Indstik til medlemsbladet

Forår 2016
Indholdsfortegnelse:
*Grundtræning (gymnastik), boldspil og fælles hygge
*Gigantium
side 2
*Gistrup, Hal 2
side 2
*Svenstrup (Højvanghallen/Svenstrup Skolehal)
side 3
*Idrætshallen, Østre Allé
side 2
*Klarup Hallen
side 3
*Nørresundby Idrætscenter
side 3
*Vodskov Kultur– og Idrætscenter
side 3
*Agri Nord Idrætscenter, Hobrovej 435
side 4
Øvrige tilbud
Alsidig motion m/cirkeltræning
side 2
Badminton
side 4
Bedsteforældre og Børnebørn (spring og leg)
side 6
Bowling
side 5
Bridge
side 5
Cirkeltræning med og uden rekvisitter
side 6
Dance On
side 6
Funktionel Fitness
side 4
Linedance
side 6
Motionsløb
side 5
Musikgruppen Rørbandet
side 6
Sangkoret Rørsangerne
side 6
Pilates
side 7
Skak
side 7
Styrketræning Ny Kærvej og Stigsborg Brygge
side 5
Stavgang
side 8
Travetur
side 6
Vandgymnastik
side 7
Volleyball + Volleyball *hoptimisterne*
side 3
Whist
side 3
Yoga
side 8
Kontingent
Forårssæsonen starter uge 1
Vinterferie uge 8. Påskeferie uge 12. Forårssæsonen slutter med uge 15.
Sommerprogram 2016 udkommer ultimo marts
Udendørssæson er maj, juni og august
———————————————————————————————————————
Aalborg SeniorSport, Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg
9819 0019 - 2163 3211
e-mail.: [email protected] - www.seniorsport.dk
Gigantium
Willy Brandts Vej 31
Torsdag kl. 12 - 13.30
Instruktør: Jane Fjeldgaard Andersen
Koordinationsmedlemmer: Ruth Larsen tlf. 2045 8447 og John Larsen tlf. 29888951
Motionen er aflyst torsdag den 28. januar - Hallen optaget af andet arrangement.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gistrup Skole, Hal 2 Hadsundvej 407
Tirsdag kl. 9.30 - 10.50
Instruktør: Varkant
Koordinationsmedlemmer: Mona Bach Sørensen tlf. 9831 5343 og Ulla Rasmussen 4242 0623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Idrætshallen Østre Allé 87 Tirsdag
MORGENHOLD
Tirsdag kl. 8.30 - 10 (45 min. opvarmning forud for volleyball/badminton)
Instruktør: Jane Fjeldgaard Andersen
Koordinationsmedlem Johnna Møller tlf. 2248 1751 og Leif Kristensen tlf. 3195 6755
Frit valg at deltage i opvarmning (45 min) ellers gå direkte på badmintonbanerne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Idrætshallen Østre Allé 87 Torsdag
Torsdag kl. 9.30 - 11
Instruktør: Jane Fjeldgaard Andersen
Koordinationsmedlemmer: Mariann R. Hansen tlf. 5572 8043 og Lis Yderstræde tlf. 2991 8530
Foredrag følgende dage:
Torsdag d. 28. januar. kl. 11. Ulla Egeskov fortæller og viser billeder om ”Regan Vest”, den hemmelige
atomsikrede bunker i Rold skov.
Torsdag d. 10. marts kl. 11. Erik Thomsen fortæller og viser billeder fra sin sejlads på egen køl ad floder og
kanaler i sommeren 2008 fra Aalborg til Nürnberg.
Torsdag d. 7. april kl. 11.
Besøg på Food College med en times rundvisning efterfulgt af en 3-retters mid
dag inkl. drikkevarer. Pris 160,- kr., som betales på stedet. Max. 60 deltagere.
