over arrangementer for voksne fra efteråret 2015 til sommeren 2016.
En nærmere beskrivelse af de enkelte dage vil blive bragt i det kirkeblad, som dækker
tidspunktet for arrangementet.
Dato
Tir. d. 1/9
Tid
Kl. 19.30
Kategori
Sogneaften: Etiopiens kvinder v. Inger og Arne Holmegaard
Ons. d. 9/9
Kl. 10.00
Kirkecaféen: Fortællinger fra Anders’ liv
Ons. d. 23/9
Kl. 14.30
Højskoletime: Bedsteforældre i litteraturen v. Jørgen Nørgaard
Ons. d. 7/10
Kl. 10.00
Kirkecaféen kører på Løvfaldstur med spisning
Ons. d. 7/10
Kl. 19.30
Ons. d. 21/10
Kl. 14.30
Søn. d. 25/10
Kl. 14.00
Sangaften: Carl Nielsens sange v. Niels Peter Hornstrup
Højskoletime: Det gode liv, det sårbare menneske - og alt det
midt imellem... v. Annemarie Morris
YM-dag v. Jens Fischer-Nielsen
Ons. d. 4/11
Kl. 19.30
Sogneaften: Den, der synger, er aldrig alene v. Erik Sommer
Ons. d. 11/11
Kl. 10.00
Kirkecaféen: Under dine vingers skygge v. Marjunn Nielsen
Fre. d. 13/11
Kl. 19.30
Koncert: Livshjulet v. Laila Trier Hjørnholm & Mette G. Karkov
Ons. d. 18/11
Kl. 14.30
Højskoletime: Møltrup Optagelseshjem v. Ebbe Larsen
Ons. d. 2/12
Kl. 10.00
Kirkecaféen: Adventshygge
Ons. d. 9/12
Kl. 19.30
Julekoncert i Levring kirke
Ons. d. 16/12
Kl. 19.30
Julekoncert i Hørup med Midtjysk kor
Søn. d. 20/12
Kl. 14.00
Syng julen ind, kirkekoret medvirker med bl.a. Luciaoptog
Ons. d. 6/1
Kl. 10.00
Kirkecaféen: Spille spil
Ons. d. 13/1
Kl. 14.30
Ons. d. 27/1
Kl. 19.30
Ons. d. 3/2
Kl. 10.00
Højskoletime: Hospitalsklovnen Petunia (Pia Cisko)
Sogneaften: At leve med en psykisk sygdom v. Maria Møller
Knudsen
Kirkecaféen: Steen Steensen Blicher v. Nils Arne Iversen
Ons. d. 3/2
Kl. 19.30
Koncert m. Ann-Mette Elten (entré 150 kr.)
Ons. d. 10/2
Kl. 14.30
Højskoletime: Tro og krise v. Heidi Frølund Pedersen
Ons. d. 2/3
Kl. 19.30
Sogneaften: Reformationen v. Karsten Nissen
Ons. d. 9/3
Kl. 10.00
Kirkecaféen: Kreativ formiddag
Ons. d. 9/3
Kl. 19.30
Sangaften v. Niels Peter Hornstrup
Ons. d. 16/3
Kl. 14.30
Højskoletime: Plusalderen v. Flemming Rishøj
Ons. d. 6/4
Kl. 10.00
Kirkecaféen: Russiske feriebørn v. Niels Peder Bjærre
Ons. d. 13/4
Kl. 19.30
Koncert med Den nye Salmetrio
Ons. d. 11/5
Kl. 10.00
Kirkecaféen kører på løvspringstur med spisning
Søn. d. 29/5
Kl. 13.00
Sommerfest i Levring præstegårdshave
Ons. d. 1/6
Kl. 19.30
Sommerkoncert med Hørup Kirkes Kor
Ons. d. 8/6
Kl. 10.00
Kirkecaféen: Museumsbesøg
2015 SEPTEMBER - NOVEMBER
5
YM-dag
Søndag den 25. oktober kl. 14.00 -16.30 i Kirkecentret
Den sidste søndag i oktober er der YM-dag. Det er en god tradition, hvor alle kan få et indblik i
en verden uden for Kjellerup (og Danmark), samtidig med at der bliver samlet penge ind til
Ydre Mission (hjælp uden for Danmarks grænser).
