SKOLEÅRET 2015-2016 - Folkekirkens Skoletjeneste København

ÅRSPLAN
SKOLEÅRET 2015 -2016
Folkekirkens Skoletjeneste · København-Frederiksberg
www.fskf.dk
Generelt
Indhold
•Det anførte lektionsantal er anslået, men vær opmærksom på, at der ikke kun opereres med lektioner fra kristendomskundskab, da projekterne
typisk er lagt tværfagligt an. Andre fag vil også
kunne bidrage med timer.
•I hovedparten af forløbene indgår besøg i en lokal
kirke. Aftaler herom træffes i forbindelse med modtagelse af materialet, men angiv altid ønsker til tidspunkt under A.
•Tilmelding til projekterne kan foretages enten via
blanketten bagerst i årsplanen eller elektronisk via
hjemmesiden: www.fskf.dk. Besked om optagelse
følger pr. mail hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen
Undervisnings- og kursustilbud
¢
Indskoling
s. 04
¢
Mellemtrin
s. 08
¢
Overbygning
s. 13
¢
Samlet årsplansoversigt
s. 16
¢
Kurser
s. 18
¢
Tilmeldingsblanket
s. 23
NB: Årsplanlægning.
I flere af skoletjenestens projekter er det begrænset,
hvor mange klasser der kan deltage, men alle, der tilmelder sig et projekt, vil have mulighed for at få tilsendt det til projektet hørende undervisningsoplæg i
projektperioden. Derfor vil der altid være mulighed for
at gennemføre en undervisning i relation til de annoncerede projekter. Af den grund kan man roligt skrive et
ønsket projekt ind i sin årsplan.
Gyldenløvesgade 15, 3. sal . 1600 København V
Deltagelse i alle de udbudte projekter er gratis.
Evt. kontakt:
Tlf.: 33 66 73 67
E-mail: [email protected]
Forsidefoto: Jan H. Wolff . Layout og produktion: Grafisk Rådgivning
2
LYDSPOR
DØDEOPVÆKKELSER
SKABELSE
OG UNDERGANG
Kend kirken
Lindgren, Leg og Livsmod
Er der hul til himlen
KAN MAN FORSTÅ
MED KROPPEN
Mod og livsmod
Bjerget som symbol
MOD PÅ LIVET
Et møde med den danske salme 2016
3
1. – 3. kl. (NB: Tilmelding senest 19. juni)
Lydspor
– leg med lyd i bibelske fortællinger
Musik, eksistens og kristendom hænger tæt sammen. I dette projekt skal elever i indskolingen udforske, hvordan orgelmusik kan udtrykke følelser og stemninger på en anden
måde end det talte sprog.
Indgangen til arbejdet er et besøg i en lokal kirke, hvor eleverne hører, hvordan orglet kan skabe stemninger af glæde, sorg, melankoli og eufori. På skolen arbejder eleverne
med fem udvalgte bibelfortællinger om Noa, Jonas, Moses,
Maria og Den lamme i Kapernaum, som alle beskæftiger
sig med grundlæggende tilværelsesspørgsmål.
Til projektet er udviklet en IT-platform, hvor eleverne online sampler deres egen musikfortælling af effektlyde og
stumper af orgelmusik. Desuden indgår der i projektet en
nytegnet animationsfilm, der tematiserer arbejdet med
centrale tilværelsesspørgsmål gennem musik og lyd.
Til projektet knytter sig et forudgående inspirationskursus
(jf. s. 18).
Logo for og animation fra projektet. Jeannette Nørgaard, OnBird.
4
Fag: Periode: Antal lektioner: Udfyld punkt:
Musik og religion
August - november (uge 36 - 48)
10 - 12
A (lokalt kirkebesøg uge 36 - 45)
C (lærerkursus)
3. kl.
Et møde med den danske salme 2016
Årets tema: Overgangsritualer
(dåb, konfirmation, vielse og begravelse)
Omkring 1. december modtager klassen et undervisningsmateriale bestående af:
• Et oplæg med baggrundsmateriale samt tekster, noder
og opgaver til udvalgte salmer
• En cd med årets salmer og orgelmusik til temaet
• En salmeplakat
En dag i uge 4 (25. – 29. januar) kl. 10 – 11.15 kommer klassen ud i en lokal kirke og øver salmerne igennem med orgelledsagelse forud for salmesangsafslutningen, hvor alle
deltagende klasser samles i Vor Frelsers Kirke onsdag d.
