vil du arbejde med udvikling af det frivillige potentiale?

Skoleforløbspraktikant søges
VIL DU ARBEJDE MED UDVIKLING
AF DET FRIVILLIGE POTENTIALE?
Har du interesse i borgerinddragelse og medborgerskab? Kan du opbygge og
formidle materiale, så det er let tilgængeligt og håndterbart? Og har du mod på at
planlægge og facilitere workshops og projektudvikling for skoleelever? Så er du
måske vores nye skoleforløbspraktikant.
Ungdommens Røde Kors søger i efterårssemestret 2015 en praktikant med interesse for socialt
arbejde og sans for arbejdet i en frivilligbaseret organisation. Vi tilbyder dig faglige
udfordringer, egne ansvarsområder og læring i mundtlig formidling og facilitering af workshops
om medborgerskab og frivillighed.
Dine arbejdsopgaver
Skoleforløb er en helt ny måde at arbejde på i Ungdommens Røde Kors. Det overordnede
formål med skoleforløb er at bidrage til oplysning om og træning i ungdomsfrivillighed, socialt
engagement og medborgerskab. Målgruppen er elever på folkeskoler, efterskoler og
erhvervsskoler. Det handler om at give eleverne mulighed for at erfare, hvor meget de kan
bidrage med som aktive medborgere.
Du bliver en del af et tværfagligt team, som du kan sparre og samarbejde med. Din primære
arbejdsopgave bliver planlægning og udførelse af skoleforløb. Vi planlægger dine opgaver
sammen løbende. De kan for eksempel være:







At udvikle koncepter til skoleforløb målrettet de tre målgrupper
At planlægge og facilitere opstarten af skoleforløbsprocessen
At opbygge og strukturere materiale målrettet de forskellige uddannelsesinstitutioner
At holde mundtlige oplæg og facilitere projektudvikling om frivillighed og
medborgerskab i de forskellige klasser
At være med til at sikre, at den interne viden om skoleforløb bliver struktureret og let
tilgængelig for andre i organisationen
At skabe og holde kontakten til lærer og elever
At skabe og holde kontakten til de frivillige, der involveres i processen
Vi tilbyder
Du får mulighed for at prøve dig selv af i verdens mest anerkendte humanitære bevægelse. Du
vil få en udtalelse, der reflekterer din indsats og dygtighed, og du vil modtage daglig sparring
fra programlederen, samtidig med at du selv får lov til at præge dine arbejdsområder.
I Ungdommens Røde Kors lægger vi stor vægt på at skabe rammerne for, at du som
praktikant kan udvikle dig mest muligt i løbet af din praktik. Vi tilbyder dig derfor:



Udviklingssamtaler med din praktikvært (både start-, midtvejs- og slutevaluering)
Projektledererfaring (du får et selvstændigt område og opgaver, du selv præger og
ugentlig sparring og vejledning fra din praktikvært)
Mulighed for at arbejde tværfagligt mellem flere afdelinger og deltage i processer og
udvikling i forskellige teams af ansatte og frivillige
Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi hjælper børn og unge med
problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder. 4500
frivillige i hele landet udgør kernen i Ungdommens Røde Kors. Læs mere på www.urk.dk


Mulighed for at deltage i relevante kurser og
mulighed for at netværke med andre
organisationer og virksomheder
Indsigt i en NGO i fremdrift
Vi forventer
Vi forventer, at du er i gang med en relevant videregående uddannelse. Vi forestiller os, at du
har en særlig interesse og/eller erfaring i at arbejde med socialt iværksætteri,
borgerinddragelse og medborgerskab. Du befinder dig godt med at skulle fremlægge
mundtlige oplæg for større forsamlinger, og du kan arbejde selvstændigt og struktureret. Du
har erfaring inden for og kender til de gode oplevelser og muligheder, der er i den frivillige
kontekst, således at du har mulighed for at tale ud fra egne erfaringer i de forskellige
skoleforløb. Du er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt.
Din arbejdsplads
Din daglige arbejdsplads bliver på Ungdommens Røde Kors’ sekretariat, Hejrevej 30 i
København NV, hvor du kommer til at indgå i et dynamisk og uhøjtideligt miljø med ledelse,
konsulenter, praktikanter, studentermedhjælpere og frivillige.
Ungdommens Røde Kors er en frivilligdrevet organisation, hvor det frivillige ejerskab og
engagement er i højsædet. Du skal derfor være indstillet på at løse dine arbejdsopgaver i tæt
samarbejde med de frivillige.
Praktikperioden
Praktikken løber fra den 12. august 2015 til den 22. januar 2016 med mulighed for at blive
forlænget endnu et semester. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med fast daglig mødetid
mellem kl. 10 og 16 og flekstid derudover. Praktikken er ulønnet. Der kan forekomme møder i
aftentimerne.
Send dit CV og en ansøgning mærket ’skoleforløbspraktikant’ til programleder Merete Røll
Lærke på [email protected] senest søndag den 10. maj. Samtaler finder sted umiddelbart
herefter. Bemærk at ansøgningsfristen er forlænget, og at der derfor kan være afholdt
samtaler med nogle ansøgere inden fristens udløb.
I ansøgningen bedes du oplyse, hvor du har set opslaget. For yderlige oplysninger er du
velkommen til at kontakte Merete på mail eller 50 99 90 41.
Hvis du er interesseret i flere af praktikstillingerne hos Ungdommens Røde Kors, bedes du kun
sende en ansøgning til din førsteprioritet. I ansøgningen laver du afslutningsvis en prioriteret
rækkefølge over de stillinger, du er interesseret i.
Se videoen hvor tidligere praktikanter deler ud af deres erfaringer og oplevelser i
Ungdommens Røde Kors.
Praktikant i mere end et semester?
Du kan være praktikant i ét eller to semestre. Hvis du er praktikant i to semestre, er perioden
den 12. august 2015 til den 24. juni 2016. Hvis du er praktikant i to semestre, vil vi
skræddersy dit forløb, så du i løbet af det sidste semester i højere grad får selvstændige
arbejdsopgaver og opgaver, der passer til dit niveau og den ekstra erfaring, du har fået. Skriv
tydeligt i din ansøgning, hvis du ønsker at være praktikant i to semestre.
Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi hjælper børn og unge med
problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder. 4500
frivillige i hele landet udgør kernen i Ungdommens Røde Kors. Læs mere på www.urk.dk