Dagen begynder med en gudstjeneste, som tidligere sognepræst
og missionær i Bangladesh, Jens Fischer-Nielsen, står for. Han
arbejder frivilligt som underviser med Den Lutherske Kirkes
Meningheds-udviklings-program i Bangladesh. Hørup Kirkes kor
medvirker ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten serveres der kaffe og kage til 25 kr., tombola,
børnetombola, amerikansk lotteri m.m. Der er børneaktiviteter i
forhallen (bankomaskine, stærk-mand-konkurrence, dåsekast
m.m.). Før selve YM-dagen sælger frivillige hjælpere lodsedler,
som udtrækkes ved dagens slutning. Vi håber selvfølgelig på et
stort overskud, som kan sendes videre til Mission Afrika, Danmission og Promissio. Sidste år var overskuddet på godt 25.000 kr.
Gevinster til tombolaerne med mere modtages meget gerne. De
afleveres i Kirkecentret senest den 19. oktober.
Program for dagen:
14.00 Gudstjeneste i Kirkecentret.
14.45 Lotteri, tombola, børnetombola, kage, kaffe/te/saftevand
og aktiviteter for børn.
16.15 Udtrækning af gevinster
16.30 Afslutning
YM-dagsudvalget
Alle Helgen
Mister vi en person, der står os nær, ændrer det os for altid. Smerten og
sorgen ændrer karakter med tiden ved at vi lærer at leve med tabet. Ved
Alle Helgens gudstjenesterne mødes vi for at blive mindet om den rigdom,
vore kære gav os og for at blive fastholdt i håbet om et gensyn hos Gud.
Gudstjenesterne i Levring og Hørup vil derfor denne søndag bære præg af
minde- og takke gudstjeneste. Gennem lystænding mindes vi både det, vi
fik givet og vort håb om liv efter døden. Alle er velkomne denne søndag. De
sognebørn, der har mistet siden sidste november, vil få en særlig invitation.
Præsterne
6
KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING
Sogneaften i Kirkecentret
Tirsdag den 1. september kl. 19.30
Etiopiens Kvinder ved Inger og Arne Holmgaard
I Danmark har vi næsten ligestilling mellem kønnene, det er absolut
ikke tilfældet andre steder i verden som f.eks. i Etiopien. Etiopiens
kvinder har meget svære vilkår at leve under, da det er kulturbetinget og ikke ændres fra dag til dag. Men den Etiopiske Kirke arbejder
på at ændre dette, og gennem vores indsamlingsprojekt støtter vi
dette arbejde økonomisk. Missionærparret Inger og Arne Holmgaard vil fortælle om dette
arbejde, hvor Inger har været dybt involveret. Kaffen koster 20 kr.
Onsdag den 4. november kl. 19.30
Den, der synger, er aldrig alene ved Erik Sommer
Erik Sommer har komponeret mange skønne melodier bl.a. til: ”Nu
går solen sin vej” og ”Du som har tændt millioner af stjerner”. Ved
denne sogneaften skal der synges rigtig meget, og Erik Sommer vil
fortælle om sit arbejde med at lave melodier. Erik Sommer er
konservatorieuddannet musikpædagog, har været ansat på højskoler samt Nørre Nissum seminarium. Han har modtaget flere priser for sit arbejde og engagement med at skrive melodier. Kaffen koster 20 kr.
Koncert og sangaften
Onsdag den 7. oktober kl. 19.30 i Kirkecentret
Sangaften om Carl Nielsen
Vi vil denne aften synge en række af komponisten Carl Nielsens
sange for at fejre 150-året for hans fødsel. Ud over at skrive store
værker som symfonier, der i dag er internationalt kendte, skrev Carl
Nielsen også melodier til folkelige sange, som stadig er blandt vore
mest elskede sange, f.eks. Jens Vejmand og Solen er så rød mor.
Imellem sangene fortæller organist Niels Peter Hornstrup om Carl Nielsen. Kaffen koster 20 kr.