10. februar 2016.
Fag: Periode: Antal lektioner: Udfyld punkt:
Dansk, religion og musik
December - februar (uge 49 - 6)
10 - 12
A (lokalt kirkebesøg - uge 4)
C (fælles salmeafslutning)
Salmesangsafslutning i Vor Frelsers Kirke. Foto: Helle Krogh Madsen
5
1. - 2. kl. Kend kirken
- med teaterforestillingen: Sorrig og Glæde
Hvad sker der egentlig i kirken, og hvad bruges de ting til,
der står i kirkerummet?
Efter en introduktion på skolen oplever eleverne under en
teaterforestilling i kirken en veritabel turbo-guide gennem
kirkerummet i skikkelse af ”kirketjeneren” Orlakarla, der
i hæsblæsende tempo og med megen humor fortæller om,
hvad kirken bruges til.
Ved hjælp af såvel undervisningsoplæg som kirketeaterforestilling får eleverne således et grundlæggende kendskab
til kirkens indretning og funktion.
Teaterforestillingerne spiller 23., 24. og 25. februar 2016 kl.
9 og 11 i to forskellige kirker.
Pressefoto fra teatergruppen Elantori
6
Fag: Periode: Antal lektioner: Udfyld punkt:
Dansk, religion og musik
Februar - marts (uge 8 - 11)
6-8
B (teaterforestilling)
1. – 3. kl.
Mod og livsmod
- hos Astrid Lindgren og i bibelske fortællinger
Er det modigt at slås? Eller er det modigt at lade være? Er
livsmod noget man har? Eller er det noget man får?
I dette projekt præsenteres eleverne i indskolingen for nogle af modets mange lag og udslag. Målet er dels, at eleverne
får kendskab til begreberne mod og livsmod, som de kommer til udtryk i udvalgte fortællinger af Astrid Lindgren
samt anden børnelitteratur og i Bibelen; dels at eleverne
kan skelne mellem begreberne, som de kommer til udtryk
både i hverdagen, i litteraturen og i Bibelen.
Eleverne skal arbejde med følgende fortællinger af Astrid
Lindgren:
• Pippi Langstrømpe
• Suser min lind, synger min nattergal
Og fra Bibelen:
• David og Goliat (GT)
• Zakæus (NT)
Til projektet knytter sig et forudgående lærerkursus med
faglig inspiration (jf. s. 22).
Fag: Periode: Antal lektioner: Udfyld punkt:
Dansk og religion
April - juni
10 - 12 (uge 14 - 22)
A (lokalt kirkebesøg)
C (lærerkursus)
Pippi: © Saltkråkan AB / Ingrid Vang Nyman
7
4. - 6. kl. (NB: Tilmelding senest 19. juni)
Skabelse og undergang
- i egyptisk, nordisk og jødisk/kristen mytologi
Med afsæt i en omvisning i den egyptiske samling på Ny
Carlsberg Glyptotek udfolder projektet ved hjælp af tre
små tegneserier temaerne skabelse og undergang i udvalgte egyptiske, nordiske og jødisk/kristne myter.
Gennem arbejdet med de tre mytespor bliver eleverne fortrolige med mytegenren, og der arbejdes med ligheder og
forskelle mellem de tre religioners myter. Det overordnede formål med projektet er at give eleverne en forståelse
af den grundlæggende rytme af skabelse og undergang i
tilværelsen.
Undervejs i forløbet aflægger klassen besøg i en lokal kirke,
hvor der bl.a. via kunstbilleder og en salme sættes fokus
på treklangen skabelse, undergang og ny begyndelse. Som
forberedelse til kirkebesøget vil der være fokus på kirkemusikkens udtryk for denne grundrytme.
