Velkomstfolder til nye forældre

Velkommen til Trollhatten/Trollesgave
På Trollhatten/Trollesgave er alle børn fra 1. klasse og 2. klasse.
Trollesgave er i stueetagen, her går 1. klasserne og Trollhatten er på første sal, her går 2.
klasserne.
Børnene kan efter aftale med de voksne besøge hinanden og lege sammen i hele huset.
Forældre information:
Vi informerer via månedsbreve på skoleintra og med opslag på tavlerne i garderoberne. Efter
aftale med personalet kan månedsbreve m.m. udleveres i papirform.
Forældresamtaler:
Forældresamtaler i 1. og 2. klasses afholdes en gang årligt fælles med skolen, således at
primærpædagog og klassens lærere deltager. I er naturligvis altid velkomne til at kontaktet os,
hvis der er noget omkring jeres barns dag i SFO’en, I har brug for at tale om.
Åbningstider på skoledage:
Der er fælles morgenåbning på Trollmosen for alle børn på SFO’en.
Mandag til fredag kl. 6.30 – 8.00.
Vi tilbyder morgenmad frem til kl. 7.30
Kl. 7.40 går børnene i skole. Vi følger børnene i den mørke tid.
Mandag til torsdag fra kl. 14.00 – 17.00
Fredag fra kl. 14.00 – 16.00.
Efter skole går børnene direkte på SFO ad skolestien.
Der er to voksne på skolestien hver dag.
1
Åbningstider på skolefridage:


Mandag til torsdag fra kl. 6.30 – 17.00
Fredag fra kl. 6.30 – 16.00
De børn, som kommer i skoleferierne, skal komme senest kl. 9.30 med mindre andet er
skrevet på ugeplanen. Ugeplanen vil blive hængt op mandag morgen i den pågældende uge. I
ferieugerne er vi slået sammen med Trollmosen og Trollskoven, og der kan komme børn fra
andre SFO’er.
I får besked om, i hvilken afdeling der vil være åbent.
Krydser:
Når børnene kommer fra skole, skal de gå til den afdeling, hvor de hører til, og der vil de blive
krydset ind. Der er hver dag en krydser på Trollesgave og en på Trollhatten, som siger hej til
børnene, når de kommer. Det er også krydseren, der skal siges farvel til, og som sender de
børn, der selv skal gå hjem. Der kan laves faste aftaler for, hvornår jeres barn skal sendes, så
I ikke behøver at ringe hver dag. Vi sender børn hjem hver halve og hele time.
Husk at give besked:
Hvis jeres barn er syg, holder en fridag eller er til fødselsdag
SKAL I give os besked. Send os helst en sms: Trollesgave
25450088 og Trollhatten 25450089, husk at skrive barnets
navn og klasse. Der kan også indtales besked på
telefonsvareren om formiddagen. Beskederne bliver læst/aflyttet
inden børnene kommer fra skole.
Brug af mobiltelefon og spillekonsoller:
Når børnene er i SFO’en skal telefonen være slukket og ligge i skoletasken. Der må ikke
ringes, spilles eller tages billeder i SFO’en. Har I brug for at få kontakt med jeres barn, kan I
ringe til SFO’en.
Spillekonsoller må medbringes, og personalet anviser, hvor og hvor længe den må bruges.
Medbragte ting:
Spillekonsoller, mobiltelefoner, legetøj, løbehjul m.m. medbringes på eget ansvar.
Eftermiddagsfrugt:
Børnene skal selv medbringe eftermiddagsfrugt/mad hver dag. Mange børn er sultne hen på
eftermiddagen, så det er en god ide at smøre en ekstra lille eftermiddagsmad. Personalet
opfordrer børnene til at spise frugt/mad mellem kl. 14.30 og 15.30.
Skiftetøj og navn i tøjet:
Der skal være skiftetøj relevant for årstiden på barnets garderobeplads.
Det er vigtigt med regntøj og gummistøvler, vi har tit aktiviteter udenfor.
Skriv navn i tøj og fodtøj, så ved vi, hvor det hører til.
2
Parkering:
Gårdspladsen er kun til personaleparkering, I henvises derfor til parkeringspladsen ved
Trollmosen.
Cykling:
Der må ikke cykles på flisearealet foran Trollesgave (af hensyn til legende børn).
Hunde:
Hunde må ikke medtages på legepladsen. Der er en hundeparkering i gavlen ved garagen og
en på væggen ind mod gården.
Personalet pr. 1. 8. – 2015:
1.kl på Trollesgave:
o
o
o
o
o
Bettina V. Hjorth, primærpædagog 1.A
Nicolaj Schjøtz, primærpædagog 1.B
Helle Pedersen, primærpædagog 1.C
Rune Larsen, funktionspædagog
Gitte Bolhøj, PGU’er
2.kl på Trollhatten:
o
o
o
o
o
Charlotte Jonesco, primærpædagog 2.A
Jane Riisfeldt, primærpædagog 2.B
Thomas Hansen primærpædagog 2.C
Jacob V. Jørgensen, funktionspædagog
Anne Schjøtz, funktionspædagog.
Ledelsen:



Tina Renneberg leder af Frit Fensmark 55884622
Søren Holm Christensen souschef og afd. leder for Trollhatten/Trollesgave/Tvebakken
55884626/29457149.
Gitte Marland afd. leder Trollskoven 55884634
Hvis der er noget I er i tvivl om eller undres over, så kom og spørg personalet.
3