Motion er aflyst torsdag den 3.marts - der henvises til foreningens generalforsamling i Agri Nord
Idrætscenter - se indkaldelse i medlemsblad og på hjemmesiden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tornhøj Idrætscenter, Tornhøjvej 1, 9220 Aalborg Øst
Tirsdag kl. 9 - 10
NYT TILBUD
Alsidig motion og cirkeltræning
Instruktør: Lisa Ann Danielsen
(udpluk af flere idrætsdiscipliner og brug af flere rekvisitter).
Kontakt sekretariatet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
2
Klarup Hallen
Hellasvej 17
Onsdag kl. 11.30 - 13.00
Instruktør: Helle Holm Quast
Koordinationsmedlemmer: Anders Sveistrup tlf. 9831 8100 og Birte Mikkelsen tlf. 2290 8067
Vær opmærksom på, at ingen deltagere må gå ind i hallen før kl. 12, når skolens undervisning er sluttet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nørresundby Idrætscenter Lerumbakken 11
Mandag kl. 11.15 - 12.45
Instruktør: Lisa Ann Danielsen
Koordinationsmedlemmer: Else Melgaard Jensen tlf. 9817 5235 og Anne Marie Kruse tlf. 9819 6980
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vodskov Kultur– og Idrætscenter Brorsonsvej 3
Tirsdag kl. 12 - 14
Instruktør: Lene Holm Mortensen
Koordinationsmedlemmer: Finn Andersen tlf. 4091 5665 og Birte Frost tlf. 3013 9459
Motion/opvarmning med efterfølgende volleyball - også tilbud om badminton
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svenstrup Skolehal, Egemarksvej 1
Aftale om denne hal gælder forår 2016
Tirsdag kl. 10 - 11.30
Instruktør: Jane Fjeldgaard Andersen
Koordinationsmedlemmer: Hanne Kjær Nielsen tlf. 2440 9548 og Hanne Kastrup Hansen tlf. 2164 1519
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volleyball
Sønderbro skole (Nordsalen)
Onsdag kl. 17 - 18.30
Tovholder: Claus Meyer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volleyball *Hoptimisterne* M/K
Aalborg Stadion, Nordjyske Arena, Hal 2
Mandag kl. 14 - 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Whist Foreningshuset, Ny Kærvej 2 A
Onsdag kl. 13 - 16
Tovholder: Henrik Knudsen og Lise Lotte Hansen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
Agri Nord Idrætscenter Hobrovej 435
Tirsdag
Torsdag
kl. 10 - 11.30
kl. 10 - 11.30
Instruktør: Ingelise Back
Instruktør: Ingelise Back
Koordinationsmedlem Oluf Rasmussen tlf. 9831 5336 og Agnethe Holm
tlf. 9813 8069
Følgende dage er der foredrag efter motionen:
Tirsdag den 2. februar - Ib Kjærulf tager os med : ’På cykel gennem Europa’ (10.000 km)
Tirsdag den 1. marts
- Domprovst Niels Kr. Kobbelgaard fortæller om Robert Storm Petersen (Storm P.)
Motion aflyst tirsdag den 5. januar p.g.a. eksamen i hallen
Motion aflyst torsdag den 14 januar p.g.a. eksamen i hallen
Motion aflyst torsdag den 3. marts - der henvises til foreningens generalforsamling i hallen se indkaldelse
i medlemsbladet eller på hjemmesiden.
Følg med på www.seniorsport.dk for yderligere aflysninger efter dette indstik er udsendt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Badminton
Fælles for alle badmintonhold: Ketsjer og bolde medbringes.
Det er ikke nødvendigt at have en makker – holdene mikses på træningsdagen.
Idrætshallen Østre Allé 87
Tirsdag kl. 8.30 - 10 evt. kombineret med opvarmning på motionsholdet. Ledige Pladser
Torsdag kl. 11 - 12 Desværre p.t. ingen ledige pladser.
Badminton er aflyst torsdag den 3.marts - der henvises til foreningens generalforsamling i Agri Nord
Idrætscenter - se indkaldelse i medlemsblad og på hjemmesiden.