Niels Roland
Skabelse Skabelse
og
og
undergang undergang
i jødisk/kristen mytologi
Lars Petersen
Lars Petersen
8
i jødisk/kristen mytologi
Lars Petersen
Tegneserierne er lavet til projektet og er tegnet af Niels Roland, Bjarne Hansen og Lars Petersen. Hver tilmeldt klasse
modtager et læreroplæg, lydfiler med klassisk musik og et
klassesæt med de tre tegneserier, så hver elev får sit eget
sæt.
Fag: Dansk, historie, religion, musik og billedkunst
Periode: August - oktober (uge 34 - 41)
Antal lektioner: 10 - 12
Udfyld punkt:
A (lokalt kirkebesøg)
B (besøg på Glyptoteket)
4. – 6. kl.
Kan man forstå med kroppen?
- bevægelse i undervisningen
Kan man ved at inddrage bevægelse i kristendomsundervisningen udfolde den faglige læring om centrale begreber? Det eksperimenteres der med i dette projekt, hvor
eleverne skal sætte bevægelser på nogle af de centrale
begreber, som de ifølge Fælles Mål skal kunne for at vide,
hvad kristendom er. Ambitionen er med andre ord at udbyde et projekt, hvor bevægelsen integreres som et element i
den faglige læring.
Til projektet er optaget en række instruktionsvideoer med
dansere, der viser specifikke bevægelses-øvelser, der kan
bruges i undervisningen. Bevægelserne er hentet fra cirkeldans og kreativ dans, og målet er at arbejde med, hvordan
man via kroppen kan forklare og udtrykke sin forståelse af
begreber – specifikt begrebet dom. Desuden arbejder eleverne med tekster og kunstbilleder til fordybelse og nuancering
af begreberne. Afslutningsvist besøger klassen en lokal kirke og får en forståelse af, hvordan domsbegrebet forstås og
håndteres i kirkens rum og ritualer.
Til projektet knytter sig et forudgående lærerkursus med
teologisk oplæg om domsbegrebet samt konkret inspiration
til brug af dansens formsprog i undervisningen (jf. side 20)
(elektronisk tilmelding via CFU i Titangade, 2200 N: https://
ucc.dk/videreuddannelse/kan-man-forstaa-med-kroppen).
Fag: Periode: Antal lektioner: Udfyld punkt:
Idræt, billedkunst og religion
Oktober - november
10 - 12
A (lokalt kirkebesøg) C (lærerkursus)
William Blake: The Body of Abel Found by Adam and Eve (1826)
9
4. - 6. kl. Et møde med den danske salme 2016
Årets tema: Overgangsritualer
(dåb, konfirmation, vielse og begravelse)
Omkring 1. december modtager klassen et undervisningsmateriale bestående af:
•
4
•
•
Et oplæg med baggrundsmateriale samt tekster, noder
og opgaver til udvalgte salmer
En cd med årets salmer og orgelmusik til temaet
En salmeplakat
En dag i uge 4 (25. – 29. januar) kl. 10 – 11.15 kommer klassen ud i en lokal kirke og øver salmerne igennem med orgelledsagelse forud for salmesangsafslutningen, hvor alle
deltagende klasser samles i Vor Frelsers Kirke onsdag d.
10. februar 2016.
Orglet i Vor Frelsers Kirke. Foto: Adam Mørk
10
Fag: Periode: Antal lektioner: Udfyld punkt:
Dansk, religion og musik
December - februar (uge 49 - 6)
10 - 12
A (lokalt kirkebesøg - uge 4) C (fælles salmeafslutning)
4. – 6. kl.
Bjerget som symbol
- et projekt i samarbejde med Statens Museum
for Kunst
Bjerge forbindes umiddelbart med sten, fasthed og holdbarhed. Bjerge er de ældst kendte genstande på jorden, og
de strækker sig mod himlen. Af disse grunde har de ofte
være udpeget som gudernes bolig på jorden. Det være sig
i den gamle græske mytologi, hvor guderne havde bolig på
Olympen og i den japanske shintoisme, hvor det er på Fusiyama.
Det var ifølge Bibelen på et bjerg, Abraham skulle ofre sin
søn til Gud, og det var på et andet bjerg, Gud steg ned fra
himlen for at overgive De 10 Bud til Moses, og den mest
berømte tale, Jesus holdt, bliver kaldt ”Bjergprædikenen”.
