Landsdelsstævne for Kvinder Lørdag den 14. marts 2015 i

Landsdelsstævne for Kvinder
Lørdag den 14. marts 2015 i Fredericia
Christianskirken, Fredericia / Foto: Michael Westermann
Tema: Lysets utålmodighed
Velkommen til landsdelsstævne for kvinder 2015
Tema: Lysets utålmodighed
Der findes næppe nogen bog eller noget skrift, der tager det levede liv så
alvorligt som Det gamle Testamente. Der mødes læseren af glæde og sorg,
lys og mørke, skabelse og tilintetgørelse. I dag vil vi fokusere på det glædens
overskud, som Det gamle Testamente er så fyldt af, og som begynder med
skabelsens ord om, at der blev lys, og Gud så, at det var godt. Ofte oplever
vi som mennesker, at det ikke er så ligetil at se dette lys, at opleve væksten,
at mærke nærværet – det går ikke stærkt nok. Sommetider ligger lyset dog i
svøb, og det er Det gamle Testamente en stor formidler af. Vi indgydes mod
under læsningen. Oplægget vil fokusere på Gammel Testamente som en livsnær, håbefuld og lys bog, der stadig den dag i dag kan vække glæde, forundring og varme.
Leise Christensen
Med dette byder vi velkommen til Landsdelsstævne lørdag den 14. marts 2015
og denne gang i Fredericia.
Vi håber rigtig mange vil tage imod invitationen og glæder os til at være sammen med jer.
KFUM og KFUKs Kvindeligt voksenarbejde i Fredericia.
Leise Christensen
Cand. theol og Ph.D. på afhandlingen: Modsigelsens
nødvendighed. Lektor ved
Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster (Folkekirkens Pæd. Institut for efteruddannelse).
2
Eva Jerg
Sognepræst i Christianskirken
siden 2008. Præst i DR Kirken
2 gange, hhv. 2007 og 2009.
Arbejder som gudstjenestekonsulent i Haderslev stift med
gudstjenesteudvikling. Præst i
Ensted 1997-2008.
Program for Landsdelsstævne i Fredericia
Lørdag den 14. marts 2015
Christianshus, Christiansvej, 7000 Fredericia
Tema: Lysets utålmodighed
Program:
Kl. 9.30
Kaffe og velkomst
Kl. 10.00
Og der blev lys... Bibelforedrag ved Leise Christensen
Kl. 11.30 KFUM og KFUK's internationale projekt Minglabar Myanmar - Fundament for Forandring – ved Mona Solsø Holm. Med
fokus på kvinderne i Myanmar. Vi skal også lære projektsangen.
Kl. 12.15 Frokost og lotteri til fordel for Myanmarprojektet
Kl. 13.45 Musik for hele kroppen ved Karen Louise Clausen.
Vi skal udover lidt gospel prøve at synge circle-song! Det er en
alternativ, men sjov måde at synge kor på, hvor vi ikke kun
anvender stemmen, men bruger hele kroppen. Så glæd jer!
Kl. 15.00Kaffe
Kl. 15.30 Gudstjeneste ved Eva Jerg
Kl. 16.15 Tak for i dag!
Vel mødt – til et berigende samvær
Mona Solsø Holm
Forkvinde i KFUM og KFUK's
internationale projekt, Minglabar Myanmar – Fundament for
forandring. Læser pædagogisk
antropologi, arbejder som
børne – og ungemedarbejder
ved Egå kirke.
Karen Louise Clausen
Aktiv som leder i Århus
Midtby´s KFUM og KFUK.
Læser musikvidenskab og
engelsk. Eget kor, elsker at
formidle musik og sprede
godt humør.
3
Tilmelding: senest torsdag den 1. marts
til:
Fie Refshauge
Mail: [email protected]
Tlf.: 2074 5454
eller
Ydun Fly Gregersen
Mail: [email protected]
Tlf.: 6146 3002
Pris: Stævneafgift (incl. forplejning): 160 kr.
Medlemmer:
150 kr.
4