Søndre Herred, Skiftedokumenter / Breve. 1781

SKIFTEUDDRAG
BORNHOLMS AMT
Søndre Herred
Skifte dokumenter
29. januar 1781 – 3. marts 1802.
(Dokumenter som ikke er med i Wibergs uddrag. Disse manglende skifterdokumenter, er fundet af Bent Andersen, Roskilde. 2015.)
Nr. 1.
1781. 29. januar.
Karen Kirstine, enke, 7. Udbygger grund hus, Smålyngen, Kongens mark, Aaker.
Afg. Michel Jacobsen.
Første ægteskab med afg. Anders Jensen
1 søn. 1 dat.
A: Morten Andersen, 5 år. (f.1776). Værge: Anders Hansen Munk, 15. Vg. Hallegård, Aaker.
B: Kirstine Andersdatter, 3 år, (f.1778). Værge: Poul Jensen. 19. Vg. Aaker.
I ægteskab med enkemanden. 1 søn.
C: Michael Jacobsen. Værge. Fader, Michel Jacobsen.
Nr. 2.
1781. 8. august.
Mads Ipsen. Døde hos sin bror, Hendrich Ipsen, 6. Sg. Aaker.
3 brødre, 2 søstre.
A: Jens Ipsen, 4. Sg. Vestermarie.
B: Lars Ipsen, Vallensgård grund, Aaker.
C. Hendrich Ipsen, 6. Sg. Aaker.
D: Elsebye Ipsdatter, død, var sidst gift med: Mogens Nielsen, Poulsker.
2 søn.
1: Jens Jensen, 30 år, (f. 1751), tjener, Nexø.
2: Jep Mogensen, 24 år, /f. 1757). Værge: Niels Pedersen, Kirkeboet, Bodilsker.
C: Kirstine Ipsdatter, død, var gift med, Udbygger, Peder Assersen, Højlyngen, Aaker
1 søn, 1 datter
1: Sønner er på 21 år, (f. 1760).Værge: Jep Pedersen Sort, Kurregård Grund,
Østermarie.
Curator: Fader, Peder Assersen.
2: Kierstine Pedersdatter, gm. Hendrich Jensen, 6 og 8. Vg. Hus i Aaker.
1 halvsøster.
D: Berite Ipsdatter. Død. Var gift med: afdøde, Christian Christiansen Ridder, Aakirkeby.
3 sønner, 2 døtre.
1: Christian Christiansen Ridder, 15 år. (f.1766). Værge: Ole Christiansen Ridder,
14. Vg. Vestermarie.
2: Jep Christiansen Ridder, 9 år. (f.1772). Værge: Ole Pedersen Ridder, Åkirkeby.
3: Jens Christianen Ridder, 6 år. (f.1776). Værge: Jens Jensen, 4. Sg. Vestermarie.
4: Borrithe Christiansdatter, 21 år. (f. 1760). Værge: Anders Andersen Ridder,
62. Sg. Aaker.
5: Kirstine Christiansdatter Ridder, 18 år. (f.1763). Værge: Hendrich Ipsen Sort,
6. Sg. Aaker.
Nr. 3.
1781. 26. maj.
Margrethe Jensdatter, Kongens Mark, 2. Sg. Fortov, Bodilsker.
Niels Nielsen.
1 datter.
A: Gjertrud Nielsdatter, 15 uger. (f. 1781). Tilsynsværge: Anders Pedersen, Kaldet: Fælled.
Nr. 4.
1783. 16. september.
Jens Hansen Dam, 27. Sg. Poulsker.
Kirstine Jensdatter. Laugværge: Prokurator, Niels Bierrum.
Første ægteskab med afg. Ingeborg Ødbersdatter.
2 døtre.
A: Louise Jensdatter, 13 år den 17 november førstkommende. (f.1770). Værge: Afdødes
Nærmeste slægt, Niels Jørgensen, 31. Sg, Jomfrugård, Poulsker og afdødes bror,
Asser Hansen Dam, 6. Vg. Lindholmgård, Rø.