Med afsæt i et besøg på Statens Museum for Kunst, hvor
eleverne får præsenteret forskellige måder at bruge bjerge
symbolsk på i kunsten, arbejdes der i dybden med bjergets
betydning i udvalgte religioner.
Fag: Periode: Antal lektioner: Udfyld punkt:
Dansk og religion
Februar - marts (uge 8 - 11)
8 - 10
B (museumsbesøg uge 8 - 11)
Machu Picchu, Peru. Foto: John Rydahl
11
4. - 6. kl. Lindgren, Leg og Livsmod
- rundt om Astrid Lindgrens forfatterskab
Astrid Lindgrens forfatterskab er præget af optimisme og
livsmod. Samtidig er hendes fortællinger kendt af de fleste
børn. Projektet her kombinerer en mini forfatterskabslæsning med faglig indsigt i begrebet livsmod formidlet gennem uddrag af kendte Astrid Lindgrens fortællinger - bla.
Brødrene Løvehjerte, Ronja Røverdatter og Mio min Mio.
Begrebet livsmod belyses yderligere gennem et udvalg
af kendte bibelske fortællinger, og der drages tematiske
paralleller mellem de bibelske fortællinger og Lindgrens
fortællinger. Projektet formidles hovedsagligt til eleverne
gennem leg.
Til projektet knytter sig et forudgående lærerkursus med
faglig inspiration (jf. s. 22).
Brødrene Løvehjerte tegnet af Svea Høegh, Hundige Lilleskole
12
Fag: Periode: Antal lektioner: Udfyld punkt:
Dansk og religion
April - maj (uge 13 - 21)
8 - 10
C (lærerkursus)
7. – 10. kl. (NB: Tilmelding senest 19. juni)
Er der hul til himlen?
- et projekt i anledning af Grundtvigs Kirkes
75 års jubilæum
Grundtvigs Kirke er et monumentalt bygningsværk, der
nu i 75 år har prydet bydelen Bispebjerg. Gennem sin særegne arkitektur er den et symbol på forbindelsen mellem
himmel og jord. Det sættes der i dette forløb fokus på gennem en tematisering af skabelsen, som den kommer til udtryk i naturvidenskabelig, æstetisk (musik og arkitektur)
samt teologisk optik.
De deltagende klasser får på en temadag i kirken først et
oplæg om naturvidenskabens syn på skabelsen og dennes
relation til himlen ved astrofysiker Anja C. Andersen, derefter en musikalsk oplevelse af den særlige akustik, som
Grundtvigs Kirke kan frembyde ved kirkens organist Mads
Høck og korleder John Høybye og medlemmer af kirkens
kor. Afslutningsvist får klasserne en teologisk afrunding
om skabelsesaspektet i et par af Grundtvigs salmer.
Efterfølgende kan der ud fra et tilsendt oplæg arbejdes
videre på skolen med de forskellige sprog, som naturvidenskaben, kunsten og teologien udtrykker sig i i relation til
skabelsestemaet.
Fag: Dansk, religion og historie
Periode: September
Antal lektioner: 6-8
Udfyld punkt:
C (Temadag i Grundtvigs Kirke 1. september kl. 9.30 - 12.00.)
Grundtvigs Kirke
13
7. – 10. kl. Dødeopvækkelser
- et projekt om ords og fortællingers død og genopståen
Ord lever og dør med de mennesker, der bruger dem. Derfor falder en lang række ord og vendinger løbende ud af
sproget, når det ikke længere giver mening at bruge dem.
Men de har også en tendens til fra tid til anden at genopstå
i fx poesi eller rapmusik.
Bibelen er fuld af underberetninger om dødeopvækkelse,
som er med til at illustrere livets forunderligheder. På samme måde som fortællingerne kan også døde metaforer få
nyt liv og skabe sproglige landskaber i ens bevidsthed, når
man tager ord som stoleben, trækroner, tandhalse, håndrødder, øjenbryn og skulderblade m.fl. i sin mund.