Fredag den 13. november kl. 19.30 koncert i Hørup kirke
med Laila Trier Hjørnholm og Mette G. Karkov
I koncerten ”Livshjulet” fortolker Laila og Mette menneskets livsfaser:
nyt liv, forelskelse, kærlighed, angst, død og opstandelse. Det gør de
gennem danske salmer, egne produktioner samt engelske sange i
folk- og popgenren. Vi bliver alle sat på livshjulet, når vi fødes, og
derfra udvikler vores livshjul sig forskelligt. Dog binder faser og
følelser os sammen som mennesker, og derfor er koncerten både til unge, voksne og ældre.
2015 SEPTEMBER - NOVEMBER
7
GUDSTJEN
DATO
HØRUP
LEVRING
To. 3. sep
14.00 Pensionist høst
Fælles med Hørup
Sø 6. sep
10.30 Høstgudstjeneste
9.00
Sø 13. sep
9.00
Ti 15. sep
17.00
Fælles med Hørup
Sø 20. sep
10.30 Stafetgudstjeneste
19.00
Sø 27. sep
9.00 Fyld kirken
10.30 Høstgudstjeneste
10.30 Fyld kirken
Sø 4. okt
10.30 Konfirmanderne medvirker
10.30 Konfirmanderne medv.
Ti 6. okt
17.00
Fælles med Hørup
Sø 11. okt
10.30
9.00
Sø 18. okt
9.00
10.30
Sø 25. okt
14.00 YM-dag
Fælles med Hørup
Sø 1. nov
16.15
15.00
Sø 8. nov
10.30
9.00
Ti 10. nov
17.00
Sø 15. nov
9.00
10.30
Sø 22. nov
9.00
10.30
Sø 29. nov
10.30
19.00 Familiegudstjeneste
Sø 6. dec
14.00 Familiegudstjeneste
10.30
Fælles med Hørup
Spaghettigudstjeneste: Tilmelding til spisning senest mandagen før kl. 12.00 til Lisa
Olsen: 2488 5358
Kirkekaffe efter gudstjenesten
Familiegudstjeneste: 29/11 Familiegudstjeneste med Lucia. 6/12 Familiegudstjeneste hvor minikonfirmanderne opfører krybbespil og Hørup Kirkes Kor går Lucia.
8
KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING
ESTELISTE
PRÆST
DAGENS NAVN
EVANGELIUM
Klaus og Karen Marie
Høstgudstjeneste
Anders Jørgensen
14. s. e. trinitatis
Luk. 17,11-19
Klaus Møberg
15. s. e. trinitatis
Matt. 6,24-34
Klaus Møberg
Spaghettigudstjeneste
Klaus Møberg
16. s. e. trinitatis
Luk. 7,11-17
Anders Jørgensen
17. s. e. trinitatis
Luk. 14,1-11
Anders (H) Klaus (L)
18. s. e. trinitatis
Matt. 22,34-46
Anders Jørgensen
Spaghettigudstjeneste
Klaus Møberg
19. s. e. trinitatis
Mark. 2,1-12
Anders Jørgensen
20. s. e. trinitatis
Matt. 22,1-14
Jens Fischer-Nielsen
21. s. e. trinitatis
Joh. 4,46-53
Begge
Alle helgen
Matt. 5,1-12
Klaus Møberg
23. s. e. trinitatis
Matt. 22,15-22
Lisa Olsen
Spaghettigudstjeneste
Anders Jørgensen
24. s. e. trinitatis
Matt. 9,18-26
Klaus Møberg
Sidste s. i kirkeåret
Matt. 25,31-46
Anders Jørgensen
1. s. i advent
Luk. 4,16-30
Klaus Møberg
2. s. i advent
Matt. 25;1-13.
Høstgudstjenester: Se side 10.
Fyld Danmarks kirker En landsdækkende opfordring til at tage familie og venner med!