Agri Nord Idrætscenter Hobrovej 435
Onsdag kl. 10.00 og kl. 11.00 Desværre p.t. ingen ledige pladser.
Nørresundby Idrætscenter Lerumbakken 11
Onsdag kl. 12.15 - 13.15
Ledige pladser
Badminton er aflyst onsdag den 17 februar- Hallen optaget af andet arrangement.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funktionel Fitness - uden maskiner
Vesterkærets Skole’s Gymnastiksal, Sal 2, Skydebanevej 1
Torsdag kl. 16.30 - 17.45 Ledige pladser
Instruktør: Fysioterapeut Hans Krebs
Torsdag den 18. februar er motionen aflyst p.g.a. skolefest
Gi` den en skalle - når tiden alligevel er afsat til motion !
Funktionelle bevægelser involverer flere led og muskelgrupper.
Kroppens muskler skal stabilisere vores krop på den mest optimale måde - både statisk og dynamisk.
Funktionel Fitness træner frem mod en stærk og sund krop, som bibeholder høj funktionalitet.
4
Bowling Løvvang Bowlingcenter Løvbakken 8
Tirsdag kl. 14.30 - 15.30
Tovholder: Keld Sørensen: 2361 3269
Bowling slutter i uge 20/2016. Følger ikke foreningens normale ferieprogram
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motionsløb Foreningshuset. Ny Kærvej 2A
Tirsdag og torsdag kl. 9 - hele året
Ruterne er niveaudelt og tilrettelagt af løbsguider. Tempoet individuelt - både for begyndere og øvede.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Styrketræning i Motionsrummet
Foreningshuset Ny Kærvej 2 A
Træning i motionsrummene er på eget ansvar - der er ikke idrætsfagligt personale til stede.
Åbningstider: mandag – torsdag kl. 9 - 14 samt morgen og eftermiddagstimer, hvis der er frivillige
nøgleansvarlige, jfr. nedenstående skema
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag
Fredag:
kl. 8
kl. 8
kl. 8
kl. 8
kl. 9
kl. 9
kl.
kl.
kl.
kl.
10
10
10
10
kl. 11
kl. 12
kl. 11
kl. 11
kl. 9
Frivillige nøgleansvarlige åbner og lukker lokalet. Træningstid: 1 time . Gode omklædnings– og badeforhold
Der er lokaler til rådighed til kaffehygge, såfremt der er tid og lyst til det.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Styrketræning i Motionsrummet Stigsborg Brygge 5 - By– og Landskabsforvaltningen
Tirsdag og Torsdag kl. 9 - 11
Indgang højre side af bygningen/kælder
Tovholdere: John Hansen og Ib Sørensen
(2172 9074)
(2481 3542)
Et mindre lokale er disponibelt til kaffehygge sidste tirsdag i hver måned
Gode omklædnings– og badeforhold
Ved indmeldelse bestilles et personligt nøglekort til hvert enkelt medlem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Styrketræning med personlig træner NYT TILBUD
Foreningshuset, Ny Kærvej 2 A
Mandag kl. 9 - 10
Start uge 1
Instruktør: Gordon Blair
Kurset er på 5 uger og tilrettelagt med henblik på efterfølgende selvtræning. Pris kr. 300
Tilmelding i Sekretariatet.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Bridge
Foreningshuset Ny Kærvej 2A
Tovholdere: Anni Guldberg / Ebbe Tarber
Mandag kl. 13 - 16
————————————————————————————————————————————-
5
Musikgruppen Rørbandet Foreningshuset Ny Kærvej 2 A
Tirsdag kl. 14 - 16
Kontaktperson: Ole Ruby
tlf.2163 5560
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sangkoret Rørsangerne
Huset Hasserisgade 10
Torsdag kl. 13.15 - 15.15
Dirigent: Jens Eric Strudsholm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Linedance
Agri Nord Idrætscenter Hobrovej 435 Erstatter tidligere tilbud i Squaredance
Onsdag kl. 10 - 12 inkl. kaffepause
Instruktør: Ivan Bjærge
Ledige pladser
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Travetur
Hver mandag kl. 10 - 12 Mødested Foreningshuset, Ny Kærvej 2A
Hold 1 - turen går i rask tempo, og der tilbagelægges 9 -10 km.
