Førskolebørn 2015 - Ølgod Skole

Ølgod SFO
Førskolebørn
Den 11. maj starter ca. 55 førskolebørn i Ølgod SFO.
Førskoleordningen er et samarbejde mellem børnehaven Skovbrynet og Ølgod SFO. Formålet med
førskoleordningen er at lette overgangen mellem børnehave og skole/SFO.
Fordele for barnet:
Når barnet kommer i SFO et par måneder inden skolestart, giver det mulighed for kun at
skulle forholde sig til et skift af gangen. Det mener vi er af stor betydning, idet barnet
flytter fra en tryg gruppe til andre og nye udfordringer. Udover de fysiske rammer er
nye stilles der større krav om selvhjulpenhed, selvforvaltning og selvstændighed.
Barnet møder nye voksne samt de ældre børn i SFO’en og på skolen. Alt dette får
barnet tid til at vænne sig til inden skolestart. Samtidig er der kendt personale med fra
børnehaven, der er med til at sikre, at der midt i alt det nye er noget trygt og velkendt.
Fordele for forældre:
Også for forældre er skiftet fra børnehave til SFO/skole en stor omvæltning. Da børnene her er
større, er der ikke så mange voksne, og det kan være en stor mundfuld at forholde sig til det store og
åbne legeareal. Her er det en stor fordel, at forældrene og barnet kan få tid til at lære huset,
udeområdet og personalet at kende.
Vi prioriterer forældresamarbejdet højt, og ikke mindst i førskoleperioden er vi meget
opmærksomme på at give tid til en lille snak, når I afleverer og henter jeres barn, så vi derigennem
kan lære hinanden at kende og etablere den tillid, der danner grundlag for et godt samarbejde.
Starten i Ølgod SFO:
De fleste børn klarer skiftet fra børnehave til skole og SFO uden problemer. Mens andre i starten er
lidt beklemte ved alt det nye.
Når barnet starter i SFO’en, kan det stille og roligt ”kigge” på skolen og betragte den lidt på afstand,
inden det selv starter. Samarbejdet mellem skole og SFO gør også, at barnet får hilst på de voksne,
der er tilknyttet skolen – både lærere og pædagoger.
Førskolebørnene har SFO’en for sig indtil kl. 14.05
på almindelige skoledage. Derfor er der masser af tid
til at lære rammerne, hinanden og de voksne at kende.
Efter kl. 14.05 indgår førskolebørnene i den
almindelige SFO sammen med skolebørnene. Det vil
sige, de kan lege og deltage i de aktiviteter der
tidbydes sammen med de ældre børn.
Vi har planlagt vores formiddagsaktiviteter således, at børnene lærer os og de fysiske rammer at
kende. De får et godt kendskab til, hvad der er af muligheder, når man går i SFO. Desuden øver vi
os i hverdagen og de regler, der gælder i SFO’en.
Vores hverdag med førskolebørnene er struktureret. Vi har et mål med hele forløbet og de enkelte
aktiviteter. Hver uge vil være tilrettelagt med faste aktiviteter, der starter efter formiddagsmaden. I
får en aktivitetsplan, så I kan se, hvad der foregår hvornår. Alle børn deltager i de planlagte
førskoleaktiviteter. Efter kl. 14.05 er aktiviteterne et tilbud, som børnene kan vælge sig på eller de
kan vælge den frie leg.
Hverdag for førskolebørn:
6.30-8.00:
Børnene ankommer i SFO. Der er tilbud om morgenmad.
Til 9.00:
Leg og hygge inde og ude.
9.30:
Vi spiser formiddagsmad. Vi vil gerne have at børnene kommer senest kl.9.30
Til 11.30:
Førskoleaktiviteter.
11.30:
Vi spiser madpakker.
13.30:
Frugt.
14.05:
Skolebørnene ankommer i SFO. De frivillige aktiviteter starter
Resten af eftermiddagen er der fri leg og mulighed for at deltage i SFO’ens tilbud.
Aktiviteter i førskoleperioden
Ud af huset dag:
Kan være en dag ved spejderhytten, en shelters-dag, eller tur-dag i lokalområdet. Vi
tager af sted kl. 10.00 og er først tilbage i SFO’en igen kl. 13.30. Alle har deres egen
madpakke (som er nem at spise i naturen) og drikkedunk med i en lille rygsæk.
Husk tøj efter vejret, og som må blive beskidt. Det er især vigtigt med ordentligt
fodtøj!
Bevægelse:
Kan foregå både ude og inde. Vi laver forskellige lege og aktiviteter, hvor vi bruger kroppen, og
hvor leg og læring er kombineret. Her arbejdes både med social læring (at være på hold, samarbejde
med en makker osv.) og med tal- og bogstavlæring.
Svømning:
Vi tager i svømmehallen en gang i ugen. Der vil blive brugt en masse energi i
bassinet, men der vil også være stor fokus på at børnene lærer at være selvhjulpne i et
omklædningsrum – det vil sige de har styr på eget tøj, selv kan klare af- og
påklædning, huske at få pakket deres ting igen, ligesom der vil være fokus på hvordan
man opfører sig i et omklædningsrum.
Social træning:
Kan være mange forskellige ting eksempelvis en øvelse i at lytte mens andre taler,
vente på at få ordet, række fingeren i vejret hvis man gerne vil sige noget i gruppen,
genkende hvilke følelser et ansigtsudtryk viser, lære at stå i kø, blive sikre på hinandens navne. Det
kan også indebære forskellige lege så som ”kig igen” eller ”Simon siger”.
Praktisk/musiske aktiviteter:
Kan være kreative aktiviteter, sanglege, en bevægelsesaktivitet, bage boller o. lign.
Historie/fortælling:
Der vil blive læse/fortalt historie før eller under madpakken. Dette er en
god øvelse i at lytte samt at være stille i en større forsamling.
Legetøjsdag:
Hver fredag må børnene – på eget ansvar – tage deres spillemaskine med i SFO. Andet legetøj må
selvfølgelig også medbringes.
Skoletræning:
Grupperne (ikke klasserne) skal nogle timer i skole for at få en smagsprøve på, hvad det vil sige at
gå i skole, og for at lære børnehaveklasselederne at kende. Der vil være personale fra SFO med. Vi
øver også børnene i, hvordan man er bruger af og opfører sig i faglokalerne (billedkunst, bibliotek,
musik).
Ovenstående lyder som et tætpakket program, men der vil selvfølgelig også være tid
til at lege – også i aktivitetstiden.
1.
Tabulex
Vi bruger ligesom børnehaven Tabulex. Børnene ”dutter” sig selv ind og ud og rundt i institutionen.
Vi håber, at ovenstående kan afhjælpe nogle af de spørgsmål I måtte have. Ellers er I altid
velkomne til at kontakte os; både med små og store ting – det er altid bedre at få klarhed end at gå
og bekymre sig.
Telefon nr.
Kontoret: 79948518
Bøgely: 20519767
Lærkely: 20519768
Åbningstider i førskoleperioden
Mandag til torsdag kl.6.15-17.00
Fredag kl.6.15-16.00
Hjemmeside adr.
http://www.oelgodskole.dk