Indsamlinger: 6/9 og 13/9 Høstindsamling, 11/10 KFUM’s sociale arbejde, 8/11
KFUM’s soldatermission, 22/11 Indre Mission, 6/12 Statsfængslet (Levring) og 6/12
julehjælp (Hørup)
2015 SEPTEMBER - NOVEMBER
9
Højskoletime i Kirkecentret
Onsdag den 23. september kl. 14.30
Bedsteforældre i litteraturen ved Jørgen Nørgaard
De fleste bedsteforældre fortæller med glæde om deres børnebørn.
Bedsteforældre har tid, og det giver tryghed og nærvær mellem de to
generationer. Sådan er det oftest, men der kan også opstå konflikter,
selv om det ikke er ønsket. Dette er beskrevet i fortællinger, digte og
noveller, og det er, hvad Jørgen Nørgaard, tidligere efterskoleforstander,
denne eftermiddag vil give os indblik i. Pris 20 kr.
Onsdag den 21. oktober kl. 14.30 ved Annemarie Morris
Det gode liv, det sårbare menneske – og alt det midt imellem
Det er en meget levende fortæller, vi får besøg af denne eftermiddag.
Annemarie Morris har været forstander for Rødding Højskole og
medlem af Etisk Råd og meget, meget mere. Hun spørger: ”Hvad
kræves der af os, når vi skal navigere i menneskelivet? Hvordan kan vi
støtte og hjælpe hinanden, når vi trænger til det – frem for en stadig
gentagelse af, at vi er verdens lykkeligste folk?” Kom og hør svaret! Pris 20 kr.
Onsdag den 18. november kl. 14.30
Møltrup Optagelseshjem ved Ebbe Larsen
Møltrup Optagelseshjem er en herregård med landbrug, gartneri,
industrivirksomhed og meget mere. Her står døren altid åben for
mænd, der er kommet på livets skyggeside pga. sociale problemer,
misbrug eller ensomhed. Mellem 250 og 300 mænd benytter sig hvert
år af dette tilbud. Møltrup, der er en privat stiftelse med rødder i Den danske Folkekirke, har
eksisteret siden 1912. Kom og hør forstander Ebbe Larsen fortælle. Pris 20 kr.
Mad på bordet
Hvad har rugbrød, æble, bøf, mælk, broccoli og rødvin til fælles? De er
alle forbundet med høst!
Høsttiden er over os, hvor det gudgivne knyttes sammen med landmandens arbejde. Ved høstgudstjenesterne udtrykker vi vores glæde og
taknemlighed for den store gave, Gud har givet os i naturen.
I Hørup har vi høstgudstjeneste for pensionister torsdag den 3.
september kl. 14 med plads til kørestole mv. Høstgudstjeneste for alle
søndag den 6. september kl. 10.30. Denne søndag er der kirkekaffe kl. 9.00 og fortællinger om
arbejdet ved kirken først (se side 12).
I Levring er høstgudstjenesten den 13. september kl. 10.30 .
KBM
10
KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING
Kom med!
Kan du løse mysteriet?
Levring
KFUM-spejderne
Spejderaktiviteter fra 0.
klasse og op.
Kontakt: Erik Tind Kristensen, tlf. 8688 6091
Kjellerup
Babysalmesang
Babyer fra 1 - 9 mdr.
8 gange pr. hold med
salmer og sange i kirken.
Kontakt: Lisa B. Olsen,
tlf. 2488 5358
www.kjellerupkirke.dk
Spaghettigudstjeneste
Kort børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende spaghetti og kødsovs til hele familien.
Kontakt: Lisa B. Olsen,
tlf. 2488 5358
www.kjellerupkirke.dk
Tirsdagsklubben
- Kirkens Børneklub.
Børn fra 4 år til 2. klasse.
Tirsdag i kirkecentret fra
16.30 til 17.30
Kontakt: Lisa B. Olsen,
tlf. 2488 5358
www.kjellerupkirke.dk
Kjellerup-spejderne
KFUM
Spejderaktiviteter fra 0.
klasse og op.