Hold 2 - turen er i mere moderat tempo, og der tilbagelægges ca. 7 km.
Sidste mandag i måneden har traveholdet et andet mødested - følg med på www.seniorsport.dk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dance On og Body Toning Nordkraft
Body Mind lokalet - ligger på niveau 3
Tirsdag kl. 12.30 - 13.30
Instruktør: Lisa Ann Danielsen
Dance On og Body Toning Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11
Onsdag kl. 11.15 - 12.15
Instruktør: Lisa Ann Danielsen
Dance On er aflyst onsdag den 17 februar- Hallen optaget af andet arrangement.
Dance On
Nordkraft
Body Mind lokalet - ligger på niveau 3
Onsdag kl. 13.15 - 14.15
Instruktør: Jane Fjeldgaard Andersen
Motion aflyst onsdag den 6. januar - lokalet benyttes af Nordkraft
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cirkeltræning - uden maskiner
Stolpedalsskolen, Drengenes gymnastiksal, Stolpedalsvej 2
Mandag kl. 16.30 - 17.45
Ledige pladser
Instruktør:
Fysioterapeut Helene Bach Kjær
Cirkeltræning går ud på at ‘køre i ring’, skifte fra øvelse til øvelse og først holde pause, når alle øvelser er
gennemkørt mindst en gang. Cirklen gentages x antal gange.
Fidusen ved cirkeltræning er, at du samtidig med en god muskeltræning får pulsen højt op og forbrænder ekstra mange kalorier. Deltagerne bestemmer selv tempoet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bedsteforældre/Børnebørn Spring og leg for børnehavebørn og deres bedsteforældre
Aalborg Stadion, Nordjyske Arena, Hal 3 (indkørsel fra Annebergvej)
Torsdag kl. 14.30 - 15.30
Ledige pladser
Instruktør: Jane Fjeldgaard Andersen
Den bedste dag i ugen er når bedsteforældre henter i børnehaven og tager til Spring og Leg!
6
Pilates følgende steder:
Pilates Nordkraft Body Mind lokalet (ligger på niveau 3)
Instruktør: Lisa Ann Danielsen
Tirsdag kl. 11 - 12
Pilates Stemningssalen, Vodskov Kultur– og Idrætscenter
Tirsdag kl. 10.30 - 11.30
Instruktør: Lene Holm Mortensen
Pilates KFUM-Hallen Under Lien 77
Onsdag kl. 9.30 - 10.30 og kl. 10.45 - 11.45
Instruktør: Lene Holm Mortensen
Husk på alle pilateshold at medbringe liggeunderlag, et lille tæppe og evt. en pølle/pude
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vandgymnastik i 2 forskellige haller
Svømmeland, Nørresundby Idrætscenter
Mandag kl. 13.10 og kl. 13.45 og onsdag kl. 13
Instruktør: Lisa Ann Danielsen
For alle hold i Nørresundby Idrætscenter (Svømmeland) gælder det, at den enkelte på første fremmødedag henter armbånd i billetskranken. Armbåndet giver adgang til svømmehal + skabe hele sæsonen.
Gigantium, Willy Brandts Vej 31
Instruktør: se nedenstående
Onsdag kl. 9 (med HØJ puls ) og kl. 09.45
For indeværende sæson har Aalborg SeniorSport og Gigantium indledt et samarbejde,
som betyder, at undervisningen i vandgymnastik bliver leveret af en instruktør, der er ansat i Gigantium.
For alle hold i Gigantium gælder det, at den enkelte på første fremmødedag betaler kr. 50,- i depositum
for at få udleveret en armbånd . Det er Svømmehallens billetskranke der administrer dette.
Armbåndet giver adgang til svømmehal + skabe hele sæsonen. Penge retur ved aflevering af armbånd.