Projektet sætter fokus på det mytisk-poetiske sprog og på
betydningen af dets billedskabende brug af ord og vendinger. Det er via denne side ved sproget, at man i særlig grad
kan udtrykke sig om de æstetiske og eksistentielle sider af
tilværelsen, som fx det at man elsker og hader hinanden, at
dagen har været god eller dårlig og at livet både kan være
glædeligt og uudholdeligt.
Undervejs i forløbet kommer eleverne til at arbejde med
selv at skulle vække uddøde ord og vendinger til live samt
at give nyt liv til udvalgte bibelske fortællinger.
Til projektet knytter sig et inspirationskursus (jf. side 19).
Animation til projektet. Johnny Dahlgaard
14
Fag: Periode: Antal lektioner: Udfyld punkt:
Dansk og religion
Oktober - november (uge 43 - 48)
8 - 10
A (lokalt kirkebesøg uge 46 - 48)
C (lærerkursus)
7. – 10. kl.
Mod på livet
Projektet ”Mod på livet” handler om at turde leve og være
”styrmand” i sit eget liv – og om at tage medansvar for andre i både med- og modvind. Formålet er at give eleverne en forståelse af, hvad mod og livsmod betyder for den
måde, man lever sit liv på.
Eleverne introduceres til modet som en balancegang mellem fejhed på den ene side og overmod på den anden side.
Herefter arbejder eleverne med afsæt i litterære og bibelske fortællinger med opbygningen af en række etiske dilemmaer om bl.a. mod og mismod, stolthed og skam, sorg
og glæde.
Eleverne præsenterer deres etiske dilemmaer for hinanden ved hjælp af teaterformen Forum Teater. Læreren fungerer undervejs som en facilitator, der inddrager publikum
(resten af klassen) til at hjælpe med at udrede de konflikter,
som dilemmaerne i stykkerne fremviser. På den måde bliver selve arbejdsformen en øvelse i at tage ansvar, handle,
finde muligheder, tænke årsager og virkninger – forstå andre og blive opmærksom på egne fordomme.
Rudolf Tegner:
Scylla og Karybdis (1924)
Til projektet hører et forudgående kursus om Forum Teater som undervisningsmetode på Betty Nansen Teatret (jf.
s. 21).
Fag: Periode: Antal lektioner: Udfyld punkt:
Religion og samfundsfag
Januar - februar (uge 1 - 6)
8 - 10
C (lærerkursus)
Palle Nielsen: Det gamle hus (1963)
15
Samlet årsplan for skoleåret 2015-2016 (1. skolehalvår)
PeriodeProjekter
Målgruppe
August
Kursus: Inspiration til Lydspor (26/8 kl. 12-15)
Aug. – okt.
Skabelse og undergang - i egyptisk, nordisk og jødisk/kristen mytologi
4. - 6. kl.
Aug. – nov.
Lydspor – leg med lyd i bibelske fortællinger
1. - 3. kl.
Sep. – okt.
Er der hul til himlen?
- et projekt i anledning af Grundtvigs Kirkes 75 års jubilæum
Okt. – nov.
7. - 10. kl.
Kursus: Dødeopvækkelser (21/10 kl. 13 - 16)
Lærere
Kursus: Kan man forstå med Kroppen? (22/10 kl. 9 - 16)
Lærere
Kan man forstå med kroppen?
Dødeopvækkelser - et projekt om ords og fortællingers død og genopståen
Kursus: Forumteater som pædagogisk metode (24/11 kl. 9 - 16)
16
Lærere, præster
og organister
4. - 6. kl.
7. - 10. kl.
Lærere
Samlet årsplan for skoleåret 2015-2016 (2. skolehalvår)
PeriodeProjekter
Målgruppe
Dec. – feb.
Et møde med den danske salme 2016
Tema: Overgangsritualer (dåb, konfirmation, vielse og begravelse)
Jan. – feb.
Mod på livet
Feb. – marts.
Kend kirken – med teaterforestillingen: Sorrig og Glæde
1. - 2. kl.
Bjerget som symbol
- et projekt i samarbejde med Statens Museum for Kunst
4. - 6. kl.
Kursus: Livsmod og Astrid Lindgren (1., 2. el. 3. marts kl. 13 - 17)
Apr. – maj.
3. - 6. kl.
7. - 10. kl.