B: Gundel Jensdatter. 12 år til jul førstkommende, (f.1771). Værge: Myndlingens moders
Moster mand, Lars Andersen, 11. Vg. Bekkegård, Poulsker
Andet ægteskab var der ingen arvinger.
Tredje ægteskab med enken.
1 datter.
C: Ingeborre Margrethe Jensdatter, 3 år til næstkommende jul. (f.1781). Værge: Morfar,
Jens Rasmussen, 24. Sg. Gubbegård, Poulsker.
Nr. 5.
1783. 3. juli.
Bodel Hansdatter, 9. Sg.g. Ellegård grund, Aaker.
Hans Ipsen, udbygger.
2 døtre.
A: Kirstine Hansdatter, 3 år. (f.1780).
B: Karen Hansdatter, på 9 uge. (f. 1783).
Værge for disse: Fader. Tilsynsværge: Afdødes fuldbroder, Jep Hansen, 45. Sg.g.
Duegård grund, Aaker og udbygger, enkemandens fuldbroder, Lars Ipsen,
32. Sg.g. Munkegården, Aaker.
Nr. 6.
1784. 12. 0ktober.
Ingeborre Hansdatter Kruse, død i København.
Nr. 7.
1785, 7. december.
Chatarine Hansdatter, Vallensgård grund, Aaker.
Jens Bærildsen.
1 fuldbroder, 3 fuldsøstre.
A: Arrist Hansen, bondemand, 4. Vg. Klemensker.
B: Anna Hansdatter, gift med, Christian Michelsen, 13 Vg. Vestermarie.
C: Sidsel Hansdatter, død, var gift med: Hendrich Pedersen, 8. Vg. Nylars.
2 sønner.
1: Hans Hendrichsen, 14 år. (f.1771).
2: Peder Hendrichsen, 11 år. (f. 1784). Værge Far.
D. Bodel Hansdatter, gift med, Anders Hansen, 9. Vg. Gildesboe, Knudsker.
Nr. 8.
1785, 13. juni.
Ingeborg Hansdatter Kruse. Død i København.
1 bror, 3 søstre.
A: Poul Hansen Kruse.
B: Karen Hansdatter Kruse.
C. Ellen Hansdatter.
D: Margrethe Hansdatter.
Nr. 9.
1786. 13. Marts. N-14.
Hans Christiansen, 20. Sg. Poulsker.
Enken.
1 søn, 2 døtre.
A: Christian Kofoed, 7 år Førstkommende Mikkelsdag. (f. 1779). Værge: Faders farbror,
Anders Jørgensen, 26. Sg. Poulsker.
B: Karen Kirstine Hansdatter, 10 år førstkommende Sct. Hans. (f. 1776). Værge: Faders
Farbror, Lars Jørgensen, 4. Sg. Poulsker.
C: Gjertrud Margrethe, 2 år d. 19. februar. (f.1784). Værge: Farbror, Peder Jørgensen,
8. Vg. Poulske
Nr. 10.
1786. 31. maj.
Gjertrud Pedersdatter, Kongens Mark, Smålyngen, Pedersker.
Knud Nielsen.
2 sønner, 2 døtre.
A: Niels Knudsen, myndig og til stede.
B. Peder Knudsen, 18 ¼ år. (f.1768).
C: Karen Knudsdatter, 25 år. (f. 1761).
D: Kirstine Knudsdatter, 22 ¼ år. (f. 1764).
Værge for disse børn: Faderen selv. Tilsynsværge: Anders Munk, 3. Sg. Pedersker.
Nr. 11.
1802. 3. marts.
Kirstine Nielsdatter. 14. Sg.g. Aaker.
Arrist Herlow.
2 brødre og 1 søster.
A: Anders Nielsen, 54. Sg.g. Aaker. Mødt.
B: Jens Nielsen, Rønne, myndig. For ham mødte, Esper Olsen, 20. Sg. Aaker.
C: Karen Nielsdatter, 54 år, (f.1748), pige, 35. Sg.g. Aaker. Værge: Fuldbroder, Anders
Nielsen.
Helsinge 25-08-2015, John G. Christensen.
Fundet af Bent Andersen, Roskilde.