I begge svømmehaller er der hver gang tale om 2 timers adgang (omklædning ½ time før gymnastikken)
I begge svømmehaller tilbydes vore medlemmer at købe en tillægsbillet til Aqua Relax til 20,- kr. pr. gang.
Denne billet giver udvidet adgang til forskellige relax arealer og samtidig udvidet adgangstid.
Det tilstræbes, at vi på alle vore hold har nogle frivillige omklædningsvagter, der vil sørge for, at forskelligt
materiale fra foreningen bliver lagt frem i omklædningsrummet, herunder medlemsbladet.
Det er medlemmernes eget ansvar at opsøge disse informationer i omklædningsrummet.
————————————------------------------------------------------------------------------------------------------Skak Foreningshuset Ny Kærvej 2A
Torsdag kl. 9 - 12
Flere ledige pladser - mød bare op ! Tovholder: Niels Thomsen
Skak er aflyst torsdag den 3.marts - der henvises til foreningens generalforsamling i Agri Nord Idrætscenter - se indkaldelse i medlemsblad og på hjemmesiden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------———
7
Stavgang
Stavlederne står nævnt under de enkelte hold
1½ times træning/pr. uge
Gistrup Hallen Hadsundvej 407
Knud Pedersen
tirsdag
kl. 10
Gug: Gug Boldklub Vissevej 26
Roger Bailey, Christian Rytter; Britta Refsgaard
mandag
kl. 10
Klarup Hallen Hellasvej 11
Birte Buthler, Solveig Henriksen, Agnete Vogel
tirsdag
kl. 9
Foreningshuset Ny Kærvej 2A
Bjarne Kristensen,
tirsdag
kl. 10
Foreningshuset Ny Kærvej 2A
Anton Antonsen
tirsdag
kl. 14.30 *)
Nørresundby Idrætscenter Lerumbakken 11
Sonja Vestergaard
mandag
kl. 10
Agri Nord Idrætscenter, Hobrovej 437
Erik Jensen, Hugo Jørgensen, Margit Sørensen
onsdag
kl. 10
Aalborg Stadion, Harald Jensens Vej
Liesa Bergulff, Sonja Jakobsen, Inge-Lise Krog
onsdag
kl. 10
*)
*) På visse dage er mødestedet flyttet - og en gang om måneden er der kaffe efter turen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------————YOGA i Vodskov Kultur– og Idrætscenter, Brorsonsvej 3 - Stemningssalen
Meditativ Yoga og Chigong - direkte indflydelse på kroppens selvhelbredende kræfter
Onsdag kl. 10 - 11
Instruktør Jette Siig
YOGA i Nordkraft
Body Mind lokalet - ligger på niveau 3
Træningen tager udgangspunkt i Hatha Yoga
Onsdag kl. 12 - 13
Instruktør Jane Fjeldgaard Andersen
Yoga er aflyst onsdag den 6. januar - lokalet benyttes til anden side
Husk på yoga holdene at medbringe liggeunderlag, et lille tæppe og evt. en pølle/pude
----------------------------------------------------------------------------------------------------------————Kontingent for sæson 2015 / 2016 - fastsat på generalforsamling 2015
Grundkontingent på 100 kr. (kun en gang pr. sæson - uanset antal aktiviteter).
Herudover koster hver aktivitet kr. 300 pr. sæson for en ugentlig aktivitet
Bowling
kr. 1.100
Vandgymnastik
kr. 600 Gigantium og Nørresundby Idrætscenter
Motionsrummene:
kr. 600 Ved træning flere gange om ugen
Det er ikke muligt at frekventere en/et andet motionstid/-sted uden at være tilmeldt.
Såfremt der er aflysninger i hallen, tilbydes medlemmerne at
besøge en anden hal på den pågældende dag
NB.
Ved indmeldelse efter nytår (½ sæson) er grundkontingent kr. 50
og aktivitetskontingent halveret - der opkræves kr. 50 i administrationsgebyr.
8