Lærere
Mod og livsmod - hos Astrid Lindgren og i bibelske fortællinger
1. - 3. kl.
Lindgren, Leg og Livsmod - rundt om Astrid Lindgrens forfatterskab
4. - 6. kl.
Beskrivelse af de enkelte projekter findes også på www.fskf.dk
Denne årsplan er udsendt til alle lærere i København og på Frederiksberg.
Flere årsplaner kan rekvireres hos Folkekirkens Skoletjeneste: [email protected]
17
Kurser for lærere og præster
Lydspor
- leg med lyd i bibelske fortællinger
Som forberedelse til projektet Lydspor – leg med lyd i bibelske fortællinger, udbyder de folkekirkelige skoletjenester
øst for Storebælt et kursus, hvor tilmeldte lærere bliver
introduceret til arbejdet med æstetiske lærerprocesser i relation til projektet og til de musikalske erfaringer, eleverne
gør sig i projektet.
Organist Povl Balslev fortæller om musikkens virkemidler,
og hvordan musikken kan bevæge os. Der ud over vil han
give musikalske eksempler, fortælle om orglet og om hvordan orglets særlige lyd kan bruges til at gøre børn nysgerrige på klassisk musik. Konsulent Pernille Welent Sørensen
arbejder med inddragelse af børn i processer om æstetik og
teater. Hun holder her oplæg med øvelser i, hvordan man
som lærer kan sætte rammerne for og uddybe de æstetiske
oplevelser, som eleverne får i mødet med musikken.
Desuden gives en praktisk demonstration af, hvordan
eleverne kan arbejde med projektets lydprogram (IT-platform).
Kurset knytter sig til projektet s. 4.
Animation til projektet. Jeannette Nørgaard, OnBird.
18
Målgruppe: Lærere i 1. - 3. kl. i dansk og
religion, samt præster og organister
Tid: Sted:
Onsdag d. 26. august kl. 12 - 15
Trinitatis Kirke, Pilestræde 67,
1112 København K .
Tilmelding:
Senest 19. juni på www.fskf.dk
Kurser for lærere og præster
Dødeopvækkelser
Kurset giver såvel en teoretisk som en mere praktisk indføring i det mytisk-poetiske sprog og dets funktion samt i
sprogets finurligheder i almindelighed – herunder eksempler på, hvorfor ord og sprog forvandles og uddør, samt
hvordan de igen kan vækkes til live.
Oplæg ved professor Peter Kemp og tidligere formand for
Dansklærerforeningen Jens Raahauge.
Kurset knytter sig til projektet s. 14.
Målgruppe: Tid: Lærere i 7. - 10. kl. i dansk og religion
Onsdag d. 21. oktober
kl. 13 - 16
Sted:
Tilmelding:
Grundtvigs Kirke
Senest 1. september på www.fskf.dk
Peter Callesen, Half Way Through, 2006
19
Kurser for lærere og præster
Kan man forstå med kroppen?
Kan man komme til forståelse af, hvad dom og tilgivelse
er gennem kropslige øvelser og dans? Dette kursus byder
på to korte teoretiske oplæg om fænomenologi samt begreberne dom og tilgivelse. Desuden får kursusdeltagerne to
praktiske oplæg, hvor de selv skal afprøve nogle øvelser inden for kreativ dans og cirkeldanse, der kan bruges i øvelser med, hvordan kroppen kan inddrages i den fagfaglige
undervisning.
En række folkekirkelige skoletjenester og dansere har gennemført pilotprojekter med udgangspunkt i begreberne
fra vejledningen til forenklede Fælles Mål. Nu videregives
erfaringerne til en bredere kreds.
Mål: At deltagerne får
• viden om centrale religionsfaglige og almen4 menneskelige begreber.
• konkret inspiration til brug af krop og bevægelse i 4 undervisningen.
Oplægsholdere:
Anne-Mette Gravgaard, sognepræst og kunsthistoriker.
Dan Zahavi, professor i fænomenologi. Anja Worsøe Reiff,
sognepræst og danser med speciale i cirkeldans. Christina
Brøndsholm, professionel danser
Kurset knytter sig til projektet s. 9.