Kontakt: Jan Andersen,
tlf. 4064 4804
www.spejdernet.com
Kristian har et mysterium, som han
gerne vil have løst. Kan du hjælpe
ham med at gætte en fortælling fra
Bibelen? Måske sammen med din
familie? Til spaghettigudstjenesterne
har vi Bibelmysteriet på programmet
det næste år. Der er en ting gemt inde
i Bibelen, men hvilken fortælling
stammer det fra? Måske kan sporet fra Himmelekspressen hjælpe?
Eller forklaringerne fra tre personer i Bibelen? Børn er velkommen
sammen med deres familie. Se datoerne på side 8. Bagefter er der
spisning. Det koster kun 10 kr. pr. barn og 25. kr. pr. voksen.
Tilmelding til spisning gives til sognemedhjælper Lisa Bjærre Olsen
på 2488 5358 senest kl. 12.00 mandagen inden.
Fortællinger og kreativitet
Kirken har en klub for børn. Den
hedder Tirsdagsklubben. Alle børn i
alderen 4-9 år er velkomne til at
komme med i klubben. Programmet
er et afsnit af Sigurds historier om at
være til. Hvor Sigurd og Snapper
und er søg er
t ak n em m el igh e d,
retfærdighed, ensomhed og meget
andet. Der bliver sunget børnesange i
Tirsdagsklubben og bedt en bøn.
Bagefter er der god tid til aktiviteter.
Det kan være kreative ting som male
og tegne, eller sang, dans og leg.
Klubben ledes af sognemedhjælper
Lisa Bjærre Olsen. Hun hjælpes af
Louise Mosekjær og 4 dejlige piger
fra 7. eller 8. klasse. Hvis du vil vide
mere, så kontakt Lisa på 2488 5358.
LBO
2015 SEPTEMBER - NOVEMBER
11
Kirkecaféen i Kirkecentret
Kirkecaféen er kirkens sociale tilbud. Den er åben en gang om måneden, datoerne kan findes
her i kirkebladet. Formen vil ofte være: Rundstykker og kaffe, andagt og aktivitet/foredrag. En
gang i mellem er der udflugt med spisning. På udflugten køres der i private biler og der er
også plads til dem, som ikke har bil. Udgifterne til maden, aktiviteterne og udflugterne betaler
deltagerne selv. Sognemedhjælper Lisa Bjærre Olsen er ansvarlig for Kirkecaféen. Hun
planlægger og udfører Kirkecaféen sammen med frivillige. Du er velkommen de gange, hvor
du har lyst og tid.
Onsdag den 9. september kl. 10.00 - 11.30
Fortællinger fra Anders Engrob Jørgensens liv
Hvem er den nye sognepræst? Denne dag besøger han Kirkecaféen.
Han fortæller om store og sjove oplevelser fra sit liv. Pris: 15 kr. inkl.
kaffe og rundstykker.
Onsdag den 7. oktober kl. 10.00 - 13.30
Løvfaldstur omkring Sjørslev og Tange sø
Nu falmer skoven trindt om land… Løvfaldstur i private biler (der er
også plads til folk uden bil). Først andagt i Sjørslev kirke derefter går
turen af de skønne veje til Tange Sø og videre tilbage til hemmeligt
sted, hvor der er bestilt middagsmad. Tilmelding senest den 30/9 til
2488 5358. Pris 150 kr.
Onsdag den 11. november kl. 10.00 - 11.30
Under dine vingers skygger ved Marjun Nielsen
Det er svært at være ramt af sygdom. Denne dag fortæller Marjun om at
bevare livsmodet igennem svær sygdom og den støtte, hun har oplevet
ved at tro på Gud. Pris: 15 kr. inkl. kaffe og rundstykker.
Hvad sker der ved kirkerne?
Hvert år skal menighedsrådene afholde et menighedsmøde for at orientere menigheden om
deres arbejde, hvilke opgaver der har været, og hvad der er planer om. Ligeledes orienteres
om, hvordan økonomien ser ud. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål, komme med ideer
og forslag. Menighedsmødet bliver:
• i Kjellerup søndag den 6. september i kirkecentret sammen med kirkekaffen kl. 9 før
høstgudstjenesten kl. 10.30.
• i Levring søndag den 11. oktober sammen med kirkekaffen i konfirmandstuen efter gudstjenesten kl. 9.
