Hvinningdal - Silkeborg Kommune

Vi er en gruppe på 6 dagplejere i Hvinningdal.
Vi passer dagligt fire børn hver i vores private hjem,
som danner en hyggelig, overskuelig og tryg ramme om
børnenes hverdag.
Vi får besøg af vores pædagogiske leder flere gange
årligt. Det er et stort plus for både os og vores dagplejebørn, da pædagogen er vores gode samarbejdspartner,
som vi blandt andet drø6er barnets trivsel og udvikling
med.
Der 7lbydes 3 mdr. og 2 års samtaler 7l jer om jeres
barn, hvor den pædagogiske leder også deltager.
Vi har et velfungerende gæstedagplejesystem, hvor jeres
barn får 7lbudt en plads hos en gæstedagplejer det kender, i 7lfælde af egen dagplejers ferie, kursus eller sygdom.
Vores legestuelokaler ligger i den ene ende af dagins7tu7onen Buskelundhøjen, hvor vi mødes hver 14. dag og
laver forskellige ak7viteter med børnene. Det er f.eks.
sanglege, dialogisk læsning, sanse/motorik ak7viteter
m.m. Her lærer hele børnegruppen hinanden at kende,
hvilket er en fordel for både børn og dagplejere.
Vi har delt os op således, at der max. er 4 dagplejere
med 16 børn sammen i legestuen ad gangen.
På denne måde vænner børnene sig også 7l at være i
større grupper, så de er godt rustede 7l børnehave senere hen.
Vi bruger legestuen 7l arrangementer som julefest, fastelavnsfest og bedsteforældredag.
Af andre fælles tradi7oner kan nævnes julegudstjeneste,
sommerudflugt og Dagplejens Dag.
Vi udforsker naturen e6er Grønne Spirers principper
(www.groennespirer.dk), hvor vi lærer børnene om den
lille, nære natur, de ski6ende års7der, vind og vejr. Vi
beny er den skønne natur i området samt de forskellige
legepladser, hvor børnene udfordres motorisk.
I 2013 og 2014 deltager vi i et landsdækkende forskningsprojekt, Barnet i Centrum, som omhandler børns
trivsel, læring og udvikling
(se evt. www.barne7centrum.au.dk)
Vi håber at vi må være med 7l at give netop jeres barn
den gode og trygge hverdag som er så vig7g i de første
år ☺
Pædagogisk leder
Tina Møller Skriver
Mail:
[email protected]
Tlf. 51 14 55 59
Charlo e Jensen
Hvinningdalvej 62
8600 Silkeborg
Tlf. 22 94 71 77
Lone Bech Lorenzen
Ladelundsvej 30
8600 Silkeborg
Tlf. 42 27 90 02
Gi e Weber Carlsen
Tønningvej 3
8600 Silkeborg
Tlf. 29 47 17 02
Kathrine Uhrenholt
Jordkærvej 4 B
8600 Silkeborg
Tlf. 28 90 63 06
Je e Susan Andersen
Rudbølvej 2
8600 Silkeborg
Tlf. 23 33 13 41
Gæstedagplejer
Dorthe Salomonsen
Hvinningdalvej 32
8600 Silkeborg
Tlf. 20 51 76 13
Vi er en gruppe på 5 dagplejere
Vi bor tæt på hinanden og mødes flere gange om ugen. Vi mødes både privat og gør brug af naturen og
de legepladsen, der findes i vores lokalområde. I skoven har vi en lille base, hvor vi følger årets gang,
samler pinde og blade, kigger på de store træer og undersøger dyr i skovbunden I perioden september
- maj kommer vi i ins7tu7onen Buskelundhøjen i heldagslegestue, her afleveres og hentes børnene de
dage.
Vi lægger vægt på at styrke børns motoriske udvikling og lade børn gøre så meget som muligt selv. I
løbet af en dagplejedag skal der trilles, kravles, drejes rundt, løbes og hoppes.
Ina Aslak
Udgårdsvej 9
8600 Silkeborg
Tlf. 41 24 38 45
Dorthe Pedersen
Udgårdsvænget 1
8600 Silkeborg
Tlf. 20 84 07 56
Kirsten Kristensen
Dannevirkevej 15
8600 Silkeborg
Tlf. 23 95 30 92
Lillian Brunsvig
Dannevirkevej 1
8600 Silkeborg
Tlf. 26 17 15 52
Pædagogisk leder
Tina Møller Skriver
Mail:
[email protected]
Tlf. 51 14 55 59
Dorte Noppenau Nielsen
Balle Kirkevej 3
8600 Silkeborg
Tlf. 25 15 15 46