Børn med autisme og sanseforstyrrelser

ØD
M
KURSUS
BØRN MED AUTISME OG
SANSEFORSTYRRELSER
Forstår vi den verden børnene lever i?
PÅ
OS
TID & STED
Den 1. oktober 2015 på Scandic Sydhavnen, København
Den 8. oktober 2015 på Scandic Bygholm park, Horsens
Begge dage kl. 09.00-16.00
TILMELDING
Tilmeld dig inden den 1. september 2015 via www.seminarer.dk eller kontakt os på telefon 66 15 90 43.
PRISER OG RABATMULIGHEDER
Pris pr. deltager kr. 2.529,- for kunder på vores mailliste og 2.810,- for andre. Priserne er inkl. forplejning
og ekskl. moms.
Hvis din arbejdsplads har deltaget flere gange før inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere
rabat. Helt op til 15% ekstra.
Rabatten er knyttet til jeres EAN-nummer (for arbejdspladser uden EAN-nummer: CVR-nummer).
Gå ind på www.seminarer.dk under loyalitetsrabat, og se hvor stor rabat I kan opnå.
DELTAGERBEVIS
Du får et deltagerbevis på dagen.
Besøg www.seminarer.dk, hvor du kan se vores øvrige spændende arrangementer og tilmelde dig vores
nyhedsmail. Her kan du også læse gældende Betalings- og Afbestillingsregler
SEMINARER • KURSER • KONFERENCER • UDDANNELSER
Havnegade 90 · 5000 Odense C · Tlf 66 15 90 43 · [email protected] · www.seminarer.dk
KUNSTEN AT FORSTÅ AUTISME INDEFRA
STYRK DIT PÆDAGOGISKE ARBEJDE
DAGENS UNDERVISERE
Julie kan godt stå på rulleskøjter, men det kræver, at hun først ser, hvordan andre gør. Malte kan
godt lide at spille fodbold derhjemme, men sammen med andre er det svært at finde ud af,
hvem han er sammen med, og hvor han skal score. Maria er følsom over for lys og lyde, og har
derfor svært ved at koncentrere sig i længere tid. Fælles for dem alle er, at de har autisme og
derudover kæmper med en sanseforstyrrelse.
Men hvordan bliver vi bedre til at forstå, hvordan sanseforstyrrelser
påvirker børnene, så vi bedre kan hjælpe dem i hverdagen?
Hvordan ser verden i virkeligheden ud for et barn, der både
har autisme og en sanseforstyrrelse? Og hvordan kan vi i vores
pædagogiske arbejde kompensere for barnets udfordringer,
så barnet får en mindre stresset hverdag?
For at opnå det bedste resultat i det pædagogiske
arbejde med børnene er det vigtigt, at vi har
en forståelse for sammenhængen mellem
teori og praksis - så vi ikke ender i situationer, hvor vi handler ud fra vores
bedste overbevisning, men ikke rigtigt forstår, hvorfor vi gør, som vi
gør. Ved at forstå autisme indefra
giver det os bedre mulighed for
at udvikle og forbedre vores pædagogiske arbejde, herunder
børnenes sanseforstyrrelser.
INDHOLD OG UDBYTTE
På temadagen giver Psykolog Heidi Toft Olesen indblik i, hvordan børnene tænker og forstår den
verden, de lever i. Fyristerapeut Kirsten Bundgaard introducerer dig til redskaber til at hjælpe børnene
med sansemotoriske udfordringer med henblik på, hvordan vi enten forbedrer dem eller kompenserer for dem. Hun gennemgår øvelser, som du nemt kan lave med barnet hjemme i institutionen.
På dagen får du:
• Forståelse for, hvordan børn med autisme oplever verden
• Indsigt i de centrale metoder i forhold til at arbejde med børnene
• Indblik i de forskellige former for sanseforstyrrelser, f.eks. er følsom overfor sømmene i tøjet
og synes at de kradse, lydene for høje og lyset for skarpt.
• Redskaber til at arbejde systematisk i det pædagogiske arbejde
• Redskaber til at styrke børns motorik og kompensere for deres sanseforstyrrelser
Heidi Toft Olesen, Psykolog ved Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov på
småbørnsafsnittet for børn med Autisme
Spektrum Forstyrrelser - hvor hun udreder
og behandler børnene. Hun er uddannet
specialist i klinisk børneneuropsykologi.
Tidligere har hun arbejdet ved Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning i Grenaa og Aarhus
kommune
Heidi Toft Olesen kommer bl.a. ind på:
• hvilke teorier og metoder, der er centrale,
når vi skal forstå børnene - herunder Theory
of Mind (ToM), Weak Central Coherence
(WCC), Eksekutive dysfunktioner, implicit/
eksplicit læring
• hvilken betydning har barnest udfordringer og diagnosen i forhold til det pædagogiske arbejde
• hvilke pædagogiske redskaber og metoder,
der er virksomme
Kirsten Bundgaard, fysioterapeut, Master i
læringsprocesser med speciale i kropslæring
og eksklusive kropsfunktioner.
Hun har gennem de sidste 20 år arbejdet
med børn, unge og voksne med Autisme og
ADHD.
Kirsten Bundgaard har udarbejdet forskningsprojektet “Det sansemotoriske projekt”, hvor
resultaterne er endt ud med at blive til to
bøger “Funktionsforstyrrelser - Krop og læring”
og “Når kroppen lærer”.
Kirsten Bundgaard kommer bl.a. ind på:
• hvilke sanseforstyrrelser børn med autisme
typisk lever med
• hvordan du med simple øvelser kan forbedre deres motoriske udfordringer
• hvordan tager vi hensyn til diagnosen i
arbejdet med motorikken