Edith S. Clausen og Grethe Bjærre
12
KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING
Kig på kirken: orglet
Hørup
Levring
Inde i orglet
Orglet opfattes i dag i høj grad som kirkens
musikinstrument. Sådan har det ikke altid
været. På Christian d. 4. tid brugtes orglet
også til verdslig musik og til at danse efter.
At orglet også i dag kan anvendes til andet
end kirkemusik, viser det, at der er bygget
flere koncertorgler til koncertsale i f.eks.
Aarhus og Aalborg. Så der bygges fortsat nye
orgler, og der komponeres også stadig ny
musik til instrumentet, også musik i den
rytmiske genre.
Orglet har mange fordele i forhold til brug i
kirken. Den fornemste opgave for organisten
i gudstjenesten er at ledsage salmesangen,
hvilket et orgel passer fortrinligt til med sin
klangfylde. De mange klanglige muligheder
giver også organisten mulighed for at skabe
en god musikalsk ramme om gudstjenester
og kirkelige handlinger, hvad enten det er
den stille meditative musik under altergangen, eller det store brus ved et bryllup.
De nuværende orgler i Levring og Hørup
kirker er bygget af to af dansk orgelbygnings
mest anerkendte firmaer. For Hørups
vedkommende er det Bruno Christensen og
Sønner, som byggede orglet i 1974. Levringorglet er bygget af P. Bruhn og Søn i 1982.
De to orgler minder meget om hinanden.
De er begge på 12 stemmer fordelt på to
2015 SEPTEMBER - NOVEMBER
Pedalerne
manualer og pedal. Manualerne er to
rækker tangenter placeret over hinanden,
med hver 56 tangenter. Fra det nederste
manual spiller man på hovedværket, som
har de kraftigste stemmer. Det øverste
manual kaldes svelleværk, fordi piberne står
inde i et lukket hus med sveller foran til at
åbne og lukke. Her finder man de lidt
svagere stemmer og også solostemmer, som
kan bruges til at fremhæve melodien.
De dybeste toner i orglet har vi i pedalværket. Der er 30 pedaler, som man spiller på
med fødderne - både hæl og tå.
Piberne, som danner lyden, er ordnet i
grupper, alt efter hvilken stemme de tilhører.
Hver stemme består altså af piber med
samme karakteristiske klangfarve og
konstruktion. Den kraftigste stemme kaldes
Principal ”den førende”. Fløjtestemmerne er
noget svagere, de hedder f.eks. Kobbelfløjte,
Rørfløjte og Waldfløjte. Nogle stemmer
spiller ikke grundtonen, men kvint og terts,
så ved at tage dem med får man en
klangforstærkende effekt. For begge orgler
gælder det, at der er ca. 800 piber, lige fra
den største på ca. 2,5 m til den mindste på
nogle få cm.
Der kunne fortælles meget mere om orgler.
Du er velkommen til at spørge organisten og
evt. få en demonstration af instrumentet.
Niels Peter Hornstrup, organist
13
Hvorfor kommer man i en studiegruppe?
Kender du hele Bibelen? Det
gør jeg ikke, men der er flere
muligheder for at komme til
at kende den mere eller
lære mere om, hvem Gud
er. En af måderne er en
studiegruppe. Kært barn har
mange navne, så grupperne
kalder sig f.eks. også:
Kirkelig Seniorkreds eller Bibelgruppe.
Jeg har besøgt to par, som kommer i sådan
en gruppe her i området.
Laila og Frank Pedersen kommer i Kirkeligt
Familiearbejde i Levring sogn og har gjort
det i over 25 år.
Signe og Claus Nielsen kommer i en af
grupperne under KFUM og KFUK i Kjellerup.
De flyttede til området for ca. tre år siden og
kom i en nyoprettet gruppe.
studiegrupper), eller hvad den
ansvarlige lige syntes. Signe
og Claus fortæller, at i deres
gruppe
bestemmer
den
ansvarlige for aftenen helt
selv. Dog skal aftenen have et
kristent indhold. Der har
været snak ud fra fælles
oplæsning, emner som f.eks.
højtiderne, spil med spørgsmål eller yndlings
salmer. Man kan også komme med et emne,
som undrer en, uden man behøver at have
svaret på forhånd.