Målgruppe: Børn danser i kirkerum. Foto: Dansehallerne
20
Lærere i religion, idræt og billedkunst
på mellemtrinnet.
Tid: Torsdag d. 22. oktober kl. 9 - 16
Sted:
CFU, Titangade 11, 2200 N.
Tilmelding: Senest 19. juni via CFU´s hjemmeside: www.ucc.dk/cfu/
Kurser for lærere og præster
Forumteater som pædagogisk metode
Forumteater er små ekstemporalspil, der egner sig godt til
præsentation af etiske dilemmaer og til interaktion med
publikum. I skolens undervisning kan eleverne i mindre
grupper iscenesætte episoder med udvalgte konflikter og
dilemmaer, som spilles for resten af klassen, mens læreren agerer spilleder. På skift viser grupperne deres uløste
konflikter/dilemmaer for resten af klassen. Derefter spilles
stykkerne igen, men på udvalgte tidspunkter stopper læreren stykket, for at få bud fra salen på, hvordan de agerende
kan handle anderledes for at løse konflikten eller ophæve
dilemmaet. Publikum kan også selv markere for at afbryde
handlingen og erstatte de oprindelige aktører for at få spillet til at ændre sig.
Kurset giver en praktisk og involverende introduktion til
forumteater som metode med særlig henblik på læreren
som spilleder.
Kurset knytter sig til projektet s. 15.
Målgruppe: Tid: Sted:
Lærere i dansk og religion i 7. - 10. kl.
Tirsdag d. 24. november kl. 9 - 16.
Edison Teatret, Edisonvej 10,
1856 Frederiksberg C
Tilmelding:
Senest 1.september på www.fskf.dk
Palle Nielsen: Into the world of war (1959)
21
Kurser for lærere og præster
Livsmod og Astrid Lindgren
I tilknytning til de to projekter om mod og livsmod hos
Astrid Lindgrens figurer udbydes et lærerkursus med professor Per Schultz Jørgensen og lektor Jens Andersen. Per
Schultz Jørgensen har som socialpsykolog gennem mange år arbejdet med børns vilkår, og Jens Andersens udgav
i 2014 den prisbelønnede biografi ”Denne dag, et liv” om
Astrid Lindgren.
Kurset knytter sig til projekterne s. 7 og 12.
Pippi: © Saltkråkan AB / Ingrid Vang Nyman
Brødrene Løvehjerte tegnet af Svea Høegh, Hundige Lilleskole
22
Målgruppe: Lærere i dansk og religion i
1. – 6. kl.
Tid: Tirsdag d. 1. marts kl. 13 - 17
Onsdag d. 2. marts kl. 13 - 17
Torsdag d. 3. marts kl. 13 - 17
(Prioriter dato ved tilmelding)
Sted:
Magistergården, Kirkepladsen 3, 2650 Hvidovre
Tilmelding:
Senest 1. september på www.fskf.dk
Tilmeldingsblanket
Navn på undervisningstilbud/Kursus:
Klasse: Antal elever: Skolens navn:
Lærers navn: Email: Mobil: A:Ønske til tidspunkt for kirkebesøg: Ugedag:
Kl.:
Kl.:
Alternativt: Ugedag:
B: Angiv prioriteringer hvis der i projektbeskrivelsen optræder forskellige tidspunkter til andet:
1. Uge nr.:
Ugedag(e):
Evt. tidspunkt:
2. Uge nr.: Ugedag(e):
Evt. tidspunkt:
3. Uge nr.: Ugedag(e):
Evt. tidspunkt:
C: Vi/jeg deltager i det fælles arrangement/det tilhørende lærerkursus: Ja: _______ Nej: _______
Tilmeldingsblanket skal kopieres ved tilmelding til flere projekter, dvs én blanket pr. projekt.
Tilmeldingsblanketten sendes senest fredag d. 28. august 2015.
NB: Enkelte projekter og kurser dog allerede den 19. juni 2015 (jf. siden med beskrivelse af projektet) til:
Folkekirkens Skoletjeneste,
Gyldenløvesgade 15, 3. sal .
1600 København V.
Tilmelding kan også ske via www.fskf.dk.
Besked om optagelse følger pr. mail hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen.
23
24
www.fskf.dk