Sekundære hovedpiner

Sekundære hovedpiner
Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med.
Dansk Hovedpinecenter
Neurologisk Klinik, Rigshospitalet – Glostrup
Lægedage, 10. november 2015
Sygehistorie
• 22-årig kvinde kommer til vagtlæge. Debut 3 timer tidligere af flimmer
for øjnene som varede ca. 20 min. Kort herefter bemærkedes 15 min.
varende paræstesier i venstre arm. Efter kort tid ca. 20 min. varende
paræstesier s.v.t. venstre mundvig. Ingen hovedpine. Meget opskræmt
da moder havde noget lignende for 10 år siden, fik her konstateret
”hjerneblødning”. Moder har migræne. Yderligere anamnese? Tiltag?
• Henvises til skadestue u.d. apoplexia cerebri. Objektiv undersøgelse i.a.
Synsforstyrrelser var typisk flimmerskotom. March af symptomer.
Diagnose?
• Migræne aura uden hovedpine. Tiltag?
• Øget risiko for apoplexi? Rygning, hormonal kontraception?
Migræne og apopleksi
• Risiko for cerebralt infarkt hos kvinder med migræne med
aura er fordoblet i forhold til normalbefolkningen
• Risiko for cerebralt infarkt hos yngre kvinder med migræne
er i forhold til normalbefolkningen øget med
– Migræne uden aura
1
– Migræne med aura
2
– Migræne med aura + rygning
9
– Migræne med aura + OC
7
– Migræne med aura + rygning + OC 10
• Absolut risiko hos yngre kvinder med migræne
– 9 tilfælde per 100.000 kvinde år
Migræne og apopleksi
• Migræne med aura er en risikofaktor for cerebralt infarkt hos kvinder
– Mest udtalt hos kvinder under 45 år der ryger og tager
antikonceptiva der indeholder østrogen
• Hvis patienten har andre kendte og modificerbare risikofaktorer for
kardiovaskulær sygdom skal disse så vidt muligt reduceres
• Hvis kvinder med migræne med aura har behov for antikonception bør
der så vidt muligt vælges en anden metode end østrogenholdige
antikonceptiva
• Kvinder med migræne med aura skal kraftigt opfordres til ikke at ryge
• Migræne uden aura giver ikke øget risiko for apopleksi
• Migræne er for langt de fleste patienter en benign, om end belastende,
sygdom og prognosen er god
Akut hovedpine
• Carotisdissektion
– Yngre, traumer, unilaterale smerter, iskæmi, Horner
• Subaraknoidal hæmorrhagi (SAH)
– Smæld i hovedet, (NRS, påvirket bevidsthed)
– CT-c, lumbalpunktur >12 h, hæmoglobinderivater,
bilirubin
– Diff. diagnose: benign coital hovedpine
• Apopleksi (infarkt, hæmorrhagi), TCI
– Hovedpine 20%, diff. diag. migræne med aura
Subakut hovedpine
• Sinusthrombose
– Yngre, gravide, hyperkoagulabilitet, sinuitis, otitis media,
traumer
– Hovedpine, fokale neurologiske udfald, kramper,
papilødem, bevidsthedspåvirkning
– CT-c hæmorragiske infarkter, CT/MR-angio venøse
sekvenser
• Cerebral vasculit
– Arteritis temporalis - ældre, SR
• Tumorer, sinuitis
Subakut og kronisk hovedpine
• Neuroinfektion
• Glaukom
– Smerter bag det ene øje, tågesyn, regnbuesyn, ciliær
injektion, pupildilatation
• Subduralt hæmatom
• Ideopatisk intrakraniel hypertension
• Lavtryks hovedpine
• Postkommotionel hovedpine
Sekundær hovedpine, faresignaler
• Hvornår kan hovedpinen skyldes sekundære årsager?
• Hvornår skal man henvise til yderligere udredning?
Sekundær hovedpine
• Ekstrakranielle lidelser
– Columna cervicalis, tænder, øjne, ører, sinus
• Cerebrovaskulær patologi
– Infarkt, hæmorragi, SAH, carotis dissektion, venøs trombose
• Infektioner
– Meningitis (inkl. borrelia), encephalitis
• Tumores
• Hovedtraumer
– Akut, subduralt hæmatom, kronisk posttraumatisk hovedpine
• Ændret cerebrospinalvæske tryk
• Medikamina og toksiske substanser
– Bivirkning til lægemidler, alkohol
• Andet
– Vasculitis, hypertensio arterialis, anæmi, hypoglykæmi, febrilia