I begge grupper synger man sammen og
beder en bøn. Aftenen slutter med kaffe og
kage og god tid til snak om alt muligt. Dette
punkt snakker de alle fire meget om, da det
er her det sociale især foregår. Værten giver
kaffe og kage.
Hvad laver man i gruppen?
Fælles for de to grupper er, at
man mødes ca. en gang om
måneden. Man tager rundt
og besøger hinanden på skift.
Gruppe størrelserne er 10 16
personer,
hvis
alle
kommer. Som medlem af
gruppen skiftes man også til
at have ansvaret for aftenen. Frank fortæller,
at sidste gang, han var ansvarlig for en aften,
så de en udsendelse ”Et lyst sind” og
snakkede om den. De har også snakket ud
fra nogle bøger (som er lavet til
Hvorfor komme i
en
studiegruppe? Signe og
Claus svarer hurtigt: ”For at
møde nye mennesker, som
også har en kristen tro.” De
er begge nye i området, og
det har været en god måde
at lære andre at kende. En
aften er en god blanding af
snak om Gud og almindelig socialt samvær.
Menighedsrådsmøder kl. 19.00
Fælles: 29/9 i Kirkecentret
Hørup: 27/10 og 17/11 i kirkecentret.
Levring: 8/10 og 19/11 i konfirmandstuen.
14
Fra Redaktionen
Næste nr. dækker månederne december til
februar. Stof til dette blad skal være
redaktionen i hænde senest den 26. oktober
Sendes til: [email protected]
Ansvarshavende redaktør: Lisa Bjærre Olsen
Opsætning: Lisa Bjærre Olsen
Tryk: Videbæk Bogtrykkeri
KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING
Laila og Frank svarer: Gudstjenesten er mest
envejskommunikation. Så er det rart med et
supplement til det. Det bliver lidt ligesom
kirkens dagligstue, man vender og drejer
tingene og bliver fyldt op. Vi er ikke enige,
men det er et sted, man kan komme og
være sig selv og sige sin mening. Gruppen
er ikke kun en gruppe, det er også blevet
vores venner. Det er ikke indspist, vi er så
forskellige, at der er plads til enhver.
Aftenerne er uden børn, derfor kommer der
ofte kun en fra de familier, hvor der er små
børn. Begge par kommer også i en kirkelig
forening, hvor de møder de andres familier
og lave sociale aktiviteter sammen eller
hører et godt foredrag. Det er dog ikke et
krav for at være med.
Hvis en studiegruppe er noget for dig, så er
de åbne for nye. Du finder kontaktoplysningerne lige til højre.
Lisa Bjærre Olsen
Kirkelige foreninger:
Indre Mission og Kirkeligt Familiearbejde i
Levring Sogn
Kontakt: Frits Madsen, tlf. 8688 2527
Indre Mission i Kjellerup
Kontakt: Niels Jacob Nielsen, tlf. 6061 7147
KFUM og KFUK i Kjellerup
Kontakt: Jørgen Toft Hansen, tlf. 2948 0437
Kirkelig Studiegruppe
Kontakt: Kai Rasmussen, tlf. 8688 2352
Ten Sing 7 (en del af KFUM og KFUK)
Kontakt: John Nielsen, tlf. 3023 3068
Studiegrupper i hjemmene:
Kirkelig Seniorkreds i Levring
Kontakt: Anna Benner Svendsen, tlf. 8688 1277
Ydre mission i Levring
Kontakt: Lilly Grøn, tlf. 8688 2084
Kirkeligt Familiearbejde i Levring sogn
Kontakt: Anton Clausen, tlf. 81100380
Indre Mission i Kjellerup (2 grupper)
Kontakt: Niels Jacob Nielsen, tlf. 60 61 71 47
KFUM og KFUK i Kjellerup (3 grupper)
Kontakt: Jørgen Toft Hansen, tlf. 2948 0437
Navnenyt: maj - juli
DØBTE
Levring
VIEDE
Kjellerup
BEGRAVEDE og BISATTE
Levring
Marinus Øgaard Holm-Jensen,
Kjellerup
Rikke Virenfeldt Dam Jakobsen
og Kenneth Virenfeldt Dam
Thomsen, Kjellerup
Maren Kirstine Hørup, Sjørslev
Kjellerup
Sofie Jensen, Kjellerup
Emil Juhl-Sørensen, Kjellerup
Alberte Mangaard Pedersen, Kjellerup
Nikolaj Laier Nielsen, Kjellerup
Magne Hørmann-Vad , Kjellerup
Villads Dal Dalager, Kjellerup
Lea Sorvad Jeppesen, Kjellerup
Luna Agnete Dahl Gasberg, Viborg
Valdemar Tranekær Rosenkvist,
Kjellerup
VELSIGNEDE
Kjellerup
Linette og Kim Schultz Sørensen,
Kjellerup
Camilla Krogh og Kasper
Ramsdal Andersen, Demstrup
2015 SEPTEMBER - NOVEMBER
Kjellerup
Johannes Rørvig Nielsen, Kjellerup
Bodil Pedersen, Kjellerup
Gerda Kirstine Andersen, Kjellerup
Peter Sørensen Møller, Kjellerup
Betty Marie Rasmussen, Kjellerup
Vita Nielsen, Kjellerup
Ove Pedersen, Kjellerup
Edith Dal Jensen, Kjellerup
Edith Holmberg, Kjellerup
Anna Sonja Sunds, Viby J
Johanne Sørensen, Kjellerup
Christina Øster Nielsen, Kjellerup
Niels Peter Nielsen, Nørskovlund
15
Salmestafetten
ved
Lis Dahl Pedersen
Jeg har den glæde
eller fornøjelse at
hav e
m odt aget
salmestafetten - det
sætter nogle tanker i
gang.
Jeg er Lis Dahl
Pedersen, 52 år, har
i 25 år arbejdet med
børn og unge i Kjellerup. I dag læser jeg til
socialrådgiver. Jeg er barnefødt og
opvokset i Viborg, døbt i Viborg Domkirke,
konfirmeret i Vestervang Kirke i Viborg.
Kirken har vi brugt ved højtider, Viborg
Domkirke til udflugter og fremvisning.
Salmen Dejlig er Jorden af B.S. Ingemann,
har siddet i mig, siden jeg var barn, en lys,
let og dejlig salme. En salme, alle kan
synge med på.
For det første er det en salme, vi altid har
sunget juleaften, i mit hjem. Min farmor og
Far syntes, det var den smukkeste
julesalme. Jeg kunne se, den betød noget,
måske især for dem. Derfor betyder den
noget for mig. Tider skal komme, tider skal
henrulle, slægt skal følge slægters gang.
Som barn var jeg faktisk bange for disse
ord. At en salme skulle bestemme slægt
skal følge slægters gang. At være bundet
af liv og død. Men følge slægters gang i
livsmåde har dog forandret sig, flere og
flere bryder bånd og tager andre udfordringer i livet, flytter for uddannelse og
arbejde.
Salmen har vi sunget ved begravelse af
alle de kære, vi har mistet. Ofte ved
graven, i et sidste smukt farvel, og alle kan
bidrage i et fællesskab, og tonerne flyder
ud, aldrig forstummer tonen fra Himlen.
Salmen giver mig tryghed. Jorden er dejlig.
Den giver mig også glade minder, fællesskab og en bevidsthed, om at vi bliver
passet på. Fortrøstning og tro på det evige
liv.
For mig betyder det meget at kunne synge
med på salmerne. Glade melodier holder
jeg mest af. Jeg synes, at når kirkerummet
bliver fyldt af sang, lyder det smukt.
Salmestafetten vil jeg gerne sende videre
til min gode veninde Hanne Ryberg
Nielsen.
Nr. 121 i Den Danske Salmebog
Tekst: B.S. Ingemann 1850.
Mel.: Schlesisk 18. årh.
1. Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.
2. Